Det totalitära klimathotet

Denna text har refuserats som debattartikel i Kristianstadsbladet, men publicerats på Fri Debatt.

När det offentliga samtalet om klimatet bara förs med en röst, vet man att något är fel. Vid kontroll visar det sig att underliggande vetenskap inte alls är solklar eller avgjord. Det finns inga belägg för att koldioxid kan styra klimatet. IPCC säger bara att det är den enda förklaring de kan komma på. Det gör att påståendet att våra utsläpp av CO2 kan orsaka ett skenande klimat saknar all trovärdighet.

Likväl sprids budskapet av politiker, media, NGO:s, mfl. Ingen som hyser avvikande åsikt eller har bättre fakta att presentera släpps fram i offentligheten. Bättre fakta är just vad de som opponerar sig mot klimatalarmismen har. Men det hörs inte offentligt.

När jag skriver detta nås jag av nyheten att Jan Ericson i Ubbhult, moderat, har ifrågasatt alarmismen. Reaktionen uteblir inte. Genast går Lorentz Tovatt, MP, ut och kräver att M ska förbjuda sin medlem Ericson att tycka och säga sådant. Han får medhåll av M:s klimatpolitiska talesperson, Jessica Rosencrantz!

I en demokrati med yttrandefrihet ser den offentliga debatten om klimatet ut så! Ingen tillåts avvika det minsta. Egentligen behövs ingen debatt alls om klimatet, för det sköter sig helt själv utan vår inblandning. Det är med andra ord ett perfekt ämne att posera godhet med, man behöver inget göra, bara snacka, utan att riskera stå till svars för beslut som skadat klimatet.
När jag berättar om det falska klimathotet möts jag av frågan, ”men varför säger folk så om det inte är sant?” Det enkla svaret är alla de gamla vanliga anledningarna; pengar, makt, status, sex, allt för en personlig tillfredsställelse.

Pengar; exemplen är många; man får lön för att säga så, det egna företaget tjänar pengar på ”klimatsmarta” produkter och tjänster, man får anslag för att bekräfta tesen, mm.
Beräkningar visar att klimathotet kostar världen >1000 miljarder dollar varje år, i direkta kostnader, byråkrati, felsatsningar mm. Till ingen nytta. I Sverige är notan redan över 100 miljarder kr. per år. Till ingen nytta.

Makt; man får mandat att påverka andras vardag och villkor, man kan bli vald som politiker, man får styra beskattningen, företag kan styra politikerna, media kan styra alla. Global klimatpolitik innebär den första globala totalitära regimen!

Status; den som ger intryck av att jobba för en god sak blir beundrad, man blir omtyckt, kan sola sig glansen av upplysthet och godhet.

Sex; med pengar, makt och status som renommé är det lättare att få sex via tillfälliga förbindelser. Världen erkänner inte gärna offentligt att det förhåller sig så, lika fullt är det så det fungerar. Man kan ljuga och posera sig till sex.

När får vi ett uppvaknande i svensk offentlig debatt om den förhärskande likriktningen? När ställer sig ett riksdagsparti upp och ger sitt stöd för Jan Ericsons rätt att uttala skepsis i klimatfrågan? När börjar en redaktion på riksmedia gräva i klimatfrågan och publicera texter kritiska till alarmismen? Det är ett jättescoop som väntar på den som vågar!

EDIT: Lördag den 13/7 togs den in även i Kristianstadsbladet.

This entry was posted in Frihet, Klimatbluffen and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

36 Responses to Det totalitära klimathotet

 1. Stefan Eriksson says:

  Jag skulle vilja tillägga att:
  “Klimathoten” används som hävstång för att iscensätta en större “omfördelning” av pengar från “rikare” till “fattigare” regioner i världen.
  Det är väl oomtvistat en bärande del i de “avtal” som hittills har slutits vid sammankomster i klimatets namn.
  Detta i sin tur föder allt som ofta det vi betecknar som korruption, som ju också är av ett stort intresse för enskilda “förmånstagare”.

  Att “strössla” pengar över mindre utvecklade länder/regioner har alltid haft biverkan att korruptionen frodas till föga nytta för det förmenta ändamålet.
  Det bör vi upphöra med, istället för att vidareutveckla i klimatets namn.

 2. Gunnar Littmarck says:

  Hej Mats och andra läsare här.

  Om ni följt klimatvetenskap i vetenskapliga publikationer så vet ni att ännu ingen lyckats detektera ökad växthuseffekt som funktion av ökad halt koldioxid i jordens atmosfär.

  Första försöket jämför jordens utstrålade spektra 1970 med 1997 men fann noll och nix i koldioxidens IR-band. andra och hittills sista publicerades 2015 men jämför halten vattenånga med halten koldioxid över Oklahoma och Alaska 2000-2010, men hade de valt andra regioner eller perioder eller globalt skulle de fått motsatt resultat d.v.s. att halten vattenånga sjunker när halten koldioxid ökar vilket givetvis även det är fel.

  Våglängden 15 miljondels meter påverkas enbart av koldioxid som växthusgas, halten koldioxid varierar starkt mellan regioner och årstider så fanns en ökad växthuseffekt över 300 ppm så skulle det enkelt gå att finna en signal i den våglängden som följer halten koldioxid under från satelliter.

  Så den enkla frågan till klimatalarmister är:

  Hur kan ni försvara koldioxidhotet i denna långa istid då det vore enkelt att finna ökad växthuseffekt som funktion av ökad halt koldioxid om den fanns?

 3. Dandersan says:

  Jamen Arktis då?
  http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.php

  Uppvärmningen är på topp!

 4. Ivar Andersson says:

  Klimathotet finns bara i IPCCs klimatmodeller och inte i verkligheten. Det som politiker, public service, MSM mm inte vill förstå är hur det normala vädret varierar utan påstår att det beror på klimatförändringarna. Förra sommaren var varm och torr och det berodde på klimatförändringarna enligt miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Vädret denna sommar visar i så fall att klimatet har ändrat sig igen. Klimathotet används av finansministern för att öka skatteintäkterna så att mer bidrag kan delas ut de klimathotstroende.

  • Mats Jangdal says:

   Årsmån, med andra ord. Tänk att svenskarna kan ignorera ett så värdefullt begrepp, som skulle kunna vara ett föredöme för världen, när vi går före och förklarar att det inte är någon fara!

   • Ivar Andersson says:

    Jag försöker att använda årsmån men måste ofta förklara att det är de naturliga vädervariationerna under lång tid som avses.

 5. hellertz says:

  Fick just en länk till en föreläsning jag inte hört tidigare.

  Nobelpristagare slår sönder det falska klimathotet med fakta
  Nobelpristagaren Ivar Giaevers tal vid Nobelmötet den 1 juli 2015. Ivar påpekar de misstag som Obama gjorde i sina tal om global uppvärmning och delar med sig av andra fakta om klimatets tillstånd. “Det är mer som en religion” numera, menar nobelpristagaren.

  • Mats Jangdal says:

   Jag har hört Giaever tidigare, vet inte om det var just det där talet. Men det alarmerande är med vilken total makt politiker och medströmsmedia lyckas missa och dölja annan information än den som stöder deras skräckscenario.

   • Att “politiker och medströmsmedia” förtiger sanningen är mindre förvånande än att en stor majoritet av berörda fackmän tycks göra detsamma – eller, som Lennart Bengtsson, komma med vissa invändningar men inte förstå (eller inte låtsas förstå) innebörden av sin kritik.

 6. Gunnar Littmarck says:

  Koncentrera er på det enkla faktum att 15µm bara påverkas av CO2 som växthusgas och det därmed vore enkelt att finna ökad växthuseffekt som funktion av ökad halt CO2 om den fanns.

  Jag har under en tid sökt efter den enklaste tänkbara modellen att vetenskapligt avvisa koldioxidhotet och bad min vän Peter S för några månader sedan att försöka finna vetenskapliga fel i mitt påstående.

  Därmed kan mi lägga ner alla andra argument som ju bara resulterar i att olika sidor målar in sig.

  Tänk om riksdagens enda hederliga ledamot (som de försöker tysta) får en chans att belysa klimatvetenskap i detta enkla perspektiv?

  Hur ska de som försvarar dagens klimatpolitik eller rent av vill att den ska dränera än mer av folkets resurser, svara?

  De kommer börja med “samlad vetenskap påstår”, men då svarar Jan Ericson att koldioxidhotet kräver en simpel verifiering genom mätning av jordens utstrålade energi i det band som bara påverkas av koldioxid och det finns inte.

  • Vore hyggligt om Mats eller andra naturvetare ville kommentera denna propå.

   • Mats Jangdal says:

    Gunnars propå går helt ut på att klimatet bestäms av strålningsfysik. Det är i huvudsak samma antagande som IPCC gör. Skillnaden är hur man räknar och vilken betydelse man tillmäter denna teori.

    Andra klimathotsskpeptiker menar att strålningsfysiken har ringa betydelse. Istället är det gasernas kinetik som är nyckeln.
    Till denna skara räknas Jelbring, Nikolov, Zeller, Veyres, mfl och så jag då, som kan kalla mig blandvetare men inte ren naturvetare.

    Vetenskapen har med andra ord långt ifrån full förståelse av hur klimatet fungerar, vad som påverkar, hur mycket etc. Att i det läget börja reglera det komplexa moderna samhället med lagar och skatter för att den vägen styra klimatet är i sanning hybris i kubik eller högre potens.

    • Hej Mats du missar att jag avvisar koldioxidhotet med klimatalarmisters egna verktyg.

     Det är av samma anledning jag numer bara länkar till forskningsinstitut som har klimataktivisters förtroende.

     Den “vetenskapliga” artikel du länkade till tidigare var på så låg nivå att den skadar saken.

     Hur tror du klimataktivister kommer svara då mina frågor ljuder allt högre?

     Påstå felaktigt att det finns en signal som följer halten koldioxid i jordens atmosfär?

     Får jag igång debatten med klimataktivisters klena förståelse av verkligheten så faller allt vad klimatpolitik heter.

     • Mats Jangdal says:

      Nej, jag skrev ju uttryckligen att ni använder samma teori, men kommer till olika resultat.

      Eftersom konvektion står för den stora värmetransporten upp genom atmosfären, tillmäter jag den större betydelse för temperaturen vid jordytan än strålningsfysiken. Strålningen är bra att ha koll på från atmosfärens yttre lager och ut i rymden. Men jag bedömer det intuitivt om mindre viktigt för klimatfrågan.

      Jag är öppen för att vetenskapen inte är framme vid ett definitivt klargörande om detta ännu. Vi får bara vänta och se. Under tiden måste vi förmå våra politiker att inte fatta dåliga beslut om klimatet.

      • Sorry Mats du missar möjligheten att avsluta dagens allt dyrare klimatpolitik.

       Finns inte en chans att du kan vinna utan att starta med strålningsfysik.

       Märk att majoriteten inte har gymnasiekompetens i fysik men en stark auktoritetstro så ett enda påstående från dig som sågas vetenskapligt (jag kan såga de flesta) sänker i deras ögon alla.

    • Tack för intressant information. Men kan man verkligen påstå att IPCC utgår från strålningsprincipen? För den har väl ingenting med koldioxidutsläppen att skaffa – den hotbild som varit klimatbyråns huvudbudskap?

     Dessbättre finns det inte någon anledning att grubbla över vilken av de två tolkningarna (kinetiken eller strålningen) som är den korrekta, eftersom både kullkastar IPCC:s propaganda om Människan som det dödliga hotets upphov.

     Case closed – om elementär logik nu något betyder.

     Men hur märkligt är det då inte att professor Lennart Bengtsson, av många ansedd vara Sveriges kunnigaste i dessa frågor, verkar vara oförmögen att klart och tydligt dra den slutsatsen?

     • Lennart Bengtsson är okunnig och mer av en statistiker.

      Jag bollar mot bl.a min vän Peter och ett antal fysiker i den internationella världen.

      Hittills är alla eniga med mig om att en signal skulle visa sig i våglängden 15µm från satelliter om växthuseffekt över 300 ppm CO2 i jordens atmosfär var mätbar.

      Det trista är att så många “idioter” deltar i debatten och då sågas med enkelhet av ledande klimatalarmister.

      Håll käften tills ni kan och förstår är mitt enkla budskap till människor som Lennart Bengtsson.

      Lika korkat som då superidioten från IAEA uttalar sig om kärnkraft, varför lär Hans Blixt sig aldrig?

      • Nu kan man ju lätt påvisa klimatpolitikens dåraktighet även utan din förnämliga satellitsignal. Men det tycks du fortfarande inte fatta! Eller är det viljan som saknas?

       Men vi är överens om att Bengtsson är en ohederlig vetenskapsman – dock av helt andra skäl än du här åberopar.

       För det var ju inte statistiska kunskaper som saknades honom när han skämde ut sig och sina medlögnare i Vetenskapsakademins första IPCC-kommentar.

       Nej, det var i första hand FORSKARETIKEN som fallerade – plikten att tala sanning. Han visste förstås, redan då, att den gängse hotbilden var falsk, men böjde sig för det politiska trycket. Vilket han fortfarande vägrar medge och därför kan misstas för att vara en okunnig partigängare.

   • Här får du en enkel formel med temperaturen i Kelvin som visar dels varför öknar kyler dels varför minskade temperaturskillnader leder till ökad medeltemperatur och den globala skulle varit mätbart lägre om inte mänsklig aktivitet förvandlat lika stor yta som Amazonas från öken till skogar eller plantager de senaste 20 åren.

    T1^4 + T2^4 = 2T3^4

    Sätter du in normala yttemperaturer som -80 och + 50 C räknar om till Kelvin så finner du att medeltemperaturen stiger med 22C bara av att skillnaden utjämnas.

    På så vis har jag räknat ut att Sahara strålar ut 16% mer energi än om regionen vore täckt av tät skog.

    Du kan leka med regnskogar och öknar på samma breddgrad som du finner data på och se om jag har fel, är det 14 eller 18% ?

    • Kommentaren ovan var till min trätovän Åke, jag räknar med att Mats har gymnasiekompetens i fysik och matematik.

    • Kanske är 10 % av jordens yta vid vart tillfälle varmare än 60C och 10% kallare än -60C?

     Sätt in det i formeln:

     (273-60)^4+(273+60)^4= 2 (273 +X )4 finn X och inse att jordens normala medeltemperatur varit ca 10 C över dagens de senaste 500 miljoner åren.

     • Vilken temperatur får en svartkropp maximalt på vårat medelavstånd till solen?

      ca 80C då strålar den ut lika mycket energi till rymden som den mottar.

      Med på gymnasiefysiknivå, men jag börjar inse att jag måste börja på mycket låg nivå för minsta chans att nå ut.

      Här testar jag då knappast “folket” läser här ännu.

 7. När jag berättar om det falska klimathotet möts jag av frågan, ”men varför säger folk så om det inte är sant?”
  Därför att majoriteten (kanske 90 %) av befolkning kan med handen på hjärtat, utan att fuska, inte redogöra för “FOTOSYNTESEN” och vad den är till för.
  Det här klippet med Georg Carlin håller fortfarande.

 8. Göran says:

  Idag kom jag i samspråk med en person om klimatet. Personen i fråga visste inte ens vad ppm stod för. Det är en lång väg att vandra kan man säga.

 9. Stefan Eriksson says:

  “De vise” från näringslivet lämnade igår rapporten som föreslår CO2-skatt i Tyskland. En “dyr lunta” om Ni frågar konsumenten.
  (Iögonfallande är att den här typen av “jobbiga” besked kommer för det mesta dagarna innan administrationen stänger för semester).

  Jag ser det som startskottet för en mer organiserad form av “gula västarnas” demonstrationer också i Tyskland. Vilket regeringen “skyr som pesten”.

  Det talas i vaga ordalag om hur medborgaren skall kompenseras som varande “klimatsmart”, men det snacket är väl mest till för att stävja allt för häftiga reaktioner bland befolkningen.

  Fler lär komma till insikt om vad klimathysterin innebär, kan man hoppas.
  https://www.zdf.de/nachrichten/heute-sendungen/co2-gutachten-der-wirtschaftsweisen-100.html

 10. Ivar Andersson says:

  Klimatsmart är ett nonsensord som ingen kan förklara vad det betyder och hur vi ska leva. Vädret denna sommar är kanske klimatsmart eftersom det är svalare än förra sommaren? Smarta elnät är till för att fördela strömmen när efterfrågan är större än produktionen antingen genom prisökning eller genom bortkoppling av abonnenter så att efterfrågan minskar.

  • Göran says:

   Det existerar inget som kan kallas för klimatsmart. Max Hamburgare planterar träd men de facto kan dessa träd orsaka mer koldioxidutsläpp. Kan de garantera att det blir rätt?

 11. Men glädjande dock att K-bladet i dag publicerade din artikel. Föraningen om en ljusning?

  • Mats Jangdal says:

   Responsen på Twitter är överväldigande. Tror jag fått fler återkopplingar på en timme än vad jag totalt fått tidigare.
   Ett litet trump-moment för mig!

   • Ett välförtjänt grattis, Mats!

    Vi vet att vändningen måste komma, och ibland går det undan. Precis som när Sovjet imploderade, när Trump vann i USA eller nu när SD, ett gäng bråkiga tonåringar, är på väg att krossa den gosiga svenska höger-vänstern-nomenklaturan. Genomgående samma princip: dårskapen rämnar på egen hand – men kan förstås hjälpas på traven av externa puffar.

 12. Jan Andersson says:

  Med all vetenskap lagd åt sidan, finns det någon av kommentatorerna som har upplevt en förändring av klimatet, eller märkt av permanenta förändringar (försämringar)? Då tänker jag inte på den intensiva grönskan i år som mest lär bero på att fjolårets torka sparade på näringen. Gräset växte 1,5 m högt vid vårt sommarställe på åtta veckor i maj och juni; brukar växa 30 cm samma tid.

  Jag minns vintrar och somrar sedan 1953 och har definitivt inte märkt någon klimatförändring; det är inget jag skulle fundera ens ett ögonblick på. Jag tänkte i alla fall i förra veckan att det var längesedan vi hade ett rejält åskväder, med det kom igår, intensivare och längre än jag upplevt på mycket länge.

 13. Grattis att du fick ut en skeptisk artikel om klimatet i Kristianstadsbladet. Det brukar annars vara locket på från sekteristerna. De är oftast inte så hederliga.

  Jag passar samtidigt på att bjuda in KLP till Valsamverkanspartiet genom dig som är så driftig. Jag träffar dig gärna om du befinner dig i Kristianstad. Tala gärna med mig INNAN du ev. tar upp denna inbjudan inom KLP! Du behöver torrt på fötterna och gärna samtala med mig om följande: https://valsamverkanspartiet.wordpress.com/2018/10/20/hallbara-argument-for-och-emot-valsamverkan/

  …INNAN du tar upp saken med medlemmarna. Sekterism drabbar nämligen lätt vilket parti som helst och det kan drabba det logiska och fria tänkandet, även på människor som tror sig vara fria i tanken.

 14. Sant att småttingarna behöver samverka för att kunna spräcka spärren och göra nytta.
  Men varför inte en regelrätt valkartell? Ditt “Valsamverkansparti” har samma syfte, men verkar vara en onödig omväg.

  Om partierna själva inte inser fördelarna faller förstås den goda tanken. En valsamverkan mellan KLP (gärna med ett slagkraftigare namn) och MED vore en ganska självklar sak. För att helt slippa risken för bortkastade röster är det förstås säkrare att knyta an till ett parti som redan sitter i riksdagen. Man behöver ju inte “köpa” varandras åsikter, bara enas i regeringsfrågan, om valet mellan de två blocken. Att tveka är att lämna walk-over. Om man tror på sin sak och vill påverka är den attityden är ganska obegriplig. Inte sant, Mats?

Comments are closed.