Den samtida debatten

Den samtida debatten är full av falluckor. Dessa falluckor består av ibland av varsamt konstruerade och ibland grovt tillyxade tolkningar och vantolkningar av ord och begrepp. Ett av de mest misshandlade begreppen i vår tid är liberalism och liberal.

I Sverige ges det traditionellt tolkningen ”borgerlig”. För dem som står tydligt till höger om Fp/L kanske tolkningen är ”svagt borgerlig”. Ibland görs tillägget ”social”, så att det blir ”socialliberal”. Denna beskrivning brukar folkpartister, centerpartister och framför allt socialdemokrater säga är en rättvis beskrivning av deras ideologi, ofta underförstått som mittenparti. På första maj är dock sossarna bara socialister.

I USA tolkas liberal som socialist och vänster. För dem som står långt till höger är det ett skällsord. Med svenskarnas ökade internationella kontakter och klart förbättrade kunskaper i engelska förekommer den amerikanska betydelsen av liberal allt mer i svensk debatt. Detta blir förvirrande, inte bara för de som möter varandra i debatt, utan också för de som försöker följa debatten.

Men otydigheten i den svenska tolkningen av liberal visar sig också i praktisk politik. I valrörelsen 2018 hade både C och L som uttalade mål att avsätta den socialdemokratiska regeringen, till förmån för den borgerliga alliansen. De avsatte också Löfvens regering, men sedan vände C och L på klacken och tillsatte honom igen, för att C och L tycks lida av ständig beröringsskräck inför SD. Gösta Bohmans ständiga fråga till Torbjörn Fälldin, ”- är centerpartiet ett borgerligt parti?” hänger fortfarande obesvarad i luften.

För uttalat borgerliga liberaler, klassiska liberaler och libertarianer, är liberalismen en borgerlig ideologi. Den innefattar värdebegrepp som; frihet, individ, fred, trygghet, rättvisa, demokrati, äganderätt, civilisation, sanning, kultur, jämlikhet och negativa rättigheter. Här finns även utrymme för nationalism, religion och tradition, men dessa är inte nödvändiga rekvisit. Alla dessa begrepp skulle också kunna benämnas som dygder.

I den samtida debatten finns det självklart människor med andra tolkningar, främst för att de gjort andra prioriteringar. För de vänsterblivna är ovanstående dygder förhatliga. Istället vill de lyfta fram sina dygder eller värdeord, exempelvis; positiva rättigheter, socialism, mångkultur, identitet, intersektionalitet, feminism, jämställdhet, tolkningsföreträde, ekonomisk rättvisa, allas lika värde med mera. Flera av de uttryck de svänger sig med är egentligen inget annat än snömos. Ofta anser de sig vilja skydda svaga, minoriteter och rasifierade via vänsterns egna kulturella appropriering av de skyddsvärdas uttryck, från den i vänsterns tycke förhatliga borgerlighetens priviligierade exotism.

En metod vänstern skapat för detta ändamål är den så kallade GAL-TAN skalan. Den är enbart skapad för att kunna smutskasta borgerligheten. Enligt vänsterns definition står GAL för grön, alternativ, liberal, medan TAN står för traditionell, auktoritär, nationalistisk. Det finns många problem att peka på med denna beskrivning.

Grön behöver inte innebära en positiv tolkning, miljöpartiets fundamentala hållning är ett gott exempel på skadlig grön politik. Men även borgerlig politik innehåller grönt tänkande, då företrädesvis som något vilket sköts bäst via ägandet.
Alternativ är dubbelriktat. De borgerliga är alternativ till vänstern och vice versa, så det säger inget viktigt. Uttrycket alternativ används ofta när man egentligen vill säga progressiv, otraditionell och vänster, men inte vågar säga det rent ut.
Liberal förutsätter alltså att man köpt den amerikanska tolkningen av liberal, den svenska socialliberalismen. Men det finns inget intrinsikalt gott i det.
Traditionell låter som något de flesta människor gillar, men som vänstern alltså ogillar.
Auktoritär låter definitivt som MPs klimatpolitik liksom Stefan och Magda i talarstolen, men inte alls som den frihetliga borgerlighet som bejakar individuell initativkraft.
Nationalism kan erbjuda en nödvändig uppdelning av jurisdiktioner och kulturområden. Då är det inte på något sätt av ondo. I sport och många andra sammanhang är nationalism av godo och ibland närmast ett nödvändigt rekvisit.

Som den uppmärksamme läsaren inser är det framför allt tolkningen av A i respektive set som behöver åtgärdas. Dessa invändningar bör man påtala varje gång någon vill definiera en borgerlig åsikt som mindervärd. Gör man inte det överlämnar man problemformuleringsinitiativ och tolkningsföreträde till motståndaren. Det skulle Sun Tzu aldrig gått med på.

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

18 svar på Den samtida debatten

 1. splintved skriver:

  Mycket behövlig, insiktssfull och ingående inlaga!
  Vad ger t.ex. Venstre för klang i Sverige?
  Och hur skall man definiera Klimat med tanke på tidsperspektiv?
  Lövin´s; ”Det är ju bara att titta ut genom fönstret.” ????
  Klimatcykelns höst, neoglacialen, brukar vara ca 5 000 år innan glacialen inträder. Tecken: bildningen av nya glaciärer, efter att de har smält bort under Optimum.
  Trender, som involverar 1 000-tals, eller 10 000-tals år, kan inte jämföras med trender, som äger rum under 20 år. Sådana jämförelser är absurda i varje avseende.

 2. Rikard skriver:

  Hej.

  Så släpp etiketterna och sluta tänk i dylika termer? ”Vi säger väl ’du’?” men i ny tappning för dagens samhälle.

  Det är för mig som haft till yrke att studera och undervisa i politik en smula löjligt hur vi alla svänger oss mer med just närmast taxonomiska etiketter istället för att bena ut sakfrågor: rökning på krigen är ett lagom komplicerat exempel.

  Libertarianer anser att det är upp till näringsidkaren – om personalen inte vill inandas cancerogen gas på arbetstid kan de jobba ’nånannanstans’. Logiken är glasklar – ta risken eller byt jobb. Varpå etiketten ’libertarian’ framstår som hänsynslös, okunnig, inbilsk med mera.

  Liberaler anser att staten skall och kan förbjuda och reglera detta åt andra i deras intresse, och att totalförbud fungerar bäst. Varpå etiketten ’liberal’ kommer att betyda just föregående; därav ’förbudsliberal’.

  Någon särskild socialistisk åsikt finns inte, vad det verkar, utöver att frågan först alltid filtreras genom ”Vad ger oss mer kontroll och högre skatter? Gör det som uppfyller bägge parametrarna.” Varpå ’socialism’ betyder just ”Högre skatt” respektive ”Totalitär kontroll”.

  Det roliga med att debatter alltid sitter fast i etiketterna, likt en myra på gummerat papper vid saftning och syltning, är att man alltid kan dra till med nya tolkningar:

  Libertarianen kan då komplettera ovanstående med att arbetsgivaren förbinder sig att för den anställdes livstid täcka samtliga vård- och sjukdomskostnader som kan uppstå helt eller delvis till följd av den rök den anställde inandats, som villkor för att ha rökning tillåten. (Vem som ser till att det efterlevs adresseras inte.)

  Liberalen kan komplettera med hur regleringar kan skapa positiva sunda beteendemönster som på sikt ger en friare människa, då den kan välja friare just utan diverse sociala roller vilka befästs via grupptryck. (Att vi är gruppvarelser och att homosocialitet är vårt normaltillstånd tas inte hänsyn till.)

  Socialisten kan komplettera med den högre skatten kan användas till statligt stöd för nyföretagande då privata banker ofta kräver ränta och säkerhet vilket permanentar ett tillstånd av daglönare (idag säger vi timanställd istället); högre skatter och mer kontroll är alltså ett verktyg för mer frihet för individen. (Hur detta skall regleras så att det inte blir just en totalstat sägs inget om.)

  Som synes är de blandade ideologiska stämplarna helt meningslösa, och endast till för att bekräfta identitet hos debattören, och befästa självbilden som rättänkande och god (”Jag tycker X, Y, Z som är principiellt gott enligt min goda ideologiska bas; därför är jag god och de andra är onda, dumma eller lurade”). Vi trampar alla i den gropen om och om igen.

  Tillbaka till rökning: vad är faktum i frågan? Att tobaksrök är cancerogen. Att det höjer risken för flera cancerformer markant. Att den påverkar syreupptagningsförmåga, cirkulation och höjer risken för KOL samt sänker motståndskraften för infektioner. Det är faktum om själva gasen, eller röken.

  Skulle man säga åt en svetsare att ”Du Stefan, du tar och svetsar den galvade plåten utan filtermask eller fläkt/utsug”? Knappast. Skulle man säga åt billackeraren att han kan jobba ’nånannanstans’ när han klagar över ångorna, huvudvärken, och hudsprickorna? Nej, det skulle man inte. Men serverings- och övrig personal skall tåla cancerogen gas på arbetsplatsen? Gas som dessutom inte har med arbetsuppgiften att göra.

  Min egen tro är att partier i maktställning endast är glada åt att politisk debatt bland dissidenter i Sverige aldrig kan lämna dagisnivån och fraktionsstriderna. Vad hade hänt om kritik framförts mot sakpolitiken? Behövs den ideologiska käppahästen räcker det med att använda regimens offentligt föregivna och visa hur den bryter mot sina egna principer.

  Låt oss sluta vara myror, lära av historien och se till att först få väck den rådande regimen med alla (o)tänkbara medel först.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  • Mats Jangdal skriver:

   Det där var ju ojuste, Rikard. Ta till ett konkret exempel när jag försöke föra ett abstrakt och principiellt exempel. 😉
   Men, när man läser det igen och jämför, så kan ditt exempel ses som en belysning av abstraktionen och inte motsats till den.

  • Åke Sundström skriver:

   Det där inlägget var inte upp till din vanliga standard, kamrat Rikard. Eller är det möjligen mer rättvisande än de mer begripliga opus du tidigare publicerat i detta forum?

   Men slutklämmen kan väl alla instämma i: ”Behövs den ideologiska käppahästen räcker det med att använda regimens offentligt föregivna och visa hur den bryter mot sina egna principer.”

  • Jan Andersson skriver:

   Och den konservative? Den lilla människans normaltillstånd?

   • Åke Sundström skriver:

    = dagens stora förlorare, har inte det tydligt framgått? När de partier som påstår sig vara den lilla människans försvarare (S men även M) har blivit hennes värsta fiende – på lite olika sätt, men i stort samförstånd.

    KD tycks nu närma sig åsikter som tilltalar ”människans normaltillstånd”. Men både C och L har varit helt likgiltiga. Spännande att se om Björklunds efterträdare kan ändra det betyget, men Lööf kan väl inga normala människor ha några förhoppningar på. Hon är verkligen inkarnationen av skamlöst hyckleri och politisk ondska.

 3. Dandersan skriver:

  Liberalism ger individen rätt att leva som den vill.
  Socialliberalism ger den även rätt att få stöd av samhället efter ett leverne som inte givit försörjningstillfällen.
  Konservativ hållning är att man får ta konsekvenser av sitt handlande.
  Globalism ger individer rätt till sociala insatser var helst de för tillfället vill befinna sig.
  Orimligt och ohållbart men välvilligt.

  • Jan Andersson skriver:

   Globalisterna som nu är rikare än någonsin, funderar naturligtvis på den dag massan börjar kräva sin andel, det vill säga en ny socialist- eller kommunistrevolution. De motar Olle i grind genom att dela ut slickepinnar till sådana som Juncker, Reinfeldt, Löfvén, Lööf och Kristersson för att få fortsätta ett tag till.

   Massinvandringen är ETT sätt att ge åtminstone migranterna en materiellt bättre tillvaro (och ha råd att köpa globalisternas produkter) utan att det kostar globalisterna något, men det sker på bekostnad av invandrarnas kultur och självkänsla, för att inte tala om vår egen. All nationell kultur är bara trams, utom konsumtionskulturen förstås för den är internationell.

   Alltså en uselt dåligt tanke av globalisterna eftersom revolutionen mycket troligt kommer att uppstå först i invandrarleden när de börjar organisera sig politiskt och inte religiöst. Invandrargettona i Sverige är en tidsinställd bomb.

   Och när vi andra får vår levnadsstandard märkbart sänkt så kommer vi att hänga på. Det har redan börjat i Frankrike med De Gula Västarna. Invandrarna kommer inte att vara så snälla att de bara håller upp plakat.

   Globalisterna ler i mjugg. Om vi inte vill jobba åt dem, så vill kineserna, eller indierna, eller indoneserna, eller mexikanerna. Fabriker kan man bygga var som helt. Sitt fint och visa vacker tass så kanske vi kan ordna jobb i ditt hemland också. Småföretagandet i ditt land Sweden har vi bett Steffe ta död på beskattningsvägen eftersom vi ogillar konkurrens.

   Kom och köp konserverad gröt!

   https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Bilderberg_participants#Sweden

   • Åke Sundström skriver:

    Fast sant, givetvis, att fabriker kan byggas var som helst. Vilket betyder att Löfven, Persson och alla andra S-ledare tvingas se till att företagen är tillräckligt lönsamma för att vilja stanna kvar i deras socialistiska paradis. Därav den allt skevare inkomst- och förmögenhetsfördelningen, när landets ekonomiska bas krymper i takt med de planekonomiska dårskaperna (men mörkas av SCB:s trixande med statistiken). Gläfsandet mot ”storfinansen” behövs för att dölja sveket mot de egna väljarna.

  • Göran skriver:

   Socialliberalism är således liberalism där man lägger till kollektiv stöld av andras egendom.

   Nej. Socialliberalism har ingenting med liberalism att göra.

 4. Sten-Arne Persson skriver:

  En fantastiskt bra beskrivning av kameleontpolitikerna i Sverige Bra Mats! Min far var född 1900 jämt, och politiskt hårt engagerad i Bondeförbundet som bytte namn till Centerpartiet ett år före min fars bortgång. 1959. Jag var då 16 år och medlem i SLU Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund. Var det något som min far tyckte illa om så var det Folkpartister och Kommunister dem kunde man aldrig lita på. Vilket visade sig bland annat vid folkomröstningen om ATP då folkpartisten Ture Königson lade ner sin röst och därmed gav oss ATP med en rösts övervikt i andra kammaren. Med sitt orättvisa system som sedan manipulerats inte minst av Göran Person och kompani.
  Det som beskrivs i denna artikel http://www.sydostran.se/ledare-sydostran/nar-centern-var-varre-an-sd/ beträffande judehatet hade jag ingen aning om förrän långt senare. Men jag märkte tidigt att fp hade många judiska företrädare i sitt parti. Mina egna erfarenheter av vår judedominerade massmedia har givit mig större och större förståelse varför vi har det som vi har det i Sverige. Inte minst som jordbrukare. Den judiske människorättskämpen Israel Shahak skriver i sin bok ”Judisk historia Judisk religion” ”Den klassiska judendomen odlade överallt hat mot och förakt för jordbruket såsom yrke och för bönderna som samhällsklass, ännu mer än för andra ickejudar – ett hat vartill jag inte sett något motstycke i andra samhällen. Detta är omedelbart tydligt för envar som känner 1800- och 1900-talslitteraturen på hebreiska och jiddisch”. När ska judarna sluta hata bönder kollektivt?
  Israel Shahak var israelisk jude född i Polen 1933 han tillbragte en del av sin barndom i koncentrationslägret Bergen-Belsen. Han kom till Palestina 1945 och var bosatt i Israel sedan staten grundades. Israel Shahak var professor i organisk kemi vid Hebreiska universitetet i Jerusalem. Professor Shahak har i årtionden gjort sig bemärkt som en framstående humanist och människorättskämpe samt skribent i dessa frågor på både hebreiska och engelska.
  Shahaks bok har översatts till svenska av Lars Adelskogh som för den bedriften blev av med sitt jobb som lärare på Aksavalls folkhögskola i Västergötland. Så arbetar fackmaffian i Sverige, AFA och Expo, m.fl. kort sagt värdegrundspoliserna.
  Boken skall finnas på universitetsbiblioteket i Örebro och på stadsbiblioteket i Örebro (om den inte bränts upp). En mycket läsvärd bok. En riktig ögonöppnare.
  Näringsministern Leif Pagrotsky beskrev i en radiointervju svenskt jordbruk som varande en liten näring under avveckling. Med tanke på att svenskt jordbruk har sämst kostnadstäckning av EU:s medlemsländer så har inte Pagrotskys och den svenska regeringens målsättning ändrats sedan dess.
  Har någon hört SVT ge rapport om EU:s FADN-statistik som jämför medlemsländernas kostnadstäckning i jordbruket? Underlaget till statistiken skickas in från Sverige. Men ingen redovisar resultaten. Hela lantbruksmaffian tiger inklusive LRF-toppen. Massmedia tiger! När det årligen har redovisats i Finland sedan vi blev medlemmar 1995 med svensk text dessutom. Det 20:onde året 2014 låg kostnadstäckningen i medeltal i EU på 62 procent Tjeckien hade 198 procent och Ungern 220 procent när vi hade 4 procent. Vem bryr sig. Ungern har således full kostnadstäckning 100 procent + en vinst på 120 procent. Här saknas jämställdhet
  Svenska bondefamiljer lever på allt annat än sitt jordbruk (växtodling och djurskötsel) i medeltal, enligt statistiken. Av jordbrukarhushållens inkomster kommer 82 procent från inkomst av tjänst 2 procent från kapitalinkomster och 16 procent från näringsverksamhet. När de jordbruksfrämmande näringsverksamheterna som skogsbruk och entreprenadverksamhet m.m. räknats bort finns det oftast inget kvar till att betala kostnaderna i jordbruket med.

  • Åke Sundström skriver:

   Nu förstår jag inte, Sten-Arne. Du kan väl inte mena att jordbrukspolitiken i Sverige styrs av några andra än EU och våra helsvenska politiker? Huruvida judar hatar bönder har jag ingen aning om, men även om så vore, vad berör det oss? Att tycka illa om eller t o m hata är inte förbjudet och detta har framför allt ingen som helst bäring på mjölkpriset i Sverige eller den dyra dieseloljan som bönder med rätta beskärmar sig över. Så vad är din poäng?

   • Samuel af Ugglas skriver:

    Åke, jag förstår Sten-Arne mer än väl. Den som inte inser att socialisterna har bönderna i ett järngrepp betraktar jag som helt okunnig.
    Min enkla fråga till Dig Åke, vad kan en svensk livsmedelsproducent företa sig utan att en socialistbyråkrat skall ha sista ordet?
    Vem bestämmer hur ett vinst och förlustkonto skall se ut hos den enskilde företagaren? Inte konsumenten. Vem styr balansräkningens tillgångar och skulder? Inte konsumenten.
    Det gör socialistbyråkrater och när de misslyckas finns det horder av folk på skattemyndigheterna som klarar av att se till att en livsmedelsproducent levererar varan till ett pris som vi betraktar som näst intill gratis.
    Och hela denna historia har i första hand Folkpartiet stått för, därnäst LRF i hycklarpartiet framför alla andra CENTERPARTIET. I jämförelse med dem är faktiskt kommunisterna hederliga för de nekar aldrig till stölder och bedrägerier.
    De bästa som kan hända svenskarna är mathyllorna i TEMPLEN töms helt under ett par veckor, FAKTISKT!!!

    • Åke Sundström skriver:

     Du har så rätt – och jag höll med redan i min korta kommentar. Jag har ju även tidigare kritiserat den förda jordbrukspolitiken (kronjuvel i EU:s planhushållningsprogram). Men nu handlade ju mitt inlägg om att Sten-Arne verkade skylla eländet på en helt oskyldig part – och den vinkeln kan väl bara hans själv motivera.

     Han och jag har träffats i diskussioner om familjepolitiken och varit väldigt eniga i den frågan, men nu blev jag idel frågetecken.

   • Sten-Arne Persson skriver:

    Nu förstår jag inte heller, Åke, Du tror väl inte att Bonnierkoncernen med alla sina tidningar tillsammans med Schibsteds delfinansierade av Goldman och Sachs som äger Aftonbladet och Svenska Dagbladet är befolkade med svenska idealister. Du tror väl inte att Svenska folket har fattat hur lurade de blivit av dessa svarta får i svensk massmedia? Borde
    inte SD fått samma stöd som Orban i Ungern om de inte blivit bortkollrade av dessa stora svarta får i svensk massmedia när det gäller massinvandringen i Sverige. Har Du läst Israel Shahaks bok som Lars Adelskogh översatt till svenska? Jag kan inte tro det? På vems uppdrag tror Du att Adelskogh fick sparken?

    • Åke Sundström skriver:

     Nu gällde ju min fråga din undran om när judarna skall sluta hata bönder. För det hade jag ingen aning om dom gjorde. Och någon förklaring får vi inte nu heller.

     Att DN och numera även SvD är borgerlighetens värsta fiender (med visst undantag för den senares ledarsidan) är jag förstås väl medveten om, men var finns beläggen för att det är DN-ägarnas judiska börd som förklarar deras agerande?

     För visst har väl helsvenska Björklund, Lööf och Kristersson på egen hand skadat Sverige i än högre grad än familjen Bonnier. Och vad med den norska Skipstedt – är dom också judar? Som jag har sagt förr: låt oss skjuta på dom rätt pianisterna. Medlöpare finns det förstås gott om.

     Det du skrev om en bok av en bok av Shahak (vem det nu är) tyckte jag var ganska obegripligt och otydligt, så det avstår jag från att kommentera.

 5. Sten-Arne Persson skriver:

  Bäste Åke vad var det som var obegripligt i detta stycke?

  ”Den judiske människorättskämpen Israel Shahak skriver i sin bok ”Judisk historia Judisk religion” ”Den klassiska judendomen odlade överallt hat mot och förakt för jordbruket såsom yrke och för bönderna som samhällsklass, ännu mer än för andra ickejudar – ett hat vartill jag inte sett något motstycke i andra samhällen. Detta är omedelbart tydligt för envar som känner 1800- och 1900-talslitteraturen på hebreiska och jiddisch”.

  • Åke Sundström skriver:

   En jude som hävdar att den ”klassiska” judendomen odlade hat och förakt mot jordbruket”. Och vad betyder ”klassisk”? Överspelad eller fortfarande tillämpad av en äldre generation? Kritik, tydllgen, mot den egna religionens äldre föreställningar, men vad har det för relevans i dagens Sverige. Ursäktar sådan Peter Wolodarskis roll som DN:s klimatskeptikerrefuserande och EU-kramande chefredaktör?

Kommentarer är stängda.