Oljans ursprung

Livet på Jorden är kolbaserat. Det betyder dels att alla levande organismer innehåller kol, men också att när de dött och bryts ner blir det som återstår grundämnet kol i någon form eller en förening med kol. De äldsta spåren av liv på den 4,55 miljarder år gamla planeten är 3,8 miljarder år gamla och består just av kol. De äldsta cellfossilen är 3,5 miljarder år gamla.

Cyanobakterier var troligen de första organismer som tog kol (CO2) ur atmosfären, som till en början inte innehöll fritt syre (O2). I den fotosyntes som det är fråga om frisätts syre till atmosfären. Det började de göra för minst 2,5 miljarder år sedan och de anses (tillsammans med algerna) vara upphovet till vår atmosfär med kväve och syre, luft helt enkelt.

Ur cyanobakteriernas förmåga till fotosyntes härstammar samma förmåga även hos de alger som för 2 miljarder år sedan började göra sammalunda. Man beräknar att ännu idag står de vattenlevande algerna för 73-87% av den globala syreproduktionen. Stora mängder, främst alger, växte och dog i stor omfattning under många miljoner år. Detta skedde även ute på de öppna oceanerna som då var varmare samtidigt som atmosfären var mer CO2-rik. Vi kan kalla det en global algblomning som pågick i miljontals år. När algerna dog sjönk de ner till havsbottnarna i stora mängder.

Samtidigt som detta pågick hade vi stora rörelser i kontinentalplattorna. De stora mängderna kolbaserade livsformerna, som alger, följde med ned i Jordens inre där de utsattes för stort tryck och hög värme. Olika former av kol och koncentrationer bildades. Exempelvis som gas, olja och kol.

Dessa havslevande enkla organismer har funnits i stora mängder och under lång tid, 1750 miljoner år innan dinosaurierna dök upp. Dessa blev småningom stora, men det är tveksamt om så stora djur levde i stora mängder tätt inpå varandra. Det är helt enkelt en fråga om födotillgång. Efter cirka 150 miljoner år dog de ut.

Min teori är alltså att det som kallas för fossila bränslen inte alls är fossil. Med fossil menas att ett materialutbyte skett via en mineralisering. Även när ett avtryck stelnat i ett mineral kallas för fossil. Men när det bildas olja från sedimenterade alger har en kemisk nedbrytning, transformation och koncentration inträffat. De 1750 miljoner åren innan dinosaurierna dök upp förklarar mycket bättre var oljan kommer ifrån, än de 150 miljoner åren med dinosaurier.

Därför är det gamla uttrycket petroleum (bergolja eller olja ur berg) bättre än fossilt bränsle. Det är helt fel som vissa påstår, att vi kör våra bilar på döda dinosaurier. När skedde bytet av beteckning från petroelum till fossil? Min gissning är 70-talet, säkert med någon propagandistisk baktanke. För stött på vetenskap var det då inte. Det är viktigt att hamna rätt här, för om alarmisterna oriktigt och ostört får fortsätta att måla upp petroleumbränsle som dinosauriefossil och en ändlig resurs, då får de ett tolkningsföreträde som är svårt att komma till tals med.

Denna min teori (som jag varken är först eller ensam om, jag vill bara sammanfatta känd kunskap som motsäger tesen om dinosaurier som upphovet till oljan, dels om oljan som ett fossilt ämne) om hur olja bildas gör också att olja varken är en ändlig eller oändlig resurs. Den nybildas ständigt i Jordens inre och tillgången regleras endast av om vi tar ut mer än det nybildas.

Till sist, den geologiska historien visar att en högre temperatur på Jorden och mer CO2 i atmosfären inte är någon katastrof för livet på planeten. Det har förekommit massdöd bland Jordens arter minst fem gånger och endast en har vi en bra teori om varför den inträffade, ett meteornedslag på Yuccatán. Därtill har vi haft flera perioder med istider. En ny sådan skulle verkligen bli en människodräpare. Vad rymden har i beredskap för vår framtid vet vi inte heller något om. Så försöken att rädda planeten genom att begränsa våra utsläpp av koldioxid är till sist, just det, bara ett stort dyrt slag i luften!

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen, Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

26 svar på Oljans ursprung

 1. Sten.Arne Persson skriver:

  En mycket intressant historik som borde intressera en större publik då den framförs med ett enkelt och lättläst språk. Något som en andlig själ lätt kan ta till sig och formulera berättigade frågor utifrån. Vad skulle hända om detta redovisades i SVT på bästa sändningstid med Mats och hans meningsfränder med i en diskussionsserie där dimmorna fick en chans att skingras på ett seriöst sätt i klimatfrågan. Men detta får väl bara inte hända i vårt indoktrinerande propagandaorgan?

 2. Samuel af Ugglas skriver:

  En utmärkt beskrivning! Kan man förvänta sig att en sådan ingår i den moderna svenska undervisningen eller skall skolverket ställa hinder i vägen eller blir det som med Pippis Far och Tintin, den stora utrensningen? Tack Mats.

 3. Åke Sundström skriver:

  Superviktig analys, Mats, och till synes övertygande, men samtidigt svårbedömd för personer utan omfattande naturvetenskapliga insikter. Därför vore det värdefullt om du kunde nämna några av dina åsiktsfränder bakom denna spännande teori. Kanske rent av ännu en eller annan svensk?

  • mats skriver:

   Jag ville komma ut med detta snabbt sedan jag färdigställt det. Tyckte också att det kunde fungera som debattämne hela helgen. Har kontaktat några men inte fått svar.
   Om klickar på Wikipedialänken geologiska historien, i min text, så kan du på Wikipedia scrolla ned till tillämpad geologi. Där finner du denna text:

   Petroleumgeologi[redigera | redigera wikitext]
   Huvudartikel: Petroleumgeologi
   Petroleumgeologer studerar platser i jordskorpan som kan innehålla kolväten som går att utvinna, främst petroleum och naturgas. Eftersom många petroleumfynd är i sedimentärbäcken[37] studerar petroleumgeologer även bildandet och den tektoniska utvecklingen av dessa bäcken.

   Notera att dessa praktiker, mestadels ingenjörer skulle jag tro, vet att de ska leta efter olja i sedimentärbäcken ofta i samband med tektoniska (de)-formationer. Det ger en viss ledtråd till att det jag skrivit har substans, tycker jag. Vi får se vart det hela tar vägen om det blir en snackis!

   • Åke Sundström skriver:

    Nja, den länken gav väl inte så mycket kött på benen, men du kan givetvis vara på rätt spår ändå. Hoppas att dina debattinviter ger napp.

    Politisk indoktrinering (inte bara om klimatet) bygger väldigt ofta på rent språklig manipulation. Därför blir jag inte förvånad om du har fog för din gissning att term-skiftet på 70-talet från ”petroleum” till ”fossil” har haft en ”propagandistisk baktanke”. Kanske var detta en första fluga som varslade om många kommande somrar i klimatnojans tecken. Värt att följa upp, helt klart.

    Fast jag vidhåller att de naturvetenskapliga aspekterna är tämligen ointressanta i en bedömning av klimatpolitik i allmänhet och svensk sådan i all synnerhet. Det handlar om är uppenbar galenskap i vilket fall som helst, även om hotbilden, mot förmodan, skulle visa sig vara i stort sett korrekt.

    Att avslöja forskarfusk och annan falsk argumentering har dock ett egenvärde genom att rasera skrämselmånglarnas trovärdighet. Av det skälet kan din teori, om den håller streck, bidra till en slutlig seger i det pågående klimatkriget.

    • mats skriver:

     Även om den inte håller streck så hoppas jag den kan få åtminstone någon att tänka till. Om det så bara leder till ett mer sansat bemötande från alarmisterna så är det mycket värt.

 4. Niklas skriver:

  Att oljan i huvudsak torde ha vegetabiliskt ursprung, torde vara ställt utom varje rimligt tvivel. Om inte annat så torde ju vegetationen ha en mycket större biomassa än djurlivet. Alltså kan oljan knappast komma från dinosaurierna. Möjligtvis kan den ha ett ursprung från dinosaurietiden, men det är ju något annat än att påstå att den kommer från dinosaurierna.

  En annan grej är att fotosyntesen troligtvis är äldre än cyanobakterierna. Gröna svavelbakterier har ju också en slags fotosyntes, men de använder då svavelväte (läs svavel) istället för vatten (läs syre) som elektrondonator. Men troligtvis var tillgången på svavelväte väldigt mycket mindre än vatten, varför dessa svavelbakteriers biomassa troligtvis förblev ganska begränsad.

  • mats skriver:

   Ja, det är helt orimligt att tänka sig oljans ursprung i enbart dinosaurierna. Men det är det vulgärargumentet man ofta får i debatt med alarmister. Det var mitt ogillande av sådana påståenden som fick mig att börja skriva på artikeln.

 5. kallepelle skriver:

  Majoriteten av dagens experter hävdar att den stora delen av det petroleum som idag utvinns har ett biologiskt ursprung, det vill säga kommer ifrån döda djur och växter. Det finns dock en minoritet av forskare som hävdar att olja inte alls bildats av döda växter och djur utan istället bildats då kolväten utsatts för hårt tryck djupt ner i jordens mantel och i jordskorpan. Denna alternativa teori som oljans ursprung togs fram av forskare i Sovjetunionen under 1960- och 1970-talet. I väst förkastade man från början teorin helt och hållet, men under perioder har flera oberoende forskare, ifrån både väst och öst, fört arbetet vidare. Exempelvis publicerade den amerikanske kosmologen med mera Thomas Gold från Österrike, nytt material 1992, där han stödde den icke-biologiska teorin om oljans ursprung.

  Forskare vid KTH, Stockholm (ref. Vladimir Kutcherov, professor vid avdelningen för energiteknik) har nu (år 2009) simulerat process med tryck och värme som förekommer naturligt i jordklotets inre lager. Den process som genererar kolväten, den primära beståndsdelen i olja och naturgas. Enligt Vladimir Kutcherov är resultatet en tydlig indikation att på oljan inte är på väg att ta slut, vilket forskare och experter på området länge befarat. Vladimir Kutcherov, Anton Kolesnikov och Alexander Goncharovs forskningsarbete publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Nature Geoscience, volym 2, augusti 2009.

  Googla Abiotisk olja så hittar ni mycket mer.

  • mats skriver:

   Jo, jag känner till denna spännande forskning och har skrivit om den tidigare. Den tidigaste tror jag är denna. https://www.frihetsportalen.se/2011/03/friktion-eller-valsmort/
   Problemet är att när man ska börja upplysa folk med vanföreställningar om verkligheten, hur verkligheten egentligen är beskaffad, så kan man vanligen inte smälla till med något som går precis på tvärs mot allt de tror sig veta. Man får börja i ena kanten och börja rulla undan slöjan som döljer fundamenta.
   Jämför med att börja i ena kanten och börja rulla ihop en matta eller att ta tag mitt på och lyfta rakt upp.

 6. Göran 2 skriver:

  Det skulle väl kunna gå att göra en baklängesräkning på hur mycket olja dinosaurier har kunnat ha gett upphov till och jämföra med hur mycket olja som har plockats upp än så länge. Finns de då någon rimlighet i dinosaurierteorin?

  Det är ungefär som när man påstår att det går åt 16.000 liter vatten per kg kött. Räknar man på det visar det sig att antalet slaktade kilo nötkött per år är blir mer vatten än det förbrukas vatten i Sverige per år.

  • Niklas skriver:

   Tja, det beror ju lite på hur man räknar förstås och räkna går ju att göra på många olika sätt…

   Grovt sätt kan man säga att det går åt ca 500 liter vatten för att producera en liter spannmål. Den absolut största delen av detta vatten transpireras bort, huvudsakligen genom klyvöppningarna. Å utan öppna klyvöppningar kan ju inte växterna fånga någon koldioxid från atmosfären. Sedan går det ju åt ett antal kg spannmål och gräs för att få fram ett kg ätbart kött…
   .

   • Göran 2 skriver:

    Världsnaturfonden gick ut med en uppgift på 16.000 liter vatten men har tagit tillbaka detta nu. Däremot kör Coop på med reklam om det och säkert en massa andra lögnare.

    Jag vill bara visa hur orimligt ett påstående kan vara om man räknar på det. Det var en svensk boden som räknade på det och fann det orimliga påståendet.

    Kor ska inte äta spannmål.

    • Niklas skriver:

     Det går ju åt ungefär lika många liter vatten för att producera 1 kg ts hö eller ensilage som 1 kg spannmål… Så ur den aspekten spelar det ingen större roll för vattenbalansen om du ger nötkreaturen spannmål eller hö/ensilage.

     Å det finns som sagt många olika sätt att räkna på.

 7. Kgb35 skriver:

  När jag säger att jag kör med döda dinosaurer är det på skoj. En förenkling av: omvandlade fossil av döda djur och växter långt före dinosaurierna. Tar du, tar folk uttrycket på allvar?

  Dinosaurier är för övrigt en begränsad grupp djur som enligt rådande teori lever vidare i dagens fåglar. (Läser du på kommer du nog liksom jag få intrycket att de är däggdjuren överlägsna då de inte är så känsliga i reproduktionen. Att släpa omkring på ungen i magen verkar vara en nödlösning för ”flyktingar”)

  Varifrån skulle kolet och vätet i underjorden komma till abiotisk olja? Att man talar om fossil är väl för att hitta en förklaring till det?

  Jag har alltid hört att det behövs tryck och värme för att det skall bli olja, inget nytt med det. Exakt hur är väl dock inte känt?

  Huruvida enkelt utvunnen kvalitetsolja är på upphällningen behöver väl knappt diskuteras, utan mera visa på vedermödan som läggs på att få upp den? Hur mycket som finns kvar i backen är väl knappt någon som vet på grund av all propaganda och alla hemliga affärsplaner.

  • mats skriver:

   Att säga att man kör på döda dinosaurier, även om det är på skämt, gynnar bara alarmisterna eftersom de som inte vet bättre, tror att det endast är den begränsade och definitivt inte förnyelsebara beståndsdelen dinosaurier som gett upphov till olja. Dessutom har dinosaurier idag fått gullig status och diverse andra konnotationer, så det är ungefär som att säga att man kör på hundar eller katter. Folk blir upprörda.

   Du måste också notera att jag vänder mig mot begreppet ”fossil”, eftersom vi här inte på något sätt har att göra med fossilerande process. Om du menar gammal i största allmänhet, säg det då, men låt inte det vilseledande ordet fossil ge alarmisterna mer rätt än de har.

   Kolet och vätet i abiotisk olja skulle troligen komma från karbonater av olika slag. Det vill säga samma kemiska beståndsdelar som buffrande reglerar havens surhet så att pH hålls jämnt.
   Engelskspråkiga Wikipedia är betydligt mer utförlig än den svenska.
   https://en.wikipedia.org/wiki/Abiogenic_petroleum_origin

   • Kgb35 skriver:

    Ja det var detaljen med mineraliseringen jag glömt av, menar urgamla växter och djur.

    Klimathot eller klimatförändring kanske det finns någon liten sanning i men den är svår att urskilja bakom propaganda och affärsplaner. Tänker ofta i detta sammanhang på de där i Jules Vernes roman som åkt fram och tillbaka till månen men i fortsättningen skulle vrida jordaxeln för att få mer åkermark. Fast det var en del de inte tänkt på.

    Själv tänker jag att om oljan blir svår att få upp i efterfrågad mängd, är det bra att ha förberett sig på några minst sagt magra år, men utan att lägga alla ägg i en korg.

  • B-J Bjurling skriver:

   200 bar, 350 grader, enligt Douglas Elliott
   Typiskt nog är det de skapelsetroende som uppmärksammat det, men Elliott ger ett trovärdigt intryck.
   http://genesis.nu/nyheter/ny-teknik-fran-alger-till-olja-inom-en-timme/

   • mats skriver:

    Ja, kreationisterna griper efter minsta halmstrå eller tångruska, är inget nytt. Bara distraherande.

    Mycket intressant artikel fö.

   • Kgb35 skriver:

    Letade inte riktigt men såg ni något om mängder och energiutbyte? Förstod inte heller kopplingen mellan högt tryck, värme och syndafloden.

    Vill minnas att solen strålar ca 60w per m². Algerna skall äta något osv. Bara att räkna på en lagom årsproduktion.

    Vill även minnas att på två hektar väl kunde man producera metangas motsvarande 200l diesel. Men det var ett tag sedan jag läste det och jäsningen är lurig att hålla igång på våra breddgrader.

    Vill minnas tre, att tyskarnas syntetiska bränsle under kriget var trettio gånger dyrare att producera än jänkarnas…

    Hu, vad man glömmer!

 8. Per-Olof Persson skriver:

  Det måste vara sällsynt att döda djur hamnar långt ned i jordskorpan? De dör och blir uppätna eller ruttnar bort på ytan?

  • mats skriver:

   Ja, det är också en av mina invändningar. Det torde vara mycket mer sannolikt att döda havslevande djur hamnar under sediment innan de ätits och ruttnat bort.
   Däremot alger, kelp, tång och annat sjögräs skulle kunna vara av så lågt näringsvärde och sjunka till botten i sådana mängder att en stor del hamnar under sedimenten.

 9. B-J Bjurling skriver:

  Känner du till Norengs rapport? ”Peak oil”

  http://www.ems.expertgrupp.se/Uploads/Documents/30-mars/EMS-2012_2.pdf

Kommentarer är stängda.