Lagrådet sågar klimatlagen

Här är hela texten i lagrådets beslut. Se även min artikel här.

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-02-15

Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Anita Saldén Enérus.

Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige

Enligt en lagrådsremiss den 2 februari 2017 har regeringen (Miljö- och energidepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till klimatlag.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Johan Lundberg, biträdd av departementssekreteraren Petter Hojem.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Lagförslagets innebörd är att riksdagen ålägger regeringen att bedriva klimatpolitik med viss angiven inriktning. Vidare ska regeringen enligt förslaget årligen lämna en klimatredovisning till riksdagen och vart fjärde år ”ta fram” en klimatpolitisk handlingsplan, som ska lämnas till riksdagen. Att detta ska regleras i lag motiveras bl.a. med att förutsättningarna för regeringen att bedriva ett effektivt

klimatpolitiskt arbete förstärks. Enligt remissen är en reglering i lag till skillnad från en politisk överenskommelse rättsligt bindande. Det sägs att detta innebär att varje regering, oavsett politisk samman- sättning och inriktning, blir bunden till de förutsättningar som anges i lagen och därmed inte kan välja att frångå dessa förutsättningar med hänsyn till andra prioriteringar. Vidare anförs att med en reglering i lag förutsättningarna ökar för att arbetet kommer att kunna bedrivas på ett långsiktigt och kontinuerligt sätt.

I remissen förklaras inte på vilket sätt lagen ska vara rättsligt bindande. Det föreskrivs inga sanktioner eller andra rättsverkningar av att regeringen underlåter att fullgöra sina åligganden enligt lagen. Något rättsligt ansvar i egentlig mening synes alltså inte vara avsett. Under föredragningen har förklarats att det blir fråga om att pröva regeringens handlande i politisk ordning. En sådan prövning före- kommer dock på alla politikområden. Hur detta ska gå till är redan reglerat; någon särskild lag behövs inte för det ändamålet. Ståndpunkten att en lagreglering utan föreskrifter om sanktioner
eller andra rättsverkningar skulle vara bindande på ett annat sätt än en politisk överenskommelse har inte utvecklats i remissen. Till detta kommer att lagens bestämmelser är allmänt hållna och att regering- ens åligganden enligt lagen inte är särskilt konkret beskrivna. Det är lätt att föreställa sig situationer där det kan råda delade meningar om regeringen har fullgjort sina åligganden enligt lagen. I remissen an- visas inte någon rättslig ordning för att slita en sådan tvist.

Att en lagreglering av detta slag skulle öka förutsättningarna för att det klimatpolitiska arbetet kan bedrivas på ett långsiktigt och kontinu- erligt sätt är inte givet. En ny riksdagsmajoritet kan ändra lagen eller upphäva den.

Som skäl för en lagreglering anges vidare i remissen dels att det ökar transparensen, dvs. att medborgarna informeras om regeringens verksamhet på klimatområdet, dels att det skickar signaler till om- världen. Lagrådet ifrågasätter att det uppkommer sådana effekter av någon betydelse. I vart fall är det inte något självständigt skäl för att utnyttja lagformen. Det finns bättre sätt att informera allmänheten och omvärlden.

Med hänsyn till det anförda kan det betvivlas att förslaget är utformat så att lagen kan antas tillgodose de syften som har angivits (jfr 8 kap. 22 § 4 regeringsformen). Lagrådet avstyrker lagförslaget.

Det här inlägget postades i Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.

14 svar på Lagrådet sågar klimatlagen

 1. Mats Persson skriver:

  Tackar för den!

  Det var ju för väl. Att reglera klimatet i lag är lite för magstarkt och rena hybrisen a lá MP.

  Hälsningar………Mats Persson

 2. akesundstrom skriver:

  Vilken överraskning, lagrådet agerar som den bör, d v s tänker självständigt och logiskt. Man nöjer sig inte heller med detaljinvändningar utan avstyrker förslaget. En glädjande nyhet om det är en generell uppstramning av rådets verksamhet som förebådas.

 3. Sture Åström skriver:

  Klimatlagen avslöjar en total inkompetens i regeringen. Som lagrådet skriver kan vilken regering och riksdag som helst i framtiden stifta lagar och ta andra beslut som passar dem utan hänsyn till vad deras förträdare år 2017 tyckte.

  Ignoransen bekräftas av Lövin, som i sin kommentar är nöjd med att lagrådet inte skrev något om grundlagen. Men det är ju precis det rådet gjort, är de skriver att framtida regeringar kan göra som dom vill utan hänsyn till det hon kallar ”klimatlag”. Underförstått, eftersom denna inte gjorts till grundlag.

  Hur skall det gå för ett land med sådana fån i ledningen ? ? ?

 4. Stefan Eriksson skriver:

  Kan jag hoppas på att polletten trillar ned hos presumtiva miljöpartister och att de till slut måste inse att förnuft och evidens ännu har en plats i statsskicket. Mycket av detta har gått förlorat sedan tjänstemännen gjordes officiellt ansvarslösa, men lite att hoppas på finns kvar till förtret för flumvänstern och dess bihang (NGOs).
  Då skall vi se vad reaktionen blir, om det överhuvudtaget kan bli tal om den så efterlängtade öppenheten.
  I detta fall är min gissning; troligen inte.

 5. Göran skriver:

  Några lagrådsremisser har jag läst i mina dar, men aldrig någon med ett resonemang som denna. Den verkar skriven för barn för att förklara att man inte kan ha sandlådan utanför sandlådan.

 6. JIMMY skriver:

  Tack Mats ! du har tagit reda på den informationen som journalister och MSM media skall göra i en såkallad demokrati.

  Ha en fortsatt fin dag alla läsare av internet bloggar, och jag ser nu när jag tänder upp en vedbrasa och kikar ut genom fönstret att snön vräker ner så härligt här i lantliga nord västra Värmland!

 7. Stefan Eriksson skriver:

  Om det nu vore så att reella problem med antropocen påverkan av klimatet här på jorden skulle kunna fastställas utan rimligt tvivel, så är lagförslaget i vilket fall som helst en demokratisk misär.
  Land skall med lag byggas, inte som MP verkar tro att land skall med lag raseras.
  Det klarar vi alldeles utmärkt själva, utan stöd i lag.

 8. Kevin Benn skriver:

  Precis som vilken annan misstänkt bov måste CO2 betraktas som oskyldig till dess motsatsen kan ledas i bevis. Ordna en opartisk rättegång och låt både åklagaren och försvaret lägga fram sina fakta. Domen först; påföljder sedan!

  • akesundstrom skriver:

   Bra idé – en klimattribunal skulle kanske äntligen ge utrymme för seriösa samtal över barrikaderna. Problemet är inga klimathotare skulle vara roade av att delta, eftersom skrämselkörens ledare är väl medvetna om att allt bara är forskarfusk, taktik, symbolpolitik och Potemkinkulisser.

   • Kevin Benn skriver:

    Tack för responsen, Åke.
    Can CLEXIT lobba för att få till stånd en tribunal? Finns det politiker i de olika partierna som vågar stödja ett sånt förslag? Och om ingen vill delta från ”åklagarsidan”, vad säger det då?

    • akesundstrom skriver:

     Det säger förstås allt (som vi i och för sig redan vet).

     Huruvida Clexit har ork att organisera en tribunal har jag ingen aning om, men varför inte via ett samarbete med andra kritikerbloggar som denna eller Klimatsans. Eller kanske i regi av åsiktsfränder i England eller USA. (I Australien har man redan fattat poängen.) Säkert lätt att hitta extern finansiering av lokalhyra mm hyra, skulle själv gladeligen bidra med en slant för att bidra till växthusspökets påskyndade hädanfärd (på den vägen är det i vilket fall).

     Däremot verkar inte Lars Bern intresserad av andra åsikter än sin egen förvirrade och underligt vänstervridna kritik mot oskyldiga ”oligarker”. Dessutom är han bakbunden av sina nära kontakter med Lennart Bengtsson, den förmente renegaten som ännu inte haft kurage att ta avstånd från, eller be om ursäkt för, sin roll som författare till det IPCC-hyllande första uttalandet från Kungliga Vetenskapsakademin.

     Av liknande skäl bör inte heller Climate Scam-gänget (numera Klimatupplysningen) komma ifråga, eftersom de ägnar sig åt censur av intern kritik och av hänsyn sitt primära fokus, att propagera för mer kärnkraft, inte låtsas förstå innebörden av sitt korrekta gisslande av klimatnojan.

     • mats skriver:

      Jag skulle kunna ordna en gratis lokal för 100 personer här hemma i Älgarås. Där finns 100/100 bredband via fiber.
      Den teknik som behövs för en telekonferens med bild får dock andra bidra med. Men fullt möjligt är det.

      • akesundstrom skriver:

       Tack för ett generöst erbjudande, men troligen väl använda slantar att välja ett mer centralt läge. Kostnaden är en sekundär fråga, om väl t ex Clexit och Frihetsportalen tar på sig ledartröjan.

    • akesundstrom skriver:

     Ursäkta de två skrivfelen, fast inga tolkningsproblem lär uppstå.

Kommentarer är stängda.