Privat vård och skola

Häromdagen börsintroducerades friskolekoncernen Akademedia. Vänsterfolket upprördes att privata företag tjäna pengar på, som de kallar det, “välfärden”. De har noll koll på framtiden, eller möjligen är de livrädda för den.

De verkar inte ha insett vad digitaliseringen kommer att innebära för utbildningsväsendet. Med fiber och snabbt bredband, i princip obegränsad kapacitet för både ned- och uppladdning, kommer utbildning på alla nivåer att förändras. Det handlar om kurser online, läxhjälp som affärsidé hos goda pedagoger som kan tänka sig att jobba hemifrån, möjlighet att välja en skola långt hemifrån och klara studierna huvudsakligen på distans, med mera.

Flera av dessa och nya möjligheter kommer att initeras av privata entreprenörer som går före och leder utvecklingen. Offentlig undervisning kommer inte att ha möjlighet att initiera eller ens hänga med i utvecklingen. Dess beslutsvägar är för stelbenta. När de dessutom ska malas genom kvarnar av politiskt kattrakande blir det inte bra och går inte fort.

Vad ska V och S säga när de elever som läst dessa kurser, utnyttjat den moderna tekniken och dess möjligheter, klarar sig bättre i såväl den akademiska världen som i arbetslivet? Ska de ransonera valfriheten ännu mer, i klasskampens namn? Börjar inte den klasskampen bli överspelad, för länge sedan?

I samma härad, digitaliseringen, propagerar både politiker, tjänstemän och företag numera hårt för vård på distans, uppkopplat och digitaliserat. Där ser alla inblandade pengar att tjäna, eller spara. Jag ser inga krav på att denna verksamhet ska bedrivas på patienternas villkor eller med deras bästa för ögonen. De vinster som kan erhållas i denna välfärdsverksamhet möter ännu så länge ingen kritik från V och Jonas Sjöstedt. Sover han eller tittar han bara åt ett annat håll?

Vi kommer garanterat att få en digitaliserad framtid. Frågan är om den också tillåts bli diversifierad, decentraliserad och demokratisk? Ges inte medborgarna företagartillfällen med den nya tekniken, då genererar den endast världshistoriens mest omfattande övervakningssamhälle.

This entry was posted in Aktuella övriga ämnen and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

16 Responses to Privat vård och skola

 1. Sten-Arne Persson says:

  För tillfället kan jag inte se annat än att vi med de små stegens tyranni är på väg in i det totala kontrollsamhället där en liten global elit agerar som George Orwell beskrev i sin bok 1984.
  Vad är inte det så kallade molnet i datavärlden om inte ett orosmoln.

 2. Göran says:

  Det är helt riktigt att framtidens utbildning kommer att ligga på nätet. Det är bara ett hinder mot det i Sverige. Barn är tvingade att gå i skolan. De får inte vara hemma och undervisas via nätet. Två länder i världen har förbud mot det. Sverige och Tyskland (infört av Adolf Hitler).

  Vill man att ens barn ska hänga med i framtidens studier, då får man flytta från Sverige.

  Märk väl att jättebevisen Gabriel Wikström, den så kallade hälsominister (som inte vet det minsta pip om hälsa) vill att barn ska tas ifrån sina föräldrar vid tre års ålder och indoktrineras på statens förskolor.

  Vill man sina barns väl vad gäller kunskap, då har man många onda krafter emot sig.

  De flesta känner säkert till Ron Paul. Han har en egen skola, som är väldigt framgångsrik:
  http://www.ronpaulcurriculum.com/

  Svenskt motto för kunskap är att alla ska ha lika dåliga kunskaper, för den som vet lite mer än någon annan avviker från jämlikhetsnormen, vilket är meningen med livet i Sverige.

 3. Risto Matinen says:

  Nog finns det flera goda möjligheter idag. Riktningen staten/överstaten driver är åt motsatt håll, dvs käpprätt åt helvete!

  Det Mats skriver skulle kunna bli en ny form av hemskolning, Det skyr dock antisvenska staten, så motståndet därifrån torde vara/bli stort. Det är nämligen våra barns och barnbarns själar de vill åt.

  Marxisterna av den gamla skolan blir allt färre, tack och lov, men den har muterat till en farsot som infekterat hela maktetablissemanget.

  Raskamp har ersatt klasskamp, och de siktar på folkmord på vita. Redan på 20-talet blev marxisterna arga på den vita arbetarklassen som de hoppades använda som agenter för att kasta samhället över ända och införa” proletariatets diktatur”. Så man började överge den vita arbetarklassen. I fronten för folkmordet gick Frankfurtskolan. Den västerländska civilisationen, dess värden och grund, skulle brytas ner. På sikt skulle även invånarna utplånas.

  Den ideologin har flera mer eller mindre synonyma namn: Politisk korrekthet, Kulturmarxism, Västmarxism,Neomarxism, Postmarxism. Jag föredrar numera att kalla det för: Folkmordsmarxism.

 4. akesundstrom says:

  Märk väl, Mats: oskicket att kalla det sociala trygghetssystemet för “välfärden” har godkänts även av våra förment borgerliga partier. Men du kanske underförstår att dessa tillhör “vänsterfolket”?

  Till och med ekonomiprofessorer, som borde veta bättre, använder allt oftare detta språkbruk och spelar ovetande om att denna språkliga indoktrinering förgiftar det offentliga samtalet, spelar vänsterpartierna i händerna och till sist kommer att bidra till den sanna välfärdens död. Orwells varningar tycks, som Sten-Arne är inne på, klinga ohörda. Låt vara det i praktiken oftast “bara” handlar om att inte bita den hand som föder en, men det är Illa nog; resultatet blir detsamma.

  Och hur är det: Finns det i Sverige några privata skolföretag som vägrar använda skolböcker där socialförsäkringsystemet kallas för “välfärden”? Vad säger börsdebutanten Akademia? Om svaret är nej så är enbart privatisering ingen lösning. Det är skolplikten som måste slopas tillsammans med de statliga kursplanerna, medan intagningen till högre utbildning återgår till att baseras på mer rättvisande inträdesprov och lämplighetstester. Göran har en viktig poäng när han kritiserar även förskoletvånget (inte enligt lagen men i realiteten, via Perssons maxtaxa).

  Intressant upplysning att Ron Paul driver en egen skola, med en kursplan som genast skulle förbjudas i Sverige, om något privat företag fick för sig att lägga upp undervisningen på likartat sätt. Fortsatt är USA i vissa avseenden The Land of the Free.

  • Göran says:

   Hemskolade i USA har förtur till plats på universiteten. Helt enkelt de bäst prioriterade.

   I Sverige kommer förbudet mot hemskolning vara kompakt länge. Svenskar i gemen tror att det bara handlar om religiös indoktrinering. Lägg märket till att de samtidigt är totalt blinda för den socialistiska och kulturmarxistiska indoktrineringen.

   Att förbjuda hemskolning är emot FN:s stadgar om de mänskliga rättigheterna som påbjuder att det är föräldrarna som bestämmer över sina barns utbildning. Undrar vad organisationer som Rädda Barnen har för synpunkter om det?

   • Göran says:

    Det ska inte stå “bäst prioriterade” i mitt inlägg utan de bäst kvalificerade.

 5. Kursplan, kursinnehåll, kurslitteratur. Nyckelfrågan är VAD som lärs ut. Ett bra gymnasium med riktig studentexamen skall omfatta:
  o Modersmålet = korrekt svenska i läsning, tal och skrift inkl. litteratur.
  o Matematik = numerisk logik och behärska fyra räknesätten samt ekvationer för att beräkna okända värden och föra/värdera statistik.
  o Grundläggande latin för syntaktisk förståelse och analys.
  o Minst två utländska språk i läsning, tal och skrift inkl. litteratur och kultur.
  o Filosofi/livsåskådningar för logisk och etisk fostran och förståelse.
  o Svensk och internationell historia för sammanhang och förståelse.
  o Svensk och utländsk geografi för kunskap om världen.
  o Biologi för kunskap om Jordens liv.
  o Fysik och kemi för kunskap och förståelse i naturens sammanhang och utveckling.
  o Fysisk träning genom gymnastik och idrott.
  o Kultur och personligt framförande genom tal, musik och rörelse.
  o Manuella färdigheter genom slöjd och hantverk.

  Detta ger genuin bildning och gör åter studentexamen värd något. Inget får väljas bort. Lika för alla som bas för fortsatt utbildning.

  För den som inte väljer gymnasium borde bra yrkesutbildning omfatta: o Modersmålet: läsa, tala, skriva. o Matematik fyra räknesätten, o Grundläggande historia och geografi. o Grundläggande naturvetande med biologi, fysik och kemi. o Ett utländska språk: läsa, tala, skriva hyggligt. o Kultur/musik. o Fysisk träning. o Mer och fler manuella och andra färdigheter för olika yrken.

  Synpunkter?

  • Göran says:

   Jag håller inte med dig Tore. Var och en behöver inte ha samma kursplan eller ha samma innehåll för sin utbildning för framtiden. I mitt tycker är din kursplan en plan för lönearbetare.

   Min uppfattning är att det inte ska existera några kursplaner överhuvud taget. All högre utbildning eller fackutbildning ska antas på lämplighets och kunskapstester. Det är sedan upp till var och en att lära sig vad som behövs och vilken tid denne vill spendera på det och när.

  • mats says:

   Ska vi ha så omfattande kursplaner skulle jag nog vilja se mer matte. Att lära sig lösa en andragradsekvation ingår väl grundskolematten.
   Kan man ha en kurs där eleverna lär sig tänka själva? Eller är det en genetiskt betingad förmåga som bara några få begåvats med?

 6. akesundstrom says:

  Jag fick inget svar på min fråga om du, Mats, tar för givet att Allianspartierna bör anses tillhöra “vänsterfolket”.

  Inte heller någon kommentar om hur du ser på de privata skolföretagens användning av vänsterindoktrinerade kurslitteratur, där socialförsäkringssystemet kallas för “välfärden” – eller “tillväxten” (BNP:s ökningstakt) påstås mäta den sanna välståndsutvecklingen. Friskolorna har förvisso andra förtjänster, men om de medverkar till att hålla Orwellspråket vid liv, medverkar de till att förgifta samhällsklimatet. Förvisso är det svårt att undvika att hämna i denna fälla, eftersom även skolboksförlagen syndar i detta avseende, liksom den “kunskapselit”, inte minst ekonomerna, som mycket väl begriper att de genom sin tystnad springer politiska ärenden och bidrar till att underminera både välståndet och demokratin.

  Konkret: Fundera över vilket ansvar Stefan Ingves eller Lars Calmfors har för att Sverige förvandlats från det på 60-talet rikaste i Europa, tillsammans med Schweiz, till en nation som i dag bara lyckas dölja sönderfallet genom att skicka notan för vår överkonsumtion vidare till kommande generationer. En skamlös framtidsimperalism. Inte minst i ljuset av att Miljöpartiet, nu i regeringsställning, påstått sig föra barnbarnens talan.

  • mats says:

   Jag tog det mer som en retorisk fråga. Särskilt med tanke på att jag flera gånger meddelat att jag betraktar samtliga riksdagspartier som vänster.
   Att kurslitteraturen är vänster har varit ett bekymmer länge. Likaså att Skolverket ställer upp vissa krav på vänsterperspektiv för att ge klartecken till kurslitteraturen.

   Det är inte bara riksbankschefer och husekonomerna i Rosenbad på senare år som bär skulden. Jag har inga egna minnen av Wigfors som finansminister, men från Gunnar Sträng och senare anser jag att de alla varit ansvariga för att leda oss in på denna väg. Ann Wibble må ha fajtats för att vi alla skulle kunna ha en månadslön på banken, men något större avtryck gjorde hon inte.

   • akesundstrom says:

    Lite petimetriskt, visst, men man kan aldrig vara tillräckligt nog med etiketteringen och undvika att ensidigt klandra “socialisterna” när man menar alla de åtta riksdagspartierna. För det är ju faktiskt den borgerliga halvan som är de största förrädarna mot de frihetsideal vi båda stöder.

    • akesundstrom says:

     Nu var jag själv lite otydlig: det är framför allt de tre senaste moderatledarna som bör klandras; Bildt, Reinfelt – framför allt – och Batra. Gösta Bohman gjorde på sin tid ett försök att hävda konservativa värden, men folkpartiets dåvarande halmhattar satte stopp för hans ambitioner.

     • mats says:

      Gösta Bohman är väl ett bra exempel på hur vänstern hade och har ettiketteringsmakten. Han hade många kloka tankar, men framställdes alltid som högerextremist.

 7. Göran says:

  Det är så mycket vänstervärderingar i Sverige att det aldrig går att ändra på dem med intellektuellt resonemang eller visa på faktiska exempel. Alla företagsledare (med något undantag) resonerar vänster. De vill att deras företag ska leva på bidrag eller stulna pengar. De ser inget omoraliskt i det. I princip är det en form av planekonom. Ännu är nedförsbacken för företagandet i Sverige ganska lite sluttande.

  Det finns bara ett sätt att ändra på det hela och det är att allt går åt skogen. Då kanske företagsledare börjar undrar hur det kommer sig att de inte kan driva företag längre i Sverige och förhoppningsvis att de inser att de själva var delaktiga i undergången.

  När Svensk Näringsliv yttrar sig kan man tro att det är någon form av vänster-lobby-grupp. Svensk Näringsliv saknar alla former av moral.

  • akesundstrom says:

   Hear, hear! Sant att Svenskt Näringsliv saknar verkligen både moral, kurage och ryggrad. Men med f d Scaniachefen som ny ordförande kan det bli lite annat ljud i skällan. Han har redan, första dan på jobbet, hunnit ta avstånd från företrädarnas stöd för ett planekonomiskt vindkraftssubventionerande. Nu är det bara reaktorkramandet som återstår och även det borde han klara, om han står fast vid sin korrekta principiella hållning.

   Så jag tror faktiskt att du har fel när du påstår att enda sättet att stoppa utförslöpan är att allt först går åt skogen. Är man så pessimistisk är det väl bara att emigrera eller att, som Hasse och Tages misslyckade gabardinkostymsraggare, förorena närmsta vattendrag.

Comments are closed.