NASA ”kubblar”

Kubblar är ett skånskt uttryck som jag lärde mig redan på 70-talet. Det betyder ljuger eller svamlar. Eftersom alarmister hänvisar till uppgifter på alarmistiska sidor tänkte jag titta in på någon sida som kolporterar klimathotet och se hur nära sanningen de ligger med sin propaganda. Det gör de ju inte! Nu var det rätt länge sedan jag var inne på en sådan sida. Den här gången blev det NASA och de har inte kommit med något nytt på tio år. Det är bara presentationen av propagandan som blivit flashigare.

Här har de listat nio som de kallar det, bevis för en hastig klimatförändring. En klimatförändring som de menar kan stoppas om vi slutar sprida koldioxid. Det är alltså fortfarande AGW-hypotesen, men nu utspridd på fler ord så att den ska bli svårare att genomskåda.

Bilden visar hur koldioxidhalten har ökat de senaste 200 åren jämfört med de senaste 400.000 åren. Men vänta! Det visar den ju inte alls! Mätserien som går upp och ner med de senaste fyra istiderna kommer från CO2-prov ur isborrkärnor. Där har gasen legat och läckt ut under en mycket lång period, sannolikt hundratals år, innan en gasbubbla blivit innesluten. De proven visar alla samma sak, nämligen att det aldrig blivit kvar mer än 300 ppm CO2 i bubblan. Det betyder dock inte att det inte varit högre halt i atmosfären vid någon tidpunkt. Det är helt enkelt en falsk slutsats.

Vad det egentligen har varit vet inte med exakthet. Men vi vet att vi kan få annorlunda svar om vi tittar på fossiliserade växters klyvöppningar. Men där kan vi inte få fram samma grafiskt vackra tidsserier.

Inte heller säger den ökade halten CO2 sedan 1950-talet att det är människan som är orsaken. Kurvan började ju peka ganska brant uppåt långt innan dess, innan vi kunde mäta halten direkt med instrument. Att jämföra instrumentdata med proxydata är alltid en vansklig business. Jämförelsen blir inte bättre av att proxydatan spänner över 400.000 år och instrumentdatan bara över 60.

Då kommer vi in på deras första ”bevis” för att människan är skyldig, nr 1. Nämligen att temperaturen stigit. Jaha, än se’n? All naturvetenskap som vi känner till sedan 200 år tillbaka, där vätskor, gaser och temperaturer behandlas säger att en gas i en vätska gasas ut fortare när vätskan värms upp. Först kommer värmen, sedan frigörs gasen. Aldrig tvärtom. Detta är alltså ett falskt bevis. Att det blivit varmare kan vi inte göra något åt, annat än möjligen glädjas. Det har ju blivit drägligare på planeten.

NASAs bevis nummer 2 hör ihop med nr ett. Haven har blivit varmare. Jaha, det var ju det jag nyss förklarade. Först kommer värmen, sedan kommer utgasningen! Vad som värmt haven vet vi inte exakt, men att det skulle vara människan är ytterst osannolikt. Hur skulle det ha gått till? Årsmån och naturliga variationer, främst hos Solen låter som rimligare förklaringar.

NASAs bevis nummer 3 säger att Grönlands och Antarktis istäcken krymper. Jaha, än se’n? Det är enorma både arealer och volymer is vi talar om. Att även någon promille av avsmältning av detta ser spektakulärt ut på bild betyder inte att det är vårt fel. Det betyder egentligen att den ismassa som finns kvar är ofattbart stor, när vi inte kan (in)se hur liten andel som smälter. Samt att det betyder att den ökade värmen har en betydelse, marginellt.

Bevis nummer 4 är likartat. Det handlar om andra glaciärer som minskar. Jaha, än se’n? Det gör glaciärer då och då. Det gäller särskilt glaciärer nära ekvatorn, som Himalaya och Kilimanjaro. Där är det enbart höjden som gör att det kan finnas glaciärer, vid havsnivå vore otänkbart. I Himalaya vet vi att sot från mänsklig aktivitet bidragit till att mörka ner glaciärerna på dess sydsluttningar, de absorberar mer värme vilket orsakar avsmältningen. Där är människan skyldig, men det är eldningen med ved och anlagda skogsbränder för att röja djungler som är orsaken till sotet, inte i första hand olja.

Bevis nummer 5, minskat snötäcke. Detta är inget bevis alls, det kan vi helt och hållet tillskriva naturlig variation, alltså årsmån.

Bevis nummer 6, ökande havsnivåer. Detta har vi behandlat så ofta och så utförligt  tillsammans med världens bästa expertis på området här på Frihetsportalen, Niklas Mörner mfl. Havsnivån fortsätter att öka i samma lugna takt som den gjort de senaste 10.000 åren. Så nej, ytterligare ett falsk bevis.

Bevis nummer 7. Minskande is i Arktis. Nej, det var en tillfällig dip 2013 när en svår sommarstorm förde stora ismassor söderut. Men nu är istäcket tillbaka i normala spår både för utbredning och tjocklek. Danska DMI följer det hela. Detta följer också i mycket hög grad årsmånsvariationer. Historiska isutbredningar har också dokumenterats av Fred Goldberg och det var med en klyscha värre förr, alltså stora naturliga variationer. Ett falskt bevis igen av NASA.

Bevis nummer 8, extrema väderhändelser. Detta är det mest spridda falska beviset, av flera skäl. Om termodynamiken fortfarande fungerar enligt vedertagna lagar så ska antalet stormar minska om temperaturen ökar och skillnaderna jämnas ut. Det har också hänt. Antalet allvarliga stormar har minskat sedan början av 1900-talet. Kanske ett indicium på att det faktiskt blivit 1°C varmare. Men att fler människor drabbas idag när vi är 7 miljarder på Jorden jämfört med när vi var 4, är i grunden inget att förundras över. Inte heller att försäkringsbolagens kostnader ökat.

Bevis nummer 9, försurning av haven. Detta har vi också behandlat utförligt här på Frihetsportalen. En välkänd forskare som Gösta Walin har bra på fötterna när han hävdar att havet är en buffrad lösning och därför tål mera CO2, om det skulle vara så. Men en stor fråga är om det verkligen gasats in mer CO2. För med varmare hav ska det gasas ut. Hur är det med den saken, NASA? In eller ut?

Inte ett enda ”bevis” håller måttet som bevis på att våra utsläpp av CO2 förändrar klimatet i någon riktning. Skattefinansierad false flag är vad NASA ägnar sig åt.

Om man inte med ett alexanderhugg kapar bort all klimatforskning som bygger på modeller och antaganden om koldioxidens växthuseffekt, kommer det ta ett århundrade att rensa bort de villospår som klimatalarmismens ”forskning” lämnat efter sig.

Det här inlägget postades i Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

15 svar på NASA ”kubblar”

 1. Dandersan skriver:

  Jag frågade SMHI om varför solens inverkan på temperaturen inte nämns när klimatförändringarna redovisades.
  17% mer soltimmar och 8% mer solenergi under 40 år i deras egna mätningar.
  Fick en video som skulle visa på sambandet mellan CO2 och temperatur
  Men där fanns även aerosolerna med, areosoler som minskar globalt.
  Vad kan Aerosoler ha för inverkan? Kanske svårt att förstå men dessa är viktiga för molnbildningen. Så ja vi påverkar globala temperaturen när vi reducerar utsläppen av dessa.
  En återgång till smutsigare luft-är det något för ungdomar att kräva?

 2. Stefan Eriksson skriver:

  Nr. 6. En liten rättelse;
  Jag tror Mats menar Nils Axel Mörner, och inte Niklas.

 3. Göran skriver:

  Lite roligt med NASA. När forskarna på NASA går in pension då går de gärna ut och berättar om alla fel NASA har. Förhoppningsvis kan Donald Trump få NASA att berätta sanningen och inte tillrättalagda uppgifter.

 4. splintved skriver:

  ja, CO2 från iskärnor kan man dyka djupt in i.
  Läs t.ex. Jaworowski, The Greatest Scientific Scandal of our Time
  Ernst-Georg Beck : ?
  samt även bifogad länk, spec. kommentarerna.

  http://www.klimatupplysningen.se/2008/07/25/historiska-co2-koncentrationer/

 5. Dandersan skriver:

  Är det inte så att de fubbar?
  Fuskar å Svenska.

  NASA hade två olika metoder att mäta havsnivåändringen på sin hemsida.
  Vattenståndsmätare och satellitdata.
  Av nån uppenbar men helt vidrig anledning valde de att klippa data från vattenståndsmätare och koppla ihop dessa med satellitdata och frankt påstå att det visar hur nivåökningen accelererat.

  Lätt att genomskåda för den skeptiskt lagda.
  P1 har just nu en vetandes värld om tillit till media.
  Ödmjukhet och nyfikenhet skapar en bra journalistik!
  SR har en del att lära, programmet ” klotet” är alltid så kul att försöka motbevisa.

  • Mats Jangdal skriver:

   Det är klart att de fubbar, och sedan kubblar de om det!

 6. Åke Sundström skriver:

  Sant, att ingen av de nio punkterna bevisar att AGW-hypotesen är korrekt. NASA ägnar sig i stället åt fakta som ingen vettig person ifrågasätter, t ex att CO2-utsläppen ökat och att en uppvärmning har skett.

  Men den avgörande länken fattas: det tydliga beviset för KAUSALITET, d v s att uppvärmningen helt eller i huvudsak är en följd av människans utsläpp. I en hastig sökning i NASA:s referenslista lyckas i varje inte jag hitta några sådana belägg. Och vår egen vetenskapsakademi, KVA, har som bekant påstått (i likhet med IPCC) att ”DET FINNS INGEN FÖRKLARING” än den antropogena. Även i det fallet utan tillstymmelse till argumentering.

  Har du själv, Mats, hittat snubblat över någon analys som försöker bevisa det påstådda orsakssambandet? Om inte, vore det väl anledning att ständigt påminna om detta helt centrala tomrum? Har ställt samma frågor till Gösta Walin och hoppas han hör av sig (gärna även i detta forum). På Klimatsans är det också glest med hänvisningar till skillnaden mellan trivial samvariation och påvisad kausalitet.

  Min egen enkla synpunkt är ett orsakssamband kräver en mycket starkt bevisning, i varje fall så länge som det fortfarande är kallare än på medeltiden. Jag får intrycket att ingen ens försökt leda den antropogena slutsatsen i bevis. Kan det verkligen vara så illa?

  • Mats Jangdal skriver:

   Den enda förklaring jag hört är att Arrhenius BEVISADE koldioxidens värmande egenskaper. Så nu VET de hur är, det behöver inte bevisa något mer. Nu räcker det att peka på samvariationer för att låtsas vara trovärdig.
   I värsta fall tar de fram Bolin (1960) och Revelle (1965), varpå de räcker ut tungan och säger så det så!

   • Åke Sundström skriver:

    Skulle du kort vilja rekapitulera Revelles bevis? Och själv kommentera dess giltighet? Bolin kan vi hoppa över, han har alltid varit mer politiker (SAP) än forskare.

    Att CO2 har ”värmande egenskaper” är givetvis inte något bevis för att uppvärmningen det senaste seklet orsakats av människan. Liknande uppvärmningsperioder, utan tillstymmelse till antropogent CO2, har det ju genom årtusendena varit gott om. Och även om den senaste uppgången varit kraftigare än inför medeltidens värmebölja, så är detta i bästa fall en indikation på ett möjligt orsakssamband, men ingen klar bevisning. Det finns ju gott om alternativa hypoteser, t ex av astronomisk natur.

    Så är vi då inte överens om att en bärande bevisning saknas vad gäller nutiden?

    Gösta Walin har ju också underkänt KVA:s påstående att ”det inte finns några andra förklaringar” men han vill för egen del inte utesluta att en viss del av uppvärmningen kan bero på växthuseffekten. Jag får dock intrycket, rätt eller fel, att han tar avstånd från påståendet att detta är den HUVUDSAKLIGA orsaken, vilket ju är den gängse/alarmistiska tolkningen. Att enas om att avfärda det påståendet vore ett stort framsteg i kampen mot forskarfusket och klimatnojan.

    Enstaka ordval kan ibland, liksom den lilla stenen, välta stora lass.

    • Mats Jangdal skriver:

     Kortfattat då.
     Hela rapporten finns här: https://climateandcapitalism.com/wp-content/uploads/sites/2/2014/06/Presidents-Advisory-Report-on-warming-1965.pdf

     Revelles rapport heter Restoring the Quality of Our Environment. Han svävar på målet och skriver att klimatförändringar kanske (may be) orsakas av CO2 och skulle kunna vara skadlig (deleterious) för människan. Jag skulle vilja översätta till mycket skadlig eftersom en möjlig tolkning av deleterious är utplånande.
     Han inleder med att sätta rubriken koldioxid från fossila bränslen – den osynliga föroreningen.
     I arbetet antar han att hälften av all CO2 från fossila bränslen kommer att stanna kvar i atmosfären och det verkar som glaset i ett växthus.
     Hur växterna skulle kunna göra skillnad på CO2 utifrån ursprung förklaras inte. Hur haven skulle kunna göra åtskillnad på CO2 utifrån ursprung när de rent mekaniskt – fysikaliskt tar upp CO2, förklaras inte.
     Hur CO2 från fossila bränslen till hälften skulle kunna bli kvar i atmosfären för evigt förklaras inte heller. Men det blir effekten av de ekvationer han redovisar.

     Detta har jag inte kontrollerat själv, utan det är Camille Veyres som redovisat det.

     • Åke Sundström skriver:

      Värdefull sammanfattning, säkert för fler än mig. I synnerhet verkar dina egna frågetecken välmotiverade och obesvarade av alarmistkåren. Noterar även Revelles egna ”skulle kunna” och det till synes höftade antagandet att hälften av koldioxiden stannar kvar i atmosfären.

      Nu vore det intressant att höra även Gösta Walins kommenterar till detta försök (tydligen ett av mycket få) att bevisa AWG-hypotesen. Är 50 procentantagandet mer än en ren gissning?? Och vad med övriga tänkbara influencer, solvinklar mm? Avskrivna utan vidare spisning? Eller?

Kommentarer är stängda.