Personregistrering i Bro kommun

Detta är en spännande hantering av såväl ärendet i sig som hanteringen av medborgarens begäran om att få vara anonym. Detta är en verklig e-postväxling insänt till mig från Anonym Medborgare. Kursiv text inom parentes är mina förtydliganden.

 

Till dem det berör. (inskickat till Datainspektionen för utlåtande)

Ber om att få handläggas som anonym av säkerhetsskäl.

(Angående:)

Upplands-Bro Kommun.
Kretsloppcentral, Brunna.

På ett plakat på Annonsställ invid bommar som monterats inne på Återvinningsstationens område står det att Upplands-Bro kommer att från och med den 16 oktober att registrera alla besökare genom att avkräva automatisk avläsning av ID-handling (läs: körkort).
Vidare finns en hänvisning om mer information om detta till Kommunens hemsida skrivet på plakatet.

Någon information som boende och fastighetsägare om denna förändring har kommunen inte meddelat.
Det står inte att finna någon information på kommunens hemsida om ID-registreringen.

Att registrera och arkivera vilka som besöker (inte nödvändigtvis lämnar avfall) en sopstation finner jag djupt kränkande och varandes ett chockerande integritetsintrång.

Vem ansvarar för registret?

Hur lagras de registrerade uppgifterna?

Till vad skall och kommer uppgifterna att användas?

Vilken eller vilka lagar stödjer man sig på för att införa registrering av personuppgifter för att besöka offentlig/allmän inrättning?

Vidare har kommunen anlagt vad de kallar för “Bytes Bod” inne på området.
Kommunen blir då skyldig att meddela skatteverket vilka som besöker sopstationen, oavsett om de ska lämna sopor, besöka bytesboden “fönstershoppa”, lämna eller hämta varor på bytesboden. Det kommer inte att finnas registrering av –vad- besökaren gör på det offentliga området, bara att den är där. Hur skall denna närvaro tolkas av dem som får tillgång till registret, andra myndigheter och privata aktörer som kommer över registret?

Om man nu inte har körkort, då kommer man inte in på den kommunala sopstationen. Har man inte rätt ID-handling är man alltså utestängd från ett offentligt rum och nekas kunna delta i det svenska samhället.

Fråga till DI.

– har Upplands-Bro Kommun inkommit med ansökan om att få bedriva ID-registrering/person-registrering på sina två Återvinningscentraler?

Hemställan:

– att DI ser närmare på vad det är Upplands-Bro Kommun har för sig rörande ID-registreringar.

Högaktningsfullt,
Anonym Medborgare

 

(Datainspektionens svar)
Hej,

Tack för ditt mail. Inkomna handlingar till myndigheten är enligt huvudregeln allmänna handlingar enligt svensk offentlighet- och sekretesslagstiftning. Din e-postadress kan därför även den komma att anses som en allmän handling. Du kan läsa mer om detta på vår webbplats:

http://www.datainspektionen.se/om-oss/arbetssatt/klagomal/

Datainspektionen kan endast ge bindande besked i samband med beslut i tillsynsärenden. Vi kan dock ge följande allmänna vägledning för din bedömning.

Avseende dina frågor angående kommunens hantering av personuppgifter får vi råda dig att vända dig till kommunen i fråga för att få svar på dina frågor. Personuppgiftsansvariga ansvarar för att personuppgifter behandlas korrekt och ska också informera om behandlingen.

Om du har ytterligare frågor efter det att du haft kontakt med kommunen är du välkommen att återkomma.

 

Vänliga hälsningar,
Elena Pallard
Jurist, Datainspektionen
www.datainspektionen.se

Datainspektionen vill veta vad du tycker!
Därför skulle vi uppskatta om du kunde svara på några snabba frågor.
Dina svar är helt anonyma och bidrar till att göra vår service bättre.
Klicka här för att komma till enkäten:

http://fluidsurveys.se/surveys/Datainspektionen/angaende-din-fraga-till-datainspektionen/

Besök vår webbplats
På www.datainspektionen.se finns mängder av faktamaterial, frågor och svar och liknande. Använd gärna sökfunktionen för att 
hitta den information du söker.

Datainspektionen.

 

(Anonym Medborgares reaktion)
Tack för synnerligen upplysande svar.

Då får jag översätta DI’s svar till DI så DI inser vad det svarat.
DI’s svar är det samma som om Polisen och Åklagare svarar brottsoffer att den skall vända sig till förövaren och fråga om förövare begått ett brott.

Meningslöst att anmäla och rapportera missförhållanden om myndigheterna agerar så som DI nu valt att göra. Förvisso har jag –bott- i Sovjet, och –där- fungerade myndigheter så som DI nu uppvisar, men… jag –trodde- jag bor i en rättsstat nu…har tydligen helt missat övergången till Sovjetisk Diktatur…

Eller…begick DI bara ett litet tekniskt misstag i handläggning och hantering av denna –annonyma- anmälan?…

/Anonym Medborgare/

 

(Jag skrev för någon vecka sedan om datadirektivet som ska börja gälla 2018 och att det förbjuder en massa registrering för medborgare, men lämnar tämligen öppet för myndigheterna att registrera oss. För den bedömningen var det en läsare som uttalade kritik mot min tolkning. Men är det på detta sätt, så är det faktiskt värre än jag förutsåg.)

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

15 svar på Personregistrering i Bro kommun

 1. Stefan Eriksson skriver:

  Det är synd att inte historien inte förtäljer ens ett försök till argument från kommunens sida om varför registrering anses var av ”nöden tvungen”. Det kanske inte finns några !
  Till dess eventuella argument för åtgärder likt denna presenteras är min egen uppfattning att:
  Återigen är det någon enskild inom kommunens förvaltning som ser sin position där hotad av arbetsbrist, så finns inga reella problem att lösa, får man väl se till att skapa några.
  Så att man säkert behövs och inte framstår som umbärlig.

 2. Kgb35 skriver:

  Det påminner om mitt försök att ta upp kommunens monopoltaxa för gångavstånd vid sophämtning med konsumentombudsmannen. Taxan motsvarar tio tusen i timmen om jag minns rätt. (Att gånga är avancerat vet alla som försökt göra en gående robot.)

  Konsumentombudsmannens svar var att de endast tar upp anmälningar mot privata bolag.

  Är det en spaning? Helt olika regler för det offentliga, företag och för privatpersoner, till det förras fördel?

 3. Göran skriver:

  Jag måste faktiskt skriva att DI:s svar är helt okej. Den anonyma person får vända sig till kommunen med sina frågor. Vill man vara anonym mot kommunen så hittar man bara på ett namn och öppnar ett webbmailskonto och skickar sina frågor från det.

  Beroende på vad kommunen svarar kan det dels vara otillräckligt eller faktiskt att kommunen gör något so är fel. Då går man vidare till DI. Mycket väl skulle man även kunna begära att Justitieombudsmannen gör en granskning.

  Enligt svenska lag ska en myndighet som får ett ärende på sitt bord som inte tillhör myndigheten hänvisa ärendet till rätt myndighet.

  På samma sätt som en del amerikaner går omkring med konstitutionen i backfickan borde varje svenska gå omkring med förvaltningslagen i backfickan. Väldigt viktig och väldigt kort lag.

  Haninge kommun söder om Stockholm har ett passerkort till sin anläggning. Man kommer inte in om man inte har passerkortet med sig. I princip kan man inte köra in bilen. Det går dock utmärkt att stanna utanför anläggningen och från bilen bära in sitt skräp på anläggningen.

  • mats skriver:

   Menar du att för att frågaren är anonym så kan frågan skickas till kommunen och först med ett svara därifrån att behandla kan DI träda in?
   Hade det gjort skillnad med ett namn?
   Kan man tänka sig att DI lämnar ett principiellt ställningstagande till en anonym frågare?

   Men rätt om att svenskarna känner till både grundlag och förvaltningslag för dåligt. Vad gäller grundlagen så är även tjänstemän allt för okunniga.

 4. Samuel af Ugglas skriver:

  Effektivt sätt för politiker att återigen förnedra, kränka och trakassera landsbygdsbefolkningen.
  Stadsbornas (politikernas) skit skall åter hamna i skogen och medborgarna undrar varför man betalar skatt.

 5. Rikard skriver:

  Hej.

  Det finns andra sätt att hantera avfall.

  Man kan alltid använda normbrytande intersektionella strukturutmanande metoder.

  Entropi vinner alltid, och inte ens kommunala system kan besegra entropi.

  Vem vet hur snabbt en sådan registreringsmaskin kan gå sönder, bli påbackad, eller utsättas för annan förslitning.

  Myndigheter är till för att agera fredsdomare människor emellan, och att betjäna medborgaren utifrån myndighetens syfte.

  Myndigheter skall inte ha en egen agenda eller bedriva politik.

  Men vi lever ju åter i samma stämning och anda som i Arvid Falsk dagar.

  Det enda som kan få något att hända i det här fallet och som är min rekommendation till den anonyme, är att försöka få en medie-hetär intresserad av att skriva ihop något ur offerkofta-perspektiv; vem är det synd om, och vem diskrimineras?

  Kanske är id-kontrollen tänkt att utestänga vissa folkgrupper som på en del återvinningsstationer gjort sig kända för stölder, rån, misshandel och hot mot personalen? Det hade en nutida sensations-sybarit kunnat göra till en rejäl artikel.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  • Samuel af Ugglas skriver:

   ”Myndigheter är till för att agera fredsdomare människor emellan, och att betjäna medborgaren utifrån myndighetens syfte”.
   Det var det mest motsägelsefulla jag läst på Mats fina ”Frihetsportal”.
   Det är väl folkets önskemål ”myndigheter” skall garantera eller är jag helt ute och reser?

   • Göran skriver:

    Jag håller med. En myndighet ska inte ha en egen agenda eller agera i eget intresse. De ska vara tjänare åt folket och de ska alltid ställa sig frågan om en åtgärd missgynnar medborgarna.

    Frågan är inte om något gagnar medborgarna utan om något missgynnar medborgarna. Medborgarna bestämmer vad som gynnar dem och aldrig myndigheten.

    • mats skriver:

     Det var ett mycket bra påpekande om något som det är svårt att få myndigheter att förstå.
     Tyvärr har vi en massa väljare som inte tycker att myndiga medborgare har kapacitet att själva bestämma vad som är bäst för dem.

   • Rikard skriver:

    Hej.

    En myndighets enda syfte skall vara något som måste skötas gemensamt; polis, försvar, och skiljedomarfunktion oss människor emellan, samt inspektion av exempelvis livsmedel; när du köper korv av mig skall du kunna räkna med att den är granskad och godkänd som föda. Syfte skall alltså läsas som dess anledning att alls existera, och i myndighet bakar jag in allt möjligt som sköts med våra pengar via staten – t ex SVT, SR, Vinnova med mera.

    Så fort en myndighet förses med ett egenintresse i form av en ideologisk agenda (klimatsmarta upphandlingar, rättvisemärkt och annan sådan alkemi) börjar den dessutom säga åt oss vad vi borde välja: ”Korv nu igen? Du borde äta mera grönsaker!” vilket möjligen är min mors eller min frus uppgift att påpeka, men inte en myndighets.

    Myndigheten skall tjäna folkets intressen utifrån en mycket strikt avgränsad uppdragsbeskrivning, reglerad i lag och av folket via direkta val till chef för myndigheten både nationellt och lokalt.

    Idag är ju läget ett annat, där myndigheterna getts och gett sig själva ett uppdrag att fostra oss – vilket inte är deras uppgift eller rätt.

    Görans påpekande nedan (ovan?) är mycket mer koncist än vad jag klarar att vara.

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

  • mats skriver:

   Du är raljant nu – va?

 6. Stefan Eriksson skriver:

  Argumenten för åtgärden saknas, tills dess att dessa kan ”nagelfaras” är det mycket svårt att ta ställning som enskild, huruvida åtgärden får anses vara ”överkurs” eller om det finns verkligt behov av ytterligare en bevakningspost av allmänheten.
  Är åtgärden tänkt att utestänga individer som ej är mantalsskrivna i kommunen?
  Svaret på den frågan avgör huruvida jag anser det är vansinnigt eller inte.

  Hur som helst, det låter som att det är väldigt dåligt skött av huvudmannen.

 7. Lars Lindeberg skriver:

  Du skall veta Mats att så går det till i Nashville! TN, USA! Om du kastar något på deras sopstationer så måste du ha ID och registreras du!
  Detta i landet som är ” Home of the Brave and land of the Free”!
  Men du får ha hur många pistoler du vill!
  Kan du tänka dig?

  • mats skriver:

   Jo, det kan jag tänka mig. Jag brukade älska det landet. Men det har nu gått i putten på grund myndighetsmissbruk och övergrepp mot medborgarna. Deras beundrade konstitution är numera reducerad till ”a god damn piece of paper!”. Så jag åker inte dit mer.

 8. Jan Andersson skriver:

  All myndighetsutövning utgår från att några individer inte vill följa de urgamla allmänt accepterade sedvänjorna. När alla följde normerna ändå behövdes inga skrivna lagar. Men efterhand har alla samhällen varit tvungna att bygga upp en rättsapparat. Fortfarande bygger västvärldens rättstänkande till stor del på Romarnas juridik. Men den dag myndigheterna börjar hitta på egna regler utan att det finns någon allmänt problem bakom, så har man lämnat det demokratiska samhället och börjat med diktatoriskt styrelseskick. Eftersom jag nu för tiden aldrig förstår logiken bakom nya regler och föreskrifter utgår jag från att Sverige numera delvis är en diktatur.

Kommentarer är stängda.