Effektivaste propagandan

Skogsaktuellt refererar till en undersökning som visar att ju högre utbildning en skogsägare har, desto mer benägna är de att vidta klimatanpassade åtgärder i den egna skogen. Nu tolkar både undersökningen och Skogsaktuellt det som att ju högre utbildning en skogsägare har, desto mer rätt gör de.

Det tycker jag är en grov förenkling, kanske rent av en vantolkning av resultatet, baserat på undersökarnas eget bias. För den skogsägare som kan och känner sin skog, kanske inte propagandan om klimathotet och propåerna om åtgärder är relevanta. Sådana skogsägare är möjligen inte fullt så högt utbildade som andra, men har varit verksamma i just sin egen skog under lång tid. De litar till sin egen kunskap och de erfarenheter de samlat på sig.

För de skogsägare som är högt utbildade men inte så aktiva, utan mer förlitar sig på köpt kompetens och köpta tjänster för skogsskötseln kan det mycket väl bli ett annat läge. Då har man inte så stort val annat än att tro på de senaste rön som branschen presenterar. Kan man inte sin egen skog, får man lita till andra. Dessa andra ger naturligtvis råd i enlighet med statens krav och propaganda. Därmed kan man få intrycket att dessa markägare är kunnigare än de som sköter sin skog själva.

Dessutom är det i andra undersökningar visat att personer med hög utbildning gärna tror att andra med hög utbildning är både kunniga och sanningsenliga. Med andra ord går propagandan hem bäst hos högutbildade personer. Överydligt presenterat kan man få för sig att statens önskan om en stor andel högutbildade människor är en önskan om att effektivisera implementeringen av all sorts propaganda.

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

21 svar på Effektivaste propagandan

 1. Stefan Eriksson skriver:

  Man får inte vara ”dum som stryk” för att förstå hela sagan om klimatets tillstånd. Det krävs förmodligen en akademisk utbildning och fostran i självsvält, för att kunna ta till sig klimathysteriska mått o steg.
  Jag misstänker att skogen skall ”dränkas” i klimatets namn, då metanet från förmultnad natur kan hjälpa oss att höja temperaturen här på jorden.
  Suck!!

 2. Tege Tornvall skriver:

  Dels kan man undra vad de ”högutbildade” faktiskt har läst i dessa flumskolans tider. Dels kan man dra paralleller till fordons- och verkstadsindustrin, vars chefer och höga tekniker enligt min erfarenhet inte egentligen tror på klimatlarmen men spelar med, eftersom pengar och regler kommer den vägen.

  Vi måste ständigt hamra in följande enkla, konstaterade fakta:
  o Sedan djupaste Lilla Istiden har det blivit runt 3 grader varmare. Sedan dess slut ca 1850 har det blivit en knapp grad varmare.
  o Det har värmt haven. Varmare hav har gasat ut mer koldioxid.
  o Drivande kraft har varit växlande solmagnetism i samspel med inkommande kosmisk strålning.
  o Under Lilla Istiden var Solen periodvis minimalt aktiv. Mer inkommande kosmisk strålning bildade fler partikelkärnor. På dessa kondenserades mer vattenånga till moln med kylande verkan också som nederbörd.
  o Ökande mänsklig förbränning av kolhaltiga ämnen ökar också atmosfärens CO2-halt.
  o Koldioxid är den markbundna och marknära växtlighetens livsnödvändiga näring och återför genom fotosyntes likaså livsviktigt syre till atmosfären.
  o Tillsammans med växtförädling och bättre odlingsmetoder har måttlig uppvärmning och CO2-ökning gynnat Jordens växtlighet och världens skördar.
  o Sedan 1930 har skördarna ökat fem gånger. De senaste 30 åren har växtligheten ökat 11 procent. De senaste 20 åren har spannmålsproduktionen ökat 40 procent.
  Nära två miljarder människor har lyfts ur nöd och svält. Fler har fått det bättre.
  o Jordens rikaste växt- och djurliv fanns i långa perioder för ca 500-100 miljoner år sedan med 5-10 grader högre temperatur med ända upp till 20 gånger högre CO2-halt.
  o Upprepade långa istider och eoners yppiga växtlighet har successivt minskat atmosfärens CO2-halt. Människan återför nu en liten del av all bunden koldioxid till atmosfären. Annars vore den långa trenden fortsatt CO2-minskning med hämmande verkan på växtligheten.
  o Nuvarande CO2-halt 400 ppm är trots viss ökning historiskt låg. Optimal halt ligger enligt växtodlare på 600-1.000 ppm.

  Vad är problemet? Snarast att Solens magnetiska aktivitet nu åter är minimal med troligt kyligare klimat framöver – kanske en ny Liten Istid.

  • akesundstrom skriver:

   Korrekt observationom om många näringslivsdirektörers klimat- och hållbarhetstramsande. Cheferna på Volvo, Saab m fl ingenjörstäta bolag är knappast så okunniga som bolagens annonskampanjer och undertecknade klimatupprop ger sken av. Sanningen är att de prostituerar sig, i likhet med hundratals professorer som vilseledande beskriver sig själva som ”forskare”. Båda dessa grupper säljer sin yrkesetik och sin självrespekt på en politisk marknad och skadar därmed både de egna företagen och AB Sverige. Det intellektuella sönderfall vi bevittnar har – självfallet – sina rötter i toppen av samhällspyramiden.

   Bra också att upprepa de naturvetenskapliga argumenten, som du – kanske lite överflödigt – upprepar inför en redan övertygad läsekrets. Men det är faktiskt ännu viktigare att hamra hem de mer okända och än mer avgörande ekonomiska sakskälen för att underkänna klimathysterin. De ”skeptiker” som tiger på den senare punkten medverkar tyvärr till att växthusspöket fortfarande lever. Har du aldrig funderat över ditt medansvar i det avseendet, Tege?

 3. dolf skriver:

  och vad är ”klimatanpassade åtgärder”? Kan de möjligen vara positiva för skogsägarna av andra skäl?
  Jag är högre utbildad än genomsnittet och är förmodligen mer benägen än genomsnittet att ”släcka ned”, men jag gör det inte för klimatets skull, jag gör det för att sänka mina levnadskostnader.

 4. Göran skriver:

  Jag tänker på två saker. Dels att det är ett bevis på hur fantastiskt dålig skolan är i Sverige. Dels att högutbildade kanske på något sätt får bättre tillgång till bidrag typ som Tege Tornvall skriver att man vet var pengarna kommer ifrån.

  I mina ögon betraktat finns det två typer av företagare på miljöområdet. De som inte tror på det men spelar med för att de är av nöd tvungna såsom att ha en massa löjliga certifikat för att deras kunder kräver det. Sedan har vi de som har som affärsidé att rida på denna miljö- eller klimathysteri. Frågan är om de är cyniska eller allmänt korkade?

  Det finns även en aspekt av det hela, att människor vill ha ett jobb och därmed ändrar på sin moraliska uppfattning. De kan lära sig hur mycket som helst om klimatet men ändå välja att tro på sagorna för att det gynnar deras egna personliga ”välfärd”.

  Ska man sedan diskutera växthusgaser, då måste man börja med att förstå att begreppet växthusgaser är en teori och inget konstaterat faktum. Jag tycker att de högutbildade kan börja där, om de vågar ha några moraliska principer.

 5. Samuel af Ugglas skriver:

  ”Övertydligt presenterat kan man få för sig att statens önskan om en stor andel högutbildade människor är en önskan om att effektivisera implementeringen av all sorts propaganda”.
  Ganska normal reflektion kan man väl säga. Men förklara hellre varför socialisterna alltid förödmjukar, nedvärderar och förringar allt arbete under ”manchettnivån” och samlar alla sina trogna supportrar i horder av skattefinansierade tjänstemän oftast med privata agendor när det framför allt gäller jord och skog?

  • mats skriver:

   Raison d’être, finns det något som heter på det gamla diplomatspråket par préférence. Kan det vara något sådant som spelar in?

  • Göran skriver:

   Du gör samma observation som jag, att socialister med vänsterpartister och socialdemokrater tycker att vissa jobb inte är fina nog. Jag tycker det är fint när individer försörjer sig själva genom att arbete oavsett vad de gör. Det kan till och med vara berömvärt att utföra jobb som socialister inte vill utföra eller föraktar.

 6. Tege Tornvall skriver:

  Svar till Åke Sundström: Jo visst. Jag har flera gånger skrivit om det och återkommer till det i ny version av min bok som jag arbetar med, uppdaterad och vässad. Denna text hade jag i Dalarnas Tidningar 15-08-19:

  Huggsexa om klimatmiljarder
  Inför klimatmötet COP 21 i Paris i december står larmrapporterna som spön 
i backen. FN:s klimatpanel IPCC varnar för hotande uppvärmning genom ökande koldioxidutsläpp från mänsklig verksamhet.
  Men trots att IPCC larmat i 27 år, har ingen farlig uppvärmning noterats. Faktiskt observ­erad är en knapp grad sedan Lilla istiden slutade runt 1850. Då var det periodvis besvärande kallt med nöd och död.
  Bakom detta låg minimal solmagnetism utan sol­fläckar och med svag ­solvind. Sedan blev solen åter mer aktiv i tre perioder. Men nu är den passiv igen. Det förebådar enligt ledande solforskare kyligare ­klimat framöver.
  Det hindrar dock inte IPCC från att varna för hotande uppvärmning med minst 1,5–2 grader fram till år 2100. För att hålla den inom två grader skall FN:s 193 medlemsländer i Paris enas om drastiska och dyra åt­gärder för att minska sina koldioxidutsläpp.
  Som kompensation för att avstå från kol, gas och olja skall utvecklingsländerna kompenseras med 100 miljarder dollar per år. Vem tackar nej till en sådan ­morot?
  Därför blir klimatmötet 
i Paris en huggsexa om klimatmiljarder–med påstått klimathot som täckmantel.

  • akesundstrom skriver:

   Så bra, men mutan till tredje världen är ju en rent politisk manöver, vad jag syftar på är de ekonomiska argument som både borgare och socialister – och nu t o m våra egna börsföretag – viftar med i den svenska ankdammsdebatten. T ex lögnerna om allt vi förmenas vinna på att ”gå före” i jakten på det fossilfria framtidsbygget, men där projekten i nio fall av tio innebär nya dårskaper och nya jätteförluster. Som satsningen på höghastighetståg eller eldriven biltrafik. Har inte hört dig ta avstånd från dylika argument, i varje fall inte i detta forum.

   Och vad med det mest elementära argumentet av alla, den s k PPP-principen? Den som knäsattes av Eric Dahmén och i snart ett halvt sekel varit hörnstenen i miljödebatten, men som nu plötsligt systematiskt förtigs av den oheliga alliansen mellan ”kärnkraftsmaffian” (som stöder allt som kan tänkas rädda vår döende reaktorindustri) och en miljörörelse som utan att rodna av skam påstår att koldioxid är farligare än kärnkraft och plutonium. (Parentetisk: vår värderade bloggvärd ogillar också PPP-tesen, dock med mer respektabla motiveringar än de gängse och utan sidoblickar på kärnkraftsgynnandet.)

   Denna grundbult förkunnar som bekant att det är ”förorenaren som skall betala”, men eftersom Sverige har nära nog nollutsläpp av CO2 har vi ingen som helst skyldighet att vara med och finansiera de högst eventuella skador som dessa utsläpp förorsakar. Inser du inte att detta är allra mest slagkraftiga argumentet mot den extrema svenska klimathysterin?? Såvida du inte själv hör till dubbelmoralisterna i den frågan: kom ut ur garderoben!

   • Stefan Eriksson skriver:

    Hur är det nu igen? Är inte Karin Svensson-Smith (Mp) ordförande i trafikutskottet ?
    Kan jag hoppas på ett konstruktivt arbete i detta utskott?
    Tveksamt, mycket tveksamt.

 7. Tege Tornvall skriver:

  Åke Sundström: Jag har flera gånger försökt få en artikel om höghastighetståg införd i ledande media utan framgång. Jag sänder den separat till Frihetsportalen-.

 8. Tege Tornvall skriver:

  Åke: Varför angriper du just mig? Har jag gjort dig något ont? Koldioxid är ingen förorening utan en livets gas, livsnödvändig näring för nästan allt biologiskt liv över och nära markytan på Jorden. Det framhåller jag i min bok ”Solen driver vårt klimat” och i olika debattartiklar. Men liksom andra realister släpps jag inte in på gängse debattsidor utan hänvisas till insändarsidor med mindre tyngd. Det är därför du knappast sett något från mig. Men jag hoppas att trägen vinner och arbetar nu med ny, vässad och uppdaterad version av min bok – inkl. ekonomiska bedömningar.

  • akesundstrom skriver:

   Utmärkt att vi är ense om höghastighetstågen, jag utgår från att Mats publicerar ditt opus. Men varför påstår du att jag angriper dig om kärnkraften? Jag ställer ett par frågor för att får klarhet i hur du resonerar, utan att dra några bestämda slutsatser. Men jag tror mig minnas att du också vid något tidigare tillfälle avstått från att ge klart besked, vilket fått mig att preliminärt sortera in dig i Climate Scam-gänget, som har rätt när det gäller klimatet men samtidigt har ett försvar av kärnkraften som sitt primära ärende och därför vägrar dra den logiska slutsatsen av sin klimatskeptism: att koldioxidskatten måste avvecklas eller kraftigt sänkas. Man kan inte med sin intellektuella heder i behåll kalla klimatdoktrinen en ”fatwa” (som Nils Lundgren och Marian Radetzki gjorde i en uppmärksammad artikel i Ekonomisk Debatt) och samtidigt tiga om koldioxidskatten. Eller (som den sistnämnde) t o m bita huvudet av skam genom att i andra sammanhang klassa CO2-skatten en samhällsekonomisk kostnad, vilket en religiös fatwa omöjligen kan vara.

   Så min konkreta fråga till dig är om du upptäckt denna dubbelhet inom det brokiga skeptikerkollektivet och tagit (eller tar) avstånd lika bestämt som jag (och även Mats).

   • Tege Tornvall skriver:

    Eftersom jag generellt insett att koldioxid INTE nämnvärt och framför allt inte hotande kan värma atmosfären, anser jag förstås att CO2-skatten inte bara skall sänkas utan helt avskaffas. Man kunde lika gärna beskatta syre. Det framgår också både i min förra och i min kommande bok med hela kapitel om bränslen och energi med onödiga kostnader.

    Däremot har jag svårt att se hur Sverige – och många andra länder – skall kunna klara sin energiförsörjning utan kärnkraft i dess modernaste, effektivaste och säkraste form. Eftersom det bara blåser och är solsken ibland, ger varken vind- eller solkraft ständigt och driftsäkert tillgänglig energi, och biomassa räcker knappast för behovet, särskilt inte i konkurrens med allt annat som den påstås skall svara för.

    För Sverige återstår då bara vatten- resp. kärnkraft samt i viss mån jordvärme. För många andra länder – bl. a. Tyskland – blir det kol, olja och gas i väntan på renare och mer effektiva energiformer.

    • akesundstrom skriver:

     Bra att du säger det som många skeptiker inte vill eller vågar säga: att koldioxidskatten är omotiverad och ”förstås” bör skrotas. Då börjar vi tala samma språk och du tar i praktiken avstånd från Climate Scam-gänget, dock utan att vilja tala klarspråk på den punkten.

     Däremot har du fel när du föreställer dig att Sverige inte klarar sin elförsörjning utan kärnkraft. Men visst, det är en något svårare matematik: man måste kunna bedöma vad som händer på en fri svenska energimarknad, när straffskatten på koldioxid är avvecklad. Det är i det läget som efterfrågan på elkraft kraftigt sjunker, all elvärme avvecklas t ex, och då räcker det med vår befintliga vattenkraft för att klara efterfrågan på s k baslast, åretrunt-el. Kärnkraft är för ett land som Sverige helt enkelt fel sort elenergi, men vi kan med tiden möjligen behöva tillskott av topplast för att klara de kallaste vinterveckorna.

 9. Tege Tornvall skriver:

  Åke: Jag ägnar mig inte åt att ”ta avstånd från” olika personer. Vad jag däremot bekämpar är världens genom tiderna största vetenskapliga lögn och dess politiska och ekonomiska konsekvenser: hypotesen att ökande CO2-halt särskilt från mänsklig verksamhet gör atmosfären farligt varmare.

  Vad som förenar och motiverar alla skeptiker (realister) är denna insikt – oavsett vad vi må anse i andra frågor. Om vi lyckas rensa bort CO2-låsningen, öppnar det fältet för fri och öppen diskussion om verklighetsbaserade, kostnads-, miljö- och resurseffektiva lösningar på Sveriges och andra länders energi- och försörjningsproblem.

  Kan vi enas om det?

  • akesundstrom skriver:

   Ja och nej. Vad skeptiker tycker i ”andra frågor” är i princip oviktigt, dock inte om denna andra fråga har en koppling till klimatpolitiken. Precis som synen på kärnkraft. Därför är det illavarlande att du inte kommenterar min kritik på den punkten.

   En motfråga: är vi eniga om att synen på svensk kärnkraft måste bedömas utifrån vad som händer vid en avveckling av dagens straffskatt på koldioxid. D v s bygga på en så kallad samhällsekonomisk analys, där man rensar bort effekten av godtyckliga skatter . Koldioxidskatten är inte någon kostnad för folkhushållet, utan enbart en fiskal pålaga – en skillnad som icke-ekonomer måhända har svårt att greppa, men jag tror dig om att förstå argumentet.

   Om ditt svar är nej eller uteblir är vi INTE eniga, eftersom du i så fall enligt min bestämda mening,brister i intellektuell hederlighet, i likhet med Climate Scam och Radetzki/Lundgren, men i motsats till Mats. Det vore ett trist besked.

   • Tege Tornvall skriver:

    Åke: Min huvuduppgift för närvarande är att få den nya versionen av min bok färdig, inte att debattera på Frihetsportalen – oavsett med vem. Visst angriper du mig – med ord som ”illavarslande” och ”brister i intellektuell hederlighet”. Det är en debatt som jag inte bett om och som tar tid och stör min koncentration på min huvuduppgift.

    Din käpphäst tycks vara samhällsekonomisk analys. Andra i nätverket Klimatsans lägger huvudvikten vid det bakomliggande politiska spelet. Båda är mycket viktiga, men jag vill främst punktera CO2-hysterin och den blinda tron på IPCC som förment sanningskälla – vilket sedan skulle förbättra utsikterna för både samhällsekonomi och energipolitik.

    Om vi hypotetiskt bortser från både koldioxidskatt och andra skatter och subventioner, kan vi förvisso jämföra energislagen på deras egna tekniska och ekonomiska meriter. Men så ser tyvärr inte verkligheten ut.

    Du har en poäng i att vi producerar och även tycks använda för mycket el som en följd av rådande politik. Men minskad elanvändning måste rimligen delvis ersättas med andra energislag, även om vi skulle hushålla bättre med våra energiresurser totalt sett.

    Det är förvisso värt att diskutera, men inte som en akademisk seminarieövning med ”rätt” eller ”fel” utan för att utforma en varaktigt ansvarsfull och kostnadseffektiv svensk energipolitik.

    Det behandlar jag också i boken. Nu återgår jag till den med livgivande, rikt CO2-haltig hälsning.

    Tege

    • akesundstrom skriver:

     Ett något mer substantiellt och resonerande svar denna gång, tack för det. Fast du besvarade inte min viktiga motfråga. Den tystnaden skulle kunna vara en bekräftelse på mina farhågor om din intellektuella hederlighet men jag låter den bedömningen bero i avvaktan på resultatet av ditt skrivande.

     Och du gör ju ett kryptiskt medgivande om att elförbrukningen i dag är onormalt hög, som en följd av ”rådande politik”. Men att detta konkret betyder ”koldioxidskatten” har du inte kurage att medge. Och du inbillar dig att det går att utforma en kostnadseffektiv energipolitik utan att ta ställning till vad som rätt eller fel metodik för att göra samhällsekonomiska kalkyler.

     Knäckfrågan i sådana sammahang är något som kan uppfattas som en oviktig teknikalitet: Är koldioxidskatten en miljöavgift eller en rent fiskal pålaga. Svaret – det senare – är helt avgörande för slutsatserna. Det just på denna punkt som de uppenbart ohederliga, som Radetzki, Nils Lundgren och nu senast professor Runar Brännlund i Umeå baserar sitt skamlösa ljugande. (Obs, jag riskerar inga åtal för förtal, eftersom påståendet är sant).

     Om du,Tege, följer i deras fotspår har naturligtvis ingen större betydelse, eftersom du inte – som dessa tre – får problem med din yrkeheder och ditt vetenskapliga samvete och inte heller kommer att uppmärksammas av PK-pressen. Men jag hoppas förstås att du ändå tar min vänskapliga varning ad notam.

     • Tege Tornvall skriver:

      Nu får du ge dig, Åke! Jag kan inte över allt och alltid kritisera just koldioxidskatten, som ju är ett politiskt resultat av klimathysterin. Den är ideologiskt driven plakatpolitik men blir för finansdeprtementet en välkommen, svårangripen skattebas med föregivet klimathot som ursäkt. Det framhåller jag också i min bok.

      Jag skriver för att informera allmänheten i stort, inte för att tillfredsställa just dig. Du har ingen vare sig etisk eller juridisk rätt att avkräva mig ”intellektuell hederlighet” eller ”kurage”. En del av ditt engagemang tycks drivas av personliga trätor och oplockade gäss. Vänligen blanda inte in mig i dem!

Kommentarer är stängda.