Hur mycket undersåtefiering tål svenskarna?

Ibland hänvisas till svenskens “rätt att sig själv beskatta”, när det ska läggas dimridå över vårt höga skattetryck. I verkligheten är det mycket värre. Skattemyndigheten anser att svenskarna är “obegränsat skattskyldiga” och har säkert fått riksdagens godkännande för detta genom ett undantag från grundlagens 1:a kapitel, 2§ andra stycket: Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten.
Den enskildes alltså, inte den generella välfärden. Så den enskildes välfärd är inte en fråga främst för oss själva?

I RF 2:a kapitel Skydd mot diskriminering står det:

12 § Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas därför att han eller hon tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande eller med hänsyn till sexuell läggning. Lag (2010:1408).

13 § Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas på grund av sitt kön, om inte föreskriften utgör ett led i strävanden att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor eller avser värnplikt eller motsvarande tjänsteplikt. 

I klartext, män får man diskriminera. Inte konstigt att så sker öppet idag.

Paragraf 15 inleds med orden: Vars och ens egendom är tryggad…. men resten av texten i de fyra styckena beskriver tämligen utförligt att egendomen inte är tryggad.

I grundlagen används för det mesta begreppet det allmänna, mer undantagsvis används det offentliga. Men vad som utgör det allmänna är dåligt definierat, inte minst var gränsen går mellan enskilt privat, ett civilt kollektiv, myndigheter och förvaltning. I första kapitlet 1§ står att: Den offentliga makten utövas under lagarna. Men den allmänna makten då, var kommer den ifrån?

I första kapitlet 2§ talas mycket om vad det allmänna ska göra. Bland annat:

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.
Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Vilket allmänna är det som ska främja en hållbar utveckling? Är det civilsamhället, det som inte är den offentliga makten. Är det sossenära organisationer? Är det skattebetalarkollektivet? Vad är hållbarhet för det allmänna?

Varför ska det allmänna tvinga principen om majoritetsbeslut (demokrati) på enskildas privatliv och deras familjeliv? Som jag ser det ska inte staten eller någon allmänhet lägga sig i hur vi fattar beslut i min familj. I synnerhet ska inte staten eller någon allmänhet bestämma hur jag ska leva mitt liv, genom hänvisning till att de tagit ett demokratiskt beslut i saken.

Jag tror jag förstår en av deras tankar, de behöver skydda allmänheten mot sådana som undertecknad. Vi behöver en ny grundlag och vi behöver en författningsdomstol värd namnet.

Det här inlägget postades i Frihet och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

16 svar på Hur mycket undersåtefiering tål svenskarna?

 1. Jan Andersson skriver:

  Alla sådana här anvisningar, föreskrifter eller lagtexter nedtecknas väl oftast i en stund av klarsyn hos de ansvariga överordnade som brottats med problem som uppstått därför att underställda handläggare i oförstånd gjort något annat. Den goda avsikten är att de negativa konsekvenser som uppstod DÅ inte skall återupprepas. Inom storindustrin som jag känner till gör man exakt samma sak ibland. Men det är oftast meningslöst eftersom samma problemsituation aldrig uppstår en gång till, verkligheten förändrar sig bara på ett eller två år så mycket att det nästan är roande att läsa de nyss författade anvisningarna. Man måste också skilja noga på systematiska och slumpmässiga fel, att förebygga slumpmässiga fel går per definition inte. Så vitt jag förstår är dessutom en lagtext bara ett slags förslag till hur man förebygger negativa handlingar, och straff kan inte utdömas förrän lagen prövats i en rättegång. Min slutsats är att man aldrig stillatigande ska godta sådana här önsketänkanden från överheten eftersom de kanske redan är överspelade av verkligheten, speciellt hos dem som kan tänka litet in i framtiden.

 2. Samuel af Ugglas skriver:

  I RF 2:a kapitel Skydd mot diskriminering står det:Paragraf 15 inleds med orden: “Vars och ens egendom är tryggad…. men resten av texten i de fyra styckena beskriver tämligen utförligt att egendomen inte är tryggad”.
  Kring den sista raden i den § 15 vandrar man som katten kring het gröt (eller en döende mus).
  Alla skall ha tillgång till naturen enligt “ALLAEMANSRÄTTEN”…?
  Vems natur avser man och vilken rätt åsyftar man?
  Socialistiskt flum, inget annat.
  Vår grundlag skyddar varken våra liv eller vår egendom mot övergrepp eller kränkningar, förmodligen därför som socialisterna enkelt kan försvara importen av främlingar.

 3. Sten-Arne Persson skriver:

  Fritjof Persson har på drygt ett år presterat en mängd videos på Youtube. En man född i Västerås som är i sina bästa år som har tillbringat en stor del av sitt vuxna liv utanför Sveriges gränser och som uppenbarligen undgått den svenska jantelagen helt och hållet. Svenskar i allmänhet har vant sig så till den milda grad vid att inte ha någon egen åsikt så länge de inte har drabbats själva. Djurskyddterrorn i Sverige är ett strålande exempel på detta.Tänk att så stor del av svenska folket tror blint på vad de ser och hör på SVT. När stora delar av vårt folk verkar ha anpassat sig till det politiskt korrekta. Då behöver vi en välutbildad och klok människa som Fritjof Persson som kan visa en helt annan verklighet än den som strömmar ut ur våra dumburkar. De siffror om redovisar hur många som tittat på hans videos är märkligt låga eftersom Fritjof har producerat videos kontinuerligt i över ett år. Jag anar att siffrorna kan vara justerade av PK-folket på något sätt. Det är i så fall mycket fult. Men ack så effektivt för att få folk att tro att det inte är något man behöver titta på. Med öppet sinnelag så borde det vara minst 100 000 som lyssnat på Fritjofs olika inlägg med tanke på makthavarnas förnedring av av vårt psykiskt misshandlade folk. Gå in och lyssna på denna länk https://www.youtube.com/watch?v=HWpEySNYs-k och sprid budskapet vidare

 4. Leif VE skriver:

  Se detta:https://medbloggen.se/2017/11/09/regeringsformen-ett-operativsystem-fullt-av-buggar/
  samt boken “Omstart Sverige” för en kraftigt reformerad regeringsform.
  Den nuvarande är verkligen ett hafsverk.

 5. Göran skriver:

  Lite lustigt att det står inskrivet i grundlagen att Sverige får hålla slavar. De facto är värnplikten ett slavsystem.

  • mats skriver:

   Sett på det viset står också att det är män som staten får förslava, men inte kvinnor. Detta i världens mest jämställda land.

 6. Göran skriver:

  Om vi tar yttrandefrihetslagen innebär det faktiskt en begränsning av yttrandefriheten. Någon sådan lag behövs inte och kan avskaffas direkt.

  Nog för att jag har läst grundlagarna några gånger, men då med andra ögon. När jag läser det Mats skriver, då blir jag mörkrädd. Vad är det för en skitlag rent ut sagt. Dock kan man inte stirra sig blind på lagtexten utan man måste läsa förarbetet till lagen där det står vad som avses.

  En lag ska inte innehålla svepande saker såsom såsom “det allmänna”. I princip betyder det konkret det intresse som majoriteten av den politiska makten innehar. Vanligt är “det allmännas intresse”. Men det efterfrågas aldrig utan är bara en politisk konstruktion.

  När man börjar förstöra äganderätten kommer man även att förstöra välståndet i landet. Äganderätten är grunden i ett samhälle som vill ha välstånd, som vill ha medborgare som inte svälter. Jag undrar om det finns en enda politiker som förstår det.

  • Kgb35 skriver:

   Lagen måste skrivas så att det är genom att läsa den man förstår vad som avses.

   Detta att man måste kunna ett antal “sura” för att förstå känns som att det är ett system som någon smart advokat infört.

   • Göran skriver:

    Det går åt båda hållen. Är lagen svepande, vilket många svenska lagar är, då får byråkraterna större handlingsutrymme. Finns det en vidare förklaring då får medborgaren mer skydd mot byråkraterna.

    Är det inte lite lustigt att jag ovan skriver att medborgarna får skydd. Men, så upplever jag det faktiskt. Jag ser inte våra myndigheter som något gott som gör något gott för mig utan mer som att de är något som bara försöker sätta käppar i hjulet.

    När det gäller tolkning av lagar, existerar det inget sunt förnuft i en domstol. Dessutom har vi politiska domstolar. Nämndemännen är politiskt tillsatta.

    I varje dom borde det redovisas vilket parti varje nämndeman representerar.

  • Jan Andersson skriver:

   Under renässansen när förståndigt folk började vakna upp ur sin tusenåriga flumtillvaro efter romarrikets fall när bara religiös vidskepelse styrde vad folk tilläts tänka och göra (känns det igen?) så fanns fortfarande Lex Romanus som ett utmärkt genomtänkt underlag för nya lagböcker. Modern lagstiftning grundar sig mycket mer på de tvåtusenåriga texterna än vad man skulle kunna tro. Bland annat detaljerade anvisningar om medborgerliga rättigheter gentemot staten. Det är kanske dags att plocka fram och läsa originaltexterna igen, för de nuvarande verkar att ha blivit förvanskade intill oigenkännlighet snart. För övrigt utlöstes renässansen av boktryckarkonsten. Idag har vi internet. Det finns stora likheter, men nu verkar vi istället sedan femtio år vara på väg tillbaka till tiden FÖRE renässansen… det vill säga medeltiden.

 7. Göran skriver:

  Intervju i Nya Wermlands-Tidningen med Rickard Axdorff, ordförande för Naturbrukarna.

  “Skogsägarnas moment 22”. Handlar om ersättning för skog som inte får brukas.

  https://nwt.se/asikter/ledare/2018/02/22/skogsagarnas-moment-22

  • mats skriver:

   Rickard är bra, men han kunde gott vara ännu tydligare. Exempelvis genom att säga att i den mån biologisk mångfald och miljövård är ett allmänintresse så måste allmänheten betala fullt ut. Gör de inte det är det ett bevis för att det inte är något allmänintresse och då ska de lämna helt fritt för markägaren att själv bestämma.

   PS. Dessutom nämner Rickard handelsbalansen. Men vi ska inte värna äganderätten för att den är bra för statsfinanserna, även om det också är sant. Vi ska värna äganderätten för att det är bra för ägarna – svenska medborgare. Mår svenska medborgare bra, då mår nationen Sverige bra.

   • Göran skriver:

    Exakt. Rent generellt blir det på det viset att mark som staten äger eller det allmänna vanvårdas.

    Jag kan inte tänka mig att en markägare som tar en tur i sin skog och äter en picknick vid en sjö lämnar kvar skräp efter picknicken. Det sker dock när folk har en picknick på allmän mark, eller annans mark för den delen.

    Många verkar även tolka allemansrätten som en rätt att få skräpa ned på annans mark. Det mest sjuka i det är att markägaren kan föreläggas att städa efter andra. Jag undrar hur det står till med moralen hos den byråkraten som bestämmer något sådant.

    Ren konspiratoriskt (igen) undrar jag om det är en avsikt från staten sida att se till att det finns ont om jobb i Sverige, för det tvingar faktiskt folk att låtsats att de inte har någon etik och utför åtgärder som är totalt omoraliska, eftersom det inte har något annat jobb som alternativ till deras smutsiga hantverk.

    • Samuel af Ugglas skriver:

     Är det inte lite märkligt, den socialistiska staten kan när som helst upphäva, utsläcka den så kallade “ALLEMANSRÄTTEN” på de fastigheter den är satt förvalta åt svenska folket?
     Vad med alla andra rättigheter som vi blir bestulna på?

     • Göran skriver:

      Vi kan bli bestulna på allt. Det är väldigt osäkert att äga fastighet i Sverige. Men äganderätten är på uppluckring i hela världen.

      I Sydafrika tar man inte ifrån de vita sin mark genom att bryta mot lagen. Staten ändrar lagen så att det blir “lagligt” att stjäla marken.

      Nelson Mandela var Marxist och kommunist. ANC är ett kommunistparti. Sydafrika är dömt att bli ett tredje klassens land.

      Svarta ledare uppmanar till våld mot vita och att vita ska tas ifrån allt de äger för att ges till de svarta. Dock uppstår två saker när man mördar en vit jordbrukare. Först blir alla svarta anställda utan jobb. Det andra är att ingen annan får marken. Fastighetsregistret i Sydafrika fungerar väldigt dåligt.

Kommentarer inaktiverade.