Punktlista klimat

 1. Det finns ingen växthuseffekt i atmosfären. Uttrycket är ingen vetenskaplig konstruktion. Att det hävdas så, är resultatet av ett missriktat försök att beskriva atmosfärens betydelse för planetens utjämnade temperatur jämfört med planeter utan atmosfär. Ett växthus har en fysisk barriär som förhindrar vidare konvektion, det har inte atmosfären, vilket är en väsentlig skillnad. Uttrycket har fått en allt för bokstavlig tolkning, en tolkning som inte har stöd i fysiken. Växthuseffekt har istället blivit en politisk konstruktion som vetenskapen inte lyckats värja sig emot.
 2. Eftersom det inte finns någon växthuseffekt så finns det heller inga växthusgaser.
 3. Temperaturerna i haven kontrollerar jämvikten av koldioxid i systemet luft-hav. Det uppstår aldrig fullständig jämvikt eftersom ett utbyte ständigt pågår åt båda håll.
 4. Instrålad kortvågig solstrålning når vanligen jordytan som därvid värms. Den värmeavgivning till rymden som krävs för att Jordens temperatur ska vara i balans avges från jordytan via konvektion av vattenånga. Jordens medeltemperatur befinner sig approximativt stabil, via en dynamisk balans som gör små variationer naturligt oundvikliga.
 5. Först när vattenångan når en höjd där den kondenseras avges värmen som strålning. Kondensationen, i form av moln, regn eller snö, är en effekt av avgiven värmestrålning. Ett bevis för att det är Jordens utgående värme som överlämnas till rymden i form av långvågig infraröd strålning
 6. Den värmestrålning som uppstår i troposfären vid vattenångans kondensation kan inte ytterligare värma jordytan. Det är dock påståendet om att koldioxid i atmosfären återstrålar värme som är kärnan i IPCCs påstående om AGW.
 7. Medeltemperaturen hos en planet med atmosfär bestäms av 3 faktorer: atmosfärens massa, planetens gravitation på denna massa (tryck), samt tillförd energi (solinstrålning).
 8. Variationen i en atmosfärshållande planets medeltemperatur beror av fluktuationer i inkommande värme (eller utgående, skulle sådan variation förekomma). Solfläckar och andra variationer hos Solen är exempel på sådan inkommande variation, liksom variationer i Vintergatans interstellära strålning.
 9. Haven är en buffrad lösning, inte vatten. Kalkdepåerna i haven är så stora att någon märkbar försurning via tillförd koldioxid inte kan observeras.
 10. Eftersom haven värmts upp har den termiska avgasningen ökat. Alla påståenden om ökad surhet på grund av tillfört CO2 måste därför vara falska. En balansräkning kan utföras där beaktande görs för temperaturökning i hav och luft för sig, tillförd antropogen CO2, förändring av CO2-halt i luften respektive hav, CO2 relaxationstid i atmosfären. Som det är nu råder oenighet om ett antal av dessa parametrar.
 11. Korallerna har funnits i miljontals år och överlevt förändringar både i havens surhet och ytnivåer. De förändringar som noterats i antropocen tid i dessa avseenden utgör ingen fara för korallerna. Lokalt kan naturligtvis andra faktorer momentant påverka livsdugligheten. Men det har inget med nuvarande variationer i CO2-halt att göra.
 12. Enligt termodynamikens lagar är det temperaturskillnader som driver gasers omblandning, det vill säga vindar i atmosfären. Vid ökad värme på Jorden jämnas temperaturskillnaden mellan ekvator och polarområden ut via den ”termostat” som hadleycellerna runt ekvatorn utgör. Värmen ökar därför inte vid ekvatorn, utan fördelas ut mot polerna. Därför kommer allvarliga stormar att minska vid en uppvärmning. Den uppvärmning med 1K som noterats senaste seklet har empiriskt också haft den effekten (minskat antal stormar).
 13. Isbjörnen är en art som är flera miljoner år gammal. Den har överlevt både glacialer och interglacialer. Den är inte hotad av en uppvärmning. Sedan fridlysningen 1975 har den ökat från 3000 individer till 30.000.
 14. Havsytans läge är erkänt svårbestämd. Inte bara för att havet ständigt rör sig som tidvatten och vågor, utan också för att det är svårt att finna fasta platser att mäta ifrån. Varken jordyta eller havbottnar är tillräckligt fasta punkter då även denna materia är plastisk och rör på sig. De bästa mätningarna och beräkningarna visar dock att havsytan sedan den senaste istidens slut har höjts i en mycket jämn takt av 15-18 cm per sekel. Så också i vår tid.
 15. Innevarande interglacials civilisationsoptimum inföll för 8000 år sedan och varade cirka 2500 år. Det var då minst 2K varmare än idag. Liknande medeltemperaturer har nåtts vid senare varma perioder, t.ex. den romerska värmeperioden och den medeltida värmeperioden. Men dessa varade inte alls lika länge som civilisationsoptimum.
 16. Status quo existerar inte i naturen, har aldrig gjort det, kommer aldrig att göra det.
 17. Redan för 2500 år sedan beskrev filosofen Herakleitos naturens ständiga variation med att en man kan inte två gånger stiga ned i samma flod. Det brukar sammanfattas med uttrycket panta rei (allt flyter). Något har alltid ändrats mellan gångerna och floden är därför inte längre densamma. Detsamma kan även sägas om mannen, som den andra gången måste vara äldre än den första gången.
 18. Svenska språket har också ett gammalt uttryck för ständig förändring i naturen, årsmån heter det. Man kan inte förstå komplexiteten i ett kaosartat system, som klimatet är, om man inte först tagit till sig insikten om vad årsmån för med sig.
 19. Koldioxid är livets gas. Det är den gas som växterna behöver för att med vatten och solljus skapa sockerarter och cellulosa, samt syrgas. Mat för oss att äta och luft att andas. Miniminivå för vad växterna behöver är runt 150 ppm. Optimum cirka 800-1000 ppm. Skadlig nivå för människor är 5000 ppm och uppåt. Över 8000 ppm är troligen direkt dödligt.
 20. Livet på Jorden behöver både förnyelse av växternas andningsgas, koldioxid, och djurarternas andningsgas, syre. Detta är Jordens viktigaste kretslopp och det måste vara hållbart. Skulle det ena ta slut skulle livet på Jorden upphöra.
 21. Uthållighet av detta kretslopp mellan växter och djur är det effektivaste sättet att bromsa den entropi som enligt termodynamiken till slut kommer att resultera i död och total stillhet vid absoluta nollpunkten, 0 K.
 22. Kraven på att stoppa alla kodioxidutsläpp, eller rent av samla ihop CO2 och skicka ner i underjorden är bokstavligt talat en villfarelse gripen ur luften. Skulle det lyckas över förväntan skulle vi alltså utplåna det gröna livet.

The Hothouse Limerick

There was an old man named Arrhenius
Whose physics were rather erroneous
He recycled rays
 in peculiar ways
And created a ”heat” most spontaneous!
Timothy Casey, 2010

Det här inlägget postades i Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

20 svar på Punktlista klimat

 1. jmm skriver:

  Januariöverenskommelsen innehåller en myriad av ”gröna” skattehöjningar:

  https://jmm.nu/januarioverenskommelsen-gron-skattevaxling-klimat-miljo/

 2. Mats Jangdal skriver:

  Fick in en debattartikel i KB i fredags.
  http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/vad-hotar-klimathotet/

  • SasjaL skriver:

   Bra skrivet!

   Grön tillväxt eller tydligare: vattenmelonsekonomi, grön på utsidan, röd på insidan.

   Du har min röst, i.o.m. SD:s allt ökande svek.

 3. Mats Persson skriver:

  Tack Mats!
  Mycket bra sammanfattning och översikt av de fysikaliska och kemiska skeenden inblandade i det så kallade ”Klimathotet”.

 4. Samuel af Ugglas skriver:

  Trycker upp den till alla mina ungdomar. Riktigt spännande blir det att hålla förhör på semestern och skollovets näst sista dag.
  Tack för det du skriver är överskådligt och på utmärkt svenska.

 5. Göran skriver:

  ”Miniminivå för vad växterna behöver är runt 150 ppm. Optimum cirka 800-1000 ppm.”

  Enligt Patrick Moore, en av Greenpeaces grundare, är den optimala nivån 1.000-2.000 ppm.

  Hur som helt är 400 ppm alldeles för lite.

  Nu har några stolliga knäppskallar kommer på någon teknik att2 suga upp koldioxid och omvandla den till syre och växtprotein. Läs följande artikel på Samnytt.se ”Högeffektiva ’biosolceller’ ska suga upp koldioxid ur atmosfären” :

  https://samnytt.se/hogeffektiva-biosolceller-ska-suga-upp-koloxiden-ur-atmosfaren/

  Nu skulle vi kunna diskutera mat, vitaminer och mineraler också, men växtprotein kan inte ersätta animaliskt protein, vilket stollarna tror.

  Jag blir så trött på alla som påstår att djur är skadliga och växter är nyttigt och hållbart. De kostnader som uppstår på grund av att vi äter växter är större än vad intäkterna är på växtproduktionen. Är det hållbart? Lite enklare. Intäkter för växtproduktion – kostnader för sjukvård och alternativkostnader för andra hälsoproblem = minus.

 6. Gunnar Littmarck skriver:

  När Lars Bern skriver om glyfosat, vaccin, konventionellt odlad mat och en hoper till dumheter som han visar att han har noll koll på, så drar klimatalarmister att allt annat med är lika korkat.

  När Mörner jiddrar om slagrutor som blir hans påståenden om historiska havshöjder ointressanta för alarmister, inte minst då Mörner visar att han inte kan geologi så tillvida att de delar av kontinentalplattor som ligger under hav flyter upp då dess landdelar tyngs ner av inlandsis d.v.s. historiska höjder är relativa inte globala.

  Det finns studier från Stillahavsöar som tyder på en variation på 2m de senaste 100 miljoner åren, men havsbotten sjunker ju av ökad gravitationskraft och flyter upp av minskad vilket är anledningen till att alla geologer vet att erosion inte påverkar havshöjden (och därmed vet de att inte heller smältande landisar gör det).

  Om du Mats hade tagit kontakt med en elektrokemist så skulle du kunna få vara med och testa.

  I bara kvävgas och syre likt 72% N2 22% O2 går elektromagnetiska vågor utan att påverka.

  Så skulle du Mats få se hur energiflödet minskade då CO2-tillförs.

  Teoretiskt max från en svartkropp med 15C är 18,4W/kvm det går att närma sig med höga halter.

  Atmosfären har dock CO2 i 10 km så mättnaden tycks inträffa vid 150 ppm (om än mättnaden aldrig blir 100% så blir ökningen så liten att effekten inte går att mäta).

  Därför Mats gör detta inlägg som är så enkelt att såga vetenskapligt att allt du skriver faller för de som borde lära sig att CO2-hotet är vetenskapligt avvisat.

  Trist va?

  • Rikard skriver:

   Hej.

   Har du använt översättarprogram utan att redigera, eller är det slarvfel? Jag har svårt att först vad det är du skriver om ,eller vad du menar, vilket är synd utifall du avser att tillföra mer kunskap.

   T ex ”Atmosfären har dock CO2 i 10 km…” 10 km vadå? På höjden, antar jag men då skulle det betyda att koldioxid inte påträffas under/över dessa 10 km. Du ser kanske vad jag menar med att din svenska är så dålig att man inte förstår vad du menar.

   Du har säkert vettiga synpunkter, men du måste göra dig förstådd. Jag menar, meningen:

   ”I bara kvävgas och syre likt 72% N2 22% O2 går elektromagnetiska vågor utan att påverka.”

   Vad betyder det? Det ser ut som ’Goddag yxskaft’. Utan att påverka vad? Det ser verkligen ut som en datoröversättning.

   @Lars: heja! Lycka till med politiken och opinionsbildandet – trägen vinner. Rätt vad det lider kanske du blir utsedd till expert av gammelmedia, och då kan det bli räkmacka och TV-soffa som en bättre sorts yrkestyckare – jag menar, titta på vad de hyr in för folk: Schulman, Greider, Sarnecki, Linnea Claesson, och så vidare. Förr eller senare känner även gammelmedia behovet av att vända på kuttingen för att missbruka ett uttryck – då ligger du bra till, som börjar bli publicerad.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

  • Mats Jangdal skriver:

   @ Gunnar, Rikard har redan förklarat hur svårt det är att förstå vad du skriver. Men jag gör ett försök.
   Både Bern och Mörner har sina egenheter, men det har även du och jag. Ändå tror vi att just vi kan bli tagna på allvar när vi menar allvar. Eller hur?
   Jag tror att tänkande människor kan se förbi Bern och Mörners andra sidor om de vill förstå vad de säger. Slagrutor har intresserat många människor, även mycket kloka sådana. Det fungerar inte alltid som förväntat, men ändå tillräckligt för att väcka en nyfikenhet.
   Jag har själv sett både slagrutor och blodstämning fungera, men jag kan inte förklara det. Något får det att fungera, kanske osedvanligt god placebo.

   När det gäller vad du skrev om CO2 i atmosfären, ska jag tolka det som att du menar att CO2 absorberar och omgående reemitterar energi i alla riktningar, 360°?
   Men det betyder ju i ”värsta” fall en fördröjning med någon tidsenhet. Det kan inte betyda total blockering, oavsett hur mycket CO2 du staplar upp.
   Om du menar integralen, arean under grafen för koldioxids avtagande växthuseffekt som vissa, både alarmister och skeptiker kan samsas om, så ger det inte heller någon total blockering.

   Den enkla sanningen är att CO2 logiskt inte kan utgöra en total blockering av utgående långvågig värmestrålning (outgoing longwave radiation, OLR) över 150 ppm som du föreslog. För då hade vi redan varit kokta för länge sedan. Inte ens IPCC föreslår det.

 7. Åke Sundström skriver:

  Ny utmärkt lista.

  Men än gång: varför drar du inte de konkreta slutsatserna av de övertygande 22 punkterna? Är det inte det läsarna framför allt vill veta, och det enda som kan påverka en bredare opinion?

  För visst vet du lika bra som jag att väldigt få väljare är förmögna att förstå den naturvetenskapliga bevisningen, men att mångdubbelt fler begriper elementär logik. Som att ”man inte behöver reparera något som inte är skadat” eller att den ofarliga, tvärtom nyttiga, koldioxiden absolut inte bör straffbeskattas, som nu.

  Varför inte som punkt 23 rikta sig direkt till klimatpolitikens okunniga offer och ställa två tydliga krav: 1) att den svenska klimat-och energipolitiken helt skrotas. Och 2) att vår extremt höga koldioxidskatt måste ersättas av konkurrensneutrala energiskatter, lika för all, t ex i form av en särskild. energimoms.

  Nog med argument, dags för reformer! Hög tid för en revolt mot en korrupt elit av politiker, fuskande forskare och maktlojala medier.

  • Mats Jangdal skriver:

   Säg det, troligen för att jag är för optimistisk om folks förmåga att dra korrekta logiska slutsatser utifrån redovisade fakta.
   Min debattartikel här är mer i linje med vad du efterfrågar.
   http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/vad-hotar-klimathotet/

   • Åke Sundsström skriver:

    Sant, där fanns den korta meningen att ”I Sverige kostar de meningslösa klimatåtgärderna årligen miljarder för skattebetalarna”. Men ingenting om varför åtgärderna är meningslösa eller om vilka beslut som krävs för att åtgärda problemet. Här saknas fortfarande en förklarande länk i argumenteringen.

    Bra förstås att KLP nu tänkt om, tack vare dina insatser i styrelsen. Men varför denna senfärdighet? Man skulle förstås ha tagit ställning emot klimatpolitiken för länge sen.

    Här har partiet ett trovärdighetsproblem. Dina insatser har öppnat deras ögon, men frågan kvarstår: Varför har ett förment libertarianskt. parti så länge ha varit så väldigt tyst om detta flagranta planekonomiska systemfel? Och därmed – ofattbart nog – tillhört den antiliberala dårskapens möjliggörare! En förklaring och en ursäkt vore kanske på sin plats? Det skulle öka i varje fall min vilja att stödja partiet i detta och kommande val.

    • Mats Jangdal skriver:

     Nej, jag sitter inte i styrelsen för KLP. Men jag är aktiv på det interna forumet.

     Politiska partier fungerar till stor del som alla andra organisationer. Även om man valt ett parti för att man gillar grundkonceptet, så nöjer sig de flesta med att stödja konsensus.
     Så länge det inte finns en stark och ihärdig röst i partiet som motsätter sig slaveri, vänstertrafik, klimatpolitik eller något annat som av tradition eller slentrian bedrivs i riket, så nöjer sig majoriteten med att fundera på hur man ska få makten att styra över detta.
     Man funderar inte över hur man ska gå emot strömmen och föreslå något annat.

     • Åke Sundström skriver:

      Skrämmandet, om du nu gör en korrekt tolkning. I synnerhet som vi talar om ett i grunden revolutionärt parti. Eller handlar det mest om tanklöshet eller den lockelse som dagens korrupta system med sina många sinekurer erbjuder? Var finns den frihetliga entusiasmen och glöden?

      • Mats Jangdal skriver:

       Min beskrivning gäller främst gammelpartierna vad gäller att önska makt över status quo.
       I KLP finns det vildhjärnor så det räcker och blir över.
       Men även där gäller att man måste argumentera ihärdigt för det man vill få acceptans för. Vilket med nödvändighet innebär att några blir besvikna.

  • Jan Andersson skriver:

   Nu måste nog någon även förklara varför det måste vara skatt på sådant som absolut inte skall begränsas i sin användning av kontraproduktiva skatter. Alla på jorden behöver jobb, behovet av livskvalitetshöjande teknik är stort även i Sverige. Pengarna vi betalar för en kW skall gå ograverat till dem som utvinner, producerar och distribuerar energin i bekvämt användbar form, inte till det svarta hål som kallas statskassan.

   Om vi av någon svårbegriplig anledning fortfarande skall gödsla pengar över Afrika, vore solcellsdrivna luftkonditioneringsanläggningar kanske det som folket där mest skulle önska sig, så att de kunde orka jobba och tänka själva.

   • Åke Sundström skriver:

    Sant, Jan, att flertalet skatter är kontraproduktiva (eller stöld, som radikalliberaler brukar säga). Men skadan blir särskilt stor när en skatt utan skälig anledning (miljöförsämring t ex) är diskriminerande Som nu, när koldioxidskatten är så hög att fossila energislag helt slås ut. UTAN att några bärande miljöargument kan åberopas, som Mats och andra så utförligt bevisat.

    Att göra beskattningen konkurrensneutral är därför ett självklart förstahandskrav. Förslagsvis – som jag tidigare nämnt – via en särskild energimoms på cirka 50 procent, lika för alla miljöpåverkande energislag (inkl vindsnurror och vattenkraft).

    Det skulle i ett slag sätta stopp för dagens oerhörda samhällsekonomiska förluster på grund av fortsatta fel- och överinvesteringar i vindkraft, nya elnät, höghastighetståg mm. Och alla tankar på ny kärnkraft skulle förpassas till historiens skräpkammare för feltänkta projekt. Att gödsla pengar över Afrika är givetvis också fel, men det är en annan debatt.

    • Jan Andersson skriver:

     Vi har inte hur mycket pengar som helst. Löntagare kan kompenseras för att kunna betala sina energiskatter; företag kan inte det. Företag behöver varje tjänad krona till investeringar och kvalitetshöjningar för att kunna konkurrera, anställa fler och sälja mer på export för att tjäna riktiga pengar åt Sverige.

     Skogsindustrin har historiskt under långa perioder nästan ensamma stått för plussidan i handelsbalansen mot utlandet. Kom ihåg att skogsindustri har varit en svensk paradgren sedan 1870-talet, Karlstad är fortfarande i högsta grad världens skogsindustriepicentrum.

     Jag har jobbat i snart 50 år huvudsakligen med skogsindustriprojekt varav säkert 75 % av dem varit rena miljöförbättringsprojekt. Jag vill inte använda ordet investeringar eftersom det bör reserveras för kapacitets- och kvalitetshöjande åtgärder för de tillverkade produkterna.

     När man tar ut energiskatter av företagen så tar man bort exportmöjligheter och jobb från Sverige, och som högst sannolikt alltid skulle ge mer till statskassan den rätta vägen genom vinstbeskattning om man inte också tvingat ut många företag att flytta utomlands för att överhuvudtaget överleva skattmasarnas strypgrepp.

     Att istället beskatta råvarorna så att det inte är lönt att jobba har varit svensk industripolitik sedan åtminstone åttiotalet.

     Nu stirrar Magda i ett tomt kassavalv, som kunde ha varit fullt.

     Ansvarsfull politik? Nej, klockrent vansinne.

     • Åke Sundström skriver:

      Varför inte försöka kommentera mina frågor? Ja eller nej till konkurrensneutral energibeskattning?

Kommentarer är stängda.