Vad kan Naturvårdsverket sköta?

Dagens inlägg påminner om gårdagens. Man kanske kan se det som en separat fortsättning. Allt fler instanser och organisationer börjar ifrågasätta om Naturvårdsverket (SNV) är rätt myndighet att hantera deras frågor. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) ifrågasätter tillsammans med Chalmers tekniska högskola om SNV är rätt instans att handlägga gruvbrytningsfrågor. SGU tillsammans med Bergmästarämbetet handlägger gruvfrågor, varför ska SNV få lägga sig i, undrar de.

Även Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) ifrågasätter SNVs uppdrag och hållning i ärendet. MSB gör det utifrån frågan om Sveriges försörjningsförmåga och beredskap. Vi kan behöva bryta vår egen uran för säkra el från kärnkraftverken vid en konfliktsituation.

Jägarnas Riksförbund ifrågasätter om SNV är rätt instans att handlägga jaktfrågor. Det gäller i princip alla viltarter rovdjur, hjortdjur, vildsvin, fåglar och säl.

Många bönder och skogsägare anser att SNV försvårar normalt brukande av mark i Sverige. Brukandefrågor borde istället ligga hos Jordbruksverket och Skogsstyrelsen, anser man. Boverket liksom vissa kommuner muttrar ibland om att det är för svårt att bygga strandnära.

Om alla dessa ansvarsområden skulle tas ifrån SNV och läggas på andra händer, då blir det inte mycket mer än nationalparkerna kvar att hantera för dem. Det kanske vore det mest utvecklingsfrämjande man kan åstadkomma.

Det här inlägget postades i Äganderätt, Aktuella övriga ämnen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

17 svar på Vad kan Naturvårdsverket sköta?

 1. Stefan Eriksson skriver:

  Det behövs en ”författning” och en domstol som har att bevaka efterlevnaden av denna författning, som i den bästa av världar skulle reglera myndigheters omfattning och inte låta dessa att växa ohämmat. Som en försvarslinje upprättad av medborgarna för skyddet av den enskildes mänskliga rättigheter.
  Varför inte? Det finns ju i andra länder som vi benämner demokratier.

 2. Rikard skriver:

  Hej.

  Att låta SNV övervaka nationalparker och andra skyddade områden låter utmärkt, så länge de inte ges ensamrätt på att avgöra vad som skall vara sådant område.

  Man kunde med fördel låta dem övervaka ”rennäringen” också.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  • Anders Rydén skriver:

   De kan inte sköta nationalparker.
   De flesta nationalparken är så kallad kulturmark, de kräver en kontinuerlig särskild skötsel.
   SNV lämnar oftast sådana nationalparker för fäfot.

   Kulturmark är förövrigt ett ord som miljörörelsen inte verkar vilja kännas vid.

   • Anders Rydén skriver:

    Här är ett exempel, citat från wikipedia:

    ”Den 24 maj 1909 beslutades att nio nationalparker skulle inrättas, bland dem Ängsö valdes tack vare sin idylliska och blomsterrika kulturlandskapsmiljö och avstyckades från Väringsö. En av initiativtagarna var Ivar Afzelius, som från 1892 var sommarboende på Väringsö. Till en början ansåg man att torparens arbete på ön fördärvade kulturlandskapet och blomsterprakten. Därför tilläts ön växa igen och sly och gran började ta över. På 1930-talet insåg myndigheterna sitt misstag och på 1940-talet inleddes arbetet att återöppna Ängsös landskap. Skötseln förföll igen under början 1950-talet, då nya insatser ledde till permanent förbättring av läget. Ytterligare åtgärder vidtogs under 1980-talet syftande till att återställa Ängsö till det skick ön hade vid sekelskiftet 1900.[3] Ängsö förvaltas 2015 av Länsstyrelsen i Stockholm”

    Ett typiskt exempel på hur stora delar av miljörörelsen har missat människans betydelse i ekosystemet.
    Jag är mer och mer övertygad om att svensk natur är direkt beroende av en levande svensk kultur.
    Min teori är att allmogen primärt inte har målat tavlor och rest statyer de har format det mesta av vår natur i stället.

    • mats skriver:

     Precis så är det! Detta bekräftas också av arkeologer och historiker. Men de historielösa anar inget.

     Redan på bronsåldern, alltså före Kristi födelse, anser man att södra Sverige (från Mälardalen och söderut) var i stort sett skoglöst vad gäller timmerträd, däremot fanns fruktträd och skottskog, det vill säga träd som hölls nere i stamlängd för kunna medge hamling av årsskott. Detta blev kreaturens vinterfoder innan man kunde börja odla vall till vinterfoder.
     Man behövde järnålderns bättre redskap både för att kunna så vall (plöja, harva) och för att kunna skörda, Lien!

   • Rikard skriver:

    Hej.

    Jag tänkte mer utifrån om de skall finnas så skall det finnas något de skall göra.

    Kanske man kan ombilda hela verksamheten till ”park rangers”, även om det kanske betyder personalomsättning och fortbildning?

    Missbruka av allemansrätten breder ut sig, hör jag ibland, när det gäller fiske i sjöar, åar, älvar och liknande på avlägset belägna platser.

    Kanske man skulle kunna göra om SNV till ett slags ’mounties’ med särskilt ansvar för att vara behjälpliga med vräkning och avhysning av folk som våldgästar, smutsar ner och missbrukar den svenska naturen?

    Det blir ju inte billigare för markägare att hålla sig med privat bevakning, om man betänker storleken på en del ägor.

    Bara ett par idéer i all välmening.

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    • Stefan Eriksson skriver:

     Nja!
     Våldgästa, nedsmutsning, missbruk torde väl vara ett ”fall” för de befintliga rättsvårdande myndigheterna som polis-åklagare.

     SNV skulle under noggrann uppsikt kanske kunna hjälpa till och sköta skogen med röjning och dikning. Om inte annat för att få en insikt om naturens beskaffenhet.
     (ovanstående är en liten aning parodi, då det är förmodligen utsiktslöst att få något vettigt gjort med personal från denna inrättning).

 3. Ivar Andersson skriver:

  Regeringen använder SNV som Obama använde EPA. Det regeringen inte får igenom i riksdagen låter man SNV utfärda regler för.

  • Stefan Eriksson skriver:

   Jo, så är det, och det går alldeles ”utmärkt” då tjänstemänniskorna där som bekant befriats från ansvar för fattade beslut.
   De går inte att ”välja” bort vid nästa val.

   • Ivar Andersson skriver:

    Jag bor i Linköping där SAABs flygverksamhet finns. Naturvårdsverket kräver en lägre gräns för buller än vad byggnadsstyrelsen kräver. Följden har blivit att SAAB överklagar alla byggärenden som hamnar innanför Naturvårdsverket definierade område och därmed undviker kostnaden för ljudisolering av nya bostäder.

 4. Samuel af Ugglas skriver:

  Hur var det, Göran Persson till St. Torp skänkte vederlagsfritt till ”lekstugan” på SNV 80.000 ha av Sveaskogs marker? Från ”allmän” egendom till en annan och Persson blev en levande legend!!!
  Allt för utplundrade skattepengar.

 5. Bengt Holmgren skriver:

  Kanske man kan och skall lägga ner SNV. Det finns alldeles för många myndigheter och verk. Och tjänstemännen är mästare på (och heltidsbetalda för) att hitta på nya arbetsuppgifter.

  • Göran skriver:

   Helt rätt. Det är bara att börja skrota myndigheter. De ställer till med mer skada än de gör nytta.

 6. Gunnar Littmarck skriver:

  Jag växte upp granne till Lars Karlgren som var far till jämnåriga kamrater.

  Redan mycket unga år blev vi vänner, jag kunde som tonåring gå över med en flaska whisky och sitta och prata då mina jämnåriga inte bjöd intellektuellt motstånd nog.

  En gång berättade Lasse att han blev tillfrågad om han vill bli chef för en ny myndighet, Lasse kollade noggrant upp det och tackade nej för han insåg att Naturvårdsverket skulle bli ännu en politiserad myndighet som på inget vis skulle värna svensk natur.

  Valfrid Pålsson tog uppdraget som han misskötte likt så många av dagens chefer för departement, myndigheter och verk, ingen nämnd ingen glömd.

 7. Niklas skriver:

  Problemet med att flytta över ansvar från naturvårdsverket till jordbruksverket och skogsstyrelsen, är ju att det redan finns alltför många miljönissar där redan. Dessutom skulle säker en del redan ”insatta” byråkrater följa med i denna flytt. Således skulle nog den praktiska vinsten för oss inom jord och skogsbruk bli ganska liten. Mycket skrik för lite ull.

  F.ö. är nog risken att jordbruksverket och skogsstyrelsen infogas i Naturvårdsverket, om MP får råda även efter valet. Hemska tanke.

  • Anders Rydén skriver:

   Flera hundratusen egensinniga skogsägare är nog den billigaste och bästa lösningen om man vill ha mångfald i skogen.

   • Stefan Eriksson skriver:

    Absolut är det så. Det är så det har varit och kommer så att förbli, om skogsägaren får hållas med sitt och SNF avvecklas.
    En äganderätt värt namnet skulle gynna mångfalden i naturen.

Kommentarer är stängda.