Offert till SNF

Naturskyddsföreningen är en av Sveriges rikaste och mäktigaste påtryckarorganisationer. Rebecka Weidmo Uvell har fortsatt sin granskning av SNF. Där framkommer att denna snyltarorganisation tycker att andra också ska snylta på skattebetalarna och istället ge sina pengar obeskattat till SNF.

Som en fortsättning på min undran om ersättning för ekosystemtjänster levererar jag här en offert till SNF.

OFFERT

Ni vill sätta ett värde på ekosystemtjänsterna som svensk natur tillhandahåller. Det är bra. Jag och min hustru äger drygt sex hektar mark i Götaland. Vi vill ha betalt för de ekosystemtjänster vår mark producerar. Eftersom ni är de som ropar mest efter ett värde på dessa tjänster förutsätter vi att ni också är de som har störst betalningsvilja. Eftersom vi bor på och nyttjar en del av fastigheten helt för eget bruk rundar jag för enkelhets skull av den areal vi begär ersättning för till fem hektar.

All vår mark har varit odlad, men ungefär hälften är idag skogsmark. Vill vi ha högsta möjliga avkastning på vår mark, vilket vi vill, så är alternativet till enbart inriktning på ekosystemtjänster att vi börjar odla hela arealen igen. Enligt Jordbruksverkets senaste arealprislista, från 2015, kostade ett hektar åker i Sverige i genomsnitt 72.500 kr. Toppriset betalas i Skåne och Halland med över 200.000 kr per hektar. Jag sätter schablonmässigt värdet på min åkermark i kultiverat skick till 150.000 kr per hektar.

Eftersom värdet av ekosystemtjänsterna (i er egen värdering) överstiger värdet av jordbruksproduktion gör jag en likaledes schablonmässig uppskattning att värdet av ekosystemtjänterna är dubbelt så högt som jordbruksproduktionen. Således är värdet av vår mark som ekosystemtjänstproducent på våra fem hektar 5×300.000 = 1,5 miljoner kr.

Detta är alltså värdet av det kapital vi har bundet (investerat) i marken. Som all annan affärsverksamhet vill vi ha avkastning på nedlagt kapital. Börsnoterade koncerner vill ofta ha 20% i årlig avkastning (internränta) på eget kapital. Det vill vi också ha. Således är 20% av 1,5 miljoner 300.000 kr.

För det facila grundpriset av 300.000 kr årligen erbjuds ni att av oss köpa de ekosystemtjänster som produceras på vår mark när vi avstår från jordbruksproduktion.

Eftersom dessa ekosystemtjänster vanligen inte imponerar på allmänheten, som hellre vill ha en mer lättillgänglig natur att utöva sina allemansrättsliga övningar i, så tillkommer en akademisk avgift om 200.000 kr per år. Detta kan ses som en ersättning för försämrad allemansattraktion.

Skulle ni vilja delta i en mer aktiv filosofisk eller ideologisk påverkan över de brukandebeslut vi fattar, tillkommer en Besserwisseravgift om 1 miljon kronor årligen. Den avser då endast vardagar 8-16 efter överenskommelse. Vill ni utöva besserwisserinflytande övrig tid får det upphandlas separat för varje enskilt tillfälle.

Skulle ni besluta att inte anta denna offert kommer alla krav från er sida, som på något sätt direkt eller indirekt innebär inflytande på hur vår fastighet brukas eller vilka ekosystemtjänster vi har eller hur de uppstår, att avisas. Alla försök att usurpera äganderättsliga privilegier över vår mark kommer att mötas med juridiska och/eller ekonomiska motkrav.

 

Edit: Offerten är skickad till remisser@naturskyddsforeningen.se

Det här inlägget postades i Äganderätt och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

7 svar på Offert till SNF

 1. Niklas skriver:

  Genialiskt om det funkar, vilket jag tyvärr betvivlar. Dock principiellt rätt.

 2. Samuel af Ugglas skriver:

  När tjänstemän och indolenta politiker hävdar att ”ekosystemtjänster” är gratis är det något fundamentalt fel med förståndsgåvorna.
  Ekosystemtjänster enl Wikipedia.
  Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som gynnar människor, det vill säga upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor. Dessa tjänster produceras av ekosystemen och är alltså gratis. Exempel på ekosystemtjänster är pollinering (som utförs av pollinerande insekter eller andra djur), skydd mot naturkatastrofer som översvämningar och jordskred, vattenrening via t.ex. våtmarker eller musslor, skadedjursbekämpning (som utförs av naturliga fiender, kan vara både insekter, svampar, bakterier och virus), grönytor för rekreation, reducering av partikelhalter och växthusgaser samt bildandet av bördig jord.

  Hur kan man politiskt bestämma att dessa tjänster är gratis för mänskligheten?

  Det måste vara ”ALLEMANSRÄTTEN” som spökat till det, rätten till något odefinierbart som inte finns.

 3. Göran skriver:

  Ekosystemtjänster är bara nonsen. De existerar inte. Det är bara imaginära påhitt såsom att det finns fler kön än honor och hanar. Det är bara teoretiska resonemang som inte har någon verklig motsvarighet.

  Och detta resonemang att det är gratis. Så dumt. Om jag odlar äpplen och äppelträden polineras av bin kostar det likväl pengar att ta hand om äpplena. Äpplen och bin är inga resurser. De blir resurser när jag lägger pengar på att ta hand om äpplena, jag köper ett äppträdsplanta och planterar det, tar hand om trädet tills det kan ge mig äpplen. Det är en resurs och inte äppleträdet i sig.

  Jag kan vända på resonemanget. I och med att jag planterar ett äppleträd skapar jag en resurs åt bina. Jag är alltså till nytta för bina som får ett träd som de kan samla in mat från. Utan mitt äppleträd, mindre mat åt bina och således mindre antal bin.

  I brukad skog är artrikedomen fyra gånger större än i obrukad skog. Vem skapar resurser åt vem i skogen? Utan människan i princip inte en enda äng i hela Sverige. Vem skapar den mat som finns på ängar åt insekter, fåglar, rådjur m.m.? Och. Är det gratis att skapa ängar?

 4. mats skriver:

  Det är fler som manar till kamp mot dumheterna.
  Sverker Liden i skogsforum. http://skogsforum.se/viewtopic.php?t=29723

  • Anders Rydén skriver:

   Skogsfrun har en intressant tråd hur SNF sköter sin egen skog i Stubbhult.
   De sköter den på ett helt konventionellt sätt med kalavverkningar och prioritera gran framför tall.
   Så vi kan lugnt konstatera att de inte lever som de lär.

 5. Niklas skriver:

  Tyvärr sa LRF-stämman nej till att ta upp kampen för att återinföra tjänstemannaansvaret. Så länge vi inte har ett tjänstemannaansvar värt namnet, lär myndigheternas dumheter fortsätta och nya hittepån lär följa.

  • Kgb35 skriver:

   Nu är jag inte medlem i LRF, men vilka går på stämman? Antar att det var ett omröstningsbeslut.
   Vilken annan organisationer för ”bönder” rekommenderar ni? Med citationstecknen menar jag sådana som av skatter och regelskäl inte kan utöva något vidare jordbruk.

Kommentarer är stängda.