Klimatskeptiker tar mer plats

Dagens gästskribent är Nils-Axel Mörner
Föreståndare för Paleogeophysics & Geodynamics vid SU (1991-2005)
President of Independent Committee on Geoethics
Ordförande för Svenska CLEXIT

 

”Klimatskeptiker tar mer plats” är rubriken på ett kort meddelande i SvD (22 februari, sid 10), och fortsätter: ”de så kallade klimatskeptikerna har fått större utrymme i medierna det senaste året jämfört med tidigare”. Det är ju glädjande.

IPCC skapades 1988 för att visa att jordens moderna klimatförändringar var orsakade av våra egna utsläpp av CO2. Medan ”Förnuftet sov, föddes monster” (för att citera Goya, 1798, och min egen artikel ”When Reason sleeps, Monsters take wing”, 2015). Monstren byggde ett enormt korthus av påståenden som alla syftade till att CO2 utsläppen måste minimeras för annars kastas jorden in katastrofala förändringar med översvämning av låglänta områden.

Men man har ett problem: det finns inga som helst vetenskapliga belägg för påståendet att ökad CO2 halt i atmosfären skulle leda till ökad temperatur på jorden. Försök att med experiment visa att ökad CO2 halt innebär ökad temperatur misslyckas alltid.

Vi som tror på naturliga orsaker till klimatförändringar och havsyteförändringar bygger vidare på kända fakta och gällande fysiska principer. Ändå har vi kommit att kallas klimatskeptiker.

Låt mig med några bilder visa hur illa det står till med klimataktivisterna påståenden – och hur självklart det är att vi andra måste opponera dels mot vad de påstår, dels mot vilka medel de tillåter sig använda i denna debatt.

 1. Om man ser till förhållandet mellan CO2-halt och temperatur över mycket långa tider, så finns det ingen som helst realitet i påståendet att ökad CO2 halt ger ökat temperatur.

Fig. 1. Från Ned Nikolov (i mail av 2017-02-18).

2. Om man ser till förhållandet hur CO2 halten i atmosfären kontinuerligt ökat under des sista 19 åren men hur jordens temperatur samtidigt knappast ökat nämnvärt (bara med 0.065 °C per årtionde), så borde det stå klart att CO2 halten har ingen eller närmast negligerbar effekt på jordens klimat.


Fig. 2 Från Ned Nikolov (i mail av 2017-02-26)

3.Om man ser till vad IPCC förutspått (från sina modeller) och vad som verkligen hänt (mäts med instrument), så är skillnaden enorm. Det är IPCC:s förutsägelser som fått ligga till grunden för de skräckscenarier som gav upphov till COP21 överenskommelsen.

Fig. 3. Från Christopher Monckton (i mail av 2017-02-15).

4. Manipulerade temperaturdata

Exposed: How world leaders were duped into investing billions over manipulated global warming data
The Mail on Sunday can reveal a landmark paper exaggerated global warming
It was rushed through an timed to influence the Paris agreement on climate change
America’s National Oceanic and Atmospheric Administration broke its own rules
The report claimed the pause in global warming never existed, but it was based on misleading, ’unverified’ data

Fig. 4. Från Daily Mail 2017-02-05

5. Manipulerad stigning av havet – Also sea level data were manipulated to achieve maximum horror scenario of a general flooding to come.

Fig. 5. Från ResearchGate, Febr. 20. DOI: 10.13140/RG.2.2.28591.12963
The rising oblique cure of 2.9 ±0.4 mm/yr gives the satellite altimetry record of NOAA in 2015. The yellow field marks the field of observational facts. Both the original satellite altimetry record (red line) and the gravity record (blue line) were subjectively lifted up to cope with the rising trend of the NOAA record: this implies a serious “manipulation”.

6. Om inte CO2 driver klimatet, vad är det då som driver det? – Solen så klart.

Fig. 6. Från Yndestad & Solheim i NewAstronomy, 2016.

Bilderna visar att allt tal om att dagens klimatförändringar är orsakade av våra egna utsläpp av CO2 är fullkomligt fel – d.v.s. direkt nonsens.

Det är på detta falsarium som IPCC:s hela korthus byggts upp och förts fram till överenskommelsen vid COP21 i Paris om en allmän begränsning av våra CO2 utsläpp till kostnader som är helt enorma.

Det är väl inte så underligt om media äntligen börjar inse att vi inte får lita blint på IPCC och UN, utan ständigt måste fordra kontroller i verklighetens fakta.

I detta läge finns egentligen inget annat att göra än att arbeta för ett upphävande av våra COP21-åtaganden vad gäller CO2 utsläpp. Det är detta som vi kallar CLEXIT (från Climate Exit).

Det här inlägget postades i Gästlistan, Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

19 svar på Klimatskeptiker tar mer plats

 1. Stefan Eriksson skriver:

  Det blir bara så fel när humanister försöker vrida naturvetarna dess kunskap ur händerna på dem.
  Lika illa som när religioner med maktanspråk målat upp skräckscenarior i syfte att få agnostiker att foga sig i den ”rätta” tron.
  Ord används för att förstärka budskapet vare sig det är sant eller falskt, och då istället för empiriska faktaunderlag. Det talades om att jorden är centrum av världsaltet och platt som en pannkaka, det talades om ”peak oil”, ozonhål, skogsdöd, etc. allt med främsta syftet att förstärka intrycket av den kommande ”skärselden” där vi skall plågas i evinnerlig tid.
  Här kommer mitt bidrag till kraftuttrycken:
  Kanske är ökad plats för ”skeptiker” ett tecken på ”peak dumheter” och att vi passerat den punkten.

 2. mats skriver:

  Det är bra med tydlig redovisning hur det egentligen ligger till. Därför tycker jag det är synd att Nikolov i Fig 1. har två diagram för samma historia och dessutom i olika skalor, för vad som enkelt kunde satts ihop till ett diagram. Att börja y-skalorna på 200 respektive 100, när båda kunnat börja på 0 och dessutom satts ihop till ett eftersom det inte är något tidsglapp mellan dem, ger inte ett bra intryck.
  Dessutom saknar jag ett resonemang kring den katastrofala medeltemperatursänkning från 22°C till 11°C som skett. I ljuset av den sänkningen, varför är allt över 2°C ökning en katastrof? (enligt alarmisterna)

  Fig 6. ger också anledning till undran. Om solaktiviteten driver temperaturen, varför ligger då halva temperaturhöjningen före solaktivitetshöjningen? Och vad är det som gör att de senare byter plats?

 3. Sten.Arne Persson skriver:

  Stort tack till Nils-Axel Mörner och alla andra klarsynta människor som kämpar emot dumheten.
  När och hur uppkom det gamla uttrycket ”solklart” som beteckning för något som ansågs självklart?
  Nu för tiden är det solklart att massmedia (maktens lakejer) ljuger oss rakt upp i ansiktet på område efter område. Samtidigt plundrar de landsbygdsbefolkningen på det mesta.

  Nu när basen för miljöskatterna riskerar att tas ifrån dem, lanserar socialisterna en nygammal skatt på skogen som man sedan fortlöpande kan höja tills all lönsamhet i jord och skogsbruk uteblir. Man avser att smyga igång med en årlig skatt på 2 700 miljoner kronor.

  När ska massmedia och övriga makthavare sluta att dölja EU:s jordbruksstatistik för vårt försvarslösa folk? En statistik som till och med Finland publicerat med svensk text alla år sedan 1995 då Finland, Österike och vi blev medlemmar i EU.

  Statistikchefen på Jordbruksverket, Anne-Marie Karlsson, skrev som svar till min debattartikel i ATL 2015-02-20, att min analys var helt rätt. Trots detta vägrade Ekonomichefen på Jordbruksverket att skicka mig EU-statistiken med svensk text. Inte heller Näringsdepartementet kunde serva mig med denna officiella statistik och i Nerikes Allehanda vägrade LRF-ledningen med riksförbundsordföranden Helena Jonsson och Per Willén regionordförande för Örebro i spetsen att erkänna resultatet av statistiken. Tala om beröringsskräck. LRF-toppen, inklusive lantbrukets ekonomiska föreningsrörelse tiger fortfarande om EU:s officiella statistik som visar att svenskt jordbruk saknar allt vad lönsamhet heter efter 20 års medlemskap i EU.

  Ska svenska folket svältas ihjäl eller vad är meningen? Hur väcker man ett av massmedia bortkollrat och sovande folk?

  • Stefan Eriksson skriver:

   Jo, lyfter man blicken en aning från sandlådan här och ”spanar in” vad som skett i andra planekonomiska sociala projekt, så kan man lätt se att det går åt h-e.
   Zimbawe är ett tragiskt exempel där det som skulle kunna vara Afrikas ”kornbod” har socialiserats till en stat på randen till elände och hunger för den egna befolkningen.

   Sådana exempel borde inte vara så svårt att se och reagera på, inte ens för de i LRF-toppen, eller de på jordbruksverket.

   Så din fråga i sista stycket är väl motiverad.

 4. akesundstrom skriver:

  Utmärkt, men kommentera gärna Mats frågetecken.

  Jag tror dock att det hög tid att byta fokus, nu när de naturvetenskapliga sammanhangen blivit uppenbara för allt fler, inte bara för experterna.

  Kärnan i klimatspektaklet är i själva verket det politiska spelet och om det skrivs det alldeles för litet, trots att motiven borde vara uppenbara för alla normalt seende:

  att stärka FN:s roll i världspolitiken,
  att öka skattebaserna i västvärlden och
  att ta ställning för ett särintresse: kärnkraftsindustrin.

  I Sverige har det sistnämnda argumentet varit helt avgörande, i det tydliga syftet att dölja den obehagliga sanningen om det reaktorprogram som enligt Palme skulle rädda oss från backstugornas elände, men som i stället resulterat i oerhörda ekonomiska förluster.

  • Stefan Eriksson skriver:

   Hej igen Åke!
   Jag håller inte med dig om att kärnkraften benämnes som ett särintresse.
   Därtill utgör kk. en så pass stor andel av Sveriges produktionsmix.
   http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Energibalans-i-Sverige/Elproduktion/?gclid=CJed-MqYsNICFZOSGAodnlEBAQ

   • akesundstrom skriver:

    Den invändningen håller inte, Stefan. Även en viktig sektor kan givetvis vara ett särintresse. Men faktum är ju också, som jag beskrivit tidigare, att kärnkraften INTE alls ingår i Sveriges naturliga produktmix, utan bygger på rent politiska beslut (Erlander och Palme) och är starkt subventionerad (via CO2-skatten).

    • Stefan Eriksson skriver:

     Nja, ”naturlig produktionsmix”, att tämja och tillgodogöra oss läges, förbränning, eller till och med energin i atomens bindningar, är i mina ögon inget som kan kallas ”naturligt”.
     Det har krävts innovationer och investeringar för att göra det.
     Det skall vi inte ”kasta ut”, som barnet med badvattnet.

     En företeelse (vilken som) som utgör 34% av totalen, tenderar jag snarare att betrakta som ett allmänintresse.

     • akesundstrom skriver:

      Det naturliga är det som händer på en fri marknad, inte vad kärnkraften av politiska skäl ”står för” just nu. Är du socialist och planhushållare, det har i så fall undgått mig.

      Du hävdar vidare att varken vattenkraft, fossilkraft och kärnkraft kan kallas ”naturligt”. Vilket däremot ”innovationer” antyds vara. Låt mig vid stanna vid ett stort frågetecken: blev det inte något konstigt med första stycket, kanske ett ”inget” för mycket på tredje raden eller ett o för lite på den fjärde?

      • Stefan Eriksson skriver:

       Utan att vidare väga ordens betydelse menar jag att naturen har försett oss med energi till gagn för vårt sätt att leva, men för att tillgodogöra oss fördelar med energi har vi lyckats tämja den till olika medium.
       El är en lysande innovation som ej kan anses vara ur naturen sprungen, utan resultat av människans strävan efter en mer lättsam tillvaro. Samma förutsättningar gäller alla kända energibärare, kolväten vi förbränner, kinetisk energi i våra vattenmagasin, likväl energin bunden i atomens kärna.

       Slag under bältet där Åke, jag kan se fördelar med gemensamma ansträngningar som t.ex. elförsörjning utan att vara socialist eller planhushållare.

       Så svaret på din fråga blir: nej!!

       • akesundstrom skriver:

        Jag vet givetvis att du inte är socialist, men ibland argumenterar du på samma sätt planälskande vänsterpolitiker. Därav mitt lätt raljanta frågetecken, som du övertolkade. Tog du orden på för stort allvar, ber jag om ursäkt.

        Men vi är ju litet oeniga även i sak. Det naturliga är inte enbart det som är ”ur naturen sprunget”, som du skriver, utan det som människor på en fri marknad anser värdefullt. Du duckar om denna viktiga distinktion.

        Och elmarknaden, som du nämner, illustrerar skillnaden mellan höger och vänster. För liberaler är det OK och rimligt att staten äger infrastrukturen, de rikstäckande elnäten. Socialister, däremot, vill styra hela näringen och i den meningen är ju även moderaterna ett klart vänsterparti.

 5. Stefan Eriksson skriver:

  Ett Ps där Åke:
  Det omtvistade misshushållningsprojektet som drivs i BRD kallat ”energiwende” är ett slående exempel på ”planekonomi och socialism” i sin allra fulaste dager.
  Därom kan vi väl vara överens.
  Inget för oss här i Sverige alltså, får man hoppas!

  • akesundstrom skriver:

   Självklart eniga om detta, men det var ju precis därför som jag blev förvånad över ditt förrförra inlägg. Och på tal om detta: du lämnade mig i beråd angående det första stycket. Var inte innebörden förvrängd av ett rent skrivfel, ett ”o” för mycket på tredje raden? Inte dödsviktigt, bara en undring.

   • Stefan Eriksson skriver:

    Naturen ger oss förutsättningar att bruka (eller missbruka). Att vi lärt oss att tämja och tillgodogöra oss energi som ”naturen” försett oss med, har faktiskt inget naturligt ursprung.
    En kraftverksdamm är onaturlig, ett kk är onaturligt, en ångmaskin är onaturlig.
    Det är exempel på innovationer som ”fallit oss i smaken” och kunnat bespara oss en hel massa slit för vår fortlevnad.

    Kanske kunde vi enas om att använda uttrycket ”adekvat produktionsmix”
    I stället för naturligt.
    Heller inte så viktigt alls, bara ett förslag.
    Med vänlig hälsning. Stefan

 6. Göran skriver:

  Jag skulle väldigt gärna se en ekonomisk kalkyl över kärnkraftens intäkter och kostnader och inte bara ord att den är subventionerad, förlust osv. Detta vill jag inte se för att så att säga få rätt. Jag är bara nyfiken.

  Inte en enda statlig infrastruktur vi har i Sverige behöver vara statlig. Allt kan vara privat: kärnkraft, vattenkraft, kraftledningar, vägar, järnvägar, telekommunikation etc. Att påstå motsatsen är rent nonsens. Det enda argument emot detta är att kostnaderna är så stora att privata medel inte kan resa dem. Jaha, så vad kommer då de statliga pengarna ifrån?

  Tvärtom. Hade allt finansierats privat, då hade alla våra pensioner varit säkrade.

  Förbannade socialister som förstör allt ekonomiskt värde som hårt arbetande människor skapar.

  • Stefan Eriksson skriver:

   Kalkylen kan i och för sig vara intressant, men ännu mer intressant är ju hur förutsättningar för tillväxt och välstånd (i relativa tal) påverkas av tillgången/ kostnaden av användbar energi för hushåll och industri.

   Staten har inte visat på effektivitet att sköta infrastruktur, så det är inget självändamål, absolut inte, men att jag delar ”ledningen” till mitt hem med andra ser jag stora fördelar med.
   Sedan är marknadsfördelarna så pass sönderkörda med planekonomiska styrmedel (skatt), dessutom inte neutral i sin utformning, så att marknaden kan ej göra sig gällande i sin grundläggande metodik (att tillgång och efterfrågan sätter priset).

   I samhällen med eftersatt eller ej befintlig infrastruktur för energiförsörjning är förutsättningarna för välstånd mycket svårare att uppnå än här i ”välutvecklade” länder.
   Hittills i alla fall !
   Grönkommunisterna har annat i ”kikarn”.

  • akesundstrom skriver:

   VA?? Samma fråga än en gång, trots att jag redan lagt ut en kostnadstablå, som du avstod från att kommentera (en smula oartigt dessutom). Där framgick ju att kärnkraften kostar över 60 öre per kWh att producera. När du dessutom vet att dagspriset ligger under 30 öre, borde slutsatsen vara enkel.

   Även subventionsfrågan har jag flera gånger besvarat: Det är framför allt den extremt höga CO2-skatten som fungerar som en jättelik subvention till elsektorn. När kolet och oljan är prohibitivt beskattade kan kärnkraftsägarna ta ut betydligt högre elpris än vid konkurrens på lika villkor. Enklast tänkbara logik, inte sant?

   Du ”förbannar socialismen”, men verkar inte förstå dess välståndsförstörande mekanismer.

  • akesundstrom skriver:

   Du avstår från att besvara min replik, vilket är detsamma som att bryta mot debattetiken och en underförstådd samsyn på denna blogg. Och dessutom en ny avvikelse från normal artighet. Om det är så du vill ha det, föreslår jag att vi avstår från vidare kontakter. Att försöka samtala med en vägg är inte så meningsfullt.

 7. Göran skriver:

  Tittar man lite på graferna i figur 1 och lägger på en linjal på dem, så existerar människa bara några under några millimeter och de moderna människan inte ens en halv millimeter. Bara under sista intervallet 1 miljoner år har vi haft 5-10 istider. Den ändring i den globala temperaturen som sker idag går inte ens att markera i graferna. Jämför den lilla förändring i tid som sker idag mot den vänstra grafen. Kommer människan att göra jorden obeboelig?

  Jag hävdar på det bestämda att jorden idag är en ganska ogästvänlig planet att bo på i jämförelse med hur det har varit tidigare. Hur länge skulle en argentinosaurus överleva idag? En vecka, sedan svalt den nog ihjäl i brist på föda.

Kommentarer är stängda.