Självbevarelsedrift

De här personerna som kräver fri invandring på generösa villkor, har de ingen självbevarelsedrift? De är ofta journalister och dessa lyfter fram andra med samma åsikt. Tillsammans kräver de att politikerna ska tillfredsställa deras krav och att resten av svenskarna ska hålla med eller skämmas för att de inte håller med.

Vad sägs om RF 1 kap 2§ 5:e och 6:e styckena?

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.

Detta är ändringar som började gälla 2010, kände du till dem? Notera det socialistiska flumspråket, “det allmänna”, det betyder offentlig skattefinansierad sektor. Regeringsformen inleder med att tala om den offentliga makten och hur den ska utövas under lagarna, men växlar snabbt över till att tala om det allmänna. Vad betyder det egentligen? Är vi som enskilda medborgare skyldiga att verka i enlighet med den offentliga maktens önskan? Får vi protestera, göra andra val?

Ingen får diskrimineras med avseende på en mängd variabler. Men samtidigt ska etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv främjas. Vad betyder de? Ska de prioriteras vid ansökan om statsbidrag? Vilka är de? Är Hell’s Angels en minoritet eller ett samfund? Att muslimer som kommer hit fattiga omfattas av denna positiva särbehandling torde vara uppenbart.

Hur mycket positiv särbehandling kan muslimer påräkna, med grundlagens stöd? Kan de kräva mildare behandling i domstolar? Hur påverkar det i sin tur vår demokrati och andra medborgares fri- och rättigheter? Att vi har debattörer som offentligt kräver aktiv politik med positiv särbehandling, det vi redan. Det kan gälla andelen kvinnor på vissa utbildningar eller i börsbolagens styrelser, eller andra grupper. Så när blir kraven om positiv särbehandling av muslimer offentliga?

Har våra lagstiftare verkligen förstått vad de skrev in i grundlagen? Varför frågade de inte folket om vi ville ha dessa förändringar införda? Varför gör de aldrig det? Varför fullgör inte media sitt uppdrag och berättar för folket vad som är på gång, i tid, medan det fortfarande går att stoppa?

Hur många i riksdagen och i media har koll på vad islam egentligen är för religion? Det är en religion med grund i både judendom och kristendom. Från judendomen har man lånat den stränga straffande och krigiska guden i Gamla Testamentet. Från kristendomen har lånat kravet på att sprida religionen, missionerandet. Problemet är att islam inte missionerar om kärleksbudet, man “missionerar” om guds straff för de otrogna. Man drar sig inte heller för att missionerande bekriga sådana som inte följer islams bud. På det viset blir islam oförenlig med demokratiska principer. Det borde inte förvåna någon, men våra lagstiftare tycks omedvetna.

Svenska politiker vill gärna tala om sina respektive partiers värdegrund, hur förenlig är islams värdegrund med de svenska partiernas? Redovisa gärna enskilt, så vi kan göra oss en klar uppfattning om vilka partiers värdegrund i denna fråga som stämmer bäst överens med vår egen.

Patrik Engellau skrev häromdagen en mycket bra krönika om det välfärdsindustriella komplexet. Både den och de många efterföljande kommentarerna är klart läsvärda och ger ytterligare perspektiv på det jag skrivit här.

This entry was posted in Aktuella övriga ämnen and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

17 Responses to Självbevarelsedrift

 1. Thomas says:

  Vem vill vara “svensk”?
  Finns svenskar?
  När regionindelningen blir klar är jag en tydlig västgöte. Med etnisk grund i Agnakind (Marks och Kinds härad)…
  Svensk.. Icke.
  Det kan di hålls med i Stockholm.

  • mats says:

   De intelligenta och höginkomsttagarna flyr landet. När får vi ett undantagstillstånd likt det Erdogan infört i Turkiet, som hindrar dessa människor att lämna landet?

  • Det är kanske dags att fundera på vad ordet nation egentligen borde betyda.
   För mig är en nation en grupp med människor som har något gemensamt och vill bygga en gemensam framtid tillsammans.
   Ärligt talat så känner jag mig mer hemma i Reykavik än vad jag gör i Stockholm.

   • Göran says:

    Får du ihop det begreppet med tanke på att människor i Sverige vill så mycket olika. Väldigt många vill ha planekonomi och andra vill bli lämnade ifred. Vissa vill beslagta all privat egendom, medan andra vill få ha privat egendom. Vissa vill ta bort alla privata företag, medan andra vill ha privata företag. Så går det att hålla på. Vad är gemensamt?

   • Göran says:

    Vad som är gemensamt kan vara det som bygger Sverige. Läs på Tino Sanandajis blogg, http://tino.us/, om hans brors nya bok och deras undersökningar om vad som gjort Sverige framgångsrikt. Slår hål på myten om socialdemokraternas insatser.

 2. Samuel af Ugglas says:

  Den senaste Regerings Formen är skriven för att skydda korrupta politiker mot “FOLKETS” raseri.
  Tror medborgaren att ett tillrättalagt allmänt val var 1460 + 1 dag kan ändra på det förhållandet?
  Vi får vi nog betrakta oss som prostituerade i socialismens tjänst, vi har sålt våra arma själar till den socialistiska djävulen som systematisk kränker vår frihet. Ordet är inte längre fritt snart heller icke tanken.

  • Discours de la servitude volontaire av Étienne de La Boétie funkar bra som smärtlindring för mig när jag känner som du gör nu.
   Tänk, så många kloka ord för så länge sedan.

 3. Sten-Arne Persson says:

  Tack Mats för detta klargörande av landsförräderiet via, för folket, okända förändringar av vår grundlag. Med sådana rutiner vid grundlagsändringar som tillämpats vid 2002 och 2010 års val framträder verkligen falskheten i full dager hos vår korrupta etermedia och gammelmedias tidningar och deras journalister, samt alla lakejer i regering, riksdag och departement och rättsväsende som inte har informerat eller protesterat.

  Första meningen regeringsformens första paragraf, “All offentlig makt i Sverige utgår från folket” har tolkats av makthavarna som att makten tagits bort från folket. Den sista meningen i denna paragraf “Den offentliga makten utövas under lagarna” förefaller ha tolkats som att lagarna utövas utanför lagarna. I vissa områden i Sverige tycks det vara muslimska lagar som gäller före både EU:s och svenska lagar.

  Makthavarna i Sverige respekterar varken folket eller våra lagar. Vi behöver en författningsdomstol som granskar makten. Lagrådet och justitieombudsmannen saknar uppenbarligen makt att stoppa brott mot vår grundlag. När man kan ta två grundlagsbeslut i riksdagen med ett mellanliggande val
  utan att folket blir informerade om innehållet förrän det avgörande andra beslutet tagits i riksdagen.
  Då kunde man kort och gott läsa i Aftonbladet “Grattis svenskar ni har fått en ny grundlag”. Bara drygt 400 sidor år 2010.

  Man blir knappast förvånad när man på fullt allvar propagerar för att förbjuda folkomröstningar eftersom vi antas rösta “fel”. Det behöver städas i maktens boningar som när man städar trappor.

  • mats says:

   Ja, sveket mot folket vid grundlagsändringarna är så monumentalt att det borde kunna kvala in under beteckningen landsförräderi!

  • Sten-Arne,
   Jag tror inte det hjälper med en författningsdomstol, De korrumperar eller marginaliserar den förr eller senare ändå.

 4. Göran says:

  Fantastiskt av dig Mats att belysa lagarna på detta sätt! Ofta ser man inte dyngan framför sig. Ta följande formulering från din artikel.

  “Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.”

  Total nonsenstext. Vad menas med det allmänna? I och för sig kan man gå in i förarbetet till lagen, vilket är process man alltid måste göra när man undrar vad tanken bakom en lag är.

  Men, om det allmänna ovan avser myndighetsutövning borde texten “Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grunda av …” bytas ut mot: “Myndighetsutövning ska inte ta hänsyn till…”

  Fattar inte idioterna att om man ska motverka något så kommer man automatisk att främja något. Dessutom är det massor med diskriminering från riksdagen på grund av människors sexuella läggning. Ta bara en sådan sak vem man får gifta sig med. Vad fasen har de korkade politikerna att göra med vem man gifter sig med? Bara att ha lagar som är totalt neutrala till om man är gift eller inte. Vad har staten att göra med hur man efterlämnar sina tillgångar när man dör? Diskriminering och diskriminering om och om igen.

  Förvisso är jag för diskriminering, men då handlar det om rätten att få bestämma över sina tillgångar, vilket innefattar att få bestämma vilka som ska få tillgång till ens tillgångar. Statens diskriminering handlar om att få bestämma över andras tillgångar.

  Inte undra på att folk som får upp ögonen för en del av ovan flyttar från Sverige. Och den lilla klick som gör det är oftast de människor som ser till att landet snurra runt. Titta bara på vänstermänniskor. De kräver alla att någon annan ska göra något för dem och aldrig att de själva kanske själva som individer ska göra något som hjälper andra, såsom att ha ett jobb.

  • mats says:

   Mycket riktigt! Antingen gäller lagen lika för alla medborgare, eller så råder statlig diskriminering av enskilda eller grupper av medborgare. Att försöka moderera det till något mitt emellan eller situationsanpassat, kallas för godtycke och är egentligen laglöshet.

 5. Bengt Holmgren says:

  Mycket intressant – och det är förfärligt att man inte vet mer. Det jag reagerar över är “att alla människor etc”. Det kan ju bara gälla “medborgare”, inte alla människor!!?? Hur kan man skriva så?

 6. pelle 3 says:

  Klockrent mats,,,,,,,,tyvärr, får jag lägga till

  Pelle 3

 7. Känner ni till pride Järva?
  En pride parad genom bland annat Rinkeby och Tenstad.
  Inte för jag har så mycket till övers för Ingvar Carlson sossarna i SD men Jan Sjunersson har verkligen hittat en öm punkt här.

  • Göran says:

   Förra året när det var Pride Järva förstod jag ingenting. I år tittade jag på Jan Sjunerssons tal (via Youtube) och förstod vad det handlade om – att ge hyckleriet ett ansikte.

   I stort handlar hela denna regnbågsrörelse om att hata den via heterosexuella mannen. Under det hatet förenar sig alla grupper, som i sig hatar varandra, mot sin gemensamma fiende. Därav kan vi se militanta feminister gå arm i arm med islamister i demonstration mot den vita heterosexuella mannen.

   • Göran says:

    “…den via…” ska vara “…den vita…”

    Ni får förbanna mig för att jag inte korrekturläser mina inlägg ordentligt.

Comments are closed.