Bastiat mot hastighetsgränser

Så här inledde Frédéric Bastiat resonemanget i Något Annat:
– Vad är en restriktion?
– Det är ett partiellt förbud.
– Vad är förbud?
– Det är en absolut restriktion.
– Så det som är sant om det ena är sant om det andra?
– Ja, utom i grad. Mellan de båda finns samma förhållande som mellan cirkelbågen och cirkeln.
– Så om restriktion är dåligt så skulle inte ett förbud kunna vara bra heller?
– Inte mer än cirkelbågen kan vara rak om cirkeln är rund.

Det hela var ett ekonomiskt resonemang om effektivsering. Om en syssla kan göras effektivare till samma kostnad så kan man på den insparade tiden göra något annat som också är lönsamt. Man kan också välja att vila, vilket kan vara bra för hälsan om man jobbat hårt.

Varför skärper man restriktionerna för ägande och framförande av bil hela tiden? Är totalförbud målet, men man vill ta det stegvis för att inte mötas av protester? Är det då önskvärt att all biltrafik upphör?

Nej, om all biltrafik upphör så skulle det få oöverskådliga och svåra konsekvenser både för samhälle och enskilda.

Men om ett förbud vore så negativt, då måste väl i analogi med Bastiats resonemang också restriktioner vara något negativt?

Ja, i alla andra sammanhang vill staten att vi ska hinna med mer på samma tid. Vi ska komma fram fortare med tåg, vi ska kunna skicka mer data över internet, och så vidare. Men detta tycks inte gälla bilismen. Förutom ständigt sänkta hastighetsgränser samtidigt som både bilar och vägar blir säkrare, minskar man även tillgängligheten till bostäder, kontor och butiker genom så kallad trafikplanering. Det kan handla om allt från att göra gator enkelriktade eller till återvändsgator, det är farthinder, avlägsnande av körfiler till förmån för andra trafikslag, minskning av antalet tillgängliga parkeringsplatser, till att helt enkelt inte bygga vägar i den omfattning som behövs för en god och effektiv tillgänglighet. Det handlar självklart också om fördyrande pålagor på bilismen. Skatt på skatt på skatten på själva fordonet. Skatt på skatt på bränslet. Skatt på trafikförsäkringen, som tillsammans med pensionsförsäkring är de enda beskattade försäkringarna.

Dessutom önskar staten, som hanterar merparten av våra pensionspengar, att vi ska tjäna mer pengar och avsätta till pension. Om vi måste suboptimera vårt resande både till och från arbete och på vår fritid, så kommer vi att avsätta mindre till vår pension. I slutänden blir både medborgarna och staten fattigare.

Man kan här misstänka att staten ser på bilismen lika närsynt som när Bastiat lämnade öppet för en infinitesimalt kort bit av cirkelbågen. Då kan den korta biten nämligen approximeras till att vara rak trots att cirkeln är rund. Med ett antal sådana infinitesimalt korta bitar kan man inom ett godtyckligt valt intervall göra beräkningar som är nära verkligheten. Tar man då inte hänsyn till gränsvärde, osäkerhet eller felmarginal så kan man hamna på fel sida om ekvationen. Då stämmer ingenting. Då blir det politiska trafikbeslutet något annat än bra!

Det känns som om det är där våra trafikplanerare och våra politiker hamnat.

Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

3 svar på Bastiat mot hastighetsgränser

  1. Kgb35 skriver:

    Precis! Mindre och mindre tid till konsumtion eller rekreation, (arbetstiden är detsamma)Ett iland präglas av bra kommunikationer, fick jag lära mig i skolan. Undrar om det är kränkande att kategorisera länder så idag? Underutvecklat land ändrades till utvecklingsland när jag var liten.

    Ibland tror jag dock att politikerna mest ser till att de får in pengar till högre lön för sig själva,i denna valperiod. Det är väl skillnaden på knapptryckare och strategerna i partistyrelsen.

  2. Lars Mellblom skriver:

    Det är inte bilar politiker tycker illa om. Det är privata bilar som är syndigt. Med en privatägd bil kan ägaren i princip förflytta sig när och var han vill utan att fråga om tillstånd. Just denna frihet är vad politiker och vänstermänniskor avskyr. På samma sätt som de hatar skuldfria ekonomiskt oberoende människor.

    Samma personer som argumenterar med glöd mot privatbilismen, talar med entusiasm för framtidens kollektivt ägda självkörande fordon som man beställer vid behov.

Kommentarer är stängda.