Klimatkonferens Högberga 2 – Vad är CLEXIT?

Dagens gästskribent är Nils-Axel Mörner, docent, världsledande forskare på havsnivåer och tidigare ordförande för INQUA, International Union for Quaternary Research, kommission för ”Variationer i havsytan och kusternas dynamik”. Han var en av de se- och hörvärda föreläsarna vid konferensen på Högberga gård. 

Mörner 2

BREXIT var ett projekt för engelskt utträde ur EU, vilket också ledde till att England lämnade den gemensamma europeiska marknaden. CLEXIT är ett projekt som arbetar för ett utträde ur klimatöverenskommelsen i Paris 2015 och dess efterföljande individuella nationella ratificeringar. Orsakerna till agerandet för ett sådant utträde är rent vetenskapliga: påståendet att det är CO2 som driver vårt klimat är i grunden felaktigt. Därmed innebär projektet även ett underkännande av hela IPCC projektet.
– CLEXIT har en internationell organisation som finns beskriven på: www.clexit.net
samt: http://clexit.net/wp-content/uploads/2016/07/clexit-members.pdf
– CLEXIT arbetar som en koalition av regionala och nationella CLEXIT grupper, där varje grupp har rätt att utforma sitt eget program. Sverige har ett Svenska CLEXIT projekt med programförklaring daterad 25 september, 2016. Det var den första grupp som skrev ett eget program och fick det utlagt på nätet, som en underavdelning av internationella CLEXIT: http://clexit.net/2016/10/03/swedish-clexit/#comment-402

Det svenska programmet som föreslagits av undertecknad i egenskap av ”regional director”, och som accepterats av den internationella gruppen per 25 september, 2016, lyder som följer:
Vi inser:

 • att CO2 är “livets gas” och därför är välgörande för all växtlighet, och under inga omständigheter är det ett förorenande ämne (“a pollutant”).
 • att CO2 spelar en mycket liten till obetydlig roll vad gäller klimatförändringar (om man beaktar observationsfakta och fysikens lagar istället för modeller som inte ens stämmer med uppmätta data).
 • att klimatets förändringar i första hand styrs av Solen, dess utstrålning av ljus och solvind, och denna utstrålnings filtrering och förstärkning av de fysikaliska processerna på jorden.

Vi framhäver att vi inte har någon som helst relation med:

 • Donald Trump’s organisation, trots att även den tar avstånd från IPCC och COP25 organisationernas tes om en CO2-orsakad uppvärmning (“anthropogenic global warming”).

Vi uppmanar till:

 • att CO2 hysterin måtte komma till ett ögonblickligt stopp, så att vi kan återvända till att arbeta för verkliga problem i den verkliga världen.
 • att COP25 överenskommelsen blir om-förhandlad i ljuset av verkliga vetenskapliga fakta.
 • att våra nationella miljömål och strävanden åter-fokuseras på verkliga problem (vilka är både allvarliga och stora) i stället för att missrikta all uppmärksamhet på en påhittad CO2-orsakad nödsituation.
 • att internationella strävanden åter-fokuseras på fattigdom och ojämlikhet i stället för på klimatförändringar.

Medlemskap i Svenska CLEXIT är öppet för alla och kostar inget. Kontaktperson är undertecknad (som nås via morner@pog.nu).

Vår övertygelse att det inte alls är CO2 som driver jordens klimat, utan Solen, bygger på en rad vetenskapliga fakta. Vad IPCC har att komma med är modeller och åter modeller som påstås kunna förutsäga förändringarna i jordens klimat fram till år 2100 med stor noggrannhet. Modellerna anger att jordens medeltemperatur kommer att stiga med +2,7 ±0.7 °C fram till år 2100. Men det finns ett problem: modellerna stämmer inte alls med observationerna (Fig. 1).

Temperaturer

Fig. 1. IPCC har 102 temperaturmodeller baserade på CO2 som drivande faktor. Här anger medelvärdet (grön linje) för dessa modeller, men ingen av de 102 modellerna stämmer med uppmätta temperatur på jordytan (röd linje) och uppe i troposfären (blå linje). Klicka för större bild.

När nu inte modellerna stämmer med verkligheten, så är det ju helt självklart att det måste vara något fundamentalt fel på modellerna. Här kan vi fylla på med mängder av fakta.

 • Nya experiment visar otvetydigt att Al Gores uppvisning där en behållare med CO2 uppvärmdes mer och snabbare än en behållare med bara luft inte är annat än simpelt ”ruffel och båg”, rent skoj alltså.
 • Nya experiment i Norge visar att man överhuvudtaget inte kan dokumentera ökad uppvärmning med ökad CO2 halt.
 • Nya analyser av IPCC modellernas grundförutsättningar visar att de innehåller våldsamma överdrifter, och att även centrala matematiska fel föreligger.
 • Integrerade analyser av tillgängliga data visar att CO2 halten har ingen till negligerbar effekt på klimatet.
 • När man detaljstuderar hur olika faktorer ändras så står det klart att den inbördes ordningen är; först ändrar temperaturen i havet, därefter temperaturen på land och så först därefter halten CO2 i atmosfären. Detta gäller års till 100års variationer.
 • För långa tidsserier gäller att CO2 kommer efter temperaturen med 500-800 år.
 • Väderleksförutsägelser (t.ex. Met-Office i England) är oftast erbarmligt dåliga när tiderna ökas. Piers Corbyn däremot har haft en förbluffande träffsäkerhet. Hans modell baseras på solen och terrestra variabler. För honom är CO2 en följd av klimatvariationerna; d.v.s. tvärt om vad Met-Office (liksom IPCC) antar.
 • CO2 är ”livets gas” och gör bara jorden grönare (Fig. 2).
 • Uppträdandet av ”extremt väder” visar ingen som helst ökning med tiden och med ökande CO2 halt i atmosfären.
 • Havsytans rörelser – så kolossalt överdrivna av IPCC – visar ingen som helst påverkan från ökad CO2 halt.

 

Däremot kan vi med mycket stor träffsäkerhet visa att det är Solen och dess variationer i utstrålning (ljus såväl som solvind) som driver klimatet på jorden. Vid den stora klimatkonferensen i London, 8-9 september i år ägnade vi en hel dag åt just dessa frågor – se: https://www.researchgate.net/publication/306013278 (sammanfattningar med relevanta litteraturhänvisningar).

Rice

Fig. 2. Ris-tillväxt i olika halt CO2 (ppm): ju högre CO2 halt dess bättre tillväxt. Om CO2 har sådan god effekt på växtligheten och den inte har några negativa effekter på klimatet – varför skall vi då söka minimera våra CO2 utsläpp? Klicka för större bild.

Det är detta som motiverar ett CLEXIT – CO2 har inga påvisbara negativa effekter på klimatet. Däremot har det mycket starka positiva effekter på växtligheten. Detta rycker brutalt undan all motivering för ”en världsrevolution” mot koldioxidutsläpp, d.v.s. överenskommelsen COP25 i Paris 2015 och basen i alla IPCC rapporter. Och det är just detta som motiverar ett CLEXIT.

 

Stockholm 2016-10-10

Nils-Axel Mörner

morner@pog.nu

Det här inlägget postades i Gästlistan, Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

2 svar på Klimatkonferens Högberga 2 – Vad är CLEXIT?

 1. Göran 2 skriver:

  Det förvånar mig lite att Nils-Axel Mörner mer eller mindre sätter solen som den näst intill enskilt påverkande faktorn. Å andra sidan. Utan sol inget klimat. Solen påverkar mycket i vårt solsystem. På konferensen kom det fram att det var en massa faktorer som påverkar jorden på de ena eller andra sättet. Hur mycket de påverkar och hur de påverkar är inte utrett. Solen är dock strömbrytaren.

 2. Göran 2 skriver:

  Igår kväll, svensk tid, var Hillary Clinton i Florida på ett valmöte. Hon hade Al Gore med sig. De pratade klimat där Al Gore hävdade att Hillary Clinton skulle rädda jordens klimat. Hillary Clinton rekommendera alla på mötet och de framför TV-apparaterna att se Al Gores film ”An Inconvenient Truth”. Hillary Clinton presenterade Al Gore som en av de främsta ledarna i världen på klimatfrågan.

  Tänk er att denna världsledare inte tar några diskussioner med någon i denna fråga. Dessutom. Finns det någon film om klimatet som har så mycket fel eller myter som denna?

Kommentarer är stängda.