Verksam eller inte?

Dagens Gästskribent är Stefan Eriksson. Han ställer en allvarlig fråga om hur detaljerad övervakning myndigheterna kan införa utan att fokus går förlorat.
Sedan årsskiftet 2015-2016 gäller nya förutsättningar för entreprenören verksam inom byggbranschen. Vår fiskala myndighet har att ”städa bort förekomsten” av det som allmänt benämns ”svartarbete”.
Jag kan finna förståelse för ambitionen från statens sida att så långt som möjligt verka mot skatteflykt och olämpliga anställningsformer.
Argumentet lyder som vanligt i dessa sammanhang att vi värnar den privata företagagarens möjlighet att konkurrera med den ”svarta sektorn” verksam i samma bransch.
Beslutet från staten kan kort sammanfattas med ett ord: personalliggare.
Tanken är att likt resturanger och frisörer skall byggbranschen underkastas kontroll om vilka individer som är verksamma på arbetsplatsen.
Som entreprenör förväntas denne av skattemyndigheten att en personalliggare i realtid finns tillhanda.
Tanken är att medelst sporadiska oanmälda kontroller av vilka som finns på arbetsplatsen just då, skall de ”svarta fåren” hittas och förpassas.
Redan där uppstår tolkningsutrymme, där arbetsplatsens utbredning skall fastställas.
Är de som exempelvis är på firman för att hämta materiel till bygget verksamma på denna arbetsplats? (Kom ihåg: liggaren skall föras i realtid.)
Är de som exempelvis beslutar att gå och fika på sin rast, på det näraliggande konditoriet, verksamma på denna arbetsplats?
Måste rent fysiska avgränsningar likt staket uppföras för underlättande av kontroll?
Ja frågorna är många, betydligt fler än jag kan räkna upp här, men svaren är desto färreLagen om personalliggare är på plats sedan årsskiftet, och i dagarna har entreprenörer i min vänkrets kallats till informationsmöten om den ”nya ordningen”.
Skatteverket har inte mycket information hur det hela skall skötas praktiskt, men i vissa avseenden är utformningen glasklar.
Till exempel är sanktionsavgifter (böter) bestämda till olika belopp.
Finner skattemyndigheten att företagaren underlåtit att hörsamma kravet om personalliggare, kostar det 25 000 Kr, vid varje enskilt tillfälle.
Finner skattemyndigheten att redovisningen uppbär brister, kostar detta 12500 Kr, för försvårande av skattekontroll, vid varje enskilt tillfälle.
För att förtydliga vilken art av ”gungfly” det handlar om, vill jag referera till följande konkreta exempel:
Som ansvarig därför beställer byggaren ett lass grus till arbetsplatsen.
Gruset levereras enligt överenskommelse.
Chauffören av lastbilen bedöms INTE vara verksam på denna arbetsplats.
Men, skulle då chauffören vilja tillsammans med byggaren komma överens om vart på byggplatsen han skall tippa, måste han mot skattemyndighetens förmodan lämna förarplatsen, och till och med bilen för att leta rätt på byggaren.
När denne chaufför likt Neil Armstrong , tar det lilla steget ut ur lastbilen, tar han samtidigt ett stort steg för skattemyndigheten.
När hans fötter når marken bedöms samme chaufför vara verksam på denna arbetsplats och skall därmed följdriktigen registreras i personalliggaren.
Ja, jösses!! Exemplen kommer med all säkerhet bliva många och långa, och utan ALL sarkasm, vill jag ändå fråga:
Är detta förfarande ett led i målsättningen att förenkla tillvaron till gagn för ett ökat bostadsbyggande?
Man hör ju att det pratas om förenklingar som skall främja byggandet nu för tiden!
Det här inlägget postades i Gästlistan och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

17 svar på Verksam eller inte?

 1. Samuel af Ugglas skriver:

  Det kostar svenska folket att hålla socialismen vid liv. Vem skall sätta och betala priset för att bo i DDR 2.0, Batra eller Löfven?

 2. Anders Rydén skriver:

  Jag brukar själv vara på en del byggarbetsplatser som montör av storköksutrustning.
  Det är kanske totalt några veckor per år som jag gör sådana montage, så jag är knappast en byggarbetare.
  Men vi är tvungna att ha ett så kallat id06 kort med oss.
  http://www.id06.se
  Det kostar en del förstås att ha det så det är knappast något som gynnar de små i branschen.

  • Göran skriver:

   Kostnaden för ID06 är försumbara. Möjligen tiden att fixa dem hos arbetsgivaren kan ta några timmar. Sedan ska de förnyas vart femte år.

 3. mats skriver:

  Det märkliga är att myndigheterna tillåts övergå till enbart digital hantering. När man för tiotalet år sedan lanserade 24/7-myndigheterna, så var det för att myndigheterna skulle vara tillgängliga dygnet runt för de medborgare och företag som ville och behövde den tjänsten.
  Men många medborgare och även företag lever inte i en digitaliserad vardag. De är kvar i analog verklighet och de mår inte illa av det, utifrån sin verklighet och sina behov.
  När myndigheterna kräver att alla medborgare och företag ska bli helt digitaliserade ställer de helt nya krav, som man med rätta kan fråga om de har stöd för i grundlagen. För vad de gör är att de kriminaliserar alla som inte gör sig själva till komplett övervakade. Så är inte ett fritt och demokratiskt samhälle tänkt att fungera.

  Denna utveckling gäller allt från kontanter, deklaration, jordbruksstöd, bilägande, djurägande, föräldraskap, utbildning och behörigheter, vård och omsorg, samt nu också anställning och personalliggare.

  Vi måste börja kräva rätten att själva få välja när vi vill leva digitalt och när vi vill leva analogt, så får myndigheterna anpassa sig efter det. Det är ju vi som är deras uppdragsgivare och de våra tjänare.

 4. Göran skriver:

  Detta kommer att bi rätt roligt. Tänk er att ett byggföretag ska göra ett arbete i en bostadsfastighet. Ska de då inhägna denna fastighet? Hur ska de som bor i huset kunna passera in och ut genom den inhägnade fastigheten?

  Det blir roligt för många bostadsrättsföreningar, speciellt mindre, när de ska betala för denna inhägnad. Hur ska det gå till vid ett arbete på en villa?

  Jag har jobbat med byggentreprenad tidigare och har ID06. Jag kan säga att det aldrig har fungerat på någon arbetsplats jag har varit på. Det är krångel hela tiden. Man kan tycka att det kan vara bra att veta vilka som finns på en arbetsplats med tanke på om någon skadar sig och blir liggande utan att få hjälp. Då skulle man kunna se att Pelle inte har loggat ut från arbetsplatsen när arbetsdagen är slut. Man kan då börja leta efter Pelle. Men så sker inte. På många större byggen ska man varje morgon ange på en ritning var man ska jobba under dagen och hur många man som ska jobba där. Man ska även beskriva vad man ska jobba med. Vid arbetstidens slut ska man ta bort sina markeringar på ritningen. Då kan arbetsledarena för bygget se om någon är kvar på bygget osv. Men detta fungerar inte i praktiken. Folk glömmer markera på morgonen, eller ta bort markeringar på kvällen. Alla blir luttrade.

  Någon gång står en port öppen för inpassering av leverans. Arbetare använder sig av då av den för in och utpassering. Ingen loggning sker i systemen. Eller går man ut för att hämta en sak och så råkar porten stängas. Man ska då gå genom loggningen. Men eftersom nästa loggning ska vara en utpassering och inte en inpassering blir det konstigt i systemet. Det sker även en hel del mänsklig fel av de som hanterar systemet. Vill jag lura systemet kan jag göra en utpassering för att i nästa ögonblick slinka in genom något hål i staketet eller öppen bort eller något liknande. Nu är jag officiellt inte på arbetsplatsen längre.

  Som krona på verket kommer detta inte leda det minsta till att man stävjar något svartarbete.

  Det är en trevlig framtid vi går till mötes med väldigt tråkiga arbetsplatser. Jag kan tänka mig att rösterna för medborgarlön höjs. Att arbeta blir så tråkigt att ingen vill arbeta längre.

  • Stefan Eriksson skriver:

   Vid arbeten på villa, har jag för mig att personalliggaren är undantagen. Då byggherren är privatperson gäller undantag från regeln om liggare.
   Det finns en undre gräns också för vad skattemyndigheten prioriterar ( jag tror en total byggkostnad under 177 000 kr. är undantagen).

   Vad gäller ID 06 så är det ju inte helt ovanligt att killarna glömmer sitt kort hemma.
   Då skall de ej få tillträde till arbetsplatsen, och skall vända hem och hämta sitt ID.
   Frågan är ofta förekommande: Vem skall betala den resan?

   Mats berör ett viktigt tema, men där finns också undantag som talar för sig själv.

   Vid anmälan om förestående kontroll har ansvarig chef/byggledare 30 minuter på sig att infinna sig för att samköra personalliggare och anställningsuppgifter.
   Vid 31 minuters inställelse riskerar besöket rendera i ett fall av försvårande av skattekontroll.
   Det räcker inte heller att digitalt presentera anställningsuppgifter, utan dess innehåll skall kunna erhållas i skrivna dokument. Alltså skall man som arbetsledare ha en skrivare med sig.
   Säg att du har 10 olika byggplatser att ansvara för, kanske utspritt i en radie av 50 km.-
   då gäller det att vara hypersnabb. Sen får man väl kalkylera vad som blir dyrast; fortkörningsböter eller böter för försvårande av skattekontroll.

   Facket har uppfattningen att sådana ”kringkostnader” skall faktureras kunden och då undrar jag hur det skall bli mindre svartjobb på det viset.
   Tvärtom förmodligen!!

   • mats skriver:

    Det är rätt att arbete på villa är undantaget. Om jag förstått rätt även en nybyggnation på 5 miljoner, under förutsättning att det är villaägaren själv som står som byggherre. Ingen risk för polska svartjobbare där inte!
    Annars är fribeloppet en kontrakterad kostnad om max 4 basbelopp.
    Sedan är frågan vad som utgör en byggarbetsplats? SKM anser att det gäller ett samlat ansvar även för arbetsplatser som ligger fysiskt åtskilda och på fastigheter på olika fastighetsbeteckningar, om byggherre och utförare är desamma.

    Jag berörde detta lite i förbigående här, https://www.frihetsportalen.se/2016/02/snoskottning/
    Om man skulle driva det till domstol, skulle kommunen, som uppenbarligen är beställare och därmed byggherre, vara skyldigt att hålla digital personalliggare för alla villaägare som skottar trottoarerna? Hela kommunen är ju tveklöst en samlad arbetsplats enligt SKMs definition.

 5. Niklas skriver:

  Det verkar vara ett väldigt illa genomtänkt förslag. För hur ska man veta att i förväg vad summan ska sluta på? Att renovera ett badrum eller ett kök hamnar lätt på 150 000-200 000 kr. när man ändå har hantverkare hemma, så finns det ofta finnas lite mer att fixa och vips hamnar man över brytgränsen.

  Och hur är det egentligen tänkt att skötas på ett fritidsjordbruk, där ägaren jobbar borta från gården under dagtid? Hur ska ägaren då kunna ha koll på vilka som jobbar där då? Å hur många deltidsjordbrukare får då med kort varsel sticka från jobbet för en skatteverkskontroll?

  Nä, gör om och gör rätt. Svartjobb bekämpas effektivast genom sänkta skatter och egenavgifter samt minskat krångel.

  • Stefan Eriksson skriver:

   Niklas! Illa genomtänkt eller inte, förslaget är numera ett beslut, som jag förmodar äger laga kraft.

  • mats skriver:

   Det kan lätt bli så när man sitter på en kontorsstol vid ett och samma skrivbord hela dagarna varje dag.
   Då blir människor som inte jobbar på en sådan arbetsplats ett problem.
   Men lösningen på myndighetens problem är inte att krångla till det för dem som jobbar i en närande sektor. Den revolutionerande lösningen är att låta dem fortsätta jobba så som det passar dem.

 6. Thomas Gunnarson skriver:

  Parallellen med det fiktiva steget ner på månen (som troligen var en bluff alltihop) är likadan här.
  Ju mer kontroller desto sämre funkar det.
  Det är en typiskt svensk erfarenhet.
  Och bluffar man så synas korten…..
  Detsamma gäller nu.
  Så kallade ”utanförskapområden” har redan synat samhällets kort och insett att det bara är,en bluff…
  När skall svenska knegare inse detsamma?

 7. Göran skriver:

  Lägger man till att cirka 70 % av myndighetspersoner inte tycker om privata företag kan man nästan gissa att de kommer hitta på saker och ting så att det blir krångligt.

  För den delen. Skriv inte under era inkomstdeklarationer elektronisk. Lägg alltid till något avdrag så de får lita att göra. Beslut ska tas. Föregås av utredning och handläggning och träff för beslut. Sedan ska det skrivas ut och distribueras. Sedan kan man om man vill roa sig med en överklagan. I princip kan man göra i ordning egna blanketter för överklagan. Bara fylla i beslutsnummer och datum.

 8. Martin Karlsson skriver:

  Mycket snack om ID06. ID06 har inget med lagen om elektronisk personalliggare att göra förutom att man kan använda det för att föra en elektronisk personalliggare. Vi använder en enkel app för våra byggen http://www.e-liggare.se. Det är allt som krävs och det är smidigt och enkelt.

  • mats skriver:

   Det spelar ingen roll hur enkelt de som är uppdaterade med elektronikens framsteg tycker att det är. Alla är inte det och de blir digitalt diskriminerade.
   Personligen har jag en smartphone, inte för att jag behöver en, men jag behövde en tålig telefon och det fick bli en i det närmaste okrossbar Cat. Men jag har inte konfigurerat den för internet. Vill inte, har inget intresse.
   Jag är är gammal och kan tacka nej till de jobb där man behöver logga in elektroniskt. Känner dock till flera personer som är väsentligt yngre än jag, som inte har dator eller internet, oavsett smartphone.

   Frågan är om en medborgare måste vara skyldig att för egna pengar och på egen studietid förse sig själv med de digitala möjligheter staten önskar för att övervaka medborgarna?

 9. Martin Karlsson skriver:

  Nej en medborgare behöver inte göra det. Det är byggherren som är skyldig enligt lag att bekosta och ”tillhandahålla (enligt lagtext)” den elektroniska personalliggaren. Byggherren kan dock vid totalentreprenad eller generalentreprenad överlåta ansvaret till entreprenören. En ”vanlig” byggare är aldrig skyldig enligt lag att föra en elektronisk personalliggare om det inte finns skriftligt avtalat med uppdragsgivaren att denne är det. En byggherre kan alltså inte överlåta ansvaret vid en delad entreprenad.

  • Stefan Eriksson skriver:

   Martin!
   Mats berörde i sin kommentar ett viktigt tema, benämnes focus.
   Som ansvarig ledare på byggplatsen (vare sig du är arbetsgivare eller ej) kan jag försäkra dig om att byggledaren vill helst ägna sina tankar åt bygget som sådant.

   Att i högre och högre omfattning tvingas till att hålla kontroll över olika entreprenörer och dess närvaro på arbetsplatsen förtar focus på huvuduppgiften.

   Frågan kvarstår; Är detta förfarande något som förenklar och främjar ett så efterlängtat bostadsbyggande?
   Kommer det att pressa kostnaderna för nyproduktion?
   Kommer andelen svarta jobb att minska till följd av ökad administration för den seriöse byggaren?

   Är svaret ”ja” på dessa frågor ser jag inget problem, men jag tvivlar på det.

Kommentarer är stängda.