Skogsstyrelsen – integritet

Är beslutet att lägga ut information om avverkningsanmälan på nätet, tillgängligt för alla, förenligt med grundlagen?

I 2 kap. 6 § andra stycket RF anges att: var och en är skyddad gentemot det allmänna mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden.

Att på nätet fritt publicera kartor, satellitbilder, flygfoton och beskrivningar av den enskilde markägarens affärsverksamhet (avverkningsanmälan) måste rimligen var för sig och i synnerhet som sammantagen information, anses utgöra både övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden på ett sätt som innebär betydande intrång i den personliga integriteten.

Så vad har Datainspektionen att säga om Skogsstyrelsens tilltag? Att Skogsstyrelsen försvarar sig med att säga att de frivilliga ”naturvårdsintressena” frågat efter informationen, är inte ett fullgott svar. Dessa ”naturvårdsintressens” önskan att få denna information sammanställd är inte ett legitimt allmänt intresse. Intrånget är allt för betydande. I synnerhet som informationen efterfrågas i avsikt att försvåra den enskilde markägaren och näringsidkarens utövande av sin verksamhet.

Gör om, gör rätt!

 

Edit: Exempelvis får Naturskyddsföreningen 10 miljoner kronor årligen från en handfull myndigheter för diverse uppdrag. Mest få de från Naturvårdsverket. Bland annat en post på 1,5 miljoner kronor till juridiska kostnader, enligt not 7 i årsredovisningen för 2014, pdf. Det är pengar de använder för att överklaga andra myndigheters beslut. Det gäller exempelvis Änok, Ojnare, vargjakt och andra frågor.
Vidare har de ett program kallat natursnokarna. Ut i andras marker och leta något att betstämma över. Man kan anmäla sig här, pdf.

Det här inlägget postades i Äganderätt, Aktuella övriga ämnen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

17 svar på Skogsstyrelsen – integritet

 1. Stefan Eriksson skriver:

  Allmänheten blir konsekvent ”itutad” att offentlighetsprincipen gäller i all offentlig verksamhet.
  Myndigheter överlag kringgår denna princip genom att hävda det enskilda ärendet som ”arbetsmateriel”.
  Innan fullbordat faktum (beslut etc.) är möjligheten till insyn i ärendet ( även om det gäller dig själv),
  begränsad till den enskilde tjänstemannens gottfinnande.
  En avverkningsanmälan torde i detta sammanhang betraktas som arbetsmateriel, och enbart din egen angelägenhet.
  Men, mer insyn i NGO,s verksamhet skulle vara på plats, där det råder ”skumrask” och andra rackartyg, ofta till del finansierad av offentliga medel.

 2. Emil.G. B skriver:

  Skogsstyrelsen lämnar även ut skogliga grunddata som visar skogsägarens ekonomi till vänsteraktivister och kleti och pleti.

  Har Skogsstyrelsen verkligen juridiska rättigheter att lämna ut skogliga grunddata som speglar skogsägarens ekonomiska resurser såsom vilken virkesvolym, ålder mm som skogen innehåller till allmänt betraktande för aktivister och kriminella??

  Det är ju som att banker skulle lägga ut alla Sveriges medborgares bankkonton på kartor med dess värde för allmänt betraktande på sociala medier till kriminella och hänvisa till politiska intressen!!!

  Äganderätten är skyddad som en övergripande lag.

  Men många tjänstehen och politiker blundar för grundlagen och gynnar istället kriminella aktörer…
  Det känns också rättsosäkert att privata avverkningsuppgifter läggs ut till dessa ”särintressen” och ”aktivster” som ”inget begrip”
  Naturskyddsföreningen som får stora bidrag från staten ordnar dessutom kurser för aktivister att genomsöka andras fastigheter i jakt på anmälningsobjekt och hjälper till med bidragsjurister att skriva anmälningar på privata näringsfastigheter.
  Snart har jord och skogs ägaren inget att säga till om.

  Dags att protestera och förändra saken

  • Göran skriver:

   Undrar om det finns någon kurs för naturmupparna där de kan få lära sig hur man förhindar att några kilometer is gör hela Sverige till pulver? Det har inte så stor betydelse om en viss fjäril existerar, någon fisk existerar, någon blomma existerar osv. det kommer att försvinna om några tusen år. Vilka hål vi gräver och vilka träd vi hugger ner har inte heller så stor betydelse. Det växer upp igen och fylls igen och överlever människan miljoner gånger om och isen kommer att utrota hela den svenska civilisationen. För den delen har 99% av alla arter som levt på jorden försvunnit.

  • Samuel af Ugglas skriver:

   RF Kap 2, 15 § Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan
   tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon
   enskild genom expropriation eller något annat sådant
   förfogande eller tåla att det allmänna inskränker
   användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att
   tillgodose angelägna allmänna intressen.
   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
   Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten
   oberoende av vad som föreskrivits ovan. Lag (2010:1408).

   Pröva gärna att hävda Din egendomsrätt på kommun eller Länsstyrelse.

 3. Göran skriver:

  För att knyta ann till förra artikeln ”Högsta dumstolen” till denna artikel. Måla en krumelur på ditt tak. Hävda att det är konst. Förbjud spridning av bilder av din kost utan ditt samtycke.

  Man måste veta att våra svenska myndigheter är fullproppade med människor som hatar företag, privat ägande och människor som tar egna initiativ och lyckas få något gjort. Alla dessa människor skulle förmodligen svälta ihjäl utan den grupp de hatar, den grupp som försörjer dem.

  • Stefan Eriksson skriver:

   Japp! Den typen av självgående cirkus betraktar jag som lyxkonsumtion!
   Har vi råd med det?

 4. Samuel af Ugglas skriver:

  Media inom lant och skogsbruket är nog de värsta syndarna. Det är ytterst sällan journalisterna beskriver övergreppen mot landsbygdsbefolkningen refererande til RF Kap. 6 paragrafen.
  Kanske skylles det mest det fantastiska innehållet i par. 15 samma kapitel, den om äganderätten som i praktiken inte finns.
  ”Var och en är skyddade gentemot det allmänna mot intrång i den personliga integriteten…”
  För den socialistiska statens tjänstemän existerar ingen privat egendom, fråga Axel Hägerström.

  • Stefan Eriksson skriver:

   Vem är Axel Hägerström?
   Har han ställt till med mycket jäkelskap?

   • Göran skriver:

    Ja, han har ställt till en massa jäkelskap med sina filosofiska teorier. Sök på hans namn på wikipedia och läs lite.

    Ska jag ge mig på en grov gissning så menar Hägerström att en sådan moralisk sak som att man inte ska ta andras egendom inte behöver vara fel. Man ska se till allas bästa. Klart att socialister anammar det. Dagens största förespråkare av en sådan filosofi är Magdalena Andersson.

    • Stefan Eriksson skriver:

     Det blir inte lätt att som Samuel menade att fråga Axel Hägerström om något.
     Han ”kilade vidare” den 7 juli 1939.
     Helt klart passerat bäst före datum enligt mig !

 5. Niklas skriver:

  Märkligt att skogsstyrelsen får publicera mina avverkningsanmälningar fritt på nätet, eller för den delen andra ”skyddsvärda” saker på min mark samtidigt som om jag får böter på 10 000 kr om jag sätter upp en åtelkamera på min mark http://www.atl.nu/skog/telkamera-gav-b-ter

  • mats skriver:

   Jag återkommer till denna inkonsekvens när jag analyserat integrntetsutredningen färdigt.

 6. Stefan Eriksson skriver:

  Mycket märkligt hur riksdagen låter sig påverkas av särintressen som utgör en minoritet.
  Här kommer länken:
  http://mariestadstidningen.se/asikter/debatt/2016/02/24/statsfinansierad-lobbying-mot

  • mats skriver:

   Visst är det märkligt att staten spenderar miljontals kronor varje år på att skapa en opinion som går emot rikets lagar. Det är i sanning sock puppets man försörjer.

 7. Emil.G. B skriver:

  http://www.vargfakta.se/nyheter/343-mil … oreningen/

  Naturskyddsföreningen erhöll under perioden 2007 till 2012 inte mindre än 343 miljoner kronor i bidrag från statliga myndigheter. Andelen statliga bidrag är kraftigt stigande.
  Vid en genomgång av den ideella miljöorganisationens årsredovisningar från 2007 till 2012 framträder bilden av en intresseorganisation där allt större del av finansieringen kommer via skattsedeln och inte via medlemmarnas avgifter.
  Per den sista december 2012 hade föreningen fått 343 miljoner kronor av allmänna skattemedel via diverse myndigheter. Största bidragsgivaren utan jämförelse är SIDA som ensam stått för drygt 270 miljoner kronor. Därefter kommer Naturvårdsverket som bidragit med drygt 30 miljoner under samma period och Kemikalieinspektionen kommer på tredje plats med i sammanhanget blygsamma 15 miljoner.

  Förhållandet mellan medlemsavgifterna och bidragen ur statskassan har gått från 83 procent, 2007 till att vid slutet av den redovisade perioden motsvara 37 procent. Omvänt betyder det att de statliga bidragen 2012 motsvarar 271 procent av medlemsavgifterna. Som ni ser (översta bilden) är medlemsavgifterna tämligen jämna över åren medan intäkterna från staten är kraftigt stigande.
  Naturskyddsföreningen som ideell förening finansieras såldes i allt större utsträckning av allmänna skattemedel och allt mindre av medlemmarnas egna avgifter.

  • Stefan Eriksson skriver:

   Kanske kan dessa intresseförsamlingar kallas för den fjärde statsmakten, ytterligare en front mot medborgarna.
   Svenskt statskick är i stort behov av en författning värd namnet, som styr upp sånt här flum.

 8. Stefan Eriksson skriver:

  Sida står på tårna och fördelar medel ur statskassan till de mest behövande, där krig, svält, och anarki, gjort livsbetingelserna till ett helvete.
  SNF är förmodligen i riskzonen och erhåller därmed bistånd för sin destruktiva verksamhet.

Kommentarer är stängda.