Hotet mot det fria ordet – i samhälle och vetenskap, 2

Dagen gästskribent är välmeriterade Nils-Axel Mörner, e-post,
Föreståndare för Paleogeophysics & Geodynamics vid Stockholm University, 1991-2005
President of Independent Committee on Geoethics, www.geoethic.com

Del 2.

 1. Klimatologi och paleoklimatologi

Studiet av klimatets växlingar i gångna tider var alltid en naturlig del inom geologi. Det gällde för långa tidsrymder, såväl som för sen tid. Redan 1902 kunde Gunnar Andersson visa att klimatet i Sverige varit 2,4 °C varmare tidigare i postglacial tid (vad vi idag kallar mellersta Holocen). Blytt och Sernander kunde senare dela in det postglaciala skedet 5 olika perioder: Preboreal, Boreal, Atlantisk, Sub-boreal och Sub-atlantisk tid. Under Atlantisk och Sub-boreal tid var klimatet mycket varmare än idag med kärrsköldpadda, sjönöt och Gotlands-ag i sjöarna i Svealand och Götaland. Med Sub-boreal tid från 500 f.Kr. blev klimatet kallare. På 1940-talet hittade man även avtryck av vindruvskärnor i lergods från Vråkulturen (ca. 6000 f.Kr.), vilket gav ännu en klar dokumentation av signifikant varmare klimat. Långt senare, visade en isotopkurva från Tingsträdeträsk på Gotland att temperaturen under Mellersta Holocen var 2,5 °C högre än idag och att dagens temperatur nåddes redan för 9000 år sedan.

Alla dessa studier var fast förankrade i observationsfakta, d.v.s. just sådan information som geologerna baserar sina tolkningar och slutsatser på. Här behövdes inga fiktiva datamodeller.

Nu har scenen invaderats av statistiker och datamodellerande vid nya ”klimatcentra”. Därmed har förankringen i observationsfakta, lång kunskapstradition och även hänsyn till fysiska lagar försvunnit. Detta måste ses som en stor och allvarlig kvalitéförsämring.

 

 1. CO2 och målet under +2 °C per år 2100

Idén att ökad CO2 halt betyder ökad temperatur går tillbaka på Svante Arrhenius’ hypotes (1896). Redan 1909 visade Robert Wood att stora problem vidlåder med Arrhenius’ påstående. Al Gores videoshow (”Climate 101”) där CO2 effekten demonstreras med ett experiment har visat sig vara direkt fusk och förvillelse. Noggrant upprepade försök med uppvärmning av luft med och utan extra CO2 tillförsel har inte kunnat påvisa någon som helst skillnad i temperaturökning.

IPCC lät sina så kallade ”klimatmodeller”, baseras på ett linjärt förhållande (fysikens lagar säger dock att det är ett s.k. logaritmiskt förhållande) mellan ökad CO2 halt i atmosfären och ökad temperatur. Som temperatur använde man antingen hela stigningen från 1850 till 1998 (ca +0,8-0,9 °C) eller stigningen 1970–1998 (ca +0.5 °C). Ur detta angavs temperaturökning vid ökad CO2-halt (”klimat sensitivitet”) – men då ignorerade man faktum dels att stigningen efter 1850 till största delen var en återhämtning efter Lilla Istiden driven av solaktiviteten, dels att temperaturen 1956-1977 föll (ca -0,1 °C), steg 1978-1998 (ca +0,5 °C) och därefter legat m.l.m. stabilt runt ±0,0 °C. Dessutom ignorerar man att förhållandet är logaritmiskt (d.v.s. att varje nytt steg är häften av tidigare ökning). Denna felaktighet sätter man in som bas för sina datasimuleringar över temperaturens ökning fram till år 2100. Det är på så sätt man får fram att temperaturen kan komma att öka med +2 °C.

Det är därför inte förvånande att 102 datamodeller för temperaturens utveckling fram till 2100 på intet sätt stämmer med observerade och uppmätta temperatur dels på jordytan och dels uppe i troposfären.

Realistiska beräkningar, som tar hänsyn till fysikens lagar och till verklighetens observationer ger en temperaturstigning mindre än +0.875 °C och troligen runt +0,3 ±0,1 °C, d.v.s. en stigning som på intet sätt innebär några som helst problem.

Lägger man därtill solens hundraårsvariationer, så kan man med ganska stort fog förvänta sig att vi runt 2030-2050 kommer att befinna oss i ett nytt sol-minimum. Vid tidigare minima (1440-1460, 1687-1703, 1809-1821) rådde kallt klimat och s.k. Små Istider.

Därför kan vi med fog hävda att IPCC:s klimatmodeller är grovt felvisande. Och det är ju mycket märkligt eftersom de har tillåtits bilda bas för hela argumenterandet att vi närmar oss en naturkatastrof och att allt måste göras för att minska CO2-utsläppen världen över. Detta budskap fick sitt manifesterande i Parisavtalet (2015) där nedskärning av CO2 utsläpp blev ett allmänt föreläggande (2016 accepterat av en rad stater).

Tala om att bygga ett jättelikt skräck-kabinett ”på lösan grund”. Förorenare är det sista CO2 är. Hela växtriket lever på CO2. När CO2 halten ökar, ökar jordens växtlighet.

 

 1. Havsytans stigning

Man har hotat med att ökad värme leder till att landisarna smälter och höjer havsytan. Men i stället för att tala om millimeter och centimeter, tar man till meter och skräckscenarier om översvämmade lågländer och flacka öar. Återigen detta är inget annat än lobbyist-trick för att hålla hot och skräck levande. Katastrofer är något som massmedia gillar, så där frodas dessa vetenskapens avarter.

Det är enkelt att med tillgänglig vetenskaplig dokumentation visa att öar som Tuvalu, Vanuatu, Kiribas i Stilla Havet och Maldiverna och Bangladesh i Indiska Oceanen inte alls hotas av översvämning.

När landisen smälte undan i rasande fart i Skandinavien och Kanada för 10.000-11.000 år sedan (i Stockholm retirerade is-fronten med 300 m per år), så steg havsytan ändå inte med mer än 10 mm/år eller 1,0 m per århundrade. Självfallet, kan havsytan idag aldrig komma ens i närheten av en sådan stigning.

Fram till år 2100 torde havsytan inte stiga med mer än några centimeter till en decimeter (man kan ange +5 cm ±15 cm som mest trolig stigning).

Talet om en stigning på 1 m eller mer är inget annat än ovetenskaplig skräckpropaganda omhuldad av okunniga lobbyister.

Och vad gör EU? Jo, de skickar sin miljökommissarie Connie Hedegaard till Kiribas för ett bilateralt projekt med en sammanslutning av små ö-nationer. Detta för EU pengar. Men vad får EU tillbaka? Jo, gråtmilda historier om hotande översvämning. I detta skoj sätts vetenskapen på undantag till förmån för ett propagandamaskineri i EU:s regi.

 

 1. Vad är det vi håller på med?

Gamla beprövade vetenskapliga arbetssätt där observationsfakta, genom åren ackumulerad kunskap och kända fysikaliska processer står i centrum överges och in träder förespråkare för en idé som inte på något sätt kunnat backas upp med vetenskapliga fakta och därför drivs med utstuderad propaganda och datasimuleringar utan förankring i verkligheten.

Eftersom hela projektet styrs via FN och UNESCO i ett överstatligt projekt så körs all annan information över. Detta visste Palme och Brundtland så utomordentligt väl när de kokade ihop idén om IPCC.

Vi säger: ge oss ren luft, drickbart vatten, mat och medicin, acceptabla livsvillkor, fred och harmoni – men ge oss inte den där skiten om antropogen global uppvärmning (CO2 hysterin).

Det första bottnar i sant miljömedvetande. Det andra bottnar i vetenskapligt genomskådande av IPCC-bluffen.

Det är ytterst beklämmande att se hur bluffen fått ta över engagemanget, så att de verkliga miljöfrågorna ställs åt sidan. I den processen sker ständiga brott mot det fria ordet. Jag har tidigare (2007) kallat det för ”The Greatest Lie Ever Told” – och alltefter tiden går så tycks detta bli mer och mer uppenbart.

Två tyska forskare har nyligen summerat situationen på ett utomordentligt riktigt sätt: let’s keep the focus on physics, which deals with the evaluation of observations, and stays away from catastrophe scenarios!

This entry was posted in Gästlistan, Klimatbluffen and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

54 Responses to Hotet mot det fria ordet – i samhälle och vetenskap, 2

 1. mats says:

  Som en stor nyhet skriver idag Euractive, en nätpublikation med EU i fokus och alltid röd-grön agenda att det tyska Öko-institut, alltså ekologiska institutet eller liknande, kräver att Europa måste stoppa alla utsläpp (100%) från transportsektorn till år 2050. Annars väntar en katastrof!
  Stackars Europa som drivs till vansinnets djup av dessa människor.
  http://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/europe-urged-to-cut-all-transport-emissions-to-keep-climate-pledge/?nl_ref=27891958

 2. Rutger says:

  Angående datormodeller så blev jag förvånad när jag i IPCCs tekniska rapport hittade tvivel om deras egna modeller. Se http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2016/vecka21/db16maj25.htm

  När det gäller temperaturens samband med CO2 måste förespråkarna ta fram det stora dragspelet se http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2016/vecka21/db16maj23.htm En del hävdar att när utsläppen under senare delen av 1900-talet har ökat exponentiellt blir ändå sambandet mellan temp och CO2 linjärt. Men samtidigt glömmer de av att de använt ett stort dragspel.

  Alla grupper försöker prata upp stormfrekvensen och detta försvaras av SVTs granskningsnämnd se http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2016/vecka49/db16dec08.htm

  • Rutger says:

   Angående IPCCs förmåga att förklara temperaturförändringar se http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2016/vecka47/db16nov22.htm
   Här kommer ett erkännande från bloggen Real Climate som stå nära IPCC att det är svårt att förklara flera temperaturförändringar. Med sin hypotes anser de sig kunna förklara en av fyra temperaturförändringar sedan 1900-talets början.

  • Göran says:

   Angående datormodellerna. Hur kan man se om en modell man har byggt stämmer eller ligger nära sanningen? Jo, man jämför den mot kända värden.

   Kan temperaturmodellerna modellera kända värden? Nej.

   Kan man då använda temperaturmodellerna för att förutspå framtiden? Nej.

   Med vilken exakthet kan en modell (generellt inom vetenskapen) modellerna ett kaotiskt systems framtid? Ungefär 0,001 sekunder.

   • mats says:

    Det vill säga att när man lyfter fingret från enterknappen har modellen redan spårat ur!

 3. Thomas P says:

  “IPCC lät sina så kallade ”klimatmodeller”, baseras på ett linjärt förhållande”

  Här är Mörner inne på rena lögner. Jag tvivlar på att han någonsin läst något ur IPCC:s rapporter.

  • Göran says:

   Då kan väl du Thomas P förklara lite i vad som är fel i Mörners påstående.

   Vad jag har förstått är det ett linjärt förhållande i den hävstångseffekt som CO2 påstås ha på vattenångan.

 4. nilsaxelmorner says:

  Nils-Axel Mörner says:

  Jag var “invited expert reviewer” för IPCC:s report 2000, Chapter “Sea Level Change”.
  Jag granskade även de två senare rapporterna vad gäller kapitlen om Sea Level Change
  och Small Islands.

  Vad gäller tidigare kommentar om refusering, så har det aldrig varit ett problem för mig.
  Jag har varit redaktör för ett flertal omfattande internationella publikationer (där en om Tsunamis, 2011, har en kapitel-nerladdning av 65.000, vilket förlaget gratulerade till) och har publicerat flera hundra fackgranskade artiklar (36 år 2015 och 12 år 2016) utan refuseringsproblem.

 5. Thomas P says:

  Så bra då att Mörner tydligen läst IPCC:s tredje rapport. Då kanske han kan förklara hur tabell 6.2 där det logaritmiska sambandet av CO2 beskrivs går ihop med hans påstående att IPCC antog ett linjärt samband:
  http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/?src=/climate/ipcc_tar/wg1/222.htm#tab62

  Eftersom IPCC inte bedriver egen forskning utan sammanfattar forskning från runt om i världen av helt oberoende forskningsgrupper är dessutom absurt att tala om IPCC:s modeller. Det är dussintals modeller som skapats runt om i världen av oberoende grupper.

  • mats says:

   Jag ska inte svara för Mörner, men det är bra att du äntligen erkänner att IPCC inte är ett vetenskapligt organ, utan ett politiskt. För det var väl det du medgav? IPCC väljer dessutom ut och belönar “forskning” som redovisar det beställda resultatet om Antropogent orsakad Global Warming.
   Nu är det decennier sedan jag räknade med logaritmer, men jag ser att enligt den sida du länkade till så är det endast vid beräkning av CO2s tillskott av värmepotential (eller vad kallar vi Forcing på svenska?) man använder logaritmer, dessutom velar man med konstanterna. För alla andra gaser har man inte använt logaritmisk beräkning, varför inte?

   Ingen ny kunskap verkar ha tillkommit efter 1992, trots alla försök att finna bevis för CO2s skuld i AGW. Det är ju märkligt eftersom det i princip var det året man på allvar började “forska” på detta område.

   • Thomas P says:

    IPCC är förvisso politiskt tillsatt men det består av ofta ledande forskare som sammanfattar helt opolitisk forskning. I och med att ansvariga för rapporterna tillsätts av så många länder med så vitt skild agenda jämnar det ut sig. Vore det bara Saudiarabien skulle slutsatsen bli en annan 🙂

    “IPCC väljer dessutom ut och belönar ”forskning” som redovisar det beställda resultatet om Antropogent orsakad Global Warming.”

    Ja, det är sådana här konspirationsteorier som dominerar på er sida.

    • Göran says:

     Man kan vända på att belöna genom att de forskare som inte levererar vad man vill ha inte få förlängt uppdrag. De som leverera vad IPCC vill ha får forskare vidare. Det skulle jag kalla en form av belöning.

     Om din teori om opolitisk forskning skulle stämma innebär det att en forskare inte går att muta eller att en forskare är helt immun mot korruption. Så är det naturligtvis inte utan forskare är helt vanliga människor och faller för frestelser precis som alla andra människor gör.

     De flesta forskare som har har en kritisk inställning till IPCC är äldre herrar som har gått i pension och finansierar sin forskning med egna medel.

     En anledning till att de är kritiska är att de har en massa år av forskning bakom sig och mängder med inslamlad data och observationer som inte stämmer med vad IPCC anser är den korrekta sanningen.

   • Thomas P says:

    Uppvärmningen är forcing * climate sensitivity. Har du en logaritm i forcing blir totala uppvärmningen också logaritmisk. Vad menar du att man velar med konstanterna? Det handlar om approximationer av mer komplexa beräkningar (se referenserna) och då kan man göra olika mer eller mindre komplexa approximationer.
    Att säga att sambandet är logaritmiskt är bara approximativt sant. Det kan uppenbarligen inte gälla ned till koncentrationen 0 eftersom forcing då skulle bli oändlig. Om man har väldigt små koncentrationer som för CFC är sambandet ungefär linjärt för att med ökande koncentration bli svagare tills man för CO2 som finns i såpass stor mängd nå ett logaritmiskt samband. Det är alltså inget konstigt att man använder olika uttryck för de olika gaserna.

    Ditt sista stycke är obegripligt, prova att läsa Spencer Wearts bok om historien bakom AGW:
    http://history.aip.org/history/climate/index.htm

    • mats says:

     I förklaringen till tabellen med formler står att den senaste formeln är från 1992, Hansens formel anges till 1999 men är en variant på forskning redovisad 1988. Samma år som IPCC fick sitt uppdrag att visa att Antropogent tillskott av koldioxid till atmosfären skapar en global uppvärmning.
     Så det sista stycket i mitt förra inlägg kan väl med den informationen inte vara så obegripligt?

     Därmed har jag väl även visat att kritiken mot IPCC inte är några obefogade konspirationsteorier, inte sant?

     Du måste leva i det blå om du tror att “IPCC … sammanfattar helt opolitisk forskning.”

     • Thomas P says:

      Storleken på forcing från CO2 är gammal kunskap, det är dock bara en pusselbit i frågan medan forskningen går framåt på andra håll. Annars har du väl (oavsiktligt) en poäng i att större delen av vetenskapen var klar redan när IPCC bildades, nu är det mer finputsning. Därigenom faller också all kritik mot hur IPCC styr forskningen. Hur skulle IPCC kunnat styra resultat från tiden innan organisationen ens fanns eller politiker fått upp ögonen för den?

      “Samma år som IPCC fick sitt uppdrag att visa att Antropogent tillskott av koldioxid till atmosfären skapar en global uppvärmning.”

      Här har vi åter de vanliga lögnerna om IPCC:s uppdrag.

      • mats says:

       Så du kör med “the science is settled” som bästa försvar för att IPCC inte fått fram något nytt om koldioxidens forcing. Gammal kunskap måste ibland omprövas, den kan ju vara ett missförstånd. Det finns numera andra påståenden, rapporter, tolkningar, analyser, forskningsresultat eller vad du vill kalla det, om koldioxidens inverkan.
       Det verkar dessutom som om IPCC på senare tid börjat backa från CO2. Nu oroas man mest för metanet. http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/metanutslapp-aventyrar-klimatmal

       Det vara bra att du förklarade din förståelse av logaritmer. I princip utmynnar det i att division med noll är förbjudet. När man tittar på varningarna för ökningen av metanet är det dock fel av den karaktären som ger sensationen. Värden nära noll i nämnaren ger inte rättvisande perspektiv på måttlig eller knappt mätbar ökning.

       Och jo, IPCC fick i uppdrag att visa på att det mänskliga utsläppet av koldioxid leder till en katastrofal global uppvärmning. Men det går inte längre att hitta på FNs hemsida.
       Så förutom vetenskapsförfalskning så ägnar man sig åt historieförfalskning.

       • Thomas P says:

        Det görs små justeringar av forcing från CO2 som jag är säker på att du kan hitta i de senare rapporterna från IPCC, men inget dramatiskt.du försöker här dra till med ny, ospecificerad forskning eftersom det inte går att bemöta så vaga påståenden.

        När det gäller IPCC är du än mer konspiratorisk och hävdar att man ägnar sig åt historieförfalskning. Är du inte medveten om Internet Archive?

        Metanet förstår du dig uppenbarligen inte på.

        • mats says:

         Nej, jag hänvisar även till tidigare känd kunskap om CO2. Kunskap som IPCC väljer att bortse ifrån.

         Förutom den smala fokuseringen på atmosfärens gasinnehåll måste man även och kanske framför allt, titta på andra faktorer som påverkar klimatet. Det ägnar man mycket lite tid till.

         Jag har inte lyckats via Internet Archive, men du kanske kan visa hur?

         Vad är det med metanet du anser att jag inte förstår?
         Jag har i vart fall, genom att titta på IPCCs egen redovisning av var atmosfärens metan kommer ifrån, konstaterat att de har kanske inte ens hälften rätt på det. Så att de skulle ha rätt på mikrodecimalerna om metanets inverkan förefaller högst osannolikt.

         Har du någon väsentlig kunskap att bidra med till klimatfrågan är du välkommen att skriva en artikel som jag publicerar här på Frihetsportalen!
         Som det är nu säger du bara att andra har fel, men är inte särskilt precis.

      • Göran says:

       IPCC plockar de vetenskapliga rapporter de vill som stödjer deras politiska agenda.

 6. Såvitt jag förstår har IPCC:s experter i Work Group 1 dömt ut klimatmodellers förmåga att förutse framtida klimat tämligen fullständigt:

  In sum, a strategy must recognise what is possible. In climate research and modelling, we should recognise that we are dealing with a coupled non-linear chaotic system, and therefore that the long-term prediction of future climate states is not possible.

  Så står det på sidan 505 i deras rapport 2001:

  https://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg1/505.htm

  Det är också vad man kan komma fram till med sunt förnuft, då två förutsättningar slagits fast:

  1. Klimatet är ett kaos. Ett sådant är just “oberäkneligt”.

  2. Det gäller i allra högsta grad då IPCC erkänner att “man vet för lite” om solens varierande aktivitet, om molnbildningen och om värmeutbytet mellan luft och hav.

  Det spelar ingen roll hur dyr dator man har, om man matar in gissningar.

  Jag tycker citatet dömer ut alla nuvarande datormodeller. Definitivt.

  • Göran says:

   Jag förstår inte ens hur det kommer sig att man ens ta upp dessa modeller i dagens läge. De har visat sig vara fel. De kan inte ens modellera vad som har hänt. Ytterst konstigt blir det när dessa modeller ska försvaras.

   • Stefan Eriksson says:

    Göran; Devisen lyder: ” En miljard flugor kan inte ha fel……. ät skit “.
    Eller kanske så här:
    ” Allting går att sälja med mördande reklam….. kom o köp konserverad gröt “.
    Människor är förträdesvis ett “flockdjur” som slutat tänka rationellt. Då är det också för mig svårt att förstå hur dumt det kan bli.

  • Sant Sture, men varför gå över ån efter vatten, när vi har svenska experter som sedan länge sagt samma sak. T ex professor Gösta Walin i Göteborg, som anser att det är ren hybris att tro på IPCC:s datamodeller.

   Naturligtvis kommer gästspelande Thomas P aldrig att kommentera sådana uttalanden eller annan fundamental kritik mot de helt meningslösa åtgärdspaket som IPCC och våra egna klimatskojare förordar. Mot bakgrund av detta systematiska tigande blir det närmast komiskt att ta del av hans kritik mot Nils-Axel Mörner i en synnerligen perifer teknisk fråga. Rätt eller fel har i det fallet ingen som helst praktisk betydelse.

   • Thomas P says:

    Vad sägs om en svensk expert som Erland Källén? Om datormodeller inte duger kan ni väl gå tillbaka till Hulburt som räknade för hand. Själv ser jag det som mer hybris att tro att ni vet bättre än alla forskare som faktiskt jobbar med klimatmodellering.

    Sen är ju saklig kritik meningslös då den bara avfärdas som “perifer teknisk fråga”.

    • Det var inget “avfärdande” om rätt eller fel, bara ett enkelt konstaterande om att den fråga du ställde saknar praktisk betydelse. IPCC:s slutsatser bygger på helt andra och mycket allvarligare tankefel. T ex den hybris som får både dom och dig att tro att en så komplicerade fråga som klimatet går att “modellera”. Gösta Walin och andra högst kompetenta naturvetare har avfärdat detta tänkande (i motsats till Källén). Fast det handlar förstås mer om politik än om tankeverksamhet. Varför inte medge något så självklart, om du nu är den objektive kommentator du ger sken av att vara?

     • Thomas P says:

      Varför skulle inte klimatet gå att modellera? Vi kan inte göra det perfekt, men modellerna ger en förvånansvärt god överensstämmelse med verkligheten i hur de reproducerar sådant som jordens atmosfärscirkulation m m.

      Det finns andra imponerande exempel som hur Hansen lyckades göra en god förutsägelse av yttemperaturen på Venus baserad bara på data uppmätta från jorden, dvs från toppen av atmosfären, eller än mer imponerande, hur man lyckades skapa modeller för hur solen och dess fusion fungerar bara baserat på teori, laboratorieexperiment och mätningar av solens yta.

      Fast för dig är det tydligen bara forskare som Walin som säger vad du vill höra som är kompetenta, alla andra har bara hybris. Varför medger du inte bara att för dig handlar det mer om politik än om vetenskap du som så tydligt ägnar dig åt “lawyer’s science”.

      • Nej, Thomas, jag styrs inte av önsketänkande eller politiska program. De strikt naturvetenskapliga aspekterna vet jag som ekonom inte själv så mycket om, men jag begriper logiken i Gösta Walins och andra skeptikers analyser. Och jag kan på egen hand döma ut IPCC:s klimatprognoser, eftersom dessa inte bara bygger på skakiga fysiska modellvärden, utan också på orealistiska ekonomiska antaganden. (Det senare påtalades också, hedervärt nog, av kärnkraftsvännen Tor Ragnar Gerholm). Jag har också varnat Climate Scam-skribenter för att lägga alltför stor vikt vid att temperaturkurvan de senaste åren inte alls följt den bana som IPCC:s modeller förutspått. Så någons lakej är jag minst av allt. Om du springer andras ärenden vet jag inte, men ibland får man det intrycket. Motbevisa mig gärna, t ex genom att kort berätta varför Walin och hans likasinnade har fel.

       • Thomas P says:

        “Motbevisa mig gärna, t ex genom att kort berätta varför Walin och hans likasinnade har fel.”

        Du skämtar! Du har just avfärdat när jag visade att Mörner hade fel med att avfärda det som en ”perifer teknisk fråga” och nu förväntar du dig att jag (kortfattat dessutom!) skall motbevisa alla Walins påståenden. Fokuserar jag mig på en sak som är allt jag kan göra om jag skall vara kortfattad kommer du självklart avfärda även det.

        En kort ovetenskaplig kommentar för en ekonom är att Walin hör till de koldioxidreligiösa som talar om “livets gas”, knappast en vetenskaplig term. Var har han f.,ö. vetenskapligt publicerat sina som det tycks banbrytande rön om hur fel alla klimatmodeller är?

        • Nåja, man behöver inte vara särskilt religiös för att tala om CO2 som livets gas, även om detta förstås inte passar sig i förment vetenskapliga tidskrifter. Gösta Walins skäl för att avstå från att publicera sig i sådana fora kan bara han själv besvara, men jag kan tänka mig att han ansett att det räcker gott och väl med all seriös klimatkritik i främst USA, av Rickard Lindzen m fl.

         Och hur var det nu med den fråga du ställde till Mörner? Håller du inte med om att denna överskuggas av andra långt viktigare premisser i klimatbyråns politiker-redigerade texter och därmed med all rätt kan sägas vara av perifer natur?

         • Thomas P says:

          Åke, både Venus och Mars har atmosfärer som domineras av CO2. Mycket liv där? Skall du ha någon “livets gas” blir det snarare syre som vi bara hittar där det finns liv.

          Det var Mörner som ansåg att påståendet om att IPCC antog linjärt beroende av CO2 var så viktigt att han drog upp det. Vad jag vet är att vilken punkt jag än påpekar är fel kommer den retroaktivt vara oväsentlig.

 7. Sten-Arne Persson says:

  Det Nils-Axel Mörner, Åke Sundström och Mats Jangdal och många andra trovärdiga personer hävdar, när det gäller klimatfrågan, är med stor sannolikhet mer sant än IPCC:s version. Varför får inte motståndarna till IPCC:s version möjligheter att lägga fram sina åsikter i Radio och TV. När ska vi få se ett program på TV där ovanstående tre informatörer får redogöra för sin syn på bristerna i IPCC:s klimatmodeller och det så kallade klimathotet på samma ostörda sätt som representanterna för IPCC:s klimatmodeller får göra på bästa sändningstid i tid och otid?

  Den systematiska lögnen möjliggörs av att de stora kapitalägarna äger och styr största delen av jordklotets massmedia. De som tycker sig äga rätten att styra undersåtarna från vaggan till graven utan att behöva fråga dem eller lyssna på dem. De politiker som försöker föra folkets talan blir inte gamla i maktens boningar om de ens kommer dit.

  Ordspråket ”repetition är all kunskaps moder” har makthavarna anammat. Från morgon till kväll översköljs vi med nyhetssändningar. På de flesta arbetsplatser står radion på med sina ”böneutropare” varje halvtimma . Man måste vara stark och medveten, om man ska orka värja sig mot den indoktrinering som svensk massmedia består oss med. Svenskarnas hjärnor bearbetas systematiskt av massmedia, så att klarsyn förhindras. Man kan likna hjärnans tillstånd vid ett glas grumligt vatten. Får glaset vara i fred, så sjunker slammet till botten och klarsyn uppstår. Man skulle vilja uppmana svenska folket att stänga av ”böneutroparen” och TV:n ibland så att slammet får sjunka så att klarsyn kan uppstå. Kanske skulle några komma på tanken att kolla vad som finns att läsa på Frihetsportalen och sprida budskapen vidare.

  Jag själv har sedan början av 1980 upplevt större och större svårigheter komma till tals i massmedia då jag försökt få till ekonomisk rättvisa i familje- och socialpolitiken, skattepolitiken, jordbruks- och landsbygdspolitiken inklusive djurskyddsterrorn som pågått i snart 30 år där länsstyrelsernas djurskyddshandläggare håller på att rättslöst tömma det ena djurstallet efter det andra utan att svenska makthavare ingriper mot våra tiders häxprocesser där djurägare utblottas med hjälp av ekonomisk utarmning. Detta är samhällets grava vanvård av både bönder och deras djur och i förlängningen hela svenska folket. Skall landsbygden tömmas på både djur och människor innan folket vaknar. Makthavarna torde inte vakna då LRF-toppen ger dem alibi. Djurägare tar livet av sig, men vem bryr sig? Inte LRF och massmedia i alla fall. Vem ska ta över landsbygden är det tänkt? Sakta börjar en och annan att fundera över vår oerhörda sårbarhet vid krig och naturkatastrofer om medlemmarna i föreningen Djurens Rätt får som de vill: att alla produktionsdjur ska bort. Det förefaller som om länsstyrelserna har rekryterat sina djurskyddshandläggare från den organisationens medlemmar och sympatisörer. Det blir inte fett med maten när varannan tugga som vi äter redan idag är importerad och hur ska den ekologiska odlingen klara sig utan kreatursgödsel har de tänkt?

 8. Thomas P says:

  Jag får avsluta mitt gästbesök här med att konstatera att ingen ens försökt bemöta mitt konstaterande att Mörner direkt ljög när han hävdade att IPCC antar att CO2:s inverkan är linjär. Själv klämde han bara i med ett skrytsamt auktoritetsargument. Ingen verkar ens intresserad av, uppenbart beror Mörners trovärdighet här inte på att han vet vad han pratar om utan att han har rätt åsikter, säger vad folk vill höra med viss auktoritet.

 9. Thomas P says:

  Den enklaste förklaringen till att du inte hittar något via Internet Archive är att där inte finns något att hitta! du kan inte begära att jag skall hjälpa dig leta efter något jag inte ens tror finns där.

 10. Thomas P says:

  Då får du väl se till att bevisa det om du vill att någon skall tro på det! Jag tipsade rentav om hur du skulle kunna gå till väga.

  • mats says:

   Jag ska nog hitta det igen, till slut.
   Men det som är mycket viktigare är att ni alarmister bevisar att människans utsläpp av CO2 utgör en påtaglig risk för en katastrofal klimatutveckling. Det är ju det ni påstår men inte lyckats bevisa, trots tre decenniers försök.
   Ni har en idé, inte ens en riktig teori eller en vetenskaplig hypotes. Till detta lägger ni på högvis med disparata fakta, varav en del inte är korrekt. Med den idén som argument vill ni styra över mänskligheten. Ni har en gigantisk bevisbörda på era axlar, men låtsas som att allt redan är bevisat! Det är högst oprofessionellt.

  • mats says:

   Om man går till
   http://unfccc.int/essential_background/items/6031.php
   Så finns där FNs egen version av historien.
   Men klickar man på länken
   http://unfccc.int/essential_background/the_science/items/6064.php
   “More about the science of climate change” från 1988 så får man bara upp 404 page not found. Alltså har man tagit bort väsentlig information om bakgrunden och tillkomsten av IPCC.
   Även alla länkar och sökord till den första klimatkonferensen World Climate Conferens 1979 resulterar i 404. Varför det?

   Jag har i alla fall sparat dokumentet från konventet 1992, när man redan hade bestämt vad “klimathotet” gick ut på och hur det skulle hanteras. Man hade enats om att ett antal antaganden vara sanna och beslutade agera utifrån det. Rena pajaskonsterna, och så har det fortsatt. Här är en fungerande länk.
   https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf

   • Thomas P says:

    Mats, hade du gjort som jag sa och gått till Internet Archive hade du hittat snapshots från flera olika tidpunkter för den sidan:
    https://archive.org/index.php

    Sen måste du ha klart för dig att bevis i strikt mening hittar du inom matematik, aldrig inom naturvetenskap, och det torde aldrig gå att hitta några “bevis” som är tillräckligt starka för att övertyga dig och dina gelikar. Jag tvivlar på att du ens har de vetenskapliga kunskaper som krävs för att kunna bedöma sådana givet din osäkerhet på något så grundläggande som logaritmer ovan.

    • Nu behöver man dessbättre varken vara naturvetare eller matematiker för att bedöma klimatfrågan, framför allt dess avgörande aspekt: åtgärdssidan. Det duger gott med logik och intellektuell hederlighet, precis de egenskaper som IPCC:s försvarsadvokater så uppenbart saknar.

    • mats says:

     Nu svamlar du Thomas, när du måste komma med sådana självklara påståenden om vetenskapen och så dåligt underbyggda påståenden om mina kunskaper.

     Det är fortfarande alarmisterna som har bevisbördan för att a) åtgärder för att påverka klimatet är nödvändiga och b) de föreslagna åtgärderna kommer att ha avsedd verkan.

     • Thomas P says:

      Nej Mats, det är inte ens sidan som har bevisbördan, i så fall kunde man lika gärna kräva att de som anser det ofarligt att dubbla koncentrationen av jordens starkaste, långlivade växthusgas bevisar detta.

      Vad som gäller är “balance of evidence”, att man väger de argument som talar för och emot mot varandra och det är sådant som IPCC m fl ägnat sig åt under decennier. Eftersom du och dina gelikar dock avfärdar allt sådan med olika konspirationsteorier är läget hopplöst att övertyga er.

      När du kräver dina bevis är det du som svamlar. Så fungerar ytterst sällan beslutsprocesser i verkligheten eftersom man bara undantagsvis, extremt sällan faktiskt, kan bevisa vilket beslut som är rätt i komplexa frågor.

      • Balance of evidence, minsann! Det låter tjusigt, men är bara en tom klyscha. Du är välkommen att försöka bevisa t ex Kyoto-protokollets positiva effekter eller bestrida att den svenska “gå-före-politiken i själva verket är kontraproduktiv: den förvärrar de globala miljöproblem man påstår sig bidra till att lösa. Bedrägeri är bara förnamnet!

      • Stefan Eriksson says:

       Apropå beslutsprocesser Thomas, så verkar det på dig som att förhållandet att “det är en stor skillnad på att ha rätt och att få rätt”, tilltalar dig.
       Ett sådant system ger bara plats åt en massa charlataner, bara så du vet!
       Charlataner som har sin utkomst däri dessutom.
       Som sagt; vatten rinner nedströms.

      • mats says:

       Nej, Thomas. Det är enklare än så. Enligt svensk lag ska beslut i riksdagen fattas med stöd av utredningar som finner stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. Ungefär så, minns inte exakta formuleringen just nu. Även trovärdiga beräkningar av ekonomiska konsekvenser ska utgöra underlag för besluten. Vidare utredning av juridiska konsekvenser om lagen införs. För det är ju det riksdagen gör, stiftar lag.

       Eftersom inget sådant förelagts riksdagen synes alla beslut om åtgärder för att nå klimatmålen ogiltiga och sannolikt olagliga!

       • Stefan Eriksson says:

        Så borde det vara i alla fall. Alternativen är mycket sämre!

       • Thomas P says:

        Vi har IPCC:s rapporter som är just en sammanfattning av det vetenskapliga läget, eller om du vill hålla dig till Sverige har du KVA:
        http://www.kva.se/globalassets/vetenskap_samhallet/miljo_klimat/uttalanden/akademiuttalande_klimatuttalande_final_150410.pdf
        Vi har t ex Sternrapporten som beräkning av ekonomiska konsekvenser. Att du inte gillar sådant som kommer till “fel” slutsats innebär inte att det inte finns underlag.

        Var fanns förresten de vetenskapliga bevisen för att privatisering av apotek var en bra affär för att ta ett aktuellt exempel?

        • mats says:

         IPCC, Stern och KVA har alla befunnits vara behäftade med allvarliga fel. Fel så allvarliga att dessa rapporter inte kan rättfärdiga klimatmålsbeslut i Sveriges riksdag.

         Det var inte en vetenskaplig fråga som berörde avskaffandet av apotekets statsmonopol. Det var en affärsmässig och konkurrensmässig återgång till en friare ordning.
         Allt blev inte bättre för alla, men de primära problem man ville åtgärda har åtgärdats.

        • Vilket självmål att åberopa vår kungliga vetenskapsakademi! Den som retirerat från sitt tidigare okritiska stöd till IPCC och nu uttrycker sig extremt vagt för att slippa medge omsvängningen. Dessutom borde du känna till att en av ledamöterna, Lennart Bengtsson, numera tillhör skeptikergänget på Lars Berns blogg? Men han är väl också ute och seglar?

         Sternrapporten är ett annat exempel på forskaretikens förfall. Ridå!

         • Thomas P says:

          Tydligare än så här kan knappast faktaresistensen bli där alla som kommer till “fel” slutsats avfärdas, det må vara IPCC eller KVA. Mats&Åke lever i en sluten värld där bara de som har “rätt” åsikter välkomnas och anses som trovärdiga.

        • Göran says:

         Bolagens ägs privat men priser och utbud bestäms av staten. Därav blir det inte billigare läkemedel.

         Trots det var det jättebra med en privatisering. Det finns fler ställen att köpa läkemedel på och bättre öppettider, och man slipper långa köer.

 11. Stefan Eriksson says:

  Lite OT , men jag kan inte hålla mig! Morgonekot idag om byggandet av bostäder. Citat:
  Peter Eriksson (MP): “Det finns en rimlig anledning till att vi behöver fundera på vad vi kan göra”.

  Inte undrar jag varför det blir som det blir, när det inte blev som det skulle.
  Skeptikerna vädrar morgonluft om förmågan hos våra ministrar.

  Det här citatet anknyter till restrektioner staten utfärdar gällande bostadsbyggande, nästa gång handlar det väl om undergångscenario kopplade till CO2.
  F-n vet…..

  • Göran says:

   Vartenda år, vid vartenda val säger politikerna att de ska fixa byggande av bostäder. Men de gör det aldrig. Det finns ingen vilja att bygga bostäder. Det finnas massor av markägare i Sverige och byggbolag som vill bygga bostäder, men kommunerna säger nej.

Comments are closed.