Vapenkonfiskationens EU

Att EU drabbats av panik angående skjutvapen efter attackerna i Paris har varit uppenbart länge. Men att de för att få sin sjuka vilja fram dessutom är beredda att ljuga å det grövsta var faktiskt lite förvånande. EU-kommissionen har för att motivera sina förslag om kraftiga inskränkningar i privat vapenägande beställt en rapport om bland annat antalet mord begångna med lagligt ägda vapen inom EU.

Resultatet blev 2015 den så kallade Coventryrapporten. Där kom man fram till att det sker 1000 mord per år med lagligt ägda vapen. Vilket naturligtvis föranledde EU att gå vidare med sitt förslag. Erik Lakomaa har nu funnit att rapporten innehåller grava fel och osakligheter. Den är inte heller peer-granskad. För att få ihop till tusen mord per år så har man räknad med länder som Turkiet, Serbien, Montenegro och Makedonien . Inget av dessa länder är med i vare sig EU eller Schengen, men de bidrar med 880 av de 1000 morden!

EU gjorde en vapenutredning 2014 också, innan parisskjutningar och moralpanik. Den rapporten var av väsentligt bättre vetenskaplig kvalitet, bland annat peer-granskad och dess slutsatser föranledde inga nya inskränkningar i civilt vapenägande. Alltihop avslöjas av tidningen Jakt & Jägare. Men svenska riksmedia har inte reagerat. Enligt pk-media är det ju vapnen i sig som är farliga och måste bort.

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen, Frihet och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

21 svar på Vapenkonfiskationens EU

 1. Samuel af Ugglas skriver:

  Varför är politiker och deras tjänstemäns liv och egendom mer berättigade till försvar genom vapenmakt än oss alla andra?
  Kan det vara något fel på vår svenska GRUNDLAG?

  • matsjangdal skriver:

   Här handlar det inte ens om självförsvarsvapen, utan om jaktvapen och tävlingsvapen så att vanliga medborgare på obetald tid kan vårda Europas natur och träna för att försvara medlemsländernas ära i OS och andra statustävlingar där dignitärerna gärna går in gratis och trakteras väl.
   Luktar det dubbel-trippel-multipel-moral?

   • Samuel af Ugglas skriver:

    Avsikten är att avväpna medborgarna, dels för att politikerna vill rättfärdigagöra ickevåld (helgonglorians lyster är viktig när man köper röster) dels för att slippa en kula mellan ögonen. Mer komplicerat än så är det inte.
    Just nu är min uppfattning att svenska folket är dödströtta på konstellationen BATRA/Löfven så pass att vi snart längtar efter en ”Putin” som kan rensat ut patrasket.

 2. Sten-Arne Persson skriver:

  Lögnen är satt i system i gammelmedia. Om denna utredning stämmer, så visar det sig att gammelmedia tiger ihjäl sanningen på område efter område. När de inte ljuger rakt ut om det som avgör vår framtid som medborgare i ett fritt och demokratiskt land, som gammelmedia hitintills lyckats inbilla väljarna att vi lever i.

  Att sjuklöverpartierna överhuvud taget får några procent i opinionsundersökningarna, tyder bara på en sak: att svenska folket är fullkomligt bortkollrade av den politiskt korrekta svenska informationsapparaten med få undantag. Här tiger man ihjäl en utredning som visar på sedvanlig falskhet. Tänk vilket grej att upplysa svenska folket om, att 88 procent av de påstådda morden som skulle ha skett med legala vapen årligen i EU, hade skett utanför EU.

  Precis som när det gäller att förneka vårt folk informationen om EU-statistiken som tyder på att svenskt jordbruk har sämst lönsamhet i jämförelse med övriga EU-länder. Den statistiken har dolts för svenska folket varje år sedan vi kom med i EU 1995.

  Djurskyddsterrorn i Sverige har pågått i snart tre decennier från kommunernas och senare länsstyrelsernas djurskyddshandläggare, utan att svenska folket har fattat att man är i färd med att slå ut vår inhemska matförsörjning. Det ena efter det andra djurstallet töms, med hjälp av samvetslösa makthavares okunniga djurskyddshandläggare och deras rekvirerade polis.

  Polisen inkallas mer eller mindre regelmässigt för att skydda djurskyddsinspektörerna vid inspektioner. I djurskötsel och lantbruksekonomi okunniga poliser som i sin tur anlitar oseriösa ”djurskyddsambulanser eller liknade oseriösa hantlangare, som sedan skickar fakturor för sitt arbete som oftast överstiger djurens värde. Polisen betalar oftast vilka ockerfakturor som helst till djurambulans och andra mindre nogräknade aktörer. Polis och kronofogde kräver sedan in betalningen för dessa ockerfakturor, ofta med konkurs och familjetragedi som följd. Sedan följer domstolsförhandlingar i förvaltningsrätter och tingsrätter med likaledes summariska domar med stöd av osakkunniga djurskyddshandläggares vittnesmål. Att vinna i högre instans har varit nästan utsiktslöst.

  Detta leder oftast till livstids djurförbud. Jag har för länge sedan uppmanat mina kunder att sluta med djurskötseln med motiveringen att jag inte kan hjälpa dem om de får problem med djurskyddet. När yrkesbröderna förstår att de riskerar att råka ut för samma öde så slutar de också och det går fort. Vi har idag mindre än 4000 mjölkproducenter i landet.

  Statskontorets rapport 2011:23 klargjorde att man inte har några mätetal för djurens välmående eller lidande. Bra djurskydd definieras därför efter de data man har inom länsstyrelserna. Dessa data är: Antal kontroller – Antal förelägganden – Antal djurförbud – Antal omhändertaganden – Antal åtalsanmälningar. D.v.s. Bra djurskydd mäts genom antal åtgärder mot djurhållare!

  Med andra ord bryr sig djurskyddets beskyddare inte ens om hur djuren mår och än mindre om djurägarna har det. Hur det går med svenska folkets överlevnad tycks man totalt sett strunta i när varannan tugga vi äter är importerad och vi ska helst inte få ha vapen så att vi kan freda oss och våra djur från vargen än mindre kunna livnära oss på jakt. Var avväpnade man ett folk senast innan man svalt ihjäl stora delar av befolkningen?

  Det jag skriver ovan tyder på att nästan hela vår massmedia hatar bönder. Varifrån kommer detta bondehat?

  • Ulf Pettersson skriver:

   Jag inte se att problemet med ett begränsat antal vapen är så stort. Vilket intresse finns från jägarhåll att ha halvautomatiska vapen eller vapen som laddar ett större antal patroner.

   Jakt är faktiskt jakt och det är det första skottet som skall ha verkan. Har man inte fått ikull älgen på tre fyra skott finns det nog anledning ifrågasätta om man överhuvudtaget skall jaga.

   När det sedan gäller djurskyddsfrågorna kan jag inte se att allt ansvar ligger hos polis och länsstyrelsen eller förvaltningsdomstolarna.
   Det största problemet är i stället enligt min uppfattning näringen själv. Den som ägnar en liten stund att ta del av gemenskapsrättsakterna kommer att finna att dessa både är logiska och proportionerliga.

   För en tid sedan tog jag del av en gammal rapport från Jordbruksverket. Tio år med EU:s djurskyddsdirektiv.

   Författarna tyckte det var konstigt att det allmänna djurskyddsdirektivet 98/58/EG kom sist, d.v.s. efter direktiven på kalv och svin.

   Detta är ett bra exempel hur EU fungerar, man ingriper inte förrän det finns ett behov och onekligen hade vid på den tiden de största problemen vid kalvuppfödningen som var mycket populär på den tiden och vi hade även problem på svinsidan, men däremot inte på nötköttsproduktionen.

   Det allmänna direktiv fanns faktiskt klart redan när svin och kalvdirektivet kom, men man såg inga problem och väntade därför att införa det.

   Att sedan varken svenska myndigheter eller näringen själv inte har något större intresse att följa gemenskapsrätten är en annan fråga, men verkligheten är den att LRF-konsult levt gott på att överklaga omöjliga ärenden. Den enes död, den andres bröd tror jag stämmer rätt väl.

   Har viljan bara funnits hade vi inte varit i dagens situation..

   • mats skriver:

    Min och många andra vapenintresserades åsikt är att vi ska få äga vilka vapen vi vill. Begränsningen får läggas i vad vi har råd med och gränserna för vårt eget intresse. Det handlar inte om antalet avlossade skott mot vilt.
    Jag känner inte till någon statistik som visar att lagliga vapenägare med flera vapen är mer benägna att mörda än lagliga vapenägare med endast ett vapen.
    Däremot är sådana som olagligt skaffar vapen oförhindrade att skaffa så många de önskar och har råd med. Liksom de kan mörda med dessa vapen, vilka har fördelen av att vara svåra att spåra. Palmevapnet är ett gott exempel, eftersom alla lagliga ägare av en revolver i kaliber 357 magnum tvingades lämna in sitt vapen för provskjutning. Resultatet visade att Palme inte sköts med en lagligt ägd revolver.

    Att Sveriges byråkrater implementerar EU-direktiv på ett ofta märkligt sätt är känt och ofta berört här. Detta betyder dock inte att vi är odelat positiva till EUs regleringar, framför allt inte skrotningen av subsidiaritetsprincipen.

    • Ulf Pettersson skriver:

     Din kommentar är enkel att bemöta om man gör en enkel jämförelse.
     Förr i tiden var det kassaskåpen som var av intresse eftersom det fanns kontanter i dessa. Jag känner inte till något fall där någon skaffat ett kassaskåp och inte hade några kontanter. När kontanterna försvann minskade också intresset för inbrott i dessa fullt logiskt.
     Samma sak är det med vapen. Du tar bara upp frågan om användning av jaktvapen vid våldsbrott, men verkligheten är en annan.
     Det finns ett stort intresse för jaktvapen i många andra länder för användning vid olaglig jakt mm. Vi har exporterat att mycket stort antal begagnade jaktvapen till andra länder bara för att ta ett exempel.

     Jag är helt övertygad om att skulle dina tankegångar bli verklighet skulle de som har råd att skaffa många vapen själva bli en måltavla för inbrott och stöld på samma sätt som när det fanns kontanter i kassaskåpen.

     Man måste se helheten.

     • mats skriver:

      För att hävda ett försök att se helheten var ditt svar ovanligt inskränkt. Tänk så många besvikna kassaskåpssprängare världen sett, när det inte funnits några pengar eller bara växelpengar i skåpet de just öppnat.
      Min hustru och jag köpte ett brandsäkert kassaskåp för många år sedan, men inte för att förvara pengar där. Det som upptar mest plats är bokföring och deklaration. Vidare backup från datorn, pass, lite memorabilia och kanske lite utländsk valuta från någon resa (mest för att veta var de finns). Pengar? nä, inget att tala om och endast kortvarigt.

      Men jämförelsen med vapen haltar ändå betänkligt. Kassaskåp är helt fritt att skaffa sig, behövs inte ens en licens. Om det nu är så att kassaskåpen drar till sig så mycket brottslighet då borde väl det vara licensbelagt också?
      Ytterligare en skillnad, man kan inte försvara sig med ett kassaskåp, trots att det enligt dig drar till sig skurkar.
      Att vi exporterar jaktvapen som svenska jägare inte längre vill ha, är väl inget problem? Här är vi ju för fri handel.
      Det finns exempel på skurkar som brutit sig in för att ta privata vapen, oftast när de vet att där finns enhandsvapen, alltså inte traditionella jaktvapen, men dessa inbrott är undantag. Sällsynta.
      Du lämnar ett påstående hängande i luften.
      ”Du tar bara upp frågan om användning av jaktvapen vid våldsbrott, men verkligheten är en annan.”
      Vilken är denna andra verklighet?

      • Ulf Pettersson skriver:

       Hur många avlidna personer har Du tagit hand om Mats?

       Hur många har Du underrättat om dödsfall?

       Jag förespråkar frihandel, men i vissa fall måste man ha begränsningar. Vapen är en sådan vara.

       Den normala jägaren har inte behov av hur många vapen som helst.

       Inga problem att exportera vapen säger Du.
       Jag delar inte den uppfattningen. Utrotningshotade djur är faktiskt en av de stora globala ekonomiska brotten.

       Vissa saker måste faktiskt begränsas. Alla är faktiskt inte skötsamma. Fri tillgång till vapen innebär faktiskt att alla tar ansvar, men sådan är inte verkligheten. Se bara på antalet rattfylleribrott.

       En annan sak Mats, att blir vi äldre och drabbas av olika sjukdomar. Hur många vapen blir inte liggande oanvända under många år och helt plötsligt får ett barn tag i det och olyckan är framme.

       Jag är som du vet inte emot frihandel, men vapen tillhör den delen där man måste av viss kontroll och ställa vissa krav på innehavaren.

       Hur många gånger har man inte varit med om att både ammunition, krut och dynamit lämnas in i en påse tillsammans till polisen, till och med skapa handgranater förekommer.

       • mats skriver:

        Jag har som dykare plockat upp en drunknad. De anhöriga stod på kajkanten, så vidare underrättelse var överflödig.
        Hur kan du veta vilka vapen en jägare har behov av? Smaken är som bekant delad, det gäller även jaktredskapen. Det finns de som vet exakt hur lång kniv en jägare behöver och enligt dessa allvetande personer är alla som inte har precis en sådan kniv störda personer.
        Varför ska vapenbehovet bara styras av vad normala jägare behöver? Vem avgör vad som är en normal jägare?

        Inser du att du kommit in på hårklyverier?
        Jag hävdar att min ståndpunkt är rimligare, vad som är mitt behov avgör jag! Då har jag ändå inte fyllt vapengarderoben, för jag har inte det behovet för jakt. Men jag skulle vilja ha andra vapen som inte används för jakt eller är olagliga för jakt idag. Men det får jag inte, för jag anses inte ha behov.
        Är det någon som tror jag skulle skaffa något av dessa vapen för att springa ut och skjuta på folk om jag någon annan typ av vapen? Hur tänker de då?

        Det finns djurstammar som decimeras av illegal jakt, det är sant. Men talet om flera djurarter som hotas av utrotning med skjutvapen är genomfalskt och visat flera gånger. Den takt med vilken arter utrotas har varit tämligen konstant i århundraden. Det är i genomsnitt en per år. Jag har skrivit om det här,
        https://www.frihetsportalen.se/2014/11/utrotningshotad-kunskap/
        här.
        https://www.frihetsportalen.se/2013/04/simon-vs-malthus/
        och här
        https://www.frihetsportalen.se/2015/03/polly-higgins-1-my-own-priorities/

        Att människorna är ordentliga och frivilligt, av ansvarskänsla, lämnar in ammunition och sprängmedel till polisen när de inte har bruk för den längre eller den som visste hur det skulle hanteras har gått bort, visar väl på att förbud och tvingande regler inte behövs!

        • Ulf Pettersson skriver:

         Du har tydligen inte förstått inte förstått systemet. Det som har inlämnats har i de alla flesta fall legat helt oanvänt i flera årtionden och för det mesta inte inlåst. Det är fram till den tiden de kan förorsaka största skadan.

         Hur många aktiva skyttar som lägger av och fortfarande har kvar sina vapen är många.

         När en person slutar att köra bil är det nog mer vanligt att man säljer än behåller bilen.

         Sjukdom och demens är faktiskt inte något vi rår på.

         Med andra ord finns det av flera anledningar att inte släppa vapeninnehav helt fritt som du förespråkar.
         Såvitt jag kan förstå på vad du skriver är din uppfattning att ett rätt bra stort spill i antal liv måste man tåla bara tillgången på vapen är fri. Det är faktiskt det som det hela handlar om.

         Men Mats, svara mig nu var den gränsen går?

         50 % eller sätter du gränsen vid 75 % ?
         Mycket lägre kan det väl inte vara.

         • mats skriver:

          Varför tror du att fler dör för att skjutvapen blir mer tillgängligt legalt?
          Finns det vetenskap bakom det?

          Vad är det du räknar procent på?

          Att vi bör ha restriktioner i vapenägande för vissa kategorier är rimligt. Dementa, psykiskt sjuka och våldsbrottslingar, exempelvis. Men även här måste man gå försiktigt fram annars riskerar vi ett läge där stora delar av befolkningen döms eller förklaras lida av det ena eller andra som diskvalificerar dem från vapenägande.

     • Samuel af Ugglas skriver:

      Ursäkta Ulf, det var en mycket avslöjande kommentar.
      Är Ditt liv och Din egendom inte mer värt än att Du förlitar Dig på genomkorrupta politiker som inte har annat mål än att plundra Dig på Din egendom. Ditt liv äger dom redan.
      Du skall vara välkommen att ”försöka” bryta dig in i mitt hus. Lycka till!

      • Ulf Pettersson skriver:

       Det handlar inte bara om de du kallar för genomruttna politiker.

       Enligt din uppfattning var tydligen alla som en gång i tiden var sysselsatta med baggböleri politiker. Jag delar inte den uppfattningen.

       Att värna om sin egendom är en sak och det tror jag vi alla gör, men att ta till vapen i alla situationer är en helt annan sak.

       Det måste alltid finnas viss proportionalitet.

       • Göran skriver:

        ”Det måste alltid finnas viss proportionalitet.” Stämmer, men om man inte får äga vapen att försvara sig med och skurkarna har vapen hur uppfyller man då proportionaliteten?

        Dessutom handlar det inte om skjutvapen mot skjutvapen utan en svagare individ ska kunna försvara sig mot en starkare individ. En ensam individ måste kunna försvara sig mot flera individer.

        Barnargumentet är bara fånigt. Man lär sina barn att hantera vapen och sedan är det problemet ur världen.

        Om man undersöker hur polisen använder sina vapen kommer man att finna en hel del vådaskott. En del har till och med lett till döden. Bör poliser ha vapen när de hanterar dem så dåligt?

        I USA är det entydigt. Desto mer legala vapen i en ort, desto mindre antal våldsbrott i den orten.

 3. Då de mäter antal åtalsanmälningar och kallar det djurskydd händer följande.LRF mfl säger att Sverige har den bästa djurhållningen i världen då man har de strängaste reglerna. Samtidigt har Sverige mest åtalsanmälningar och djurförbud i världen. Det innebär att Sverige har de sämsta djurhållarna i världen eller?
  Just i dagarna skrev jag till Findus ang deras innehålllsförteckning på färdigmaten. Det finns halalslaktad kyckling från Thailand. Jag skrev till deras kundkontakt och frågade varför de inte redovisar att det är halalslaktat djur då jag bojkottar halal just pga djurplågeriet vid slakt.
  Svaret jag fick var att djuren slaktades och uppföddes som i Sverige, de gick i hallar och fick mat och vatten.
  Jag genmälde att jag varit en storuppfödare av kalkon. Jag bad dem om att skicka foderanalys, insättning hur många ggr per år, veterinärkontroll, annan kontroll, hur urlastning sker. Hur salmonellakontrollen går till, att det inte finns antibiotika i foder och vatten. Kilo djur per kvadratmeter och hur mycket strö och hur utgödsling sker och efter varje urlastning och insättning. Maila gärna till Findus kundkontakt och fråga.
  De har inte svarat än…

  • mats skriver:

   En avslöjande analys av den officiella hållningen till svenskt djurskydd! Vilken sida LRF står på kan man verkligen undra.

   Att ställa nyfikna frågor till producenter och handlare är bra. Vi kan väl kalla det konsumentansvar. Har du provat att fråga efter halalslaktat fläsk någon gång? Om det nu är så bra med halal, varför halalslaktas inte grisar också?

 4. Göran skriver:

  Den där undersökningen säger ingenting. Man måste veta anledningen till varje mord. Man måste även veta om det lika väl hade kunnat vara ett annat vapen än ett skjutvapen. Det finns t.ex. undersökningar som rapporterar självmord med skjutvapen som mord.

  Igår såg jag en video med en amerikansk soldat verksam i Navy Seal. En person frågade vilket som var den bästa för självförsvar. ”Skaffa ett vapen”, blev svaret. Det gäller speciellt för kvinnor.

  Debatten om automatiska vapen eller inte är bara larv. Människor har rätt att försvara sig så de ska har rätt att ha vapen. Speciellt människor på landsbygden ska ha rätt att inneha vapen. De kan bara lita till sig själva och i bästa fall sina grannar för sitt eget skydd. Någon polis finns inte som kan hjälpa dem. De som kommer dragande med att man bara behöver ett magasin på t.ex. 10 skott är korkade. Vet dessa personer t.ex. hur många som kommer att attackera en? Låt säga att den eller de som kommer att attackera mig har 100 kulor. Ska jag då vara begränsad till 10 kulor? Ska jag tvingas till att inte kunna försvara mig på grund av att jag måste ladda om?

  I USA var det en mamma som försvarade sig själv och sina barn som satte 6 skott i en förövare (hela magasinet och alla kulor hon hade till hands) och ändå lyckades han ta sig ut till sin bil och åka därifrån. Han dog senare. Om det hade varit två angripare eller flera, ja då hade mamman förmodligen inte levat idag och kanske inte hennes barn heller.

  Och även om jag har 10 skott till mitt förfogande, hur många träffar jag med? Om jag bodde på landet och ägde vapen, är min inställning att jag skulle se till att jag var mycket skicklig på att hantera dem. Jag vill veta vad jag gör och dels vill jag kunna oskadliggöra en angripare utan att döda personen. Jag har ingen önskan att döda någon; inte ens någon som angriper mig.

  Om jag bodde på landet skulle jag känna mig mycket tryggare om jag visste att mina grannar har vapen och att jag kan söka skydd hos dem eller kan kalla på hjälp, än om de inte hade vapen. Polis på landet, vilket skämt. Vilket lyxproblem att bo i en stad och ha en åsikt om att folk inte ska få försvara sig.

 5. Kgb35 skriver:

  I snart alla länder som blivit ofria eller erövrade har makthavarnas tagit från folket deras vapnen. Det var en av de första sakerna Kristian II påbörjade när han blivit kung i Sverige, avväpna folket.. Det är likadant i diktaturer, kommunistiska/ socialistiska länder, länder där folket är slavar. Det var en skyldighet för folket i nya amerikas förenta stater att bära vapen och skydda sig och landet mot potentiella diktatoriska konungar av guds nåde. Varför EU makthavare vill ha bort vapnen av folket är, om man kan lite historia, uppenbart och varför socialistiska journalister år ut och år in hjärntvättar oss med samma åsikt är också uppenbart. Ett vapenlöst folk gör inte uppror i första taget. Jämför med EUmilitärens militärövning mot uppror för någon vecka sedan, motparten hette något i stil med Dackes folkfront. När man utan problem kan döpa den lede fi till detta utan protest har det gått långt och signalen borde vara tydlig. Även varför vi har en yrkesarmé istället för en folkarmé.

  När nyttiga idioter pratar om relativa petitesser som skaderisken etc med vapen i hemmet för de vidare propagandan. När denna fas väl är inpräntade hos tillräckligt många kan man dra åt ett steg till. Med sådan här långsiktig propaganda måste det för övrigt finnas en långsiktig visionär bakom, eller flera.

  Rätta mig gärna om jag har fel, det hade varit väldigt skönt…

  • Thomas skriver:

   Dacke var nog ett bra namn… Gustav avväpnade dalkarlarna genom list. Har jag för mig… Så han inkasserade alla armborst.. Den tidens effektivaste vapen…
   Sedan var dalkarlarna sålda.

Kommentarer är stängda.