Om axiom

Axiom är inom logiken en grundsats vilken inte kan ifrågasättas i ett deduktivt system. ”Axiomen är helt enkelt de satser vilka man kommit överens om att använda som grund” Ursprungligen betyder axiom på grekiska, åsikt. När man började använda begreppet var man alltså införstådda med att det inte inrymde någon absolut sanning.

Axiom duger bra till att sortera känd kunskap, just för att det rör sig i ett deduktivt system. Men för att skaffa ny kunskap är axiom snarare till förfång för vetandet, eftersom det inte utmanar till nytänkande. För det behöver man empiri, induktion och viktigast av allt, falsifierbara teorier. Den som vill fördjupa sig i vetenskapsteori får göra det på egen hand, jag tänker inte undervisa här, bara lägga en grund för mitt vidare resonemang.

I allt vårt samhällsliv förekommer ett antal olika axiom. Flera av dem har tillbakavisats eller falsifierats, men de biter sig fast i människors sinnen och olika meningsutbyten.

Ett sådant axiom är att det finns en allsmäktig gud. Till detta har fästs axiomen att denne gud är god, samt skapare av allt. Ett stort antal människor tror på detta och många anser sig skickade att förkunna denne allsmäktige entitets ord för att frälsa oss andra.

Men om denna entitet är allsmäktig, då kan den kommunicera direkt med var och en av oss. Mellanhänder av mänskligt kött och blod behövs inte. I väntan på att en sådan entitet hör av sig till var och en av oss är det bortkastad energi och sannolikt kontraproduktivt att anta att vi kan veta något alls om denna entitets makt eller vilja.

Det gäller särskilt om axiom nummer två är sant, att guden är god. För vilken god allsmäktig gud skulle avstå från att kommunicera med oss om denne har något intresse av kontakt?

Att det finns en sådan entitet som skapat allt och på det sätt som beskrivs i de så kallat heliga skrifterna, motsägs fullständigt av vetenskap som bygger på empiri och falsifierbara teorier. Exempelvis erbjuder evolutionen en mycket bättre (mer sannolik) förklaring till hur livet på Jorden kommit att se ut som det gör, än vad skapelseberättelserna gör. Lika fullt fortsätter kreationister att torgföra sina avförda teorier som den högsta sanningen. Dessa människor är i högsta grad faktaresistenta och håller fast vid sina falsifierade axiom.

Ett annat axiom, som ofta framförs av miljöengagerade människor, är att vår värld har en finit mängd resurser. Man påstår även, mot allt förnuft, att vi i flera år redan har förbrukat 1,5 gånger Jordens samlade resurser varje år. Redan med mellanstadiematematik kan man inse att ett sådant påstående måste vara falskt eftersom det faller på sin egen orimlighet. Men vår svenska statstelevision basunerar obekymrat ut sådana påståenden varje år.

Det hela är naturligtvis en fortsättning på Malthus 1800-talsteori om begränsade resurser. Att Malthus teorier flera gånger kunnat avfärdas som nonsens bekommer inte dem som ser dem som axiomatiska. Axiomet står i vägen för faktaintag.

IPCC lanserade för 30 år sedan axiomet att människan förstör planeten genom att släppa ut koldioxid. Den teoretiska konstruktionen var ihopsnickrad på lösa antaganden om atmosfärens och i synnerhet koldioxidens växthuseffekt. Trots att vetenskaplig kunskap om Jorden och dess atmosfär både innan och efter detta axioms lanserande har visat att CO2-halten både historiskt och förhistoriskt varit högre, utan katastrofal inverkan på livet (inverkan har vanligen haft positiv effekt) så vidhålls axiomet av dess profeter och av MSM. Trots att förutsägelser om negativa effekter som postulerats ur axiomet uteblivit, vidhåller man axiomet. Trots att man fysikaliskt kunnat visa att den ursprungliga växthusteorin inte håller, vidhåller man axiomet. Trots att ny forskning visar på gynnsam effekt med generellt torkhärdigare och livskraftigare växter och minskande öknar, vidhåller man axiomet. Trots omfattande redovisning av att varmare klimat historiskt varit bra för mänskligheten, vidhåller man axiomet att det innebär en katastrof. Trots omfattande redovisning av tilltagande mätfel från framför allt de landbaserade mätstationerna, samt avslöjande om manipulation av temperaturdata, där både mätfelen via urbanisering och nedläggning av stationer i kalla områden, samt manipulation som konsekvent visar på tilltagande uppvärmning, så vidhåller man axiomet att klimatkatastrofen närmar sig.

Fakta tillåts inte störa den bild man med axiomet bygger upp av en annalkande katastrof, allt i syfte att transferera makt och pengar till klimathotets kolportörer. De som borde granska och ifrågasätta denna axiomatiska propagandacirkus har å det grövsta misskött sitt uppdrag och istället spelat med. För att man inte vågat utmana konsensus, för att man föredragit att åtnjuta förmåner istället för motstånd, för att man inte begripit bättre, för att man låst sig vid en teori, ett axiom och inte klarar av att hantera skammen av sitt misstag, för att man vill uppträda med auktoritet, eller ett dussin andra anledningar.

Det här inlägget postades i Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

16 svar på Om axiom

 1. Dandersan skriver:

  Klimatsmarta val för att förhindra klimatförändring kanske inte är så smart!

  Är för att det är ett axiom som vi, som gillar att se positivt på klimatets utveckling och världens beroende av olja för att minska världsfattigdomen, kallas för förnekare?

 2. Thomas Gunnarson skriver:

  Visst är Gud allsmäktig. Det visste redan de gamla egyptierna… guden kallades Amun-Ra. Utan honom blev det kallt..

 3. Rikard skriver:

  Hej.

  ”An axiom or postulate is a statement that is taken to be true, to serve as a premise or starting point for further reasoning and arguments. The word comes from the Greek axíōma (ἀξίωμα) ’that which is thought worthy or fit’ or ’that which commends itself as evident.’

  The term has subtle differences in definition when used in the context of different fields of study. As defined in classic philosophy, an axiom is a statement that is so evident or well-established, that it is accepted without controversy or question.[3] As used in modern logic, an axiom is a premise or starting point for reasoning.

  As used in mathematics, the term axiom is used in two related but distinguishable senses: ”logical axioms” and ”non-logical axioms”.

  Engelska Wikipedia är vad herrfotboll är om svenska Wikipedia är damfotboll.

  ”Ett axiom är ett axiom” är ett axiom. Om det sedan ät vettigt, förnuftigt, sant eller ens användbart är en annan fråga…

  Guden ’Gud’ var synnerligen användbar – sett i vår allvetande backspegel kan vi se och jämföra tre monolitiskt monoteistiska läror: judendom ,kristendom och islam. Den första har en inbyggd dynamik i att böner ofta kan ha karaktären av en inre dialog med gud, där gud inte sällan ställs till svars för det ena eller det andra. Ett sätt för människor för tusentals år sedan att fundera över hur ’varför’ blir ’därför’.

  Kristendomen har detta via Jesus förkunnelse, och den kluvenhet som uppstår i skillnaden mellan guden ’Gud’ före och efter Jesus – GT vs. NT, enkelt uttryckt. Detta är än mer dynamiskt, och befrämjar dessutom teknologisk utveckling och därmed tänkande (att materia ger idéer vilka ger materia vilka ger… är inte en felaktig tanke) – att sedan organisationen som vi kallar ’kyrkan’ sökt hindra, styra eller promovera viss teknologi ändrar inte detta – inte mer än vad ägaren av brunn ändrar brunnen om han begränsar eller reglerar tillgången till vattnet.

  Islam däremot, sprunget ur en primitiv arabisk rövarhövdings hemgjorda hopkok på vad köpmän och andra på resa i Levanten och Arabien kunde berätta om kristendom, judendom, och den inhemska arabiska polyteismen (och det slavfolk araberna då var hade en lång tradition av profeter), saknar denna dynamik för en dialog med eller om gud. Istället premieras fatalism och blind lydnad på ett sätt som helt saknar motstycke i de andra religionerna – endast kommunismen och fascismen, eller det imperialistiska Japans fanatism kommer i närheten. Det är därför arabiserade kulturer saknar förmågan att skapa – det är en kättersk tanke. Där judar och kristna kan skapa, eftersom de skapar utifrån förutsättningar givna av gud, eller rentav upptäcker guden ’Gud’:s skapelse via sitt eget skapande, kan muslimen blott härma och förstöra.

  För att summera, och knyta det till klimathysteri: klimatpolitiken är överstatlig där ett en självutsedd grupp sanktionerar eller fördömer människor, länder och företeelser utan insyn eller översyn. Den är totalitär då den kräver att allas liv regleras in i minsta detalj för att maximera åtlydnad av det som kommenderats. Den är utvecklingsfientlig då den är fatalistisk: undergången är given, men man kan göra bot och på så vis undfå nåd så länge man späker sig.

  Likheten med en av de tre ovanstående torde vara uppenbar.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  • Mats Jangdal skriver:

   Både grekisk och nordisk polyteistisk mytologi (religion) har också haft ett resonerande förhållande mellan människan och den gudomliga nivån. Där de olika gudaberättelserna tjänat som exempelsamlingar på vilka konsekvenser olika val kan medföra. Sedan är valet fritt och konsekvensen får bäras av den enskilde.

   Det är intressant att du tar upp fascismen i samma resonemang som islam. Jag har funderat i banorna av att socialismen (socialdemokratin) förhåller sig till nationalsocialismen (nazismen) som islam till islamismen. Det som börjar som omtanke om medmänniskorna och livsvägledning graviterar obönhörligt mot totalitär underkastelse inför toppen på den maktpyramid som den egna ideologin skapat.

   • Rikard skriver:

    Hej.

    Visst är det så som du funderar över: en auktoritär lära är just det, oavsett vad den kallas eller om där ingår övernaturligheter.

    Led A: ”Gör som jag säger; jag besitter särskild kunskap!”
    Led B ”Eftersom du inte gör som jag säger, och inte misslyckas/straffas av gud(arna), måste jag tvinga dig att lyda – för din egen skull!”
    Led C ”Eftersom du protesterar/gör motstånd måste du kuvas!”
    Led D ”Eftersom du visar andra att man kan trotsa Ordet måste du näpsas offentligt!”

    Och så vidare; alla idésystem kan försätta sig eller försättas i den spiralen, även liberalism och libertarianism.

    man kan se vår (alltså mänskligheten) civilisatoriska utveckling som en idéprocess där vi inser/lär oss/upptäcker vilken grad av tvång som är motiverad i vilken situation, allt utifrån konsekvenserna/priset. Olika folk kör in i olika återvändsgränder, och tvingas backa, riva/övervinna hindret, eller dö ut i isolering och efterblivenhet.

    Personligen tycker jag mig se att ju längre styrande är från konsekvenserna av sina beslut, åsikter eller värderingar – desto sämre sköter de sin uppgift. Detta alldeles oavsett epok eller plats.

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

 4. Samuel af Ugglas skriver:

  Vad är det för fel på TIO GUDS BUD?
  De enda regler som kan rädda mänskligheten från total ödeläggelse enligt min mening.
  De ogudaktiga socialisterna, må vara svenska, tyska, franska, engelska eller andra, har aldrig värnat om den enskildes liv eller egendom. Det borde vara ett AXIOM!

  • Sten-Arne Persson skriver:

   Liksom den gyllene regeln som om den tillämpades skulle underlätta vår samvaro på klotet

  • Mats Jangdal skriver:

   Det är klart att vi behöver överenskommelser, regler, för hur vi ska uppträda mot varandra. Vi behöver det för vår egen skull, inte för att blidka en okänd gud.

   • Samuel af Ugglas skriver:

    Varför är det ”obekvämt” för min granne och nästa att tala och offentligt ta avstånd från begär och stöld?
    Är det relativiteten som spökar kanske?

   • Thomas Gunnarson skriver:

    Du utgår från din egen uppfattning. Religio tycks kunna översättas till ”sedvänja” ibland och det förklarar religionens funktion i ett samhälle. Ett kitt där alla medborgare finner sin åsikt oavsett intellektuell funktion. Skall ett samhälle fungera är det nödvändigt att man har ett sådant ”kitt” annars är allt i gungning… katolska kyrkan som är själva urtypen för en sådan funktion överlevde den politiska upplösningen av Romarriket och skapade ett socialt sammanhang i de senare självständiga provinserna. Ja, till och med i nya områden som Sydamerikas alla nationer. När nu detta kitt tycks tappa sin kraft och man i alla stater framöver söker nya kitt för den egna gruppen eller nationen så som Sverige nu står inför efter statskyrkans sammanbrott som sammanhållande funktion så bör vi nog vara oroade… Därför att Islam är en utmärkt religiös sedvänja helt i stil med nordisk tradition vilket Karl den tolftes popularitet i Turkiet på sin tid visade….

    • Mats Jangdal skriver:

     Så du menar att jag satte upp ett ogiltigt axiom att religion förutsätter dyrkan av ett gudomligt väsen?
     Kan du ge något exempel på en religion som inte har axiomet dyrkan av gudomligt väsen?
     För enkelhets skull räknar vi animism som kulturyttring.

     • Thomas Gunnarson skriver:

      Jag tycker problemet är ointressant. Då det är den del av befolkningen som tror på en Gud som bestämmer agendan… Vad man själv har för åsikt har framöver knappast någon betydelse.

 5. Sten-Arne Persson skriver:

  Prestigen är sanningens fiende nummer ett. Ju högre svansföring, desto större risk för allvarligare konsekvenser för deras medmänniskor och samhället i stort. Den ohämmade propagandan för invandringen, oavsett priset för svenska medborgare, är ett annat exempel. Dagistvånget, som man precis som med invandringen, drivit igenom med lögnen om den enorma samhällsekonomiska lönsamheten som många har uppfattat som ett axiom i båda fallen. Som när det gällde familjepolitiken påstods vara dubbelt så stor som vad den kostade. Om detta hade varit sant hade man ju kunnat lånat upp pengar och byggt ut till fulla behovet för länge, länge sedan. Skulle vi sedan lägga till alla sociala kostnader som uppstått på grund av samhällets kostnader för alla vabbdagar och för att inte nämna den skadliga stress hos barn och föräldrar på grund av alla familjeupplösningar arbetslöshet och missbruk av alla slag. Svenska folket är ett utmattat och utnyttjat folk, av allt förtal i massmedia och sveket av vår regering och riksdag. Politikerna som köper röster med hjälp av våra skattepengar som går ut i socialbidrag till Vivalla i Örebro t.ex. Till stor del röstar Vivallaborna på de som ger dem pengar i utbyte mot röster 63,87 % röstar på S, 12,83 % röstar på V, och 5,8 % röstar på C (Bilderberguppens parti) = 85,2 %. Samtidigt som svenskarna byts ut mot invandrare på valsedlarna i kommunvalen. Invandringen har blivit ett sätt att få sitta kvar vid makten centralt, samtidigt som man utarmar sitt eget folk endast för maktens skull. Muslimerna röstar på partier vars lagar de inte avser att följa när det gäller familjeliv och jämställdhet samtidigt som deras barn eldar upp bilar och våldtar våra kvinnor ordnar med gängbråk hot, rån och våldskultur utan att föräldrarna ingriper. De är inte här för att assimilera sig. Varför är de då här? De respekterar ju inte våra lagar. Är sharialagar ett axiom för de rättrogna?

  • Mats Jangdal skriver:

   Visst har du rätt i att även dessa politiska beslut rättfärdigats av axiomatiska (dogmatiska) ideologiska trossatser. De som är uppslukade av denna ideologi förmår inte se vad som är fel på den.

  • Göran skriver:

   Enligt imamerna och islamiskt trogna muslimer är muslimer i Sverige för att sprida islam och införa sharialag. Det är islams lära. Vill du avvika från det som muslim utför du en straffbar handling.

   Feministerna i Feministiskt Initiativ tror att de kan prata och resonera med islamister så att vi kan komma överens. Ja, det kommer faktiskt att fungerar till den dagen islamisterna inte längre behöver komma överens.

   Med tanke på detta val i år, och hur islamister har kommit in på olika positioner, konstaterar jag att islamiseringen av Sverige kommer att gå mycket fortare än jag har trott. Jag har tidigare räknat med att de behöver bli i majoritet i landet (ca år 2050), men inser nu att det behöver bara vara några riksdagsval så har de tagit över Sveriges riksdag. De behöver inte ens vara i samma parti utan kan sprida ut sig på alla partierna. Väl i riksdagen kan de rösta precis som de vill. De behöver inte följa sitt partis program. Att utesluta dem har ingen verkan, då de sitter kvar i riksdagen och kan rösta som de vill.

Kommentarer är stängda.