Konfiskation i importfolkets spår

I Hamburg har stadens myndigheter beslutat ge myndigheterna rätt att konfiskera privata fastigheter för att lösa bostadsfrågan för de tusentals migranter som varje år kommer till staden. Beslutet står i strid med Tysklands konstitution, men ingen tycks ha protesterat så legaliteten har inte prövats. Nyligen konfiskerade Hamburg sex hyresfastigheter som stått tomma i fem år och där ägaren inte gjort någon ansträngning att rusta upp dem så att de går att hyra ut. Den ansvariga myndighetspersonen, Sorina Weiland, säger att ägaren kommer att debiteras alla kostnader för upprustningen!

I Berlin har en liknande lagstiftning varit på tal, i november 2015, när inströmningen peakade, men där reagerade opposition och media, så nu finns förslaget inte längre på kommunfullmäktiges bord. Men vart det tagit vägen eller om det kommer tillbaka i ny skepnad, det är det ingen som i dagsläget vet. I förslaget från Berlins gröna och socialdemokrater ingick att poliser och andra myndigheter skulle få göra sig tillträde, utan domstolsbeslut, till alla privata hem för att kontrollera om där fanns möjlighet att förlägga någon extra person, en migrant.

Tidningen BZ i Berlin ville till en början inte tro på ryktena om ett sådant förslag. Men till slut kunde de få bekräftat att det fanns hos en Björn Böhning (SPD) på borgmästarkansliet. Avslöjanden likt detta kan komma att bli en del i den tyska valdebatten. Men kommer det att slå mot de rödgröna som skapat förslagen, eller mot Merkel som släppt in alla de som är tänkta att inta de beslagtagna bostäderna?

Vi har problem med bostadsmarknaderna både i storstäder och landsbygd. I Sverige har vi en hyresreglering som förstör bostadsmarknaden i storstäderna och kanske även i andra tätorter. En sällan kritiserad effekt är de människor och företag som bland annat tack vare denna reglering behåller en lägenhet i storstad som de kommit över tidigare. Det kallas ibland övernattningslägenhet. Men poängen är att den står tom och inte är en del av bostadsmarknaden.

Den 5 maj i år föreslog i Jordbruksaktuellt landsbygdsforskaren Tobias de Pessemie att det ska införas en särskild fastighetsskatt på obebodda hus på landsbygden. Detta för att råda bot på den bostadsbrist som man upplever på vissa håll i landet. Det finns mycket att invända mot detta, men mest rättframt kan det sammanfattas i att sådana bristsituationer regleras bäst på en fri marknad. För att en sådan fri marknad ska fungera på riktigt måste äganderätten hållas i helgd, annars fungerar inte marknadsmekanismerna som de ska. Lägg därtill myndigheternas intensiva kampanj att ålägga nyanläggning av avloppsanläggning till en kostnad som ofta överstiger fastighetens marknadsvärde, så förstår man att de Pessemie saknar överblick av konsekvenserna av sitt förslag.

de Pessemie kallar sig landsbygdsforskare, men redovisar inte var eller i vad. Den hemsida det länkas till vid hans namn och titel i JA går till ett crowdfundingprojekt på amerikanska Kickstarter, där han samlar in pengar till sitt “beskatta tomma hus” projekt.

För några år sedan föreslog en tjänsteman i Halmstad att kommunen skulle konfiskera sommarstugor för att kunna hysa fler migranter. Förslaget antogs inte. Jag skrev om det här. Är det en tillfälighet att det är oavsättliga tjänstemän som kommer med dylika propåer? Gör de det på uppdrag av politiker som vill skicka upp försöksballonger?

Visst liknar det en trend att ju fler vi blir på Jorden, desto mer hårdnar trycket på ägare till fysisk egendom att ge upp sin äganderätt. Omvänt så ökar kraven på att få stora intäkter från immateriell äganderätt. I en ovanligt sträng dom dömdes nyligen den man i en åtalad duo som fick längst straff, till tre års fängelse för att ha spridit upphovsrättsskyddat material (filmer) på internet. Detta trots att att han bara länkat till sajter där materialet fanns!

Till råga på allt så fick Nordisk Film, som äger rättigheterna ingen ersättning för uteblivna royalties. De hade begärt 10 miljoner kr. Men till staten ska männen betala 14 miljoner kr i utebliven skatt på reklamintäkter. Är staten en ren maffiaverksamhet, eller är det bara delvis?

Det här inlägget postades i Äganderätt och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

26 svar på Konfiskation i importfolkets spår

 1. Samuel af Ugglas skriver:

  Om konfiskationen bara hade gällt enstaka boendemöjligheter, vad med all annan enskild egendom som socialisterna stjäl från enskilda medborgare var dag året runt?
  Det finns inte i socialistens tankevärld att försvara den enskilde mot övergrepp av någon art och vi får knappt försvara våra egna liv som socialisterna anser att dom har bättre kunskap till att förvalta.
  Tack för att Du påminner oss Mats om den märkliga tjänstemannen i Halmstad. Jag plockar med jämna mellanrum fram dokumentet till kommunen i Halmstad och visar min omgivning, de flesta säger att det inte är sant dokumentet är “fake”, andra blir stumma och tänker att det drabbar väl inte mig.
  Vad säger man till de arma människor som drabbats av socialistiska kleptokrater och andra småtjuvar?

  • Jonas Karlsson skriver:

   Socialistiska kleptokrater är exakt vad det är frågan om. Socialister, som stjäler endast privat egendom endast i sin tjänsteutövning. Det är väll därför Sossarna dyrkar värdenihilismen ? Den främsta anledning att dyrka denna bisärra avart till rättsfilosofi är just för hatet mot privat ägande??

 2. Göran skriver:

  Om jag inte har helt fel så finns det redan inskrivet i lagen om konfiskation av fritidsbostäder, instiftat av socialdemokraterna. Det var väl den lagen tjänstemannen i Halmstad ville exekvera.

  Kommer det även bli en lag i denna anda som säger att man bara får ha en viss storlek på sin tomt. Har man större blir den konfiskerad och hus byggs på den bit man inte får äga.

  Men är det någon brist på bostäder i Sverige? Gå ut på Hemnet. Det brukar finnas runt 10.000 lediga bostäder där. Som jag ser det har vi ett överskott på 10.000 bostäder

  • mats skriver:

   Jag kände inte till den möjligheten i befintlig lag. Kan du ge en referens till var det är skrivet? Det skulle uppskattas!

   Att Naturvårdsverket håller på med sina fåniga och konfiskatoriska tomtplatsbestämningar som innebär begränsningar i nyttjanderätten för ägaren på befintliga tomter, vet vi redan. Det är ett hum-hum oskick!

   • Göran skriver:

    Jag har försökt hitta lagen men kan inte hitta den. Jag har mig att det har att göra med när landet befinner sig i någon form av kristillstånd typ i krig.

    • mats skriver:

     Det är i de delar av lagen som tillåter att militär rekvirerar civil egendom att brukas i rikets försvar. I det läget kan det ju förlåtas. Men jag förutsätter att svensk militär inte rekvirerar min egendom för att förlägga främmande trupp där, samt att jag ersätts för slitage, olägenhet etc. när fredstid åter råder.

     • mats skriver:

      Ah! Den lagen. Expropriationslagen, Den har vi koll på i ett helt annat kommunalt ärende där jag hoppas kunna redovisa de sällsynt klantiga kommunala turerna när ärendet är avslutat.

      2 kap 10 § Även i annat fall än som avses i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 8 eller 9 § får expropriation ske för att tillgodose behov av utrymme för byggnad, lokal eller annan anläggning för verksamhet som staten, kommun, landsting eller kommunalförbund har att tillgodose eller som annars är av väsentlig betydelse för riket eller orten eller för viss befolkningsgrupp. Lag (2010:832).
      Är intressant. Måste en sådan befolkningsgrupp vara svenskar?

      • Anna skriver:

       Vad betyder siffran (2010:832)? Som jag har fattat är det en hel del tillägg och förändring sedan 1972. Alltså är inte helt fel att tolka så att tilläggslaget som har tillkommit 2010 skulle gynna en “viss” folkslag som var redan på plats eller på väg till Sverige. Att ändra innebörden i ett grundlag så brutalt utan att befolkningen har en aning om detta vittnar om en gränslös cynism.

       • mats skriver:

        Ja det stämmer, Själva expropriationslagen är i sin grund från 1972. Men de ändringar som görs noteras på det viset, så att man vet när de börjar gälla. Exakt datum står på slutet, i detta fall 1 augusti 2010.

        Ja, om man misstänker att lagen ändrades 2010 för att bereda möjlighet att konfiskera (expropriera)för att gynna importerade folkgrupper, då är det oerhört cyniskt.

        Detta är dock inte en grundlag vad jag kan se, utan en sekundär lag.

       • akesundstrom skriver:

        Inte bara cynism, utan ett rättsvidrigt övergrepp och ett brott mot likabehandlingsprincipen – som tyvärr bara finns i kommunallagen, men som jag gissar att man inte utan vidare kan göra sekundär i förhållande till en lag om expropriation.

        • mats skriver:

         Betydelsen för fastighetsägaren och svenskt samhällsliv är inte sekundär. Men lagen är det i förhållande till grundlagen, som är primär lag i riket.

         • Kgb35 skriver:

          Svenskar är inte erkänna som befolkningsgrupp om jag förstår det rätt. De finns helt enkelt inte.

 3. Errbe skriver:

  Den hårdaste nöten i hyreslagstiftningen är besittningsskyddet. Den som äger bostaden har inte längre rätt till den. Det gäller även om det finns ett kontrakt, som uttryckligen säger att några månaders uppsägningstid gäller. Då räknas inte ägarens uppsägning.

  Det finns idag tusentals tvåfamiljsvillor, där bara en ensam änka bor. Men hon vill inte ta in en trevlig student i enrummaren på övervåningen, eftersom hon inte kan bli av med honom, ifall han visar sig otrevlig. Hon skulle annars uppskatta det sällskap det kunde ge och kanske lite hjälp med snöskottning, etc.

  En rimlig uppsägningstid MÅSTE åter bli verklighet.

 4. Göran skriver:

  Liten ljuspunkt i mörkret: Det ska bli enklare att avlägsna otillåtna bosättningar

  http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/avlagsnande—en-ny-form-av-sarskild-handrackning_H401CU13

 5. Stefan Eriksson skriver:

  Det här med att ta andras egendom i beslag för annans vinning, är inte det ett framgångsrikt sätt att starta en konflikt eller t.o.m. krig?
  “Virrpannor” som inte förstår sig på äganderätten och dess funktion är farliga för oss alla.

 6. akesundstrom skriver:

  Fast man behöver ju inte gå över ån efter vatten! När det gäller konfiskation av privat egendom är Sverige ett långt värre exempel än Hamburg. Förbudet mot så kallade marknadshyror (1940) innebär att ägarna av hyresfastigheter bestulits på merparten av värdestegringen sedan dess. I motsats till ägarna av villor och bostadsrätter. Så mycket för Per Albins folkhemslogan om att skapa ett samhälle utan “kelgrisar och svarta får”.

  Men det är, förfärande nog, ett borgerligt parti och en professor i nationalekonomi, Bertil Ohlin, som sett till att denna krigstidsreglering fortfarande gäller, 75 år efter krigsslutet! Redan i mitten av 50-talet hade socialdemokraterna satt ner foten och bestämt att hyrorna skulle släppas fria, men fp försökte vinna politiska poäng genom att säga nej, vilket fick Tage Erlander att dra tillbaka sin proposition. På den vägen är det!

  Jag vet inte om Ohlin ångrade sitt tilltag, som han rimligen borde ha gjort i vetskap om att denna misslyckade taktiska kupp resulterat i oerhörda samhällsekonomiska förluster. I ett enda slag eliminerades hans positiva insatser efter att ha vunnit den så kallade planhushållningsdebatten 1948. En tragedi för Sverige och för liberalismen. Med sentida borgerliga politiker som i hög grad medskyldiga: varken Bildt eller Reinfeldt har haft kurage att låta allmänintresset och likabehandlingsprincipen styra.

  • Kgb35 skriver:

   Folkpartiet de lömska är nog med i alla långsiktigt fatala reformer under nittonhundratalet.

   • Kgb35 skriver:

    Om Albins kelgrisar har stöd i media är det politiskt omöjligt att ta bort deras mer jämlika status.

 7. mats skriver:

  Även Lew Rockwell bekräftar Hamburgs konfiskation av fastigheter.
  https://www.lewrockwell.com/2017/05/martin-armstrong/communist-german-city/

  • akesundstrom skriver:

   Inget fel i det, men jag tror inte att Rockwell (eller amerikanska experter i allmänhet) har full koll på att Hamburgs ingrepp är småttigheter jämfört med den svenska konfiskationen i 75 år av värdefulla privata hyresfastigheter – som dessutom, i motsats till Hamburg, har haft förödande sekundära effekter (negativa förstås) på hela samhällsekonomin. Till saken hör att de svenska ekonomer som påtalat systemfelet aldrig (mig veterligt) talat klarspråk om att hyreskontroll innebär konfiskation, utan att rent juridiskt vara det.

   • mats skriver:

    Ja, det är märkligt det där med alla halvkvädna (och de totalcensurerade) berättelserna som den tredje statsmakten, vilken berömmer sig av oerhörd vikt för demokratin, ständigt kablar ut.

Kommentarer inaktiverade.