Löfvéns bristande kompetens

Dagens gästskribent är Olle Ljungbeck, med kritik mot Stefan Löfvéns 1:a majtal. Som vanligt är alla skribenter och de som kommenterar själva ansvariga för sina ord.

 

Öppet brev till Stefan Löfven!

Du anklagade i går (första maj) Sverigedemokraterna (SD) för att vara ett ”brunt parti”. När Du gjorde detta kränkte Du också mig, eftersom jag är medlem i SD sedan två år tillbaka. Fram till 1985 hade jag varit medlem och politiker i Socialdemokratin från slutet av 50-talet. Tiden därefter har jag varit partilös så när som en kort tid i Junilistan.

Ditt uttalande innebär att Du också kränker mig som demokrat. Jag har sedan ungdomen haft en passionerad lidelse för demokratin. Detta har jag gett uttryck för på många sätt inte minst genom artiklar till ett stort antal tidningar sedan minst 25 år tillbaka. Många tidningar har kvar dessa i sina arkiv. En av dem är Gefle Dagblad. Därför ger jag dig mitt medgivande att ta del av samtliga artiklar jag skrivit. I en stor del av dessa artiklar strider jag för demokratin som den enda vettiga och moraliskt bärkraftiga politiska ideologin. Hittar Du något som avviker från den linjen är jag beredd att ta tillbaka det jag här anfört om dig.

När Du jämför SD med ett ”brunt” parti ljuger Du. Inget annat parti har sedan Sverigedemokraterna kom in i Sveriges riksdag, så konsekvent följt demokratins spelregler. Ni sju partier försökte när ni själva upphävde parlamentarismen – en av demokratins grundstenar –  genom överenskommelsen om ”Decemberövernskommelsen hävda att SD bröt mot grundlagen. Detta påstående hade sin grund i att SD gick emot praxis. Men att gå emot praxis är varken ett grundlagsbrott eller ett brott mot demokratin. Men detta ert brott mot demokratin  (Decemberöverenskommelsen) är bara ett av många som socialdemokraterna och övriga sjuklöverpartier stått för de senaste tjugo åren.

När Du tillträdde som statsminister fick Du av FN.s generalsekreterare ett uppdrag, det finaste någon kan få – som Du antog – att arbeta för kvinnors och mäns jämställdhet. Du har svikit detta uppdrag på ett häpnadsväckande sätt. Du har under tiden från ditt tillträde haft en islamistisk minister i din regering. Jag vill poängtera att islamister är bärare av samma människosyn som nazisterna. Deras ideologi förnekar helt FN.s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Trots detta har Du haft en sådan i din regering! Även med vetskap om vad han stod för, avskedade Du inte honom, utan han fick möjlighet att själv begära sitt avsked när det stod klart att han inte kunde vara kvar.

Under din relativt korta tid har islamisterna tagit över mer och mer i vårt land. Parallellsamhällen låter Du växa upp som svampar ur marken där kvinnor/flickor görs till andra klassens medborgare. En stor del av de invandrare Du släppt in är anhängare av det mest bestialiska samhällssystem världen nånsin skådat. Du gör inget! Muslimska friskolor är inget annat än koranskolor som skapar terrorister och kvinnokränkare. Du stävjar inte barnäktenskap och kvinnlig könsstympning. Att kvinnor som vill integrera och assimilera sig i det svenska samhället förföljs av islamister gör Du inget åt. Varför avsäger Du dig inte FN-uppdraget?

Du anklagar SD för att vara antidemokratiska etc. Kännetecknade för auktoritära system som nazismen, fascismen, kommunismen, islamismen etc är att de inte accepterar demokratiska styrelseskick (konstitutioner) utan bryter mot dessa och skapar nya icke demokratiska sådana. Under perioden från 1980 och framåt har partierna S, M, L, C, KD, MP och V vid upprepade tillfällen på ett häpnadsväckande sätt brutit mot Grundlagen (Konstitutionen). Detta kan man däremot inte anklaga SD för. De förstnämndas brott har bestått i och består i att de inte förelagt eller förelägger de föreslagna ändringarna – folket. Så gör bara diktatorer.

– 1998 gjorde ni Riksbanken överstatlig. Det innebar bl a att man gjorde inflationsmålet övergripande sysselsättningsmålet. Detta skapade en betydligt större arbetslöshet genom ändringen. Hade folket haft inflytande hade beslutet med säkerhet blivit ett annat. Den dagen detta togs stod jag ensam med en skylt på Stortorget och demonstrerade mot detta grundlagsbrott.

– 2002 ändrade ni grundlagen helt i strid mot hur denna får ändras. Ändringen innebar att man fråntog medborgarna rätten att bestämma över om folkets makt fick överföras till EU. Såväl Lagrådet som framträdande jurister ansåg att det var ett grundlagsbrott. Ja några av våra mest respekterade jurister ansåg det vara en statskupp. Förre statsministern Göran Persson erkände att, ”han var överraskad att så mycket makt tagits ifrån folket. Han lovade att ändra beslutet och ge makten åter till medborgarna. Men så har aldrig skett! Det hör till saken att grund- lagsbrott är det allvarligaste brott en regering och riksdag kan göra sig skyldig till.

– När man några år senare skulle ta ställning till om Sverige skulle ansluta sig till Lissabonfördraget (EU.s konstitution) beslöt regering och riksdag att göra detta utan att höra folket. Anslutningen innebär den absolut allvarligaste kränkningen av demokratin. I dag stiftas ungefär 70 procent av Sveriges lagar i Bryssel! Endast anhängare av ett auktoritärt system agerar så mot sitt folk.

– Denna förändring av grundlagen utan att höra folket har sedan fortgått med såväl stora som små förändringar. Sålunda togs värnplikten bort liksom att nedrustningen av Sverige skedde utan hörande av folket. Listan kunde göras mycket längre. Med hänsyn till ovanstående borde det vara förmätet av sjuklöverpartierna att beskylla det parti som under hela tiden i riksdagen följt konstitutionen för att vara odemokratiskt eller tillhöra de bruna. Detta skulle givetvis inte fått stå opåtalt om vi hade en ansvarskännande press och public service.

Går vi sedan tillbaka historiskt så har de av sjuklöverpartierna som då var representerade i riksdagen inget att yvas över, men däremot skämmas över. Såväl dåvarande S, M, C, L (några hade andra namn) hade alla ett antal såväl nazister som fascister som medlemmar. Många på högt uppsatta poster. I V vet vi att merparten hyllade kommunismen och Stalin. Tiden 30-40-talet är allra minst en tid dessa partier har anledning att yvas över, med hänsyn till hur starkt auktoritära och antidemokratiska individer påverkade partierna denna tid.

På grund av min ålder kan jag dra mig till minnes samtliga statsministrar från 30-talet. Det jag  rämst kan notera vid en jämförelse med dagens sådana är att jag aldrig kan minnas någon som varit mer lögnaktig än Stefan Löfven. Hans användning av lögnen är hans mest frekvent använda politiska redskap.

Det som är oroande i dagens politiska utveckling är hur inte minst socialdemokraterna överser med i stort sett vad som helst när det gäller islamister. Dessa vinner mer och mer terräng på bekostnad av vår grundlagsfästa värdegrund varav jämställdhet mellan könen är en del.

De kvinnor som flytt från förtryck i sina hemländer är minst lika om inte värre förtryckta i förorternas islamistiska parallellsamhällen. Mot detta görs inget. Däremot gör man stor sak av enligt Säpo 300 organiserade nazister. Självklart skall islamister, nazister, fascister, kommunister som tillhörande auktoritära rörelser bekämpas på alla sätt därför att de alla är onda och ett hot mot såväl demokratin som FN.s deklaration om de mänskliga rättigheterna liksom samhället i stort. Men tyvärr ser vi inte några sådana initiativ av betydelse från något av de sju partierna när det gäller islamister. I stället ger man miljoner av skattemedel till de mest antidemokratiska, kvinnoförnedrande och primitiva islamistiska samfunden.

De invandrarkvinnor som för en förtvivlad kamp för sina medsystrars människovärde får däremot inte en krona! Jag trodde faktiskt att händelserna i Miljöpartiet med inte endast stöd åt en islamistisk minister utan också efter att det kommit till allas vår kännedom att ett flertal av sjuklöverpartierna hyser extrema islamister i sina led skulle innebära en förändring. Men inget har skett.

Därför blir man knappast förvånad när miljöpartisten, ”kulturministern”, ”demokratiministern”  Alice Bah Kuhnke tar islamisten Yasri Khan i försvar. Enligt henne får var och en hälsa som den vill. Det innebär att hon också samtidigt ifrågasätter många av diskrimineringsombudsmannen tidigare beslut.

På en fråga från en journalist som intervjuar henne om vad hon tror att Löfven menar när han säger att han hälsar i hand på alla, gör hon en egen tolkning av hans uttalande. Hennes tolkning av Löfvens uttalande måste då förstås så, att han inte har något emot kränkning av kvinnor, genom vägran att ta dessa i hand. Om Stefan Löfven accepterar hennes tolkning visar han på ett fruktansvärt svagt ledarskap och röjer att hans ord om jämlikhet mellan könen inte är något annat än läpparnas bekännelse och inte skall tillmätas någon vikt.

Samtidigt måste det stå klart för var och en att Stefan Löfven genom utnämnandet av Kuhnke till demokratiminister inte tillmäter demokratin mer betydelse än vad de ”bruna” – nazister, fascister, kommunister, islamister – gjorde förr och gör i dag.

Olle Ljungbeck, Gävle
Det här inlägget postades i Gästlistan och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

9 svar på Löfvéns bristande kompetens

 1. Samuel af Ugglas skriver:

  Häftig redogörelse för sidor av Löfven som vi inte kan läsa på många andra ställen.
  Genom senare år har diskussionerna kring prostitution gått höga i Sverige med bl.a. Madeleine Leijonhufvud som primus i täten mot missbruk av kvinnorna.
  Vågar man påstå att Löfven har bidragit till att genomföra en socialistisk statskupp genom att ha utnyttjat Batra till att godkänna Decemberövernskommelsen? Otroligt men förmodligen sant.
  I den socialistiska verksamheten är allt tillåtet.

 2. Göran skriver:

  Jag undrar om Stefan Löfven ljuger? Jag tror inte att han gör det. Det som kanske upplevs som lögner är nog snarare inkompetens. Han tror att han kan genomföra något, vilket senare visar sig att han inte klarar av.

 3. dolf skriver:

  Mycket bra (en allt annat än uppenbar pollett trillade faktiskt ned vid sidan av hos mig under läsningen), men lite konstigt när man i ett öppet brev till SL plötsligt skiftar från tilltal i andra person till att tala om den adresserade i tredje person.

 4. Emil.G. B skriver:

  Ingen större skillnad på en maffioso och Löfven. Han agerar fortfarande fackpamp. Får han inte som han vill så blir det strejk, repressalier eller ”hårda bandage”. Alla ska vara med gäller inte alla. 1200 följde honom i Göteborg. Då räknades väl alla flanörer på Avenyn in i den summan. Makten behålls med hot vilket inte är demokratiskt eller civiliserat. En statsminister måste ställa upp för alla inte agera överstemobbare för en stor del av sveriges befolkning.

  Sen de 5000 praktikjobben som skulle fördelas också till svenskar som är för gamla att sättas på skolbänken. Vad Löfven inte förstår är att vi kan inte inlemma sådant folk i organisationer som slimmas till högsta effektivitet. Kopiera papper! Offentlig sektor strävar efter att bli papperslöst. Privat sektor har redan nått fram dit. Svensk industri har inte längre jobbare som tömmer spåntunnor. Då blir sådan beredskapspersonal en belastning som kräver ledning och de facto finns det inga jobb för dem. Kvar är då den offentliga sektorn. Offentlig sektor håller på att lida sotdöden då nödvändiga resurser dräneras för att ta hand om förmenta flyktingar. Kravet att skaffa ytterligare konstgjorda jobb som inte behövs och där utbildning inte är nödvändig inom offentlig sektor leder ofelbart till systemkollaps. Grekland är ett avskräckande exempel i det avseendet!

 5. Emil.G. B skriver:

  Lite ironi skadar väl ingen:

  Regeringen med miljötalibaner där det röda står för kommunism och det gröna för Islam.
  Vad kan möjligt vara värre oavsett färg? Som mobbar och exkluderar en stor del av de skattebetalande skogsföretag som försörjer den ofantliga sektorn. Svetsarn pratar nu om att ””Skallmätarpartiet” nu tagit fram 10 miljarder nya välfärdspengar” till ”välfärden” för att ”skapa 5000 nya riktiga icke jobb inom ofantliga sektorn”. Det betyder alltså att de beskattar svenska folket på 10 miljarder till för hitta på 5000 nya icke jobb inom den ofantliga sektorn.
  5000 icke jobb som kan hamna hos Länstyrelser, Naturvårdsverket mm för att skydda stigar och myggor m m.
  Att politiker döper om offentliga sektorns byråkrati till ”Välfärd” är ju bara ett sätt att freda dem från kritisk granskning. För välfärden får man väl inte ifrågasätta ? Hur mycket det än slösas?
  Vad skall 5000 skattefinansierade jobb för typ ”icke utbildade” tillföra våra myndigheter, när vi istället behöver folk med goda kunskaper och sunt förnuft. Kopiera papper för ökad byråkrati !??
  10 miljarder för att fixa jobb till 5000 ”hitflyttade islamister” !? Gentilt och bisarrt!
  Näringslivet har krav på effektivitet och papperslöshet. Privat sektor har redan nått fram dit. Svensk industri har inte längre jobbare som tömmer spåntunnor.
  Offentlig sektor strävar efter att bli ineffektivt, dyrt och att kopiera papper till vansinne..
  Vem vill anställa tomtar och miljötalibaner annat än den offentliga sektorn. Dagens slimmade organisationer ställer krav på specialkompetens, ökad teknisk, språklig och social kompetens.
  De 5000 praktikjobben som ”Svetsarn Löven” fördelar innehåller inget av ovan

  Vad Löfven inte förstår är att vi kan ha islamistförespråkare i framtida myndigheter och offentlig sektor. En sådan inkvoterad personal blir en belastning som kräver ledning och de facto finns det inga jobb för dem. Offentlig sektor får man hoppas lida sotdöden då nödvändiga resurser dräneras för att ta hand om förmenta lågutbildade. Kravet att skaffa ytterligare konstgjorda jobb som inte behövs och där utbildning inte är nödvändig inom offentlig sektor leder ofelbart till systemkollaps. Grekland är ett avskräckande exempel i det avseendet!

  Här har pratas ensidigt om ”nyanlända högutbildade entreprenörer och man nämner inte med ett ord de svenskar som saknar jobb och även har en utbildning, de får ställa sig sist i kön för ”nyanlända” är de som skall premieras med förtur och snabbspår.

  Arbetslösheten ligger på ca 420.000 och kommer kraftigt att öka med närmare 200.000 till närmaste två åren. Experter säger att år 2020 har vi ca 1 miljon som går på bidrag, varför vet vi alla utom ”Skallmätarpartiet”.
  Vad är det då att skryta med 5000 nya icke jobb!??

  ”För Sverige ur tiden” är uppenbart mottot för detta tvångssteriliserade rasbiologiska rödblodiga parti

  • dolf skriver:

   10 miljarder för 5000 jobb, det är en nätt liten summa på 2 miljoner per jobb det. Eller har jag fått nollorna om bakfoten?

  • mats skriver:

   Om det går en onödig okvalificerad kopiatorskötare till offentlig sektor, så måste man ju anställa en lika onödig och okvalificerad person till dokumentförstöraren. Då ser ju statistiken genast bättre ut, eller hur? 😉

  • Stefan Eriksson skriver:

   Jag vet inte säkert men, blandar man röd och grön, blir det inte brunt då??

   • dolf skriver:

    Jo, på RGB så är det mer än hälften rött (141) och mycket grönt (102) med ett litet stänk av blått (10).

Kommentarer är stängda.