Idiotpuckon till klimatförhandlare.

Nu har de hållit en femdagars konferens i New York för att konstatera att de inget vet, allt är osäkert. Därför behöver de mer pengar till forskning. De intecknar alla osäkerheter till värsta tänkbara scenario och plussar gärna på lite till.

Bland annat skriver de följande:
Paleo sea-level change analyses provide important data and show that (1) the paleo sea-level budgets need further analysis and refinement, (2) dynamic mantle topography is more important than previously thought over timescales of thousands of years or more, requiring further investigation, particularly around past sea level high stands.

De klagar också på att det är så mycket att tänka på när man bygger vid kuster. Ja, men gör inte det då! Förr var det ingen vettig människa som placerade sitt hus låglänt vid en kust om de inte absolut måste. De enda byggnader som fanns vid vatten var sådana måste finnas där, sjöbodar, hamnmagasin och annat. Man undvek i mesta möjliga mån att förvara värdefulla föremål och varor där. Gjorde man det försökte man göra det endast tillfälligtvis och kortvarigt. Nu verkar det vara status att vara dum i huvudet och kräva att andra ska stå för både risker och omkostnader.

Jag har jobbat på ett PowerPoint-föredrag om klimatbluffen. Jag saxar denna detalj ur detta, som respons på både (1) och (2) i ovanstående citat och artikel.

Arkimedes, 287-212 f.kr. är välkänd för sin beskrivning av kroppars vikt i vatten. I en utveckling av detta visade han hur massfördelning av land-hav skapar olika tryck mot Jordens centrum. Eftersom jord och berg är tyngre än vatten ger det ett högre tryck mot Jordens centrum där land reser sig över havet, i synnerhet där bergen är höga. Omvänt är trycket lägre där havet är djupt. I en utjämnad planet skulle hela ytan vara jämnt täckt av vatten enligt bågen ABC. I verkligheten är A1B täckt av vatten och BC1 land.

Som en konsekvens av att den ”fasta” materien på planeten är plastisk och på grund av gravitationen är Jorden tvingad att förändras och på lång sikt troligen utjämnas som en konsekvens av gravitationen och bli helt och hållet en vattentäckt planet.

Plattektoniken är bara en senare konstaterad konsekvens av och ett bevis för Arkimedes insikt. Eller som det står i psalmen, berg sjunken, djup stån opp. Insikten om plattektoniken är bara 100 år gammal och alla framtida konsekvenser är inte helt utredda eller insedda. Men av lätt förstådda skäl, mot bakgrund av Arkimedes insikt och konstaterandet av en oavslutad plattektonik måste man erkänna att det är en mycket svår uppgift att mäta såväl havsnivå som havsnivåförändringar i förhållande till något slags beständig referenspunkt. Det vi får är ett antal lokala mätdata, vilka främst härrör från jordskorpans förändring och inte från havets.

Havsnivån, mätt på en viss plats eller ens på ett antal platser, är INTE någon fast punkt från vilken vi kan rubba Jorden. Inte ens om vi politiskt kan styra atmosfärens koldioxidhalt, så är klimatpolitiken den fasta punkt från vilken vi avgör havsnivån.

 

Andra aktörer hävdar att det är för sent att begränsa den globala uppvärmningen till 2°C och att ”popular consensus now says that any rise above 1.5C will provoke irreversible sea level rises for the next couple of hundred years.”
Popular consensus! Den allmänna meningen alltså, de kunde lika gärna skriva den oinformerade eller rent av lurade allmänheten.

Det här inlägget postades i Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

13 svar på Idiotpuckon till klimatförhandlare.

 1. akesundstrom skriver:

  Spännande att redan de gamla grekerna underkände IPCC:s politiska ”klimatanalyser” – fast din alternativa prognos om jordens undergång var inte lika upplyftande (och förhoppningsvis en övertolkning).

  Euroaktiv borde förstås skämmas för sina oseriösa tirader, men de är så vanligt förekommande att ingen längre blir förvånad, utöver den som blint litar på PK-mediernas eller korrupta ”forskares” katastrofbudskap.

 2. Lille Göran skriver:

  Den här debattartikeln beskriver hur koldioxidekvivalenter används på ett metodologiskt felaktigt sätt. Metoden är påbjuden av IPCC…

  http://www.aktuellhallbarhet.se/debatten-om-klimatpaverkan-fran-not-far-och-get-vilar-pa-ostadig-grund/

  • mats skriver:

   Ändå har han knappt hälften rätt, eftersom han helt missat bombprovskurvan och havens ingasning av CO2 som därefter bland annat ombildas till karbonater och därmed avlägsnas ur den kortlivade kolcykeln.

 3. Jan Andersson skriver:

  En fråga till: det regnar ständigt in nytt vatten till Jorden från ismeteorer. De förångas givetvis omedelbart vid inträdet i atmosfärens översta skikt. Finns det någon skattning över hur mycket vatten som det rör sig om? Var tar detta nya vatten vägen? Ökar det ständigt vattenmängden på Jorden? Är mängden försumbar eller kan på sikt havsnivåerna stiga? Försvinner något vatten från Jorden?

  • mats skriver:

   Jag vet inte hur mycket is som kommer hit, men har för mig att det brukar beräknas i enheten ton/år.
   På väldigt lång sikt måste det ge en viss ökning av haven. Frågan om allt vatten kommit hit från rymden har inte fått något definitivt svar.
   Inget vatten (H2O-molekyler) kan lämna Jorden, de är för tunga. Endast H2 och He2 tros vara lätta nog att övervinna gravitationen.
   Enda teoretiska möjligheten för H2O att lämna planeten vore om en tillräckligt stark solvind svepte fram och drog med sig molekyler längst ut.

 4. Niklas skriver:

  Mats skrev:
  ”Men av lätt förstådda skäl, mot bakgrund av Arkimedes insikt och konstaterandet av en oavslutad plattektonik måste man erkänna att det är en mycket svår uppgift att mäta såväl havsnivå som havsnivåförändringar i förhållande till något slags beständig referenspunkt. Det vi får är ett antal lokala mätdata, vilka främst härrör från jordskorpans förändring och inte från havets.”

  Betyder det att du underkänner NAP, Normaal Amsterdam Peil, som de moderna europeiska höjdsystemen bygger på?

  • mats skriver:

   Det duger som approximativ referens, men inte som något absolut värde. Det är ingen fast punkt, eftersom några sådana inte finns. Trots att man inom lantmäteriverksamhet använder sig av fixpunkter, så finns det inga sådana i verkligheten. Därför justerar man också sina fixpunkter vid behov.

   Nånting ska man ju använda som utgångspunkt, men man måste alltid vara medveten om utgångspunktens begränsningar. Det gäller inte bara peglar

 5. Tege Tornvall skriver:

  Variant på Arkimedes’ princip: När en kropp nedsänks i vatten, ringer telefonen.

 6. Tege Tornvall skriver:

  Folk med båt- och badbryggor längs östkusten märker att de får längre ned till vattnet. Otvetydligt bevis på landhöjningen – och motbevis mot varningar för översvämmade skärgårdsöar.

Kommentarer är stängda.