EU är inte förankrat hos folket!

Dagens gästskribent är Ulrik Petersson

Grundlagsskydd som fri stat togs bort
I samband med folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap hösten 1994 ändrades den svenska grundlagen, så att Sveriges grundlagsskydd som fri stat togs bort, vilket är förbjudet enligt lag. Grundlagsskyddet togs bort genom två riksdagsbeslut med mellanliggande riksdagsval 1994.

Redan innan svenska folket hade röstat om medlemskap i EU, så hade den svenska riksdagen fattat det första beslutet om att ta bort Sveriges grundlagsskydd som fri stat. Sveriges riksdag överlät då även beslutanderätt till EU i frågor som rör handel, jordbruk och den inre marknaden (EU-upplysningen, Sveriges Riksdag: “Grundlagen och EU”, 10/5 2005).

Trots att det var förbjudet, fattade riksdagen i november 1994 beslutet att upphäva grundlagsskyddet som fri stat. Detta var en form av statskupp. Det är sannolikt det största brott, som någonsin begåtts mot det svenska folket genom tiderna. Alla riksdagspartier (utom Miljöpartiet, vars riksdagsledamöter lade ner sina röster) röstade för att avskaffa grundlagsskyddet som fri stat.

EU-rätten
Därför gäller följande från och med Sveriges anslutning som medlem i EU 1/1 1995: “Principen om EU-rättens företräde innebär, att när det blir konflikt mellan EG-rätten och nationella lagar och regler är det EG-rätten som gäller” (Sekretariatet för Europainformation på Utrikesdepartementet: “Kort om EG” sid. 2, 1993, Stockholm).

I december 2001 lade regeringen fram propositionen 2001/02:72 “Ändringar i regeringsformen – samarbetet i EU m.m.”. I denna föreslogs en rad ändringar i grundlagen.

Genom två riksdagsbeslut med mellanliggande riksdagsval beslutade riksdagen i juni och i november 2002, att regeringsformen ska ändras i enlighet med regeringens förslag.

Regeringsformen har ändrats så, att riksdagen ska kunna överlåta beslutanderätt till EU inom ramen för samtliga EU-områden. 1994 överlät riksdagen beslutanderätt till EU i frågor som rör handel, jordbruk och inre marknad. 2002 utvidgades EU:s beslutanderätt till att omfatta utrikes- och säkerhetspolitik samt straffrättsligt och polisiärt samarbete.

Varje beslut om överlåtande av beslutanderätt ska antas av riksdagen med minst tre fjärdedelar av de röstande eller genom det förfarande, som gäller för stiftande av grundlag (EU-upplysningen, Sveriges Riksdag: “Grundlagen och EU”, 10/5 2005).

Men som framgår av regeringsformen kapitel 10:5 får grundlagsskyddet som fri stat aldrig avskaffas. Att detta likväl har skett, är en form av statskupp.

EU:s framtida existens kan ifrågasättas
1994-års och 2002-års beslut har Sveriges riksdag överlåtit beslutanderätten till EU inom ramen för samtliga EU-frågor. Båda besluten strider mot vår svenska grundlag. Dessutom tillkommer att riksdagen gett sig själva rätten att fatta beslut om att överlåta beslutanderätt till EU när helst det passar, utan att tillfråga svenska folket.

EU:s föreslagna grundlag syftade till att föra över ännu mer makt från de enskilda medlemsländerna till EU. På så sätt skulle en maktelit i fortsättningen ännu mer diktera över varje medborgares privatliv. Den föreslagna nya EU-grundlagen har bortröstats och har därför satts ur spel. Folket i Holland och i Frankrike har sagt ett klart nej till den nya EU-grundlagen.

Samtliga EU-länder var tvungna att godkänna EU:s grundlag, innan den skulle kunna börja gälla. Det hade räckt, att bara ett EU-medlemsland hade sagt nej till EU:s nya grundlag för att den skulle förkastas. Den föreslagna nya EU-grundlagen har därför lagts på is i Sverige.

EU:s nya grundlag har fallit, och därför kan även EU:s framtida existens ifrågasättas.

EU:s lagtexter hotar vår frihet
Motsättningarna mellan EU:s medlemsländer har fördjupats. Förutom förkastandet av EU grundlagen har även EU:s budget skapat stora problem mellan EU:s medlemsländer. Romfördraget, Maastrichtfördraget, Amsterdamfördraget och Nicefördraget är den lagstiftning, som 2006 styr EU:s medlemsländer.

De över 100 000 sidor lagtexter i dessa fördrag utgör redan nu ett starkt hot mot vår frihet som självständiga nationer. Genom dessa lagtexter har EU redan inskränkt medlemsländernas inflytande på viktiga områden. Den nya föreslagna EU-grundlagen, bygger på de gamla fyra fördragen, som idag dikterar oss, tillsammans med ny lagstiftning, som ytterligare förstärker EU som en superstatsdiktatur.

EU vill ta makten
Syftet med EU är att fortsätta att ta makten på så många områden som möjligt från de enskilda länderna. På så sätt förlorar människor möjligheten att kunna påverka sina liv, sin egen vardag och sitt eget lands framtid. EU:s superstatsdiktatur är inte förankrat hos folken i Europa.

 

Ulrik Petersson
Skillingaryd

Det här inlägget postades i Frihet, Gästlistan och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

15 svar på EU är inte förankrat hos folket!

 1. Jan Andersson skriver:

  Om Sverige bestämmer själva i några, många, eller alla frågor, vad skall EU göra åt det? Finns det några kännbara sanktionsåtgärder som skulle ge några andra än EU- kommissionärerna problem?

  • Åke Sundström skriver:

   Viktigt konstaterande! Valfriheten finns och faktum är ju att vi (och alla andra länder) klarar oss mycket bättre utan den parasitära kolossen i Bryssel (fast helst med fortsatt tullfrihet via ett enkelt frihandelsavtal, som gamla EFTA). Vid exit stiger välståndsnivån (BNP, korrekt mätt) genast med minst 2 procent. Under några decennier blir det många tusentals förlorade miljarder.

   Nej, hindret består av en allmän handlingsförlamning (utom när skatter skall höjas) plus de sinekurer som den gigantiska EU-byråkratin och låtsasparlamentet erbjuder för avdankade svenska politiker och tjänstemän. Intelligentias tystnad bidrar också till passiviteten, i synnerhet statsvetarnas och nationalekonomernas. Två discipliner där yrkesheder och sanningskrav inte längre står så högt kurs, därför att det numera är staten som styr i universitetsvärlden. Man biter inte gärna den hand som föder en; det var en lyx förunnad tidigare generationer i ett anständigare Sverige med en exemplariskt hederlig förvaltningsapparat och med politiker som tänkte mer på sina väljares bästa än på att sko sig själv på sina uppdragsgivares bekostnad.

 2. Samuel af Ugglas skriver:

  Vem har förhindrat svenska folket att vi kan sparka och straffar korrupta politiker?

  • Thor Ahlstrandt skriver:

   Samuel!
   Problemet är ju att det behövs ”visselblåsare” bland deras egna!
   Min erfarenhet från den senaste politiska turbulensen bland ledande M-politiker är att helt plötsligt dyker några av trätobröderna(systrar) upp som avhoppare och bildar ett nytt parti!
   Helt sjukt att inte ”tvätta byken” internt istället för att låta ett löjets skimmer falla över inblandade – inte konstigt att politikerföraktet blir mer omfattande!
   Enklast lär vara att inte rösta på de politiker man inte har förtroende för – både nationellt som lokalt!
   Snart vet man inte vilka man skall rösta på!!

 3. Mats Jangdal skriver:

  Det är bra att du ger konkreta exempel, Ulrik! Det är nog den verklighet ”det sovande folket” håller på att vakna upp till, att man kan inte överlåta demokratin till politikerna att sköta utan övervakning.

 4. Kgb35 skriver:

  Perioden sedan början av sjuttiotalet när 1809 års grundlagar, de som gjorde Sverige rikt, pausades måste få ett slut och de måste återaktiveras.

 5. Lars Lindeberg skriver:

  Detta har jag påtalat i mer än 10 år, tack vare internet! Det hela började 1975 med den Polske juden David Schwarz och Olle Svennings petition! Om att Sverige skulle bli mångkulturellt, allt bakom ryggen på svenska folket! Svenska folket blev aldrig tillfrågat och har aldrig blivit tillfrågade! Det är mer än en kupp, det är Landsförräderi! Olof Palme förrädaren var inblandad!
  Sedan dess har Sveriges regimer varit olagliga, kriminella!
  Endast lama förklaringar har kommit fram vilket vittnar om ett ovanligt dumt folk!
  Men uttrycket ”die dummen Schweden” kommer ju någonstans ifrån!
  Regimen är olaglig och bör arresteras och ställas inför Folkdomstolar och Riksrätt!
  Sverige är plundrat och sålt ut till utländska intressen, Riksbanken övertagen av Råttsköldarna!

  Men där är väl för många som skor sig själva något oerhört och det har aldrig förekommit i svensk historia tidigare!
  Härav tillståndet i landet!
  Att Sverige går åt Helvete skiter de fullständigt i!

  Bra beskrivning av Ulrik Petersson!

  Ps Sverige tycks börja vakna nu!

  • Niklas skriver:

   Lars! Här hittar du bakgrunden till uttrycket die dummenä Schweden http://www.faktoider.nu/dummen.html

   • Lars Lindeberg skriver:

    Jodå Niklas jag känner till uttrycket sedan 60 år tillbaka när jag som ung sjöman seglade på Tyskland bl. a. under mina resor jorden runt”!
    En annan aspekt som kommer upp är Jantelagen som vore den specifik för svenskarna, det är den inte alls utan den kallas ”Crab-mentaliteten” i engelsktalande länder!

    https://en.wikipedia.org/wiki/Crab_mentality

    Alla uttrycken likställda! Förnedrande!

    Som du ser så visar den på människans skröplighet och avundsjuka, så vi är ganska lika över hela världen!

    Men det största beviset på att svensken är den dummaste i världen är att de tom betalar för sin dumhet med eget arbete och pengar! Samt håller på att utrota sig själva!

    Det finns ingen som slår det rekordet!

    Annars tack för ditt inlägg Niklas och kom ihåg det!

    Lars Lindeberg

    Ps Sprid gärna denna informationen det behövs verkligen!

    Till det urbota dumma svenska folket!

 6. Sten-Arne Persson skriver:

  Tack Ulrik för att Du påminner om laglösheten hos våra folkvalda som under lång tid valt att låta sig styras av främmande makter med massmedias benägna skydd av bedrägeriet. Folkviljan har motarbetats med alla medel. Lögnen har satts i högsätet.
  Respekten för vår grundlag har varit under all kritik. Meningen med proceduren att grundlagen inte skall kunna ändras utan två beslut med ett mellanliggande val, var väl ändå att folket skulle få ta del av alla grundlagsförslag i god tid före det första beslutet i riksdagen så att man kunde förhindrat de statskupper som skett helt obemärkt i vår censurmedia i ohelig allians med regering och riksdag. Grundlagsändringen 2002 och 2010, den första med ”pensionsförsnillare” Persson vid rodret och den andra med ”öppna våra hjärtan” Reinfeldt vid rodret. Det första beslutet togs så sent som möjligt på vårriksdagen före valen för att folket skulle bli blåsta på möjligheten att stoppa grundlagsändringarna. Planerad respektlöshet mot sina väljare!
  Glorian hamnade rejält på sned före 2010 års val när våra ”böneutropare” (nyhetsuppläsare) i Radio och TV inte berättade för oss att våra egna riksdagsledamöter enhälligt tagit det första beslutet om grundlagsändring den 2 juni 2010. Däremot blev vi, under valrörelsen, underrättade av samma böneutropare” om att Kenya skulle ha folkomröstning om sin grundlag, vilket borde varit mindre angeläget för oss. Jag hörde inte ett pip om någon grundlagsändring under hela valrörelsen. Den 24 november briserade sveket då hade riksdagen tagit det avgörande definitiva beslutet. Folket helt ovetande om 424 sidor ny text i en ändrad grundlag. Aftonbladets rubrik ”Grattis – idag får alla svenskar ny grundlag”. För mig känns rubriken som ett medvetet hån.
  I stort sett hela svenska folket var ovetande om grundlagsändringen när de gick till val i september 2010. Vem eller vilka har utfärdat ordern om ”största möjliga tystnad i massmedia. När ska vi få en författningsdomstol och ett fungerande tjänstemannaansvar?

 7. Åke Sundström skriver:

  Visst var EU-anslutningen en statskupp!. Inte bara av det formella skäl du nämner utan framför allt därför att väljarna grovt vilseleddes av en förment opartisk konsekvensutredning. De professorer som offrade sin yrkesheder genom att skönmåla den nya unionen är EU-skandalens största skurkar. Ett om möjligt än värre svek från den s k intelligentian sida var tystnaden efter DÖ (decemberöverenskommelsen), den som också stred mot grundlagen och förvandlade Sverige till en parlamentarisk diktatur. Två steg mot den demokratiska avgrunden.

 8. Niklas skriver:

  Jo Lars! Det finns en del intressant fakta om Jante också http://www.faktoider.nu/jante.html

  Att just svenskarna skulle vara dummare än alla andra folk, låter också som en faktoid, även om jag ännu inte hittat det beskrivet av Peter Olofsson ännu. Så jag får nöja mig med att citera Albert Einstein. ”Två saker är oändliga, Universum och folks dumhet. Fast jag tvivlar fortfarande när det gäller universums oändlighet”…

  • Lars Lindeberg skriver:

   Jodå Niklas jag känner till vad du skriver efter 76 års leverne och studier i 70 år!
   MEN OSLAGBART I DUMHET är att svenska folket betalar och hjälper till att utrota sig själva!
   Det har aldrig tidigare förekommit i världshistorien!
   Att det händer i Sverige är tack vare den stora femtekolonnen som finns där sedan 200 år tillbaka sägs det!
   De är de farligaste vi har därför de verkar innanför vårt försvar!

   Ps Albert Einstein var en plagierare! Btw!

 9. Claes-Erik Simonsbacka skriver:

  EU:s NYA METODEN (”THE NEW APPROACH”) LAGSTIFTNING.

  NÅGRA BEGREPP:
  Harmoniserade standarder
  Harmoniserade standarder är Europastandarder utarbetade enligt de riktlinjer som överenskommits mellan Kommissionen och de europeiska standardiseringsorganen (CEN, CENELEC, ETSI) och som följer ett mandat från Kommissionen. De standarder som publicerats i The Official Journal, (OJ) anses fylla de väsentliga krav (”essential requirements”) i respektive direktiv (undantag är lågspänningsdirektivet, som har ett stående mandat att utarbeta harmoniserade standarder inom ramen för direktivet om allmän produktsäkerhet (2001/95EG ).

  Väsentliga krav
  Väsentliga krav anges i bilagor till direktiven och omfattar alla aspekter som krävs för att uppnå direktivets syfte. Direktivet om maskiner (2006/42/EG), implementerad i svensk lagstiftning som AFS 2008:03, ska säkerställa att berörda maskinprodukter inte medför några risker under normala användningsförhållanden.

  Tillverkarna får endast släppa ut säkra produkter på marknaden samt ska informera om eventuella risker

  Överensstämmelse
  I varje direktiv beskrivs vad bedömning av överensstämmelse ska omfatta. I direktiven finns också kriterier för hur tillverkaren själv kan göra när det finns mer än en möjlighet.

  Bedömningen av överensstämmelse kan utföras antingen av en första part (tillverkaren) eller av en tredje part (ett anmält organ). Bedömningen kan röra en produkts konstruktions- eller tillverkningsstadium eller båda dessa. Om en tillverkare anlitar underleverantörer för konstruktion eller tillverkning är tillverkaren likväl ansvarig för att bedöma överensstämmelse under båda stadierna.

  Tillverkaren eller dennes representant ska upprätta en försäkran om överensstämmelse med de väsentliga kraven i direktivet då produkten släpps ut på marknaden.

  Certifiering
  Vissa direktiv ger möjlighet till kvalitetssäkring enligt EN ISO 9000-serien, vilket hjälper tillverkarna att samtidigt uppfylla bestämmelserna i direktiven och bemöta kundernas behov. Under vissa förutsättningar ger det också tillverkarna möjlighet att dra nytta av sina investeringar i kvalitetssystem. Observera dock att i lagstiftningen är termerna ”certification” och ”registration” använda i en annan och bredare betydelse än i ISO 9000 och ISO 14000-serien standarder. De organ som utfärdar ISO 9000 eller ISO 14000 certifikat benämns i vissa länder ”certification bodies” och i andra ”registration bodies” eller ”registrars”.

  Ackreditering
  ”Ackreditering” är en term som ibland används som synonym för ”certification” eller ”registration”.

  I lagens mening är ”ackreditering” den procedur genom vilken en myndighet formellt bekräftar att en organisation eller person är kompetent att utföra en viss uppgift. I ISO-sammanhang är ”ackreditering” kopplat till ackrediteringsorganens arbete med att bedöma kompetensen hos certifieringsorgan.

  CE-märkning
  Produkter som uppfyller krav i direktiv om CE-märkning ska CE-märkas. Genom att CE-märka produkten försäkrar tillverkaren att produkten uppfyller de väsentliga kraven i relevanta direktiv och att produkten har genomgått den bedömning av överensstämmelse som föreskrivs i direktiven, med stöd av relevanta harmoniserade standarder.

  I flera direktiv finns bestämmelser om anbringande av CE-märkning. I vissa fall kan en annan märkning än CE-märkning vara föreskriven. CE-märkning är inte någon ursprungsmärkning.

  CE-märkningen är i regel inte heller en generellt säkerhetsmärkning!

Kommentarer är stängda.