Teckenfel

DNs kulturchef, Björn Wiman, ondgör sig över klimatrealisterna och Donald Trump. Han påstår att de som inte helhjärtat sväljer klimathotet gör det utifrån samma ideologi och logik som fascister använder.

Tänk så förargligt för Wiman! Något av det retligaste man kan råka ut för när man gör en uträkning är att göra ett teckenfel, alltså att få ett minus när det ska vara plus. Vanligt när man flyttar termer från vänster led till höger led i en ekvation, eller tvärtom.

Eftersom klimathotet genom antropogent utsläpp av koldioxid är så väl avfärdat på flera sätt, så kan man inte rimligen påstå att de som säger att vi inget Parisavtal behöver, är vetenskapsfientliga, faktaresistenta eller liknande.

Vi har ju kollat fakta och fått fram att historiskt har Jordens klimat tidigare varierat mer än det gjort de senaste 150 åren, och det utan att människan ens fanns.

Vi har konstaterat att kolväten inte är fossila dinosaurier som blivit olja i en avslutad process. Tvärtom är det en ständigt pågående process med nybildning av kolväten ur såväl organiskt som oorganiskt meterial.

Vi har analyserat CO2-molekylens värmehållande kapacitet och funnit att den är nära noll, att denna kapacitet avtar exponentiellt, att koldioxidens smala spektralband med råge täcks av vattenångans breda, att CO2 är nyttigt för livet på Jorden som grönskar allt mer. Livet på Jorden behöver CO2, kan inte vara utan!

Vi har konstaterat att de stora civilisationerna och sprången i människans utveckling kommit i varma perioder, inte i de kalla.

Vi har konstaterat att den korta period vi kunnat mäta något med instrument (termometer) är så försvinnande kort i geologiskt perspektiv att det inte är möjligt att extrapolera några trender med någon som helst trovärdighet.

Vi har avslöjat att Michael Mann och andra fuskat med vetenskapen eller redovisningen därav, när de jobbat för IPCC.

Vi har konstaterat att IPCC fuskat när de tagit fram den undersökning som påstår att 97% av alla klimatforskare är i konsensus om klimathotet.

Vi har konstaterat att konsensus inte är ett vetenskapligt förhållningssätt.

Vi har belyst att IPCCs Assessment Reports är politiska produkter som förhandlas fram av politiker och politiska tjänstemän för att passa en politisk agenda.

Vi har hört chefen för UNFCCC, överordnad instans för IPCC, Christiana Figueres hävda att klimathotet inte handlar om klimatet, det handlar om att störta kapitalismen.

Vi har avslöjat att klimatpolitiken kostar väldigt mycket pengar, att de som betalar de pengarna är skattebetalarna, vanliga löntagare och konsumenter. De pengarna tar vägen någonstans. De går till alla de som administrerar klimathotet, “forskar” om det, eller får som present en politiskt beslutad och framtvingad marknad som kostar konsumenterna dyrt.

Tänk om han som en god journalist kontrollerat sina källor lite bättre, då hade han kunnat lära sig att det är de som sprider falska uppgifter. Men när han inte gör det, blir han själv den där inskränkte faktaresistenta människan som är en fara för mänskligheten. Så när Björn Wiman påstår att de som vill avsluta klimathotet är fascister, då har han gjort ett förargligt teckenfel visavi dem som kritiserar klimathotet.

Truth is treason in an empire of liars. George Orwell

Inte gör det mig nå’t, och inte gör det dig nå’t, men honom är det jädrans förargligt för!

 

This entry was posted in Klimatbluffen and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

28 Responses to Teckenfel

 1. Stefan Eriksson says:

  Jag har för egen del konstaterat “klimatmupparna” lever 6-700 år för sent. Dess resonemang hade passat bättre på tiden då inkvisitionen gjorde processen kort med meningsmotståndare. Tron på avlatsbrev osv. har mycket gemensamt med fanatiska domedagsprofetior från klimathysteriker.
  Tala om “fake news”.

 2. Sture Åström says:

  En variation på temat finns här:

  http://klimatsans.com/2017/06/25/dns-pressetiska-haveri/

  Genomgående har alarmisterna fått fel på plus och minus. Mycket bra iakttagelse !

  • mats says:

   Tack Sture!
   Det var en imponerande uppräkning fakta du presterar i den länken.

   Jag har mailat länken hit till dagens inlägg, till Björn Wiman. Jag förväntar mig inget svar från honom, som man fick förr från seriösa journalister om man hade någon kommentar till deras alster.

 3. Göran says:

  Om man vill avskaffa kapitalism och införa korporatism inför man då inte något som åtminstone är och sniffar på fascism?

  Det är verkligen lustigt hur de går att vrida och kränga på ord eller definitioner. Det är nästan vetenskapligt bevisat att fria människor och äganderätt skapar välstånd. Björn Wiman vill avskaffa detta. Han vill således arbeta på en statlig tidning där hans överherrar i partiet bestämmer vad han får skriva. Han vill att hans barnbarn ska växa upp i ett samhälle där deras naturliga nyfikenhet ska kväsas och deras liv ska bestå av val som inte de själva gör utan av överherrarna.

  Vänstern påstår att jordens tillgångar inte räcker till den ökade befolkningen. Det är sant om man propagerar för en centralstyrd värld. I en kapitalistisk värld kommer jordens tillgångar aldrig att ta slut innan mänskligheten har dött ut på jorden. Fria människor kommer alltid skapa resurser så att det räcker åt alla. Centralstyrning kommer inte att klara av det.

  Endast 40 % av hushållen i Sovjetunionen hade ett kylskåp. I Venezuela klar den cetralstyrande regeringen inte ens av att tillhandahålla tillräckligt med toalettpapper. Kuba lider brist på massor av varor. Nordkorea har inte mat till befolkningen. Titta på Zimbabwe som går från att vara ett av de rikaste länderna i Afrika till att bli ett av de fattigare under kommunistiskt styre.

  Och vet ni vad kommunister säger om ovan? Jo, de säger: Det är inte riktig kommunism. Kan de inte bli “stand-up-comedians” i stället. Eller som Paul Joseph Watson sade: Nu har de haft en demonstration igen mitt i veckan mitt på dagen, vilket bevisar – de behöver skaffa sig ett jobb.”

 4. mats says:

  Minns inte vem som, troligen på 50-talet, möjligen McCarthy, sa att om Sahara föll under kommunistiskt styre skulle de efter fem år ha brist på sand!
  Rätt träffande observation om planekonomin.

 5. JIMMY says:

  Tack Mats så perfekt du ovan redovisade den påhittade olaga klimathotare FN bank särintressen MSM kartell klimat bluffen.

  Det är numera så modernt ordnat -så att Internet har befriat oss människor i världen från ännu en djävulsk NWO ihopdiktad försök med beskattningsrätt plan att små stegens tyranni genomföra en ny sorts förslava
  påhittad grön totalitär dogma socialism religion kommunism via att patetisk skylla klimatet på människan.

 6. akesundstrom says:

  Utmärkta sågningar av både Mats och Sture. Men varför tvekar ni att nämna det allra viktigaste argumentet: att ÄVEN OM klimatalarmisterna mot förmodan har rätt, så är deras förslag till lösningar helt felaktiga? Den enda FUNGERANDE metoden är att införa en global koldioxidskatt. Kyotoprotokollet och Parisavtalet är politiska symbolhandlingar som inte påverkar utsläppen med ett enda ton CO2. Som jag tidigare nämnt, men som Mats inte verkar riktigt trygg med att ta till sig. Eller var det bara ett förbiseende?

  • mats says:

   Nu tycker jag du resonerar självmotsägande, Åke. Varför ska vi ha en global CO2-skatt om CO2 inte påverkar klimatet?

   Det tråkiga med en global CO2-skatt är att den alltså skulle beskatta varje kg CO2-utsläpp med samma summa. Vilket effektivt skulle stänga ner de fattigare samhällena. Är det den illasmakande konsekvensen av de felaktigt uttänkta premisserna för klimatpolitiken, du vill åskådliggöra?

   • akesundstrom says:

    Inte alls någon självmotsägelse, Mats. Sant att VI kan hävda att det inte behövs någon global klimatskatt, men för skrämselfolket är en sådan den enda logiska lösningen. Så i syftet att såga DERAS påståenden är detta det allra effektivaste argumentet. Enkelt, logiskt, heltäckande och bekräftat av hederliga och kompetenta forskare.

    Ditt andra påståendet om att “stänga ner de fattigare samhällena” stämmer inte heller, dessbättre. En viktig poäng med den globala koldoxidskatten är att den kan ligga på högst en tiondel eller rent av en 20-del av vår extrema svenska nivå och ändå få en STÖRRE effekt än alla våra egna insatser plus Kyoto – och Parisavtalen. Just därför att den gäller överallt.

    Och vad kan bättre illustrera Klas Eklunds och alla andra kllimathotares forskarfusk och hyckleri?? Det visar ju också att syftet med Parisavtal mm ingalunda är att rädda världen, utan att öka den internationella nomenklaturans makt, som ju själv konstaterat ett antal gånger.

    • mats says:

     Jag är inte övertygad om att en så liten skatt skulle sänka utsläppen med så mycket som de PÅSTÅR måste till.

     • akesundstrom says:

      Det har inte heller jag påstått. Min poäng är att själva metoden är den enda fungerande. Exakt vad som skulle krävas går det säkert att hysa olika åsikter om. För egen del är jag övertygad om att 10 procent av vår svenska CO2-skatt skulle räcka väldigt långt och även 5 procent vore långt bättre än Kyoto+Paris (två avtal helt utan effekt är lätta att överträffa).

      Förvisso vore en global skatt svår att genomföra. Diverse skurkstater kan blockera sådana beslut – de vinner mer på att kräva en massa subventionsmiljarder av USA och Västeuropa (som i Parisavtalet). Men i det läget vore den logiska slutsatsen att lägga ner hela projektet! Med eller utan ett erkännande om att hotbilden är falskt. Även korrekta hot kan visa sig omöjliga att bekämpa.

      Låt mig nämna en annan pusselbit: Prio 1 i en SERIÖS klimatpolitik vore att förbjuda all subventionering av fossila bränslen (här syndar inte bara oljestaterna utan t ex både Tyskland och USA). Säger araberna nej är det ytterligare ett skäl att kapitulera och lägga skulden där den hör hemma. (Ovisst dock om ens Trump har kurage att ställa sådana självklara krav). .

      • mats says:

       Om du menar en seriös ENERGIpolitik är jag helt med.
       Men en seriös klimatpolitik, det är väl att ingen ha? Man behåller bara en liten forskningsbudget för att lära sig mer om klimatet, men man låter det inte styra politiken.

       • akesundstrom says:

        Energi och klimat är ju i praktiken två sidor av samma mynt. Så visst kan man tänka sig att IPCC hade haft en hederlig ambitionen att göra SERIÖSA analyser av bådadera. Och landa i slutsatsen att världen I FÖRSTA HAND måste sluta att subventionera fossila bränslen, kärnkraft, vindkraft och elbilar. Då skulle man upptäcka att halva klimatproblemet (om ett sådant nu finns) redan vore löst och notera att varken avtal av Kyoto- eller Parismodell skulle behövas.

        Hjärntvätten i Sverige hade du fått ställas in och alla samlas bakom slutsatsen att vi behöver varken någon energipolitik eller någon klimatpolitik.

        Så jag vidhåller att ditt första inlägg saknade det allra viktigaste argumentet: att IPCC varken vet eller vill veta hur det eventuella klimatproblem skall lösas.

        • akesundstrom says:

         I näst sista stycket skall det förstås stå då, inte du.

         Jag saknar din kommentar, Mats, om vad som I FÖRSTA HAND behöver göras och om att en global CO2-skatt är den enda fungerande lösningen, givet den gängse hotbilden.

         • mats says:

          Mitt självklara svar är att det som i första hand måste göras är att inte bejaka hotbilden av CO2 som klimatrisk.
          Gå inte med på något som motiveras av den hotbilden, någonsin!
          Allt annat är underordnat!

          • akesundstrom says:

           Men min fråga handlade ju om vad som vore logiskt utifrån den gängse hotbilden. D v s att kunna hålla två bollar i luften samtidigt.

  • Göran says:

   Jag kan inte förstå logiken i att införa en skatt för något som inte ha någon som helst betydelse för klimatet. Människan påverkar inte klimatet det minsta.

   Finns det ens någon global uppvärmning? Lustigt nog infaller den senaste uppgången samtidigt som Sovjetunionen faller i bitar. Med andra ord försvann temperaturmätningar från en massa mätstationer i Sovjetunionen och medeltemperaturen går upp. Dessutom handlar det bara om mätstationer på land och det finns inga på haven. Mätningar med satelliter visar ingen som helst ökning av temperaturen.

   Människans alla utsläpp av koldioxid under ett års tid absorberas av haven på 15 dagar.

   Så vad ska den där skatten vara till för?

   Ta gärna bort subventioner på annan energi. Å andra sidan. Finns det något som inte är subventionerat? Utan subventioner utvecklas energiproduktionen i stället för att stagnera under subventioner.

 7. Stefan Eriksson says:

  Tänk tanken vad en skatteuppbörd på CO2 skulle innebära i kontroll och administration. Voine, voine!!,, Men å andra sidan, vem tänker på det, när undergången är så nära förestående?

  • akesundstrom says:

   Varför tror du det? Jag skulle snarare gissa att en sådan skatt hör till det allra enklaste att än administrera, eftersom den kan tas ut i producent- eller importledet.

   • Stefan Eriksson says:

    Korruptionen är så utbredd i alla led där värden skall byta “ägare”, vare sig producenter eller importörer undantagna.
    Men, jag tror mig förstå hur Ni menar Åke: att föra upp en global skatt på CO2 till diskussion och “nagelfarande” visar ju med all tydlighet det befängda i tron på att vi via skatter kan påverka vårt klimat.

    En global skatt torde väl per definition vara lika för alla vare sig kolet eldas i Sahel eller Hamburg, det låter sig inte göras.

    • akesundstrom says:

     Som jag svarat Mats: det handlar om att hålla två bollar i luften samtidigt. Att bestrida de gängse hotbilderna, men också avslöja de falska och ineffektiva lösningarna, som Parisavtal eller Kyotoprotokoll.

     Givet IPCC:s hotbild är en global koldioxiskatt den enda fungerande lösningen, men är inte så lätt att genomföra, av skäl som jag också nämnt i en av replikerna till Mats (i går 18:12).

   • Ivar Andersson says:

    Så du akesundstrom tycker att Sveriges punktskatter är för låga

    Skatteintäkt år 2016 Miljoner kronor
    Tobaksskatt 11 918
    Alkoholskatt* 13 931
    Energi-, och koldioxidskatt 68 705
    Energiskatt på elektrisk kraft 21 059
    Energiskatt bensin 11 908
    Energiskatt oljeprodukter 11 305
    Energiskatt övrigt 295
    Koldioxidskatt bensin 8 219
    Koldioxidskatt oljeprodukter 15 355
    Koldioxidskatt övrigt 564
    Övriga skatter på miljö och energi 5 191
    Skatt på vägtrafik 19 696
    Övriga punktskatter 6 984
    = Summa punktskatter 126 426 Mkr

    • akesundstrom says:

     Naturligtvis inte!

     Men observera att en gemensam global CO2-skatt skulle innebära en minst 90-procentig sänkning av våra svenska koldioxidskatter. Givetvis kan en riksdagsmajoritet enkelt nullifiera den effekten genom att i stället höja andra skatter. Men då förlorar man det föregivna klimatmotivet, det som lurar så väldigt många människor.

 8. mats says:

  @ Åke
  Och jag vill inte underhålla bilden av att klimatåtgärder på något sätt är motiverat. Därav mitt ensidiga svar.
  Du kan tolka det som att jag inte litar på att varken allmänhet eller politiker klarar av hålla två hypotetiska bollar i luften samtidigt.

  • akesundstrom says:

   Eniga om målet, oense om argumenteringen. Jag tror att du underskattar dina läsare. De flesta klarar av att hålla två bollar i luften samtidigt, bara man tydligt motiverar varför det kan vara viktigt.

   Det blir tyvärr ett självmål att tiga om den globala CO2-skatten i relation till den vettlösa mångmiljardrullningen i Kyoto- och Parisavtalen – för att nu inte tala om det mest dåraktiga allt: den svenska gå-före-doktrinen, som inte heller tillräckligt tydligt fanns med i ditt och Stures inlägg.

   • mats says:

    Nu räknar jag inte mina läsare till en okunnig eller ointresserad allmänhet.

    Jag vill bara säkerställa att jag inte i något sammanhang kan påstås ha argumenterat för något som ens med smör och skohorn kan klämmas in i kategorin klimatskatt. Inte ens om det vore en logisk möjlighet av tankeleken att det skulle kunna finnas ett klimathot som människan med en skatt kan avvärja.

    • akesundstrom says:

     Visst finns det en finns en viss logik i det tänkesättet, men jag är övertygad om att det skadar den goda saken, målet att skrota den SVENSKA klimatpolitiken.

Comments are closed.