Last man standing 2

Jag skrev för två år sedan om hur federala myndigheter i USA, den gången Federal Bureau of Land Mangement, försökte stoppa boskapsuppfödaren Cliven Bundy från att fortsätta sin verksamhet på arrenderad statlig mark i Nevada. Nu har det hänt igen, denna gång i Orgeon.

Dwight Hammond äger 4900 hektar mark gränsande till Malheurs naturreservat. Med hänvisning till en federal överenskommelse från 1871 har boskapsuppfödarna haft rätt att förflytta sina hjordar längs en viss rutt genom området. Redan 1986 försökte myndigheterna, med United States Fish and Wildlife Service i spetsen, assisterade av FBI, att tvinga Hammond att upphöra med verksamheten.

År 1994 kom det till konfrontation när myndigheterna utan förhandling började sätta upp stängsel längs gränsen mot reservatet, med avsikt att hindra ranchägarna tillträde till rutten genom reservatet. Dwight och sonen Steve arresterades men släpptes utan borgen och åtalet för våld mot tjänsteman, missfirmelse av tjänsteman och hindrande av statligt arbete avskrevs.

Men år 2012 blev det värre. Då utbröt en brand i reservatet. Hammonds anlade då en moteld för att skapa en brandgata som skydd mot vidare spridning av elden. För detta åtalades de enligt terroristlagstifningen från 1996, en lagstiftning med dödsstraff i straffskalan. Åklagaren krävde sex års fängelse, men domen blev satt till ett års fängelse vardera. Straff som båda männen avtjänat.

Men myndigheten var inte nöjd. År 2014 kråvdes de på 400.000$ i böter för det brott de redan avtjänat fängelsestraff. De har i två omgångar lyckats betala dessa böter. Men 2015 lyckades myndigheten få gehör för en överklagan av fängelsedomen. Man hävdar att det var fel att de inte dömdes till de sex års fängelse som åklagaren krävt. Så Dwight och Steve Hammond beordrades att inställa sig vid fängelset den 4 januari 2016.

Oregon Farm Bureau har organiserat en namninsamling som gett 2000 underskrifter för att förmå president Obama att benåda männen. Men inget har avhörts från Vita Huset. Så den andra januari ockuperade ett oklart antal personer, däribland Cliven Bundys två söner Ammon och Ryan obemannade byggnader vid reservatets kontor.

Ockupanterna hänvisar till en rätt från det amerikanska frihetskriget att bilda “säkerhetskommittéer” för att säkra myndighetsutövningen i ett område när myndighet saknas eller myndigheten blivit komprometterad. Ockupanterna menar att en sådan situation inträffat i området. I media utmålas de som en beväpnad militia. Det är osäkert om det är sant att de är beväpnade, men skulle vara i konsekvens med den regel man åberopar. Offentliga jurister anser att deras lagliga grund är svag.

Cliven Bundy, Dwight och Steve Hammond har meddelat att de inte initerat ockupation och att den skett utan deras medverkan eller godkännande. Hammonds har redan inställt sig vid fängelset som beordrat. Värt att notera är att det inte är någon merit i USA att ha efternamnet Bundy. Inte efter seriemördaren Ted Bundy och TV-serien (komedi) från 80-talet om den dysfunktionella familjen Bundy.

Historien upprepar sig ironiskt, med nya offer. Detta är ett område som den federala militären tog från indianerna för att de amerikanska kolonisatörerna skulle kunna etablera sig på ny mark. En typisk ingrediens av kolonialism är dock att staten behöll ägandet över stora områden. Därför kan staten, politiker och myndigheter, uppträda som despotiska brukspatroner. Det finns några favoritursäkter staten använder för att rättfärdiga att de bryter avtal eller bara kör över lagliga ägare på landsbygden. De vanligaste är skydd för urbefolkning, biologisk mångfald och rekreation för allmänheten.

På sociala medier i USA (se exempel nedan) finns ett flertal olika reaktioner på dramat. En är att ockupanterna har tagit vårt federala reservat i olaglig besittning. Andra säger, gå in och skjut de djävlarna! Ytterligare andra undrar varför inte det civila samhället ställer upp för dessa vita farmare på samma sätt folk ställde upp för de svarta i Ferguson Missouri? Andra än mer funderar om detta bygger upp till ett nytt Waco. Visst funderar flera på om det finns en koppling till president Obamas planer på att presentera sitt presidentiella dekret om nya vapenlagar denna vecka. Är Bundys och de andra som engagerat sig lurade till att bli nyttiga idioter i ett sinistert statligt psykologiskt krig mot medborgarna som helhet. Allt är möjligt, inget går att avfärda utan eftertanke och faktakontroll.

Dessa konflikter har sina motsvarigheter även Sverige. Det gäller exempelvis konfliktytan mellan samer och svenskar eller det fullkomligt sanslösa administrativa/judridiska övergrepp Stockholms stad med hjälp av statens tjänstemän begår i Slussenprojektet mot alla strandrättsägare runt Mälaren.

Grunden för att sådana övergrepp kan ske är tjänstemänens kameraderi. De känner en intern samhörighet gentemot allmänheten som inte är i linje med deras uppdrag. Att erkänna att tjänstemän i andra myndigheter kan ha fel upplevs som att erkänna möjligheten av att den egna myndigheten kan fel, kanske rent av den enskilda tjänsteman som granskar andra tjänstemän. Men en sådan repa i polityren kan vi inte ha. Myndigheterna måste hålla ihop och inför både politiker och allmänhet uppvisa en ofelbar fasad. Vi kanske skulle behöva rätten att sätta upp “säkerhetskommittéer” även i Sverige?

Det verkar som om Ringo Starr var den politiskt mest klarsynta av medlemmarna i the Beatles. Hans utsaga, “Everything government touches turns into crap.” har benämnts Ringo’s Law.

 

Edit 7/1: Här har jag funnit en mycket detaljerad redogörelse för hela historien. Det är värre än jag beskrivit ovan!

Och ytterligare en artikel i ämnet.

This entry was posted in Äganderätt, Frihet and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

15 Responses to Last man standing 2

 1. Samuel af Ugglas says:

  Kanske dags att påminna om den svenska så kallade “rovdjurspolitiken,” hur den kränker den enskildes rätt till sin egendom, bruks och nyttjanderätt. Framför allt hjälper den till att avfolka landsbygden med stora förändringar i landskapsbilden, den stadsborna så gärna omhuldar.
  Spillran av en befolkning på landsbygden räknas ju inte. Så fungerar ju kleptokratin i Sverige.
  Man kan ju ifrågasätta om stat, landsting eller kommuner skall äga någon fast egendom överhuvudtaget för med deras ögon sett är de ju de bästa förvaltarna, eller hur?
  Din sammanfattning är lysande Mats, jag har följt händelserna så gott jag har kunnat på nätet.

  • mats says:

   Ja, faran med byråkratin är inte bara att den med nära nog automatik sväller och därmed kostar mer, det är också att den med ökad storlek också söker ökad makt.

 2. Rutger says:

  Intressant att du tar upp detta Mats. Så för ett par år sedan planerna på rewildering America i kartform, skrämmande. Man ger tillbaka mark inte till indianerna utan till den “vilda naturen”. På följande länk kan man se en klickbar karta över det federala markägandet i västra USA.http://agenda21news.com/2014/07/wildlands-project-agenda-21-future-enforcers/ Måste vara en våt dröm för byråkrater som själva inte äger mark. Man ser människan som enbart en problemfaktor och som en invasiv art i landskapet. Professor Urban Emanuelsson, Sveriges främste expert på biologisk mångfald sa till mig och även andra har fått höra det “att hade inte människan röjt runt i våra nordiska ekosystem hade vi bara haft ca 70 % av de arter vi har idag undantaget mossor”. Människan är en viktig faktor i ökandet av bilogisk mångfald på många platser. Visserligen har dagens politik med industriellt jordbruk och vargar i vårt landskap minskat det mera naturenliga jordbruket med betesdjur. Alla våra vargar som gör att landsbygden avfolkas, gör det lättare för de internationella gruvjättarna att leta och utnyttja det som finns i vår berggrund. Färre människor som kan motsätta sig ingrepp som inte alltid är de bästa och landsbygdens folk äger ju bara det översta lagret.
  Angående rewildering America se också http://www.actionbioscience.org/biodiversity/barlow.html

  Bakom detta att se människan som en problemfaktor ligger skolundervisningen. Få NO-lärare har själva brukat marken och många står under inflytande av SNF o WWF. Det låter så fint med orörd natur.

  Det har gått så långt att betesdjur ses som klimatbovar med tanke på metanet. Se gärna min sammanfattning om detta http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2015/vecka52/db15dec21.htm

  • mats says:

   Det är en beklaglig utveckling du beskriver. Jag har tidigare vid något tillfälle hävdat att det finns ingen vildmark i Sverige, all natur är påverkad av människan, för människans behov. Jag har även hävdat att inte ens Amazonas djungler är vildmark. De indianer som finns där kultiverar även den djungel som finns vid sidan om odlingsmarken, genom att aktivt gynna vissa arter som de har nytta av och missgynna andra.

   Vilken tur att det åtminstone finns några lärare, som du själv, som har förstånd och kunskap att berätta för eleverna hur det egentligen förhåller sig!

  • Göran says:

   Det urbana antropocentriska tänkandet, som utmärks av tanken att människan står utanför naturen och inte är en del av den, leder till den civiliserade människans undergång. Tron att vi klarar oss utan naturen är minst sagt människofientlig, men så blir det när man lever urbant och isolerat från verkligheten.
   Hanteringen av idisslarnas metan är ett praktexempel, där man bestämt sig att allt som kommer från människan är skadligt istället för att se den naturliga indelningen i två tydligt tidsskilda cirkulationer av kol, den lilla med kolet som är biologiskt tillgängligt och omsätts inom århundraden och den stora med fossilt och mineralbundet kol som omsätts under årmiljoner.
   Spär man på det med förlusten av förståelsen av artmutualismen, fullt ut ersatt av individmutualismen och en inbillning om att alla har rätt till liv, så är tamdjuren snart akut hotade.
   Jag ser ett mönster i propåer om klimathot och veganism och det är de som bestämmer:s insikt om slutet på oljeeran och att de tror att en minskad energiåtgång i produktionen av människoföda kan bibehålla civilisationen. De har dock fel.
   Det är den effektiva produktionen av energi till människor som är allt kapitals moder. Ju större andel av befolkningen som är sysselsatt i livsmedelsproduktionen, desto mindre kapital för att driva civilisationen.
   En minskning av koncentrationsgraden i en energikälla måste följas av en minskning i koncentrationen av energiförbrukare. Andelen urbaneser av befolkningen måste minska.

   • mats says:

    Jag tror att du träffar mer rätt med det urbana än med det antropocentriska. Jag skulle nog vilja byta perspektivet till att det handlar om urban instrinsikalism.
    Om konsekvenserna är vi ense.

    • Konsekvenser, det har eskalerat sen medias drev mot vår förra minister Andreas Carlgren.
     En eftersöksjägare sköt en trafikskadad varg vid nyår, nu är han mordhotad.
     http://www.jaktojagare.se/kategorier/aktuellt/kraschade-framrutan-for-eftersoksjagare-20160105/

     Angående kor och metanutsläpp har jag nyss lärt mig att om man strö hos djuren med torv så minskar utsläppen.
     Inte för jag tror på något global uppvärmning, det är mer att jag hellre vill behålla metanet till mina egna växter på min mark.

     • Göran says:

      Nja, ströet binder urinen och kvävet däri och måhända minskar metanjäsningen i koskiten, men det mesta av metanet kommer från rapar och pruttar.

 3. Blev först medveten om det här igår genom Natural News, gillar inte alls vibbarna.

  Fängelse, böter och fängelse igen … strider inte det dubbelt upp mot principen om “double jeopardy”?

 4. Niklas says:

  Ämnet har tagits upp på skogsforum http://skogsforum.se/viewtopic.php?f=113&t=24813

  Visserligen trist men kanske ändå nödvändigt att ta till extraordinära åtgärder för att försvara äganderätten? Dessa extraordinära åtgärder kan kanske rent av vitalisera demokratin och minska det ofta godtyckliga tjänstemannastyret?

 5. Upprörd fastighetsägare med mark och skog says:

  Vi Norrlänningar känner igen oss då vi har för lite att säga till om
  Skogen, vattenkraften, mallmen de vi hadde har stulits från oss Norrläningar.
  Skatteinkomsterna har vi heller inte fått de har 08-folket beslagtagit till sina utanförskapsområden

 6. Samuel af Ugglas says:

  Den här väcker knappast rubriker i våra korrupta media: A Tale of Two ‘Terror Arsonists’
  https://www.lewrockwell.com/2016/01/joshua-bennett/2-terror-arsonists/

  • mats says:

   En mycket rimlig observation!
   I ett annat forum, som länkat hit, såg jag att någon (svensk) ansåg att det i princip bara är medborgarna som kan bryta mot lagen, inte staten eller dess tjänstemän. Man blir ganska trött på den sosse-svenska inställningen.

Comments are closed.