Enkätsvaren

Nu har min klimatenkät varit ute en vecka och 80 personer har svarat. Jag har ingen möjlighet att veta vem som svarat vad, eller ens vilka som svarat, Monkey Survey håller det hemligt för mig (tror inte de vet heller).  Alla frågor hade bara två svarsalternativ, ja eller nej. Sista frågan var öppen för egna kommentarer.Här följer en redovisning av svaren, fråga för fråga.

 1. Kommer du ihåg vad du lärt i skolan om koldioxidens betydelse för fotosyntesen?
  79 svarande – 68 ja, 12 nej
  Jag hoppas alla svarat ärligt, vilket får mig att tro att Frihetsportalens läsare är kunnigare på detta än befolkningsgenomsnittet. Min gissning efter att ha talat med folk om detta i flera år, är att det snarare är kanske 50/50.

2. Den största reservoaren av koldioxid är världshaven. Det sker ett ständigt utbyte av koldioxid mellan hav och atmosfär, ju kallare hav desto mer koldioxid kan haven hålla. Utbytet mellan hav och atmosfär strävar alltid efter jämvikt enligt gaslagarna. Haven, som täcker nästan 3/4 av Jordens yta, håller ungefär 50 gånger mer koldioxid per kubikmeter än atmosfären.
Tror du att de naturliga variationerna av koldioxid i atmosfären orsakas av de förhållanden som råder i haven?
78 svarade, 1 avstod – 77 ja, 2 nej
Ett nästan förvånande lyhört svar i förhållande till lämnad fakta i frågan. Eller så är läsarna bättre informerade än man kan tro.

3. Räknat på 10.000 molekyler i luften vet man att 3 stycken var koldioxid före världskriget. Därefter har den globala temperaturen stigit 0,3 grader Celsius och antalet molekyler koldioxid har ökat till 4 stycken. Av den tillkommande molekylen uppskattar forskare att 17 % kommer från förbränningen av fossila bränslen.
Tror du att de 17 molekylerna per miljon molekyler i luften har orsakat mer än hälften av den uppvärmning som varit ?
78 svarade, 1 avstod – 0 ja, 79 nej
En lite svår fråga att förstå, vilket framgår av kommentarer. Men ändå!

4. Kallt vatten förmår hålla mer koldioxid än varmt vatten. Därför ökar halten koldioxid i atmosfären när haven blir varmare. Omvänt sjunker halten koldioxid i atmosfären när haven kallnar.
Tror du att människans bidrag till atmosfärens koldioxidinnehåll påverkar havens temperatur?
77 svarade, 2 avstod – 3 ja, 75 nej
Jag förstår inte hur vår tillförsel av CO2 till atmosfären skulle kunna påverka temperaturen i haven. Inte med det orsakssamband som ges i frågan. Jag har inte heller sett eller hört något trovärdigt försök att visa hur vi skulle kunna påverka havens temperatur på det viset.

5. Med vetskapen att det är havens temperatur som styr atmosfärens innehåll av koldioxid, tror du att människans utsläpp av koldioxid till atmosfären påverkar Jordens temperatur?
77 svarade, 2 avstod – 6 ja, 72 nej
Frågan i sig innehåller inget logiskt kontinuum från våra koldioxidutsläpp till global temperatur. De som tror på ett sådant samband måste alltså göra en logisk kullerbytta eller förlita sig på annan information eller förförståelse.

6. Är du så säker på koldioxidens verkan, att du gärna offrar 10.000:- kronor om året, i skatter och avgifter, på subventioner till vindkraftverk och solpaneler?
78 svarade, 1 avstod – 0 ja, 79 nej
Plånboken är tydligen fortfarande ett bra instrument för att mäta folks övertygelse

7. Atmosfärens temperatur beror till mest betydande del på:
a) Avståndet till värmekällan Solen och dess värmestrålning
b) Atmosfärens massa (antal molekyler) och täthet (molekyler per volymenhet).
Variationerna i temperatur och klimat beror på:
a) Variationerna i solaktiviteten.
b) Jordbanans variationer i avstånd till Solen
c) Jordaxelns lutning mot Solen.
Tror du att människan kan styra Jordens medeltemperatur och klimat på ett sätt som övertrumfar de årsmånsvariationer som ges av Jordens förhållande till Solen, genom att reglera våra utsläpp av koldioxid?
77 svarade, 2 avstod – 0 ja, 78 nej
Ingen som aktivt tror att vi kan mikroreglera Jordens medeltemperatur via våra utsläpp av CO2. Det är glädjande, men varför avstod 2 att svara.

8. Egna kommentarer gav följande 21 svar. Ingen har sett de andras svar när de lämnar sin egen kommentar.
Jag redovisar dem, men ser ingen anledning att kommentera dem enskilt. Noterar dock en betydande spridning i omdömen om enkäten.

Frågorna 4 och 5 bör besvaras med ja eftersom CO2 innehållet påverkar temperaturen något lite

Lite krångligt att förstå ibland. Tex fråga 3

Bra frågor, som avslöjar koldioxid-idiotin

Enkel enkät, dock intressant.

Litet för styrda frågor….

Lätta frågor var det!

Ledande frågor

Först frågan förutsätter att skolan lärde mig något om detta. Omformulera!!

Vad skulle påven säga om han finge reda på att gud inte finns?

JAG HJÄLPER GÄRNA TILL MED ATT LÄGGA NED IPCC!

har följt detta dagligen runt 15 år å den som tror att det går att styra en planets klimat lider av hybris-rent av svår hybris

Jag har lite svårt för att dogmatiskt svara ”ja” eller ”nej” på vissa frågor. Typ 4 och 5, där jag svarade ”nej” fast det egentligen, strikt talat skall vara ”ja”, det är bara det att påverkan är insignifikant och betydelselös.

Människans inverkan på klimatet via koldioxidutsläpp är helt fel. Tesen drivs av politiska skäl.

Önskar bara att dessa frågor ställdes av andra

Människans intellektuell gåvor användes felaktigt och är en förslösning av energi.

Vi som är medvetna vet att det är cabals intressen som ställer till det med klimathysterin. Dom vill tjäna pengar och skapar därför hela den lögnen som dom flesta människor går på. Al Gore åtföljs av många likasinnade dårar som härjar. Greenpeace, Friends of the Earth och dom flesta organisationer är köpta och infiltrerade av cabal. Så även vår Naturskyddsförening som inte har en aning om att ddet är Haarp, chemtrails och transmittorer som ”sköter” vårt väder nu. Det är en skam och vi kan tacka Göran Persson som skrev avtal med Usa om just att få flyga över vårt luftrum oh släppa chemtrails. Ja, man kan säga hur myccket som helst om den här saken. Men en sak är säker – sanningen måste fram! Tack för din enkät.

det är nyttigt med koldioxid

Skulle önskat vet ej-alternativ

bra frågor

Tänk om fler kunde fatta!

Hur mycket värms värdshaven av all kärnkrafts spillvärme??

 

 

 

Det här inlägget postades i Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

5 svar på Enkätsvaren

 1. Samuel af Ugglas skriver:

  Om Löfven eller någon annan socialist hade svarat rätt på alla frågorna, hade Du vågat lita på hans/deras kunskaper i ämnet?

 2. kallepelle skriver:

  Så ”kärnkraftsspillvärmedåren” dök upp här också! Han är manisk och obekant med ordet STORLEKSORDNING.

  • mats skriver:

   Det där var ju en farhåga som var levande på 70-talet. Både Olof Johansson och Marit Paulsen drog ofta upp det.
   Senare har mätningar visat att temperaturtillskottet inte syns när man kommer bara en liten bit från kraftverket.

 3. dolf skriver:

  Tycker resultatet ganska väntat visar på att de som läser bloggen har hyfsad koll på frågan. Och det är väl knappast konstigt, de som följer bloggen är sådana som naturligt intresserar sig för dessa frågor och sätter sig in i dem.

  Samtidigt belyser det lite problemet med att formulera frågor rätt. Frågor om ”påverkar” blir luriga, och jag reagerar alltid på sådana i undersökningar. Det är en enorm skillnad mellan ”påverkan” som är signifikant och påverkan som är insignifikant. Jag tror det är mycket få vetenskapligt bevandrade som förnekar att CO2 är en växthusgas och har en uppvärmande verkan. Det är väl därifrån 97% konsensus kommer. Alla vet att en sådan påverkan finns. Men sedan går åsikterna isär om hur stor den är, om den överhuvudtaget skulle vara mätbar eller inte, och i så fall, är den överhuvud taget skadlig eller är den nyttig etc etc. Det här är ju samma sak som att Newtons klassiska lagar säger att när man trillar ur flygplanet så faller man inte bara mot jorden, jorden faller också i motsvarande grad mot en själv. Men massförhållanden gör jordens ”fall” så försumbart att det inte ens går att mäta. (Det var jag som sa att jag svarade ”nej” på två frågor trots att det egentligen borde vara ”ja”)

  Det var i alla fall helt fritt från den andra sortens slamkrypare av typen ”släcker du lampor i tomma rum för att skona miljön?”, de är lite av typen ”har du slutat slå din fru?”. Det blir fel oavsett om man svarar ja eller nej. Jag släcker lampor för att jag inte vill slösa med el. Jag gör en massa saker som är ”miljövänliga”, men min motivation för att göra det är ofta inte den samma som i frågeställningen. Och ibland kan det verkligen bli svårt att besvara sådana frågor. Man svarar ”nej” och räknas som ”miljöförstörare” eller svarar ”ja” och skriver implicit under på en felaktig agenda.
  (Felet med frågor av typen ”släcker du lampor i tomma rum för att skona miljön?” är att det är två frågor som slagits samman till en. Den första frågan är hur man agerar, den andra frågan är varför man gör det.)

Kommentarer är stängda.