En framtidsvision

Dagens gästskribent är Stefan Eriksson, med en satir över byråkratins utveckling.

 

Sakframställan mot Svensson.
Åtalad: Svensson
Kärande: Klimatet via ombud

Ärade ledamöter.
Samhället har att beivra och lagföra notoriska återfallsförbrytare likt den tilltalade i denna förhandling. Åtalet omfattar inalles 10453 A4-sidor, en därmed mycket omfattande utredning, som skall ställa utom allt tvivel att den tilltalade har begått rubricerade brott med uppsåt.

Jag sammanfattar min framställan här och nu, framställan finns att studera på Rockströms Samvetes och Åtalsbyrå, box 477, 92121 Fjollträsk.

Saken.
Svensson har vid upprepade tillfällen begått brott mot livet för alla oss andra här i landet. Svensson är bonde och därmed verksam utanför Fjollträsks planområde. Svensson har genom ohörsamhet tillfogat käranden skada på följande punkter A-F , samtliga med ett straffvärde som går utöver det som medges i gällande brottsbalk.

A. Svensson har trots upprepade uppmaningar via statens informationsinstitut medvetet valt att hålla 2 (två) bilar avsedda för endast persontranport. Det skall enligt Svenssons genmäle ha varit, och fortfarande är, en nödvändighet då hans fru inte vill åka till tätorten med barnen med samma bil som Svensson delvis har nyttjat i sin näringsverksamhet.

B. Svensson brukar mark i anslutning till bostaden, mestadels foder till djuren odlas. Därvidlag gör jag gällande att för ändamålet helt felaktig utrustning har nyttjats. En 29 år gammal skördetröska har använts utan erforderliga undantag från gällande lag via dispens. Tröskan saknar katalysatorrening och drivs med förbjuden dieselolja.

C. Svensson bedriver på oklara grunder fortgent mjölkproduktion. Enbart detta avsnitt behandlas på 8222 A4-sidor i förundersökningen. Jag nämner endast ett exempel på den hänsynslöshet denna mjölkproduktion renderar i .
Varannan dag, året runt, anländer till gården en 26 ton tung lastbil för att avhämta producerad mjölk. Vi på åklagarsidan har beräknat emissionen av CO2 till 489 kg vid varje enskilt tillfälle. Brottsligheten i detta avseende har antagit nära nog maniska dimensioner.

D. Svensson har anslutning med elkraft till fastigheten. Enligt Svensson till nytta för exempelvis mjölkanläggningen.
Under föregående kalenderår har Svensson vid minst två tillfällen underlåtit sin solidariska plikt att bryta förbindelsen vid inkommande ledning. Förundersökningen ställer utom allt tvivel, att Svensson har vid dessa bägge tillfällen förbrukat 3.2 kWh el producerat via nettoimporten vid ett koldrivet kraftverk beläget norr om Köpenhamn Danmark.
Detta till trots han erhållit information om den pågående elransoneringskampanjen i Skandinavien.

E. Svensson har underlåtit att mixa det grovfoder som används i mjölkproduktionen med föreskriven andel oregano, med följden att nedbrytningen av vegetabilier i kreaturens matsmältningsorgan ger ökad belastning av metan i gasform på den tilltalandes fastighet. Svensson gör i genmäle gällande att hans kossor inte gillar oregano, och detta utlåtande visar med tydlighet den likgiltighet inför omvärldens problem, som Svensson personifierar.

F. Svensson har idag infunnit sig här vid förhandlingen åkandes hit med egen bil. Detta beteende till trots alla mycket tunga investeringar med kollektivtrafik för alla. I anslutning till fastigheten finns regelbunden trafik med vätgasballoger som mycket väl kan utnyttjas vid rätta vidförhållanden. Den tilltalade menade att det var för dyrt att åka kollektivt och detta visar ytterligare hur den tilltalade med berått mod förorsakar en Isbjörns ofrivilliga morgondopp där isen var för tunn att bära upp vikten av en mätt Isbjörn.

Sammantaget och med tidigare förfaranden i samband med certifieringen av hans köksspis där ej ursprungsmärkt ved använts, ser jag ingen annan råd för ärade ledamöter att nogsamt överlägga om Svensson överhuvudtaget kan medges en straffrabatt från det som brottsbalken medger .

Straffyrkande; Den tilltalade skall kännas vid ansvar för 790 000 020 mord på individer i naturens alla medium där samtliga gått en kvalfull död till mötes allt beroende av en historisk ökning av halten CO2 i storleksordningen 0,00000013 ppm.

 

Klimat- och samvetesagenturen förordar en icke tidsbestämd påföljd inom samhällstjänst på länsstyrelsens naturvårdsenhet som handläggare i strandskyddsärenden.

Svensson skall också erlägga ersättning för kostnader uppkomna i och med sagda utredning, intill dagens förhandling med  2254300 pengar.

 

Ärade ledamöter:
Vi måste tillsammans stärka tilltron till ett robust och effektivt rättsystem i enlighet med MSM och den värdegrund som råder där.

 

2023-11-18
Riksrätten för klimat och samvete
SvD-redaktionen
Fjollträsk.

Det här inlägget postades i Gästlistan och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

5 svar på En framtidsvision

 1. Samuel af Ugglas skriver:

  Varför kalla det satir? Den framtiden har varit här länge!

 2. Samuel af Ugglas skriver:

  Allt blötare på Öland
  Över 200 millimeter regn på en månad och det akuta krisläget är över på Öland för i vinter. Nu dämmer bönderna upp avrinningsdiken för att vattnet ska stanna kvar.
  Efter regnet står avrinningsdikena fulla på Öland och tillsammans med Vattenrådet arbetar LRF för att få lantbrukare att börja dämma upp. Syftet är att hålla kvar vattnet längre och hindra det från att rinna bort.
  – Jag har själv höjt 50 centimeter och då stannar vattnet mycket längre. Mina åkrar är översvämmande men det spelar ingen roll bara jag får det torrt till våren. Det löser sig när jag tar bort fördämningen någon månad innan jag ska så, säger Johan Åberg, LRF-ordförande i Mörbylånga.
  VET JOHAN ROCKSTRÖM OM DET?

  • Stefan Eriksson skriver:

   Min gissning är att han vet och fröjdas. Sedan tillhör han förmodligen den skara som gör gällande att vatten rinner uppströms när det passar hans målsättning här i livet.

 3. mats skriver:

  Imponerande att du lyckats klämma in värdegrund i samma mening som MSM!

 4. Göran 2 skriver:

  Politisk inkorrekt mening: “…robust och effektivt rättsystem i enlighet…”

  Det ska stå: “…robust och hållbart rättsystem i enlighet…”

Kommentarer är stängda.