Klimatet – Grundläggande fakta del 1

Dagens gästskribent är Mats Persson som nyligen startat sajten Klimatfakta.blog

För drygt ett år sedan hade jag antagligen svalt IPCC:s profetior med hull och hår. Men jag ville veta mer fakta och förstå hur eventuell växthuseffekt fungerade och började därför rota fram vetenskapliga böcker och rapporter. Min bakgrund gör att jag har tillräckliga naturvetenskapliga kunskaper för att kunna tillgodogöra mig forskningsmaterial och vetenskapliga rapporter. Dessutom har jag läggningen att inte acceptera lösa påståenden, inga ”post truth”, inga alternativa fakta duger, jag vill förstå. Rotandet blev mer intressant och spännande än jag hade kunnat drömma om.

Det jag fann var att FN/IPCC är en helt politiserad organisation som vilar på ytterst tvivelaktig vetenskaplig grund. Om vi startar med Al Gores film. Den vilade på, ett påstående om och en bild av, klimathistorien och framtiden från IPCC – den så kallade hockeyklubban. Den kurvan var helt konstruerad och påhittad av en ung doktorand, betald för att visa att den uppsatta hypotesen var sann. Efter kraftiga protester från ett antal oberoende forskare blev IPCC tvungen att dra tillbaks den falska historieskrivningen. Nedan en bild av doktorand Manns berömda hockeyklubba.

Här handlar det om historieförfalskning vilket IPCC har sysslat med i många frågor. Al Gore byggde sina katastrofscenarier på denna bild av verkligheten. Inget av det han förutspådde har inträffat. Fakta och historik om isbildning, glaciärer och havsnivåer finns på www.climate4you.com .

Här kommer nästa felaktiga påstående. Kärnan i IPCC:s hypotes är att koldioxiden fungerar som växthusgas och orsakar höjning av jordens medeltemperatur.

Men så ser inte verkligheten ut. Studera kurvorna nedan hämtade från www.climate4you.com – som innehåller bara officiellt och erkänt och granskat material.

12-month change of global atmospheric CO2 concentration (Mauna Loa; green), global sea surface temperature (HadSST3; blue) and global surface air temperature (HadCRUT4; red dotted). All graphs are showing monthly values of DIFF12, the difference between the average of the last 12 month and the average for the previous 12 months for each data series.

Den gröna kurvan visar koldioxidhalten i atmosfären enligt Maona Loa mätningarna. Den blå kurvan visar vattentemperaturen i havens ytvatten. De höga topparna är El Niño effekter som kommer relativt regelbundet, ibland starkare ibland lite svagare. Det finns flera fenomen samanlagrade i kurvorna men det leder för långt att gå in på här. Vad vi kan konstatera mycket tydligt är att uppvärmningen av haven kommer ca ett år innan CO2-toppar, inte omvänt.

Vad beror detta på? Jo största/helt dominerande CO2- förrådet finns i haven. När vattnet värms avger haven CO2 till atmosfären, men med en viss fördröjning p.g.a. den kinetiska process som sköter CO2-balansen mellan hav och atmosfär. Uppvärmning av djupare delar av havet tar mer tid och ger fördröjning. Alltså, det är inte CO2 som genererar uppvärmningen utan det omvända. Solen värmer haven som avger CO2. Kallare vatten kan hålla mer koldioxid. Om du vill testa själv öppna två likadana burkar med t.ex. öl eller läsk. Ställ den ena i kylskåpet och den andra på köksbordet och låt stå över natten. Då känner du skillnaden nästa dag. Den varma har förlorat betydligt mer koldioxid.

I de tidiga IPCC-rapporterna var de så fräcka att de försköt tidsaxeln på CO2-kurvan i förhållande till temperaturmätningarna. En ren förfalskning alltså. Så småningom lyckades vetenskapsmän få detta ändrat och numer är kurvorna ovan officiellt material även för IPCC.

Nedan en översiktlig bild på var vi har CO2 lagrat och ungefärliga mängder i G ton C. Pilarna visar utbyte av CO2 mellan miljöerna. Jämför dessa volymer med den totala volymen som människans bruk av fossilt C som är ca 6.4 G ton/år. Mellan hav och atmosfär utbyts årligen 90 000 G ton/per år. Siffrorna är ett par år gamla och är något högre idag.

Kolcykelns huvuddrag. Kolreservoarernas storlek anges i GtC, utbyteshastigheterna i GtC/år
Uppgifterna hämtade från boken – Falskt alarm.

Detta är bara två – men signifikanta – exempel på falsarier. Forskare påstår att det finns minst 20 liknande jippon införda för att det ska stämma med den ursprungliga hypotesen.

 

IPCC:s prognoser

Vi kan konstatera att alla de 70 prognoskurvor för klimatutvecklingen som utarbetats inom IPCC har falsifierats av verkligheten själv. Jag använder termen falsifiera därför att, i empirisk vetenskap kan man inte bevisa att en hypotes är sann. Det viktigaste sättet att öka kunskap är att falsifiera hypoteser med t.ex. experiment eller observationer av verkligheten. Prognoserna klarade inte ens att förutsäga den utplaning av uppvärmningen som inträffade efter 1997. Från 1997 till 2014 har vi inte haft någon nämnvärd höjning av temperaturen. Bortsett då från en kraftig El Niño 2015/2016 som nu håller på att klinga av och kanske ersätts av en El Niña, nerkylning. Men ingen notis har setts om att prognoserna är felaktiga. Kurvan nedan visar temperaturförändringar uppmätta från satellit, vilket är de mest tillförlitliga mätvärdena. Här ser vi utplaningen mellan två starka El Niño. Spännande att se var januarimätningen hamnar. Uppdateringar kommer in på climate4you.com strax före tjugonde i varje månad. Sannolikt kommer den att hamna runt noll eller lägre.

Temperature quality class 1: Lower troposphere temperature from satellites, updated to December 2016

Utplaningen och dålig överensstämmelse med IPCC:s prognoser var ett problem inför stora klimatmötet i Paris. Därför trixades det med temperaturkurvorna så att missmatchen skulle bli mindre. Även detta har nu avslöjats och rapporterats i pressen http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4192182/World-leaders-duped-manipulated-global-warming-data.html?utm_content=bufferdb7f6&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

I förbigående kan vi konstatera, den största missen IPCC:s prognosmakare gjort är att i kalkylerna inte räka med vattenångan och molnbildningen i atmosfären. Vattenånga är den gas som mest påverkar klimatet och även vädret. De har heller inte tagit med variationerna i solaktiviteten och kosmiska strålningen som är den faktor som styr variationerna i uppvärmning av haven. Här en länk till en artikel som beskriver hur solens strålning varierar.

http://klimatsans.com/2017/02/05/klimatfragan-grundad-pa-vetenskap-eller-dogm/

Massor med forskningsmaterial finns tillgängligt som visar på svagheter och direkta lögner i IPCC:s utsagor om klimatet. IPCC är den verkliga källan till ”post truth” material. Men det krävs mod av en journalist att nu våga analysera och kritisera deras material. De artiklarna är för närvarande inte lättsålda.

Här lite tips om var du kan komma åt mer kunskap om klimatet.

 • Professor Emeritus Gösta Petterssons bok – Falskt alarm – är en utmärkt lärobok. Han har på ett föredömligt och lättläst sätt sammanställt var vetenskapen står idag. Finns för gratis nedladdning på nätet falskt-alarm.se
 • Webbsiten climate4you.com innehåller det mesta av världsomspännande klimatdata som finns, om temperaturer, is, snö, vatten, solstrålning, mm – officiellt accepterade data. Där finns också förklaringar och nödvändiga resonemang för att förstå. Alla mätresultat uppdateras varje månad och en ny statusrapport kommer varje månad. Siten drivs av ett norskt klimatforskningsteam som leds av Professor Ole Humlum.
 • Framlidne polarforskaren Dr Fred Goldberg har filmat sin alldeles utmärkta klimatföreläsning och den finns tillgänglig både på engelska och svenska. Den engelska är bättre filmad än den svenska annars samma grundmaterial. Svensk version http://www.cooltv.se/video/ar-klimathotet-en-bluff , engelsk version https://www.youtube.com/watch?v=XEcnJFTxQcU

Från TV, radio och tidningar får vi ständigt höra att det föreligger total enighet bland jordens alla forskare om att CO2 håller på att orsaka en klimatkatastrof. Forskaren och professorn Nils-Axel Mörner anser att mer än hälften av forskarvärlden inte anser att CO2 orsakar de effekter som IPCC påstår. Här ett klipp ur en av hans artiklar.

I massmedia framförs ofta att man representerar vetenskapen, och att 97% (det har t.o.m. sagts 99,9%) av världens vetenskapsmän står bakom påståendet. Det är ju inte bara ”lögn och förbannad dikt”, det är ett utstuderat lobbyist-trick i syfte att vilseleda eftersom ”ändamålet helgar medlet” (i sann inkvisitionsanda).

Personligen skulle jag gissa att ca 90% av alla sol-fysiker är emot IPCC:s CO2 hysteri. Bland geologer – som alltid söker observationsfakta för sina påståenden – torde 70-80% motsätta sig IPCC:s påståenden. Bland oceanografer kanske det är runt 50:50. Bara hos meteorologerna dominerar CO2 tron (men det är ju deras levebröd); men då är det ”mer tro än vetande”. https://www.frihetsportalen.se/2017/01/hotet-mot-det-fria-ordet-i-samhalle-och-vetenskap-1/

Artikeln nedan innehåller också viktiga nyckeldata.

https://www.frihetsportalen.se/2017/01/hotet-mot-det-fria-ordet-i-samhalle-och-vetenskap-2/ och

 

Jordens temperatur historiskt

Ser vi historiskt på nuvarande temperaturutveckling är den inte alls alarmerande, se kurvan nedan, som är officiella vetenskapliga data.

shown in greater detail in the following figure. Reconstructed global temperature over the past 420,000 years based on the Vostok ice core from the Antarctica (Petit et al. 2001). The record spans over four glacial periods and five interglacials, including the present. The horizontal line indicates the modern temperature. The red square to the right indicates the time interval

Röda rutan till höger i bilden ovan är förstorad I bilden nedan.

Fig.3. The upper panel shows the air temperature at the summit of the Greenland Ice Sheet, reconstructed by Alley (2000) from GISP2 ice core data. The time scale shows years before modern time. The rapid temperature rise to the left indicate the final part of the even more pronounced temperature increase following the last ice age. The temperature scale at the right hand side of the upper panel suggests a very approximate comparison with the global average temperature (see comment below). The GISP2 record ends around 1854, and the two graphs therefore ends here. There has since been an temperature increase to about the same level as during the Medieval Warm Period and to about 395 ppm for CO2. The small reddish bar in the lower right indicate the extension of the longest global temperature record (since 1850), based on meteorological observations (HadCRUT3). The lower panel shows the past atmospheric CO2 content, as found from the EPICA Dome C Ice Core in the Antarctic (Monnin et al. 2004). The Dome C atmospheric CO2record ends in the year 1777.

Om vi nu betraktar de senaste 2000 åren från ”Romen warm periode” i kurvan till nu ser vi att genomsnittligt blir klimatet kallare. Enligt forskarna är vi sannolikt på väg mot en ny istid om 2000 till 3000 år. Men på väger utför, så att säga, kommer värmetoppar. Det är en sådan som vi just nu upplever. En uppvärmning som pågått sedan senaste Lilla Istid, som inträffade 1840 till 1910.

Ett stort antal forskare misstänker att vi har nått maximum av denna uppvärmningsfas och uppgången har planat ut. De finner det troligt att vi nu sakta är på väg mot en ny Liten Istid. En kvinnlig rysk forskare menar att det kan inträffa så nära som 2020 till 2050.

Den aktuella nedkylningen av Asien, östra Europa och norra Afrika – http://klimatsans.com/2017/01/23/sno-i-sahara-arabien/ – kan vara ett tecken på att en kallare period är på väg. Minskad solaktivitet pekar också i den riktningen.

Vi har i Norden haft kraftigt växlande väder beroende på om ”vädret” kommer från öster eller väster. Nordkalotten väster om oss är kraftigt uppvärmd av El Niño och havsströmmen PDO som drar upp varmt havsvatten från Stilla Havet vid ekvatorn och som pressas genom Beringssund. Däremot öster om oss har fartygen fryst inne i Nordostpassagen. http://klimatsans.com/aktuellt-4/ . Det blir spännande att följa de månatliga uppdateringarna av jordens temperatur på www.climate4you.com .

Till sist, ställ dig frågan om du känner till att någon av IPCC:s eller Al Gores förutspådda katastrofscenarier har inträffat i verkligheten. Jag har inte sett några.

Det här inlägget postades i Gästlistan, Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

6 svar på Klimatet – Grundläggande fakta del 1

 1. Anders Rydén skriver:

  Finns det en lista på alla värdens vetenskapsmän?
  Är alla vetenskapsmän registrerade i en databas?

  Finns det inget register på alla vetenskapsmän har jag lite svårt att förstå hur de har fått fram en procentsats.
  Kan någon här förklara hur de har gjort?

  • Anders Rydén skriver:

   Jag menar hur har de räknat fram en delmängd från en okänd helmängd?

   • mats skriver:

    Jag tror de har räknat procent av dem som har svarat på direkt fråga. Men man har till och med uteslutit gruppen icke svar, när man räknat ut procenten konsensus

  • Mats Persson skriver:

   @ Anders Rydeén

   Nils-Axel Mörners siffror är säkert hans skattningar. IPCC gjorde för några år sedan en undersökning där man fick fram de överdrivet höga siffrorna. Det är ett tag sen jag läste om hur den gjordes och måste gå tillbaks och ta reda på mer precist. Minnet säger mig att de skickade ut en enkät till en utvald grupp, fick rätt få svar och av de svar de fick stödde ca 90 % IPCC. Jag ska försöka rota fram hur den gjordes och återkomma.

   Hälsningar……….Mats Persson

  • Mats Persson skriver:

   @ Anders Rydén

   Här kommer lite fylligare information om var 97 % kommer från.

   För den som vill ha detaljerad information om huruvida någon consensus finns bland forskare om IPCC:s klimatalarm vill jag rekommendera en bok från NIPCC – Why Scientists Disagree About Global Warming. Den har undertiteln The NIPCC Report on Scientific Consensus och kan beställas från Hartland Institute.

   Jag ska här kort ge en glimt från de undersökningar som refereras.

   Oreskes år 2004

   Historikern – obs. ej klimatforskare – Noami Oreskes gick igenom sammanfattningen på var och en av 928 artiklar hämta i arkivet på – the Institute for Scientific Information data base. Hennes sökning var så ospecifik att hon fick med i stort sett allt som ansåg något om människans påverkan på klimatet. Al Gore stödde sig på hennes undermåliga undersökning och senare gavs en bok ut i ämnet – Marchants of Doubt (Oreskes and Conway 2010).

   Doran and Zimmerman, 2009

   Studenten Maggie Kendall Zimmerman och hennes masterhandledare Peter Doran på the University of Illinois, publicerade en artikel i EOS. De hävdade att 97% av klimatforskarna stödde att människan hade påverkat klimatet.

   En två minuters enkät sändes ut till 10 257 vetenskapare – Earth Scientists – vid universitet eller som arbetade för något av statens forskningsinstitut. De hade då uteslutit alla som forskade om solen, planeterna, fysiker, kemister, astronomer och meteorologer alltså de som sannolikt ansåg att solen hade en stor påverkan på förändringen av temperaturen. Svar kom från 3 146. En tredjedel av dessa hade inte en PhD och var alltså inte forskare. Bara 5 % av dem identifierade sig som klimatforskare.

   Två frågor ställdes
   1. Jämfört med före år 1800 tror du att temperaturen har ökat, sjunkit eller hållit sig konstant?
   2. Tror du att mänsklig aktivitet har bidragit till ändring av den genomsnittliga globala temperaturen?

   På fråga 1 svarade 90 % ja på att temperaturen hade ökat – fattas bara annat.
   På fråga 2 svarade 82 % ja.

   Och nu kommer det verkligt suspekta. Av svaren plockade man ut 79 forskare som noterat sig som klimatforskare och som hade publicerat mer än 50 % av sina granskade artiklar i ämnet ”klimatändring”. Här kommer de nu så berömda 97 % in i bilden. Alltså 97 % av dessa 79 forskare stödde IPCC:s hypotes. Det minsta man kan säga är – mycket jobb för lite resultat. De kunde lika gärna gått direkt och frågat detta fåtal forskare. Allt det andra fyllde bara funktionen att ge dimridåer.

   Det finns mer att läsa om undersökningarna men jag tror detta räcker för att inse att de inte är speciellt professionella.

   Ytterligare ett antal undersökningar har gjorts baserat på antal artiklar i vetenskapliga magasin som stöder CO2-hypotesen.

   Dessa undersökningar lider framför allt av att en handfull forskare har sina namn på ett stort antal artiklar och att redaktionerna på vetenskapliga tidskrifter tenderar att inte ta in de artiklar som är kritiska. Samma fenomen som vi ser med vanliga media.
   För den som vill veta mer i ämnet rekommenderar jag boken jag nämnde i början av kommentaren – Why Sientists Disagree About Global Warming.

 2. Göran skriver:

  De 97 % är inte på intervjuer eller enkäter, utan den hela bygger på vetenskapliga artiklar. När en sådan här undersökning sker via enkäter blir det ett helt annat resultat. Men fortfarande är det en generell åsikt som undersöks.

  Det går att ställa frågan: tror du att människan påverkar klimatet? På den frågan kan man svara ja. Nästa fråga borde då vara: vilka fakta har du studerar för att svara ja på föregående fråga? Blir svaret på andra frågan inga, då borde även svaret på första frågan bli nej.

  Jag ställer mig frågan, vilka vetenskapsmän har fått en enkät i sin hand om klimatet? Det är bara att fråga runt, vilka som har deltagit.

  Dessutom måste man veta om vetenskapsmännen får svara anonymt eller om de måste svara med sitt namn eller annan identifikation. Vi vet alla att deras svar kommer att styra deras anslag. Om jag vore forskare på ett område som inte handlar om klimatet skulle jag absolut svara ja att människan påverkar klimatet om jag vet att ett nej betyder att mina forskningsanslag sinar. Om jag inte håller på med klimatet är det ingen stor sak att svara ja, det påverkar inte min integritet på mitt forskningsområde.

  När påståendet om konsensus lanserades hette det ”alla vetenskapsmän”. Nu heter det ”bland klimatforskare”.

Kommentarer är stängda.