Integritetsutredningen 3

David
Bilden från Wikipedia

Fortsättning på Kapitel 10.
Utgångspunkten för en bedömning av om men föreligger är den berörda personens egen upplevelse.
Denna portalförklaring är som vi ska se blott en gummiparagraf som tolkas fritt av myndigheter och domstolar.

Skadeståndsskyldighet för kränkning förutsätter att kränkningen har orsakats av ett brott men skadeståndsskyldigheten är inte beroende av att skadevållaren har dömts för brottet.
Alltså, om man kan visa att man lidit men av gärningen kan man tilldömas skadestånd utan att gärningsmannen döms för något brott. Hela tiden, genom samtliga kapitel är det som om utredningen hakat upp sig på nakenbilder, spridningen av sådana. Som om det är den viktigaste och kanske enda egentliga integritetskränkning man kan råka ut för. Därav min illustration ovan.

Man för ett långdraget resonemang som jämför svensk lag med EKMR, utan att egentligen komma fram till något. Om jag förstått villkoret för att anta EKMR, så var avsikten att den ska vara en del av svensk grundlag. Men det nämner inte utredningen. Desto lättare blir det att göra den åtskillnaden mellan olika lagrum i och med svenska grundlag är uppdelad i olika avdelningar med olika namn. Vi har således Regeringsformen (RF), Tryckfrihetsförordningen (TF), Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), och Successionsordningen (SO). Den förstnämnda gäller alla medborgare, den andra kallas ibland i utredningen för den professionella lagen eller det grundlagsskyddade området (för yttrandefrihet) och gäller journalister och andra som jobbar under skydd av utgivningstillstånd, den tredje gäller också alla medborgare, den fjärde gäller kungahuset och vissa personer från Ockelbo och Sälen.

Halvvägs genom kapitel 10 gör utredningen en bedömning.
De uppgifter som sprids är svåra att få bort och de ligger ofta kvar under oöverskådlig tid.
Ett tillräckligt skydd mot intrång i privatlivet för enskilda är ett samhällsintresse.

Var finns begränsningen för myndigheter att sprida information om privata förhållanden? Exempelvis Skogsstyrelsens val att offentliggöra i stort sett all tillgänglig information om privat skog och mark. Utredningen låtsas att Regeringsformen skyddar den personliga integriteten när man skriver på följande sätt.
Enligt 1 kap. 2 § RF ska det allmänna värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det innebär att det måste finnas fungerande lagstiftning som ger ett tillräckligt skydd för den personliga integriteten.
Det finns även särskilt angivet i 2 kap. 6 § andra stycket RF, att var och en är skyddad gentemot det allmänna mot betydande intrång i den personliga integriteten.

Vidare skriver man:
Den begränsning i yttrandefriheten som en kriminalisering innebär, får dock bara göras utifrån vad som är nödvändigt och den får inte innebära något hot mot åsiktsbildningen.
Det kan tolkas som att politisk debatt inte får hämmas, även om den exempelvis i något avseende gör skillnad på vi och dem. Som svenskar och invandrare, lantisar och stadsbor, arbetare och företagare. Inte ens om det tar sig hatiska uttryck. Så ser ju som bekant inte den offentliga debatten ut i Sverige idag. Det är endast media som får hata och uttrycka sig hatfullt mot det man betecknar som högerkrafter och högerextremism. Man överlämnar dock till den Mediegrundlagskommitté som ska avge sitt betänkande senast den 1 september 2016 att sortera ut lämplig lagstiftning för att skydda det minskande förtroendet för media.

Bla, bla, bla om nakenbilder, så kommer det till slut på sidan 290 en fråga om utlämnande av privatekonomiska uppgifter kan vara integritetskränkande? Svaret blir att uppgifter som kan hämtas ur offentliga handlingar inte kan anses vara integritetskränkande. Däremot sådana som är sekretessbelagda av exempelvis socialtjänst kan vara kränkande att de kommer till allmän kännedom. Sålunda kan Skogsstyrelsen enväldigt och utan riksdagsbeslut bestämma att offentliggöra alla av dem kända uppgifter om en skogsägares marker, beskaffenhet och trädbestånd med mera. Då kan de spridas utan hänsyn till personlig integritet. Dessa uppgifter kan sedan av särintresseorganisationer eller illvilliga grannar användas för att åsamka markägaren betydande ekonomisk skada.

Men det utgör alltså ingen integritetskränkning. Utredningen drar inte någon parallel med att det är att jämföra med att avskaffa banksekretess och annan sekretess som verksamhetsutövare har att iaktta mot sina kunder. Samtidigt handläggs exempelvis invandrare och flyktingars ekonomi till stor del av socialnämnderna. Då inträder automatiskt sekretess om deras ekonomi. Detta är ett förhållande som försvårar för både journalister och allmänhet att ta del av korrekta siffror om invandringens kostnader.

Utredningen jämför med de Nordiska ländernas lagstiftning om spridning av privatekonomiska uppgifter och konstaterar att de har viss sådan lagstiftning, i vart fall mer än Sverige. Ändå kommer man till följande slutsats.
Mot denna bakgrund finns det skäl att överväga om spridning av uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden i vissa fall bör omfattas av en bestämmelse om integritetsintrång.
Det finns också skäl som med styrka talar i motsatt riktning. Uppgifter om någons privatekonomi kan inte på samma intima sätt som uppgifter om kroppen, hälsan och sexuallivet anses sammankopplade med en människas personlighet och privatliv. En spridning av uppgifter om privatekonomiska förhållanden kan därför inte anses som ett lika allvarligt intrång i den privata sfären som t.ex. spridning av känsliga hälsouppgifter.

Sammantaget finner vi att uppgifter om den enskildes ekonomiska förhållanden inte bör ingå bland de slag av uppgifter som bestämmelsen bör omfatta.

Utredningen är så kroppsfixerad att man nästan väntar sig att få höra dem skandera, som ett eko från 70-talets torgmöten för vänstermänniskor:
– Vad är det som ska bort?
– Nakenbilder och sport!
– Vad är det vi vill ha?
– Männsker av chokla’!

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen, Frihet och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

5 svar på Integritetsutredningen 3

 1. Samuel af Ugglas skriver:

  Konstigt, Mats skriver ett av sina viktigaste inlägg och kommentarerna uteblir.
  Hur kan det vara möjligt att inte medborgarna reagera över att dom blir utsatta för övergrepp av sina medmänniskor. Det kommer inte att finnas skydd mot övergrepp mot enskilda individer framför allt när det gäller information. Staten tilltvingar sig information. Journalister mutar, lurar eller kommer över information på annat bedrägligt vis. Ytterst få reagerar, hur kan det komma sig?

  • Stefan Eriksson skriver:

   Det är så raffinerat upplagt, så jag måste erkänna att jag förstår dåligt hur det kommer att påverka människor i Sverige.
   Jag tror det är något dåligt som föreslås i integritetsutredningen, förmodligen är omfånget av en sådan produkt gjort med tanke på att slippa ifrågasättande.
   Utredningar av detta slaget upplever jag som ”rökridåer” för att försvåra demokratiskt inflytande på kommande beslut.
   Därför (tyvärr) begränsas min förmåga att tillföra något vettigt.

   • mats skriver:

    Som du skriver så är det många ”rökridåer”.
    Bakom dessa framkommer en bild av en samhällselit som vill skydda sin rätt till ordet (inklusive bilden).
    Motiveringarna är de gamla vanliga. Undersåtarna vet inte sitt eget bästa. Dessa måste skyddas från varandra av den goda staten. Staten kan inte göra fel.
    Nu är naket det värsta som finns. Var kom det ifrån? Feminismen?
    Fjärran är journalfilmerna med nakengymnasticerande frisksportare i centrala Stockholm på 30- och 40-talet. Skam över svensk films nakenhet 50-70-talet.

    Dina pengar och din äganderätt är det däremot fritt fram att exploatera. De är ju egentligen inte ens dina på riktigt. Du har ju bara lånat pengar och mark från dina barnbarn. Eller om man ska vara korrekt, från nomenklaturans barnbarn. Därför måste de bestämma över dina pengar redan nu.
    Någon nakenchock vill de dock inte veta av, nypryda som de är.

    Michelangos David är en fantastisk skulptur som berättar så mycket för den som gör sig besväret att gå minst ett par varv runt och titta på detaljer, backa och studera helheten, kontemplera över bakgrunden och historien.
    Risken är överhängande att nymoralistiska europeiska fundamentalister, likt talibaner, krossar den i sitt nit att tvinga andra att se världen på deras förvridna sätt.

 2. Stefan Eriksson skriver:

  En av de värsta integritetsvåldtäkterna är när du fråntas möjligheten att själv förvalta ditt ”pund” vare sig det handlar om materiella eller immateriella tillgångar.
  Jag förmodar det blir svårare för den Svenska myndighetsmodellen framöver;
  exempelvis för att få servera en främling en tallrik mat, krävs här tre väl åtskilda kök. Ett för rotfrukter, ett för kött o fisk, ett för att ta hand om disken.
  Där våra nysvenskar är ursprungligen integrerade återfinns ofta köket på trottoaren.
  ”Svårt fall” att integrera utan att kränka integriteten hos de med denna bakgrund.

  Lättare då att kränka integriteten hos de som är vana vid det !!

 3. Samuel af Ugglas skriver:

  http://www.b.dk/globalt/omdiskuteret-flyregister-vedtaget-efter-fem-aars-tovtraekkeri
  Här en länk som i högsta grad har med integritet att göra.
  Och som vanligt har de drabbade inget att invända, eller?
  Hur länge skall vi behöva vänta på att någon slänger ut politikerpatrasket och låter folket bestämma?

Kommentarer är stängda.