Säg B!

TV4 nyheterna berättade lördag 23 januari att polisen rapporterar mängder med bilförare med utländsk bakgrund, som blir stoppade vid bilkörning utan giltigt körkort. De skyller på att de tappat bort sitt utländska och inte hunnit skaffa något svenskt. Polis och domstolar säger att det kräver långa utredningstider och försvåras om kontakten med utländska myndigheter är dåliga. Men varför det? Körkortslagen är hur tydlig som helst och gäller alla som önskar framföra fordon i Sverige. Straffet för olovlig körning torde vara böter. Polisman har rätt och skyldighet att avbryta fortsatt färd.

Det föreligger alltså skyldighet att styrka sin rätt att framföra ett fordon. Men svenska myndigheter kan inte följa lagen för att det är vad då, obekvämt? Rädsla att beskyllas för rasism? Men den som på uppmaning inte kan förete giltigt körkort, saknar vad man för passagerare skulle kalla för “giltigt färdbevis”.

Varje svensk fastighetsägare lyder under omvänd bevisbörda att visa att varje verksamhet på fastigheten inte innebär miljöfarlig verksamhet. Detta utnyttjas av myndigheterna långt över måtta till att orsaka besvär för medborgarna och inskränka såväl deras äganderätt som frihet. Då går det ann att vara myndighetsperson!

När journalisterna rapporterar om dessa problem med utländska bilförare och andra företeelser där utlänningar, migranter, flyktingar eller vad man väljer att kalla dem, inte lagförs av våra myndigheter, så vill de uppenbarligen bringa uppmärksamhet till något. Men de säger inte vad. De säger A, men inte B. De säger inte det uppenbara, att förare som i flera fall kan misstänkas inte alls har körkort äventyrar säkerheten både på och vid sidan om våra svenska vägar. De utgör en fara för allmänheten.

Vill TV4 säga att svensk lag måste gälla alla i Sverige? Vill de säga att svenska myndigheter inte sköter sitt jobb med att upprätthålla lag och ordning? Vill de säga att de insett att Sverigedemokraterna har haft rätt i delar av sin problembeskrivning? Men de vågar inte säga det på grund av något vi inte vet, kollegialt tryck till exempel?

KKL, Körkortslagen

2 Kap. 1§ Personbil, lastbil, buss, motorcykel och moped klass I får köras endast av den som har ett gällande körkort för fordonet.

3 Kap.

Skyldighet att medföra körkort

15 § Den som kör ett fordon som avses i 2 kap. 1 § ska ha med sig

 1. körkortet, eller
 2. om körkortet efter utfärdande ännu inte har lämnats ut och färden äger rum inom två månader från och med den dag då det utfärdades, en handling som styrker förarens identitet.

Körkortet eller identitetshandlingen ska överlämnas för kontroll om en bilinspektör eller en polisman begär det

6 kap. Utländska körkort

Giltighet i Sverige

1 § Ett utländskt körkort som är utfärdat i en stat inom EES gäller i Sverige enligt sitt innehåll. Om innehavare av ett sådant körkort är permanent bosatt i Sverige, gäller även bestämmelserna i 3 kap. 10 §. Ett sådant körkort jämställs med svenskt körkort vid tillämpningen av 4 kap. 4 eller 68 §§.

Även andra utländska körkort gäller i Sverige enligt sitt innehåll. Om körkortet inte är utformat i överensstämmelse med någon av förebilderna i de konventioner om vägtrafik som har undertecknats i Genève den 19 september 1949 respektive i Wien den 8 november 1968, och inte heller är utfärdat på engelska, tyska eller franska, gäller dock körkortet endast tillsammans med

1) en bestyrkt översättning till något av dessa språk eller till svenska, danska eller norska, eller

2) ett internationellt körkort som är utformat i överensstämmelse med någon av förebilderna i ovannämnda konventioner eller i den konvention om vägtrafik som har undertecknats i Paris den 24 april 1926.

Ett körkort som inte är försett med ett fotografi av körkortshavaren gäller endast tillsammans med en identitetshandling med fotografi. Lag (2011:1580).

2 § Ett utländskt körkort gäller inte i Sverige

 1. om det är ogiltigt i den stat där det har utfärdats,
 2. om det har bytts ut mot ett svenskt körkort,
 3. om innehavaren också har ett svenskt körkort och detta är omhändertaget eller återkallat, eller
 4. om körkortshavaren i fall som avses i 3 kap. 13 § första stycket 5 har förklarat att han vill behålla det svenska körkortet.

Är körkortet utfärdat i en stat utanför EES, gäller det inte i Sverige om innehavaren är folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år.

Det här inlägget postades i Trafik och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

9 svar på Säg B!

 1. Sten-Arne Persson skriver:

  Som vanligt ett klart bevis på att svenska folket är diskriminerat i sitt eget land av vår falska massmedia som enligt sin egen sed låtsas som det regnar fastän det är solklart.

  Detta är inga tillfälliga misstag. Det är en strategi för att utplåna vår svenska kultur som de redan tillsammans med doakören i riksdagen (sjuklövern) hävdar inte existerar. Med en stadsminister som högtidligen förklarat för svenska folket att han är feminist, samtidigt som vårt land invaderas av kulturer som är allt annat än vänliga mot sina fruar och döttrar. Ett land med en poliskår som står och tittar på när svenska kvinnor sextrakasseras i mängd utan att lagföra dessa religiösa fanatiker som betraktar våra kvinnor som religiöst otrogna horor som man i sina hemländer våldtar och/eller stenar när man tycker att det passar. Svensk feminism + religiösa fanatiker = sant! Varför hörs ingen feministisk kritik av dessa mängder av ensamkommande “barn” från länder där kvinnor behandlas så avskyvärt.

  Hur kan till exempel Vänsterpartiet ha några väljare överhuvud taget med sådana representanter som Seluah Alsaati, ordförande i vänsterpartiets Storstockholmsavdelning, Hon uttalade i debatt med Alice Teodorescu i TV att det var ingen skillnad i beteende mellan svenska män och dessa islamistiska fanatiker. Problemet var kort och gott det motsatta könet. Det är bara en tidsfråga innan vi män blir eliminerade om hon får bestämma.

  I och för sig var jag inne lite på det spåret när jag skrev en saga om sagolandet Demokreaturien för 26 år sedan, som jag avslutade med. “En del experter lär ha påstått att Demokreaturien har existerat men att kreaturen skulle ha avlidit av livsleda och jämlikhet sedan alla individer blivit lila i färgen genom genmanipulationer och så kallad kloning. Vi har väl tur, som bor i Sverige, i alla fall?”

  Just nu känns det inte som självklart att vi har tur i framtiden med dessa aningslösa feminister i toppen. Det ser ut som vi svenska män måste konvertera till islam för att överleva. Är det det dessa
  tokfeminister hoppas på?

 2. Tommy Persson skriver:

  Wittgenstein : “Vad man icke kan tala om, därom måste man tiga.”

 3. Stefan Eriksson skriver:

  Lite off topic men ändå:

  Grattis Mats till doktorshatten!
  Någon Thomas (mörkgrön mupp) refererar till din forskning idag på klimatsans.se ….

  Han förefaller känna dina forskningsalster mycket väl.
  Så låter argumenten i alla fall.

  Skall bli roligt och se din respons på hans tvärsäkra komentarer.

  Det är kul nästan jämt tycker jag:
  Stefan.

  • mats skriver:

   Jag såg det där. Texten är min men han kallar mig Hans Jelbring av någon anledning. Jelbring är disputerad.
   Nä, jag orkar inte svara.

 4. Stefan Eriksson skriver:

  Oooppss!
  klimatsans.com skall det vara.
  kolla in detta!!

 5. Thomas Gunnarson skriver:

  Det gäller att se upp på vägen numera då vi snart har saudiska vägregler.

Kommentarer inaktiverade.