Klimatbedrägeriet

Detta var också tänkt som en insändare till KB, på precis under 3000 tecken inklusive mellanslag. Den första togs faktiskt in efter lite om och men. Den går fortfarande att kommentera, gör gärna det. Detta är nummer 3 av tänkta insändare, så jag publicerar den här i avvaktan på hur nummer 2 behandlas.

Jag har i decennier argumenterat mot att koldioxid (CO2) skulle vara en växthusgas. Helt enkelt för att det inte finns några bevis för ett sådant påstående. Det saknas vetenskapligt underlag. Jo, jag vet att det påstås finnas, men när man letar efter det så finns det inte. Analogin mellan CO2 och ett växthus är falsk. Att koldioxid ibland tillsätts växthus för att plantorna ska växa bättre, gör att man kan associera CO2 till växthus, men associationen leder till en falsk slutsats om CO2 som en växthusgas i atmosfären.

I cirka femton år har jag förklarat den ihållande klimatalarmismen med att de som kolporterar den är ute efter makt och pengar. De är bedragare som med falska argument söker vinning för sig själva, inte nåd för planeten.

När jag säger detta brukar de troende bli upprörda och fråga dels hur mycket jag får betalt av oljebolagen och dels hur jag kan vara så dum att jag tror att någon kan tjäna pengar på klimathotet, AGW. Att jag inte erhåller en krona i ersättning från oljebolagen är lätt att kontrollera. Min motfråga blir hur man kan vara så dum att man inte ser hur man blir bedragen med AGW.

De som tjänar pengar på AGW kan göra det på en mängd olika sätt. Några exempel som du kanske känner igen:
* Forskare som lever på att i sin forskning ”bekräfta” hypotesen om AGW.
* Tjänstemän i både privat och offentlig verksamhet som har sin lön för att berätta för kollegor och andra hur de ska bära sig åt för att minska ”klimatavtrycket”.
* Journalister som inriktat sig på att rapportera och skrämmas om AGW.
* Politiker som profilerat sig på AGW och blivit valda för det. De får även ersättning från skattebetalarna som ofta är högre än vad de tjänade utanför politiken.
* Innovatörer och företag som lanserar produkter som påstås minska den globala uppvärmningen. Dessa företag söker ofta lagstadgat påbud som ger deras produkt fördel på marknaden eller rent av monopol.
* Energiföretag som gynnas av skattesatser, subventioner och lagstiftning.
* NGOs och lobbyorganisationer som avlönar sina företrädare för att påverka politikerna. Mycket ofta får de betalt med skattepengar från politikerna för att utföra denna påverkan.

Alla dessa tjänar pengar på att ”marknadsföra” den obefintliga AGW. Flera av dem, främst politiker och större företag får dessutom makt av det. De får makt över politiken, över samhällsutvecklingen, över ekonomin, över medborgarnas val och vardagsliv.

I en medialiserad värld ska inte heller kändisfaktorn underskattas. Att vara känd i media har blivit en livsstil för somliga. I en del kända fall är det hela familjer som exponerar sig i media för att försörja sig. För att kunna leva på sitt kändisskap finns det vissa tabun som inte får brytas. Man måste upprätthålla sin godhetssignalering, exempelvis genom att alltid berätta om sin klimatoro och att man slutat äta kött. Att man sedan fullständigt struntar i både klimat och miljö är inget man visar upp i media.

Hela denna klimatcirkus inkluderas i det jag hävdar är ett bedrägeri. Världshistoriens största.

This entry was posted in Klimatbluffen and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

19 Responses to Klimatbedrägeriet

 1. Dandersan says:

  Igår fick jag ta del av Sveriges normaltemperatur beräknat för olika klimatperioder om 30 år.
  De perioder som redovisades gick från 1870-2018, dvs 5 olika perioder.
  Temperaturen hade ökat från +4,2 till +5,7 grader.
  Så uppvärmning har vi!
  Problemet för dem som tror att CO2 ligger bakom detta är att temperaturen ökar innan CO2 gör det!
  Ökningen var 0,8 grader fram till 1931-1960 och 0,7 grader fram till 1990-2018.
  Under den senare perioden har även solinstrålningen ökat med 10% på grund av fler soltimmar och färre moln.

 2. Samuel af Ugglas says:

  För oss amatörer duger den här: https://youtu.be/BB0aFPXr4n4

 3. Stefan Eriksson says:
 4. Göran says:

  Har någon här någon gång gjort en reflektion att modellen för koldioxid som växthuseffekt och den energi som går upp och ned bygger på att jorden är platt?

  • Mats Jangdal says:

   Nej, men förklara gärna!

  • Stefan Eriksson says:

   F-n vet! Modellerna som brukas för att övertyga otrogna har väl samma stöd och evidens som det påståendet att jorden är platt som en pannkaka.
   Det blir lätt så när inkvisitionen får bestämma.

  • Stefan Eriksson says:

   Jag kan ju INGENTING om hur det fungerar, men jag kan tyvärr inte se “grafiken” i den artikel Ni länkar till. Har jag bristfällig utrustning eller finns det nåt sätt att kunna se dessa grafer( som jag tror det är)?
   Med vänlig hälsning
   Stefan.

 5. splintved says:

  Gå gärna till originalartikeln och läs alla kommentarerna.

  • Mats Jangdal says:

   https://realclimatescience.com/2019/01/overwhelming-evidence-of-collusion/#comment-191971
   Nästan obegripligt att det finns så många gamla artiklar om väderfenomen i olika riktningar att alarmisterna vågar sig på sina lögner.

   • Åke Sundström says:

    Jag har ofta ställt mig sanna fråga, hur i h-e törs dom ljuga så ogenerat, speciellt inför sina egentliga uppdragsgivare, medborgarna, som via skatten möjliggör deras privilegierade tillvaro?? Har dom ingen som helst skam i sina doktorhattsprydda huvuden? Vad annat än ren anarki är detta, rättsstatens och demokratins sammanbrott? Även en och annan f d skojare som numera kallar sig skeptiker, t ex Lennart Bengtsson, har anledning att besvara den frågan, förklara sig och gärna be skattebetalarna om ursäkt. Det skulle göra luften lättare att andas.

    • Göran says:

     Det går utmärkt att ljuga om man vet att det inte kommer ifrågasättas i någon större utbredning eller de större massorna. Ditt ljugande kommer inte med i SVT eller i MSM, utan bara på några enstaka bloggar med få besökare.

     Om ditt ljugande når t.ex. 66% och du vet att dessa 66 % aldrig kommer ta del av de andra 33 % åsikter så uppnår du ditt mål med ljugandet.

     • Åke Sundström says:

      Visst, men i normala fall kan ingen lita på andras tystnad så förtigandekonspirationer brukar sällan vara framgångsrika. Fast i klimatfrågan har det hittills fungerat. Kanske har även skeptikerkåren bidragit till faktaresistensen och den klimatpolitiska dårskapen genom att alltför sällan slå fast de enklaste och viktigaste budskapen:

      1. Att varken IPCC eller någon annan bevisat mantrat om att klimathotet skapats av människan (AGW). Många klimatkritiker har fastnad i onödigt krångliga resonemang i stället för att kort konstatera att det fortfarande är kallare klimat än på medeltiden. Och att därför ingenting ovanligt hänt, bara en simpel uppstuds från den s k lilla istiden. IPCC:s och KVA:s häpnadsväckande påståenden att “det finns ingen annan förklaring” (än AGW) har inte heller bemötts särskilt kraftfullt. Att det senaste seklets samvariationen mellan CO2-utsläpp och temperatur ingenting alls bevisar har säkert nämnts i hävderna, men mycket få väljare har delgivits den insikten.

      2. Att även om hotbilden mot förmodan vore sann så är klimatpolitiken likväl felaktig – och värre ändå: rent kontraproduktiv. Ett seriöst IPCC skulle givetvis förorda en global CO2-skatt, lika för alla, eftersom utsläppen inte går att stoppa eller minska på något annat sätt (ett faktum!!). Att avstå från att rekommendera det effektiva vapen som står till buds visar mycket tydligt att syftet är ett helt annat än att rädda jorden undan en klimatkollaps. Att även skeptikerkåren är så tysta om detta finner jag i grunden obegripligt, även om jag tvingats notera att en del skeptiker i första hand är kärnkraftsvänner som (med rätta) befarar att den svenska atomkraftens tid ute om en global koldioxidskatt införs.

      3. Att IPCC och den globala makteliten i stället valt att förorda tandlösa Kyoto- eller Parisavtal innebär ett man medvetet FÖRVÄRRAR den globala miljösituationen och helt i onödan gjort världen mycket fattigare. Den saken – sannerligen inte oviktig – har skeptikerkåren inte heller varit så roade av att klargöra.

      Mats och jag har som bekant varit väldigt sams om klimatet, men jag är kritiskt mot att han på senare tid tackat nej till att driva punkten 2, samtidigt som jag menar att mer kraft borde ägnas också åt punkt 3. Väljarna är mer betjänta av den typen av insikter är att ta del av spekulationer om de stora kosmiska gåtorna. Sådant är spännande, men har låg prioritet eftersom huvudsyftet måste vara att påskynda en tillnyktring i den ödesfråga som klimatet utvecklats till.

      • Mats Jangdal says:

       Åke, du vet ju vad jag tycker och tänker om att ge FN eller EU internationell beskattningsrätt, oavsett föregiven anledning. Ge dem lillfingret och mist hela armen!
       Om det inte vore för det så vore det rätt, under förutsättning att AGW är korrekt. Men det är ju också fel. Därför faller en global CO2 skatt för min del.

       I övrigt är jag helt ense med dig!

       • Åke Sundström says:

        Jovisst vet jag – och du vet att jag i just denna ganska viktiga fråga inte delar din åsikt och gärna skulle se att du tänker om.

        En global CO2-skatt behöver ju inte alls innebära att man “ger FN beskattningsrätt”. Det räcker att i FN eller andra globala fora enas om rekommendera denna metod, men överlåta åt de enskilda länderna att genomföra en sådan skatt, på ca 1/10-del av svensk världsrekordnivå.

        Om några mindre stater avstår är det inget större problem. Den stora vinsten är att man tar död på Kyotoprotokoll, till intet förpliktande Parisavtal mm och att Sverige befrias från sitt tunga gissel: vår superkorkade och superhöga CO2-skatt. Ser du inte den poängen? Och den positiva inhemska bieffekten: Att förhindra en ärlig förskingring av många hundratals miljarder, som absolut gör bättre nytta som stöd till nyfattiga svenska pensionärer. Att en parasitär FN-byråkrati berövas sin nuvarande nära nog diktatoriska makt är en annan viktig poäng.

        Vi är eniga om, tror jag, att nejet till en global CO2-skatt handlar om ren och skär utpressning. Tredje världens strategi går ut på att väst ensamma skall betala hela notan. Att sätt stopp för detta är också väldigt mycket värt.

        Förvisso är AGW en lögn, men just nu regerar klimatnojan världen och då måste man utgå från denna verklighet. Det goda ändamålet, att medverka till att, precis som vi båda vill, avslöja AGW som ett rent och skärt bedrägeri helgar medlet, att godta en global CO2-skatt trots insikten om den egentligen inte skulle behövas.

        • Mats Jangdal says:

         Jo, jag förstår ditt resonemang också och det rätt tänkt i en god värld.
         Men jag känner mig som ställd mellan Scylla och Charybdis, vilket man än väljer blir det fel.
         Jag försöker navigera mellan dessa blindskär. Vilket ändå kan sluta i haveri.

         • Åke Sundström says:

          Ömsesidig förståelse ger plats för fortsatta försöka att hitta en gemensam grund i ett viktigt ärende.

        • rutger staaf says:

         Angående Sveriges höga CO2-skatt.
         Tror du att det är möjligt att våra klimatångestladdade politiker skulle sänka en skatt de fått igenom. De kan alltid hävda att den “globala” skatten är för låg för att göra verkan, att Sverige ska visa vägen. Sverige ska ju alltid vara bäst i klassen.

 6. Åke Sundström says:

  Så utmärkt bra! Och kors i taket för att du fått den publicerad. Hoppas den bryter medias tystnad i ämnet. Skall gärna försöka kommentera den.

Comments are closed.