Är Sverige lika korrupt som Mexiko?

Luis Rubio hade nyligen en artikel i Foreign Policy som jag läste med intresse och förundran. Rubio anför att Mexiko konstitutionellt hyllar korruption, som ett konkret resultat av konstitutionskongressen 1916 efter revolutionen 1910-14. Bland annat begränsades rätten till privat jordägande och staten konfiskerade rätten till mineraler och olja. År 1929 formerade de segrande revolutionärerna partiet Partido Nacional Revolucionario, vilket med konsoliderat långvarigt maktinnehav kom att döpas om till Partido Revolucionario Institucional. Man utropade med andra ord sig själva till rikets enda statsbärande parti.

Redan innan revolutionen var Mexiko plågat av korruption. Revolutionen ändrade inget av detta, tvärtom, med PRI kom korruption, politiker och byråkraters rätt att ostraffat plundra befolkningen att bli en institutionaliserad tudelning av samhället. Inga “checks and balances” infördes, inga kontrollorgan med makt att grundlagsskyddat stoppa maktmissbruk infördes.

När andra partier så småningom växte fram och slutligen nådde sådan framgång att de kom i regeringsställning ändrades varken politik eller policy. Det var bara nya självberikande svindlare vid samma köttgrytor. Nuvarande regim, under Peña Nieto, har gjort några förändringar inom energi, telekom och utbildning. Men även dessa förändringar har endast kunnat genomföras via det korrupta systemet, med vinster till de avgörande aktörerna. Vinster som tagits från skattebetalarna.

Kommen så långt i artikeln frågar jag mig själv, på vilket sätt skiljer sig detta från hur det går till i Sverige? Patrik Engellau verkar nyligen ha upptäckt det välfärdsindustriella komplexet och skriver bra om det. Själv fick jag syn på det för flera decennier sedan, men ingen verkade då ta notis om mina farhågor för dess skadliga inverkan på våra liv.

Det har till viss del bytt skepnad sedan jag först fick syn på det. Det handlar inte längre om endast ett välfärdsindustriellt komplex. Numera är det den totala kommandoekonomin som gäller. Det är den genomkorrupta organisationen av samhället där alla, precis alla, från enskilda individer till intresseorganisationer, fackföreningar och företag av alla storlekar gjorts eller gjort sig beroende av staten för sin existens. Det handlar om monopol, oligopol, patent, immateriella rättigheter, tolkningsföreträden och annat.

Allt måste godkännas av the deep state, passera åsiktskorridoren, formas i kugghjulsverkstaden och levereras av transportbandet.

This entry was posted in Aktuella övriga ämnen, Frihet and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

34 Responses to Är Sverige lika korrupt som Mexiko?

 1. Samuel af Ugglas says:

  “Själv fick jag syn på det för flera decennier sedan, men ingen verkade då ta notis om mina farhågor för dess skadliga inverkan på våra liv”.

  De flesta anser att Nixons Watergate affär var den värsta och den som fick honom på fall.
  Än idag vågar ingen tala om Nixons beslut om att ha frikopplat papperslapparna man kallar för pengar från guldet. Det och politikerna i skön förening med bankerna har resulterat i det industriella välfärdskomplexet stundande kollaps.
  Hur skulle det vara om man följde devisen att “folket äger rätt att sig själv beskatta” och inte korrupta politiker, eller är vi 10,5 miljoner tjuvar som har som enda målsättning att plundra varandra på vårt liv och vår egendom?

  • Göran says:

   Nog talas det om att NIxon övergav guldmyntfoten. Men det talas inte om anledningen till det. Det finns två skäl:

   1) Rädda USA från bli bankrutt (eller dölja USA:s dåliga ekonomi).
   2) Finansiera Vietnamkriget (kostade 1 triljoner dollar i dagens penningvärde).

 2. Göran says:

  Jag tror nog att många har upptäckt det så kallade välfärdsindustriella komplexet sedan lång tid tillbaka. Det är bara så att de inte har haft något namn på det eller kunnat definiera det eller förklara det.

 3. Rikard says:

  Hej.

  Det du och andra kallar det välfärdsindustriella komplexet (DVIK) torde räknas som korporativ ekonomi, då den förenar stat och kapital till folkets nackdel. Istället för stat och kapital i opposition utefter klassgränser, eller olika grupper i opposition (eller tävlan) utefter etniska/religiösa stridslinjer, eller en reglerad stat vars funktion är bunden av folkets direkta val, eller ren diktatur, eller anarki, så utgör den korporativa staten den sämsta tänkbara kombinationen för den enskilde.

  Alternativen är opposition eller assimilation; var motborgare eller medlöpare.

  (För all del, emigration samt etablerandet av en stat i staten finns också, men är mer riskabelt för den enskilde.)

  Staten liksom tillräckligt stort kapital vill inte ha konkurrens, utan stabilitet och status quo – allt annat utmanar maktbasen. En stat som börjar i kaos och korruption kan vara tvungen att välja en korporativ statsbildning som ett steg mot en ordnad civilstat, för att över tid kunna slipa ner just etniska, religiösa och sociala spricklinjer (då dessa ju är färdiga att nyttja både för inre och yttre makt) – dagens Irak exempelvis. Där är en initial symbios mellan civil stat, militär, och kapital den enda chansen för en långsiktig utveckling mot mer liberala värderingar – en chans; garantier ges icke.

  Sverige har pendlat från den andra riktningen; från ordning och konkurrens om makten inom systemet från åtminstone Gustav III:s tid och framåt till andra världskriget, till den därpå snabbt tilltagande symbiosen mellan parti, stat och kapital (och de andra partiernas försök till efterapning av socialdemokraternas politik) fram till idag när vi ligger nära Mussolinis idealstat – med ett undantag – militarism. Denna saknas då den är starkt kopplad idémässigt med begrepp som ‘folk’ och ‘patriotism’.

  Skulle ett parti som kombinerar vurmandet för ett korporativ med nationalism och militarism få egen makt skulle de finna bordet dukat, då de agenter från marknad och kapital som har staten som sin födkrok på känt manér skulle göra (fortsatt) gemensam sak med staten.

  En sådan stat behöver en inre fiende initialt, och sedan en yttre.

  Troligen skulle en yttre snabbt presentera sig i form av det germano-frankofila EU. Vem vet hur Polen, Danmark, Finland, Baltikum och Norge skulle ställa sig till hot om EU-intervention i Sverige ca 2025.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  • mats says:

   Intressanta funderingar! Jo, det var den korporativa staten jag hade i åtanke när beskrev Sverige som en kommandoekonomi. Ser det som två sidor av samma mynt.
   Jag ser det dock som allt svårare att utveckla eller återskapa demokrati i den tid vi lever, med elektronisk övervakning och kontroll som hela tiden utvecklar nya repressiva metoder.

 4. Lars Lindeberg says:

  Sverige har ett enormt jude problem och har haft detta sedan 100 år tillbaka! Judarna är kända samhällsförstörare sedan gammalt och har blivit utslängda 109 gånger minst från våra samhällen!
  Jag vet att du Mats kommer att reagera på detta samt alla nyttiga idioter!
  Jag behöver inte gå in på djupet, judarnas illgärningar är väldokumenterade men judarnas dominans av median gör att folket bara har fått svälja judepropaganda eller kommunistpropaganda vilket är samma sak!
  Jag talade med min syster härom dagen och hon är mer än lite röd! Hon kom med det slitna argumentet att “vi” har ännu inte kommit till det fulländade kommunistiska samhället! Jag glömmer aldrig “gräddfilerna” i Sovjet och specialbutikerna där det kunde inhandla varor från Väst!
  I Berlin finns en butik som fortfarande påminner om systemet!
  KAUFHAUS DES WESTEN!
  Det enda som fattas att nämna är ELITEN som satt på toppen och styrde och skummade grädden som påminner om Sverige idag!

  Titta sen på Sovjets upplösning, vilka var det som stal allt från Ryska folket och som applåderades i svensk media!

  JO JUDARNA!

  Här är en bra film som en bra förklaring! Filmen är jättebra!

  PS. Donald Trump och USA är också helt i händerna på judarna, ställ dig frågan vilket av våra länder är inte det! Judefritt! Samtliga

  Ha en bra dag!

  Lars

  • mats says:

   Jag kände igen dina argument och de får stå för dig, det vet du.
   Jag förstod dock inte ditt PS riktigt. Med judefria länder, menade du då Saudiarabien, Iran, Kina och Nordkorea? Menar du att dessa är friare än våra vanligaste västliga demokratier, om än bristfälliga?

  • Värsta nonsens jag har läst på länge.

  • Göran says:

   Hur skulle den kommunistiska utopin se ut? Det finns en sak som saknas i den och som är fundamental för välstånd. Incitamentet till utveckling, dvs. att det går att få en belöning för att utveckla. Vem kommer att intressera sig för att göra något utöver vad som behövs om det inte finns någon belöning för det. I den kommunistiska utopin ska allt ägas av alla. Så fort någon utvecklar något tas det direkt ifrån denne och ingen belöning ges för det. Dessutom kan en utveckling anses som fientlig.

   Tar man en diskussion med riktiga fanatiker anser de att alla former av att dela på ett arbete till förmån för någon annan är ett brott.

  • Göran says:

   Jag tycker att man mycket väl kan diskutera judars dominans på vissa poster både inom offentlig förvaltning och i förtagande och media. Men man behöver inte alls diskutera det med utgångspunkt att det är någon konspiration från judarnas sida.

   Det finns många judar som är totalt emot oligarki, kommunism, socialism, korporativism och som är bland de främsta kritikerna av dessa.

 5. Lars Lindeberg says:

  Mats jag menar att inga av våra länder är judefria utan tvärtom är under judisk makt!

  Sedan Jan Andersson om nu det är ditt namn du får gärna komma med källor till det du kallar nonsens!

  Alla bolsjeviker var inte judar men utan judar hade vi inte haft bolsjevism! Alltså inga kommunister!

  Hur många judar finns det i Sverige? Ca 25000 är det sagt samtidigt är det sagt att endast 10% är religiösa resten använder kippan bara när det behövs!
  Samtidigt är det sagt att jorden runt är de flesta judar ateister men ändå har Gud get dom Palestina!
  Judarna har grävt i hela Palestina men inte hittat ett enda bevis på att judar bott i området! Alla spår efter andra människor som bott där har judarna kastat bort!

  Åter till Sverige! Socialdemokraterna tog Barbara Spectre till Sverige och gav henne 40 miljoner SEK att börja med att importera muslimer och negrer till Sverige!
  Vem gav sossarna och Barbara Spectre det mandatet!

  Gott slut!

  Lars

  • mats says:

   Lars, det där var en usel förklaring till vad du menar med judefritt. Jag vill påstå att din förklaring är självmotsägande.

   Barbara Spectre, har du somnat med en Bond-bok över nyllet?

 6. Lars Lindeberg says:

  Juden Åke Bonnier tog sig in i svenska kyrka sedan dess har han jobbat på att förstöra kyrkan inifrån!
  Hur är detta möjligt!

  https://youtu.be/jkfRkR1Pqag

 7. I judisk tradition är det viktigt med familjesammanhållning och utbildning. Mer behövs inte för att man på sikt skall vara överrepresenterade som framgångrika företagare och nobelpristagare. Det är familjer som är samhällets minsta byggstenar, inte enskilda förvirrade individer. Som alltid skapar framgång viss makt, vilket inte kan tålas av de som inte av egen förmåga kan skapa en framtid för sig själva eller sina eventuella familjer. Men vänsterideologier bygger helt på konspirationsidéer om att de framgångsrika är ondskefulla och önskar alla utanför sin klan åt helsefyr. Välkommen till verkligheten – inget kan vara mer fel, vilket har bevisats hundrafalt genom att vänstersamhällena förr eller senare klappat ihop när önsketänkarna inte ens kan skapa mat för dagen. Idag Nordkorea, i morgon Sverige.

  • Göran says:

   Vänsterns teori är att om man är ond se man till att tjäna pengar. Tjänar man pengar är man ond.

   Tjänar alla judar mycket pengar? Nej. Är alla judar onda? Nej.

   De som måste kämpa för något och inte tar saker och ting för givet kommer förmodligen hamna i en mer fördelaktig situation än de som förlitar sig på att andra fixar det år en. Således en skillnad mellan juden och socialdemokraten.

   Välfärdsstaten är som ett ruttet hus för folket. Två saker behövs för hög intelligens. Något som engagerar hjärnan med problem och fysisk ansträngning. Jag tror svenskarna har förlorat båda två av dessa.

  • Lars Lindeberg says:

   Här har du sanningen om judarna med de ökända Bonniers i spetsen!

   Bonniers kommer till Sverige

   Så sent som i början av 1800-talet förbjöds judar att komma till Sverige. Det fanns tydliga direktiv om att de inte fick släppas in. Innan dess hade ett mindre antal judar kommit till Sverige, men den invandringen var inte särskilt uppskattad av någon grupp i samhället. De ville inte assimilera sig utan arbetade för att gynna sin egen folkgrupp och än idag finns det judar som är besläktade med judar som invandrade för 200 år sedan och fortfarande ser sig mer som judar än som svenskar. De arbetar också huvudsakligen för Israel, inte för Sverige, trots att deras släkt bott här i flera generationer.

   När Bonniers förfader Gutkind Hirschel flyttade från Tyskland till Danmark 1801 hade det svenska samhället inget till övers för denna främmande stam. År 1806 införde vi ett förbud mot att släppa in judar i landet eftersom de fåtaliga som redan fanns här hade blivit en påfrestning som ytterst få medborgare uppskattade. Gutkund bytte namn till Gerhard Bonnier och etablerade sig som bokhandlare i Köpenhamn.

   Förbudet mot invandring av judar tycks ha upphävts senare då Gerhards äldste son Adolf flyttade till Göteborg för att bilda en filial i familjeföretaget. Han öppnade ett bibliotek först i Göteborg och sedan även i Stockholm där han också startade ett förlag. Adolf fick sedan sällskap av bröderna David Felix och Albert som flyttade till Stockholm för att hjälpa till att bygga upp företaget.

   På ytan såg det helt oförargligt ut. Någon invandrar och startar ett företag. Men bakom denna företagskonstellation fanns redan från början ett etniskt nätverk av askenazijudar som var lojala enbart till sin egen stam, inte till svenskarna. Fransmän, holländare eller andra vita invandrare uppgår i regel i det nya värdlandets befolkning eftersom de är så kulturellt och etniskt lika, men den judiska bakgrunden är mer avvikande. Judarna är ofta så etnocentriska att slitningar ofta uppstår när de försöker påverka värdlandets politik till sin fördel. De är judar och arbetar för judiska intressen i första hand. Deras etniska medvetenhet är större än hos något annat folk. Om andra folk visar samma medvetenhet kallas det rasism.

   Bonniers är en mardröm för Sverige

   Bonniers expansion i Sverige är en utdragen mardröm för det svenska samhället. En vanlig bonde visste att en främmande stam som höll ihop i vårt land – mot oss svenskar – inte skulle medföra något gott. Vi var ett svenskt land utan några som helst erfarenheter av hur etnisk eller politisk infiltration fungerar. Vi var naiva och trodde gott om alla. I jämförelse med vilket land som helst var Sverige ett fantastiskt land, vi låg alltid steget före oavsett vad det gällde och oavsett vilken tid vi befann oss i. När världen öppnade sig 1960 var Sverige ett etniskt homogent land, ett av världens mest välmående länder. Allt detta på grund av gemensamma rötter och en gemensam historia som höll oss samman. I jämförelse med de flesta andra folk har svenskarna varit ett folk av god kvalitet.

   Läs hela här!

   https://bonnierhotet.wordpress.com/

   • Stefan Eriksson says:

    Lars Lindeberg, är det Ni som har skrivit det alster Ni refererar till i ert inlägg?
    Tycker bara det är konstigt att författaren inte presenterar sig själv, då det ju ligger en massa jobb bakom att skriva en historia.

    Vem är författaren? Ett svar skulle rent teoretiskt ge mer tyngd åt innehållet i artikeln.

    Man kan ju inte tro på allt som står skrivet, i all synnerhet när upphovet är okänt eller hemlighålls.

   • mats says:

    Eftersom jag är född kort efter kriget hörde jag hela min uppväxt orden “aldrig mer”. Men det var oklart vad som aldrig skulle ske mer.
    Krig? Nej, det var ju redan för sent med krig i Korea, Vietnam och Kongo, bland annat.
    Att folk skulle sluta tro på totalitära ideologier? Nej, många svenskar trodde ju öppet på kommunism och socialism.
    Att judarna inte skulle förföljas mer? Nej troligen inte bland svenskar. Däremot fanns garanterat judar som bestämt sig för att aldrig mer bli offer. Att dessa därför agerat för att aldrig mer hamna i det läget igen är fullt förståeligt. Det betyder dock inte att judar i allmänhet är konspiratörer mot resten av världen.

    Med detta sagt så finns det ett otrevligt, rent av osunt drag i den judiska läran, nämligen det att den hävdar att judarna är guds utvalda folk, förmer än andra. En del judar tror blint på detta, andra inte.

    • Lars Lindeberg says:

     Javisst Mats du har helt rätt! Som tillägg vill jag bara säga att kommunisterna var inte populära i Sverige! Jag blev tvångsansluten till Metalls Fackförening 1957 för att få jobbet på Kockums Varv i Malmö och eller men de höll vakt mot de “högröde” som de kallades, kommunisterna alltså! Såvitt jag vet så jagades kommunisterna med blåslampa av SÄPO och SAPO ända fram till 1990-talet! Själv trodde jag de aldrig skulle komma till makten i Sverige! Vi hade 1 kommunist i Maskinverkstaden han kom ingenstans med sitt agiterande när sedan Ungernrevolten kom då vågade han inte öppna munnen! Då teg kommunisterna!
     Men som du ser idag så är det kommunisterna som står bakom förstörelsen av Sverige 100%!
     Kommunism och judaism är samma sak det är helt klarlagt!
     Vårt problem idag är att Amerika är i händerna på judarna och är de som utför de krigsförbrytande krigen och Amerikanen är så inskränkt så han kan inte själv se det!
     Samma är det med svenska folket de kan inte se att det är Amerikanarna som är de värsta förbrytarna utan faller för propagandan att de är de “goda”!
     USA har legat i krig i 222 år av 239!

     Här är en bra redogörelse om Irak! Irak har plundrats liksom Libyen! In på bara benen! Av USA!

     Varför resulterade invasionen av Irak 2003 i en sådan kulturell förödelse och så många mord på intellektuella? Det konventionella svaret är att det var en följd av dålig planering och otursamma omständigheter i ett krig som hade till avsikt att befria irakierna. Författarna till den här boken hävdar att verkligheten är en helt annan.

     De visar att invasionen syftade till att rasera den irakiska staten för att omvandla den till en västvänlig lydstat. Det kaos som uppstod efter invasionen var ingen olycklig tillfällighet utan en medveten avsikt. En situation skulle skapas så att statens själva grundvalar underminerades. Författarna redogör noggrant för ockupanternas kallhamrade overksamhet, som ledde till ödeläggelsen av en av världens äldsta bevarade kulturer. Förutom förstörandet av oskyddade museer och bibliotek dokumenteras de riktade morden på närmare 500 akademiker, de omfattande kidnappningarna och fördrivningen av tusentals läkare, jurister, konstnärer och andra intellektuella. De visar att Irak utsatts för en systematisk kulturell rensning, som varit en del av en medveten strategi för att försvaga och slutgiltigt upplösa den irakiska staten.

     Detta viktiga verk vederlägger påståendet att invasionen hade för avsikt att befria ett folk med en stor medelklass, som själv skulle kunna utveckla en demokratisk kultur.

     http://www.alhambra.se/moten/kriget_mot_iraks_kultur.htm

    • Lars Lindeberg says:

     Som du ser så gjorde Ungrarna motstånd mot kommunismen! Då teg kommunisterna i Sverige! De vågade inte öppna munnen! 1956!

     https://www.so-rummet.se/kategorier/ungernrevolten

 8. Samuel af Ugglas says:

  I Mexico betalar man korruptionen vid ”kassa ett”.
  I Sverige bidrager alla till korruptionen och man säger att det är ”gratis”.
  Gott slut på lögnernas år 2017!

 9. Lars Lindeberg says:

  Juden är inte mer intelligent än andra eller smart! Juden är slug, mycket bakslug, ett drag som vi kristna ser som en stor synd!
  Men juden kan inte synda han har inget helvete, han har ett fördrag med Gud som då gör honom till övermänniska! Därifrån har de fått sitt storhetsvansinne! Därför ser sig juden som bättre än oss!
  En jude kan begå vilka oerhörda brott som helst utan fruktan för Guds straff!
  Juden behöver bara be om förlåtelse strax innan han dör så är han förlåten av Gud!
  Det är därför juden är så oerhört grym och bestialisk och fräck!
  Han har ju ett avtal med Gud!
  Denna lektion i judendomen fick jag av Bengt Knutssons hustru på en föreläsning om judendomen vid Lunds Universitet 1980! På den tiden var Bengt Docent vid Semitiskan i Lund och hans hustru hette Birgitta vill jag minnas men jag har glömt vad hon hade för titel! Paret Knutsson var oerhört kunniga de hade verkat i över 10 år och studerat i Jerusalem vid Svenska kyrkans institut där!

  Där är en avgrund mellan kristendomen och judendomen fick jag också lära mig!

  Jag fick också lära mig att Muhammed var en bedragare, det är väldokumenterat!

  Bonnierjudarna är bland de äckligaste individer vi har i Sverige!

  Nu har de stoppat ett par siter från Radioislam som jag tänkt använda som bevis mot de ökända Bonnierjudarna! Jag kan inte få upp dem! Återigen ett bevis på deras enorma slughet!
  De tror de kan stoppa oss! Men jag skall få fram dem! Så där har ni något att se fram emot!

  Gott Nytt År

  Lars

  • mats says:

   Jodå, det finns kritik att rikta mot den judiska läran. På en kurs vid Karlstad Universitet hade vi en judisk föreläsare som upprepade gånger hävdade att alla människor utom judarna är etnocentriskt fördomsfulla.

  • Du har nog nu slagit svenskt rekord i hets mot folkgrupp.

   • Lars Lindeberg says:

    Jan Andersson om nu det är ditt namn! Sluta spela på judarnas strängar! Att “lagen” hets mot folkgrupp bara finns visar att svenska folket inte styr i eget hus!
    Vi vet ju att det är judar och nyttiga idioter som ligger bakom den för att stoppa all kritik särskilt mot dem!
    Sverige håller på att gå under just på grund av judarna!
    För Guds skull stoppa dem medans tid är!

    Att säga sanningen till en förrädarregim är en revolutionär akt!

    Här är Putins tal, han säger sanningen!

    Lars

 10. Lars Lindeberg says:

  Här är återigen ett verk av de ökända Bonnierjudarna!
  Jag ställer mig frågande till hur detta kan vara möjligt överhuvudtaget!
  Ställ dig själv frågan!
  Med vilken lätthet judarna har förstört svenska kyrkan och den kristna tron!
  Var är Kungen som är den högste beskyddaren eller var!

  https://anthropocene.live/2017/12/25/en-liten-julbetraktelse/

  • mats says:

   Lars Bern kan uppenbarligen inte så mycket om det där. Han nämner inte Talmud som judarnas rättesnöre, han tror att evangelisterna tillhörde skaran lärjungar. Suck!

   Det finns en annan religion än judendomen som inte heller tolererar att bli kritiserad, islam.
   Enligt PEW research senaste prognos kommer muslimerna i världen att öka med 70% till år 2060, de kristna med 34%, hinduerna med 27%, judarna med 15%, lokala religioner med 5%, odefinierade med 3, övriga med 0, medan buddisterna kommer att minska med 7%.
   Ingen vet om det blir så, men det är helt klart läge att se upp med muslimsk expansion!

   • Lars Lindeberg says:

    Du har helt rätt där Mats, Lars Bern vet inte mycket och det han vet är fel! Jag förstår inte varför han blandar sig i!
    Det han har rätt i är att Svenska kyrkan är inne i en livsviktig kris och att det är utländska kvinnor som ligger bakom! Kommunister, lesbianer och allsköns drägg!
    Muslimerna är faran och de leds av judarna som är den största faran!
    Muslimerna används för att slå in dörrarna på de Europeiska hushållen!
    De är halvvägs nu!

    Omskärelsen, halal/kosher och månggiftet! Tre av fem pelare i islam!

    https://anthropocene.live/2017/12/25/en-liten-julbetraktelse/

 11. Kgb35 says:

  Inläggets ämne tycker jag är väldigt viktig och jag tycker det är synd att kommentatorsfokus hamnat på annat. Jag föreslår att antingen raderas kommentarer utanför ämnet eller så återpubliceras inlägget med mer aktiv moderering. Det senare är nog att föredra.

  Det är nästan så man blir konspiratorisk att någon vill flytta fokus från inläggets ämne.

  Som exempel skulle jag vilja framföra generalparagrafer som gör att den med rätt kontakter och jurister kan få ett kommun- eller regeringsbeslut som avviker från resten av en lags text. Samtidigt som andra medborgare inte får det.

 12. Lars Lindeberg says:

  Ja jo det är ju så med Sverige idag att skrapar du på ytan av nästan vad som helst så vad hittar vi väl där!
  Problemet är att ingen vill eller vågar se det!

  Denna Vitbok ger dig en inblick i hur de har penetrerat hela det svenska samhället!
  De arbetar på att Sverige och svenskarna skall försvinna!
  Det överskuggar allt annat!

  http://www.vitbok.se/

  God fortsättning!

  Lars

  • mats says:

   Lars, vi drar streck om judarna där!
   Jag ska skriva om Sions vises protokoll vid tillfälle. Då kan det finnas anledning för dig att återkomma i ärendet.

 13. Ivar Andersson says:

  Mats! Dags att filtrera Lars Lindebergs svada. Ingen anledning att han ska sabotera din blogg.

Comments are closed.