Dags för IPCC att erkänna sina fel

Teorin om AGW, Anthropogenic Global Warming, ett tag utökad till CAGW, Catastrophic Anthropogenic Global Warming, innan den bytte spår till Climate Change, har avvisats som felaktig. Oavsett vilken av dessa desperata hypoteser vi talar om förutspådde de ett antal följdverkningar som skulle visa att hypotesen var rätt. Förutom själva att hypotesen tillbakavisats har IPCC avslöjats med följande fel angående följdverkningarna:

Temperaturen ökar okontrollerat bortom en tippingpoint
Temperaturen skenar inte, den har varierat historiskt och det är väl belagt. De två senaste decenniernas ”platå” i uppvärmningen kan vara ett tecken på att vi nu går in i en kallare fas igen.

CO2-halten stiger till farliga nivåer som aldrig upplevts
Koldioxidhalten stiger, men det kan inte förklaras med våra utsläpp, inte så som vetenskapen känner till koldioxidens relaxationstid i atmosfären. Det måste finnas andra och naturliga källor som får koldioxidhalten att öka med mer än vad vi tillför. Isborrkärnorna har visat sig mindre tillförlitliga än man tidigare trott. Det gäller till exempel vid jämförelse med växternas klyvöppningar.

Stormar och oväder kommer att öka i antal styrka på grund av den ökade temperaturen
Stormarna har inte på något sätt blivit värre. Tvärtom har de blivit färre och svagare, vilket stämmer bra med termodynamikens lagar om vad som sker vid en uppvärmning.

Havsnivån kommer att stiga till följd av smältande glaciärer, kusterna översvämmas
Havsnivåerna stiger i en långsam stadig takt och inte på något alarmerande vis förändrat sedan innan industrialismen.

Korallerna kommer att dö, antingen av försurning, havsnivåhöjning, värmeslag eller något annat
Korallerna hotas inte av vare sig uppvärmning, försurning eller stigande hav. Koraller tål värme bra, havet är buffrat och blir inte surare, koraller har följt varierande havsnivåer i miljontals år.

Isbjörnarna kommer att utrotas i brist på isflak att jaga säl ifrån
Isbjörnarna är väsentligt fler nu än när IPCC började intressera sig för Global Warming.

Glaciärerna kommer att försvinna
Glaciärerna gör fortfarande som de alltid gjort, struntar i människan. På vissa håll växer de, på andra minskar de. Den största glaciären, Antarktis växer så det knakar, trots att den kalvar lite isberg då och då.

Det kan inte vara något annat, IPCC bestämde sig, eller rättare sagt beordrades, att söka katastrofscenarier till följd av våra CO2-utsläpp
Det kan finnas många andra förklaringar, som IPCC inte velat se eller undersöka.
Många som ”deltar” i klimatdebatten har inte satt sig in i vetenskapen. De har kanske istället läst på planscher som denna från WWF.


Här kommer ett antal, i förhållande till IPCC, alternativa förklaringar till klimatfunktionen/ -variationer:

Solen
Solen är naturligtvis den helt dominerande faktorn för allt som gäller Jordens klimat. Nu kan man även se statistiskt samband mellan solfläckar och klimat. Den överensstämmelsen är bättre än alla samband IPCC försökt påvisa.

Jordbanan
Jordbanan och dess snirklar runt Solen har en självklar betydelse för klimatet. De säger att de lagt in den faktorn i sina modeller, men det syns inte på ”projektionerna”.

Kosmisk strålning
Henrik Svensmark har visat att kosmisk strålning påverkar antalet kondensationskärnor i atmosfären och att dessa påverkar både moln och nederbörd, vilket i sin tur påverkar både in- och utstrålning från Jorden. Han har också visat hur vår resa genom Vintergatans spiralarmar interagerar med Solens och Jordens magnetfält i dessa variationer.

Atmosfären
Atmosfären är ett ”växthus” fyllt med ”växthusgas”, påstod IPCC. Inte alls, säger Nikolov och Zeller. Atmosfären är en gasblandning likt vilken som helst. Det är dess massa, planetens gravitation och solinstrålningen som avgör klimatet och bör kallas för atmosfärseffekt.

Konvektion
IPCC har endast intresserat sig värmetransport från jordytan via strålning och därvid fastnat i tankegångar om växthusgaser som fångar värmestrålning och håller den kvar. Andra säger att den värme som lämnar jordytan gör det via konvektion upp till tropopausen och först därifrån strålar ut i rymden.

Pervektion
En annan förklaring till värmetransporten ut från Jorden är Connollys pervektion. Att värmen förmedlas som en energiknuff via en mer eller mindre mekanisk knock-out effekt upp i troposfären, tills energin kan börja stråla ut mot rymden.

Ozon
Ozonlagret är en gasansamling som inte borde finnas enligt teorierna om hur gaser i fritt tillstånd alltid är väl blandade. Kan ozonlagret vara den ”växthusliknande” inneslutning som Fourier ansåg behövs för att man ska kunna påstå att atmosfären och dess värme är innesluten av något?

Albedo
År 2013 kom en intressant förklaring till strålningsbalans beräknad utifrån albedot. Albedot är Jordens reflektionsförmåga på infallande solstrålar, enkelt uttryckt. Med mycket moln mellan 60°N och 60°S reflekteras mer av infallande ljus än när molnen är få. Reflekterade strålar värmer inte upp någonting, oreflekterade strålar letar sig ner till jordytan och värmer den. I detta fall redovisar de en +2,3 W/m2 högre instrålning än vad IPCC räknat med. Delar av Svensmarks forskning går ut på att den kosmiska strålningen, som varierar, påverkar förekomsten av albedo.
SMHIs redovisning av soltimmar lokalt i Sverige ger visst stöd för att teorin att albedot är en viktigt (del-)förklaring.


Nog finns det alternativa förklaringar alltid! Innan man granskat alla dessa, även om de bara utgör delförklaringar till hur atmosfären fungerar, eller rent av är falska eller betydelselösa, har man inte gjort sitt jobb på IPCC. Dessutom har de inte definierat en nollpunkt som skulle kunna vara det som är normalt. Troligen för att något sådant inte alls finns i den ständigt omväxlande naturen. Delvis kan man beskriva de naturliga variationerna, åtminstone de som sker i korta cykler eller intervall, som årsmån. Det unika svenska begreppet som de flesta svenska så kallade klimatexperter inte ens känner till, än mindre naturligtvis utländska dito. Min bedömning är att årsmånsvariationer kan sträcka sig över 50-100 år. Eftersom IPCCs period för att definiera klimat är 30 år så faller deras teorier om klimatförändringar än så länge inom årsmån.

P.S Glömde ju ta med vattenångan. Om strålningsbalansen av IR-strålning är det avgörande fenomenet återstår fortfarande det faktum att koldioxidens absorptionsspektrum täcks till nästan 100% av vattenångans. Vattenångan är på flera sätt mycket mer kraftfull ”värmeaktör” än koldioxiden, bland annat är halten vattenånga viktig för molnbildning och albedo. Förekomsten av vattenånga i atmosfären styrs av Solen, inte av oss. D.S.

Det här inlägget postades i Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

26 svar på Dags för IPCC att erkänna sina fel

 1. Dan Ahlmark skriver:

  Ytterligare en bra klimatartikel av Mats. Den är utmärkt kortfattad och lättillgänglig för alla och med för många oväntad information. Mycket användbar att dela med de i bekantskapskretsen som fortfarande tror på CAGW.

 2. Dandersan skriver:

  I morse erkände alarmisterna att de har haft fel.
  De har överskattat kusthöjden-så fler drabbas vid ökande havsnivåer.
  Vad de döljer är att havsnivån alltid har ökat men i olika takt vilket framgår här:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=140-012

  Mats-Tacksam för att du tar fram dessa siffror för oss klimatoptimister.

 3. Ivar Andersson skriver:

  FN/IPCC och dess supportrar har råkat ut för klimatHOTsnödläge. Överdrifterna blir värre och värre och pengarna i klimatfonden sinar. Det är bara Sverige som ökar sitt bidrag.
  Kineserna har inga problem med koldioxiden utan med smogen och bygger ny järnväg som kan transportera ännu mer kol. Enorm järnväg i Kina ska ta 200 miljoner ton kol https://www.expressen.se/nyheter/klimat/kina-star-for-halften-av-varldens-kolanvandning/

  • Åke Sundström skriver:

   Jo, så är det – men inte ett pip om saken från dagens populistiska MP eller från vår tidigare så seriösa Naturskyddsförening. Alla sanna miljövänner borde väl sedan länge ha flytt sin kos, men det finns ju många som tanklöst låter sig styras av sitt goda hjärta i stället för av sitt förnuft.

 4. Rikard skriver:

  Hej.

  Metan bundet i/under tundrans och taigans permafrost var det länge sedan man hörde något om. Det var ju den stora grejen för tio (?) år sedan. Minns vagt någon nisse som pratade katastrofscenarier där just en skenande kaskadeffekt var det stora hotet: började metandepåerna tina och förgasas skulle växthuseffekten skena, all polar-is smälta, Yellowstone få utbrott och det geologiska ”låset” vid Afrikas Horn släppa. (Den sista är min makabra favorit här: hela sydöstra Afrika översvämmas så att hela delen från Afrikas Horn ner till söder om Madagaskar glider i sidled och blir en ö. Den tsunamin, du! Ajöss Australien, Indien, och så vidare.)

  Och hur gick det med borrkärnor från Antarktis som skulle kunna innehålla virus och bakterier från förr i världen, vilka skulle utlösa pandemi?

  Tror jag att klimathysteriker bör läsa Tove Janssons ”Kometen kommer!”, och låta sig inspireras av Muminmamma.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 5. Göran skriver:

  Om isbjörnar:

  1. År 1948 föddes Al Gore. Då beräknas antal isbjörnar vara 7.000, men förmodligen fler.
  2. År 1981 Skriver WWF att det finns 11.000 isbjörnar, att de inte hotas av utrotning och att jakt på dem kan bedrivas.
  3. År 1986 beräknar isbjörnsforskare att det kan finnas 40.000 isbjörnar.
  4. År 2018 är den officiella siffran för antal inbjörnar 26.000-31.000 stycken, men de troliga siffran är 39.000-58.000 isbjörnar.
  5. År 2019 har WWF annonser i svenska tidningar och på Internet att isbjörnarna är hotade och att vi måste hjälpa dem.

 6. Samuel af Ugglas skriver:

  Så vitt jag vet är inte Mats en avlönad socialistisk byråkrat som jobbar för utplundrade skattepengar utan lägger ner detta enorma arbete i ren självbevarelse till båtnad för alla, även röstboskapen som inte förstår bättre. Ännu !!! Jag vågar knappt dra en ”Ingemar Stenmarkare”. Tack Mats.
  Här något annat, Expressen ”ompositionerar” sig https://www.friatider.se/expressen-vi-ska-bli-mer-objektiva-om-klimatet

  • Åke Sundström skriver:

   Sent omsider, en potentiellt glädjande nyhet från slaskpressen: Expressen erkänner sig ha varit partiska i klimatfrågan och vill nu låta även skeptiska forskare och skribenter komma till tals. Men vi måste nog avvakta bevisen innan någon bestämd slutsats kan dras.

   • Göran skriver:

    Jag tror att det kommer att handla om att bara smutskasta ”de andra” forskarna. Man tar in dem, låter de säga vad de vill och sedan låter Expressen en klimathotsalarmist kommentera och tala om hur fel forskaren har och att forskaren är dittan och dattan och nazist och äter spädbarn till frukost osv.

    Helt enkelt vill de nog bara göra det ännu svårare för alla klimatrealistiska forskare att få sin röst hörd.

    • Åke Sundström skriver:

     Den risken finns, men underskatta inte väljarnas förmåga att helt på egen hand, eller med lite vägledning av objektiva och seriösa forskare, bilda sig en uppfattning. SD:s framgångar bekräftar väl den saken.

     • Göran skriver:

      Om jag ser Expressens löpsedel idag och reportaget om klimatförnekarna i Expressen, kan jag nog säga att jag fick 100 % rätt.

      • Åke Sundström skriver:

       Men hur Expressens läsare reagerat har du ingen aning om. Det lär visa sig med tiden, att det spelar roll att skeptiker får komma till tals i media som hittills varit nästan helt stängda för alla som ifrågasatt klimathotet. Så i den delen är jag övertygad om att du har fel.

 7. Åke Sundström skriver:

  Det mest intressanta tycker jag var kurvan som visar solinstålningens trendmässiga ökning. Sådant har givetvis hög relevans och den hade jag inte sett tidigare.

  Men jag tycker fortfarande att du missar det allra viktigaste skeptikerargumentet: att klimatpolitiken är feltänkt och måste skrotas – ÄVEN OM HOTBILDEN VORE SANN!

  • Mats Jangdal skriver:

   Du vet svaret Åke! Jag är som jag är och ränderna går tydligen inte ur. Jag vill erbjuda många förklaringar och exempel för att erbjuda både dem som talar i vår sak och dem vi vänder oss till, flera möjligheter till en personligt omvälvande aha-upplevelse. Det är min tro att det uppnås sämre genom att ständigt banka dem i skallen med samma käpphäst.

   • Åke Sundström skriver:

    Nej, jag vet faktiskt inte svaret. För om det är omvälvande aha-upplevelser du vill sprida så vore det väl naturligt att predika evangeliet enligt mitt andra stycke? Eller antyder du att du inte är beredd att instämma i det budskapet? Det som enligt min mening är det tydligaste och mest relevanta, både vetenskapligt och propagandistiskt. .

    • Mats Jangdal skriver:

     Jo, visst är vi eniga om och det är dig vi måste komma. Men inte alla tål att bli skrivna det på näsan. Då måste man linda in det i andra beskrivningar, lika sanna, och låta dem ”själva” komma på hur dum klimatpolitiken är.
     Nog känner du väl igen det svaret ifrån mig?

     • Åke Sundström skriver:

      Visst vet jag att vi eniga om det mesta, ändå förstår jag inte hur du resonerar i denna sak. Varför skulle man behöva ”linda in” den viktiga följdslutsatsen om att klimatpolitiken år feltänkt, även om hotbilden skulle vara sann. Det är ju inte minst egna åsiktsfränder (vilsna eller falska) – Lennart Bengtsson t.ex. – som ett sådant påpekande är riktat till.

      Du är mer ensam än jag kunnat föreställa mig om att fatta min poäng, men varför inser du inte vikten av att inkludera den i dina nyttiga faktaöversikter? Just detta kan verkligen behöva skrivas på LB:s och andras näsor, för min gissning är att han – och många seriösa skeptiker – inte begriper vad du själv så snabbt insåg under våra inledande samtalsrundor:

      1) att åtgärder av Kyoto-modell är helt meningslösa och 2) att ett underkännande av IPCC:s hotbilder innebär ett nej tack till SVENSK kärnkraft, men också till svensk vindkraft och kolkraft.

      • Åke Sundström skriver:

       Frågetecken kvarstår: Du har tidigare accepterat punkten 2 och förstår säkert också punkten 1 (eller?), men tycks mena att dessa slutsatser inte bör finnas med på en klimatskeptisk agenda. Eftersom den enbart bör handla om den fysiska hotbilden?

       Om så, varför då? Är det inte självklart att använda alla goda argument för att stoppa den galopperande dårskapen? I synnerhet som dessa två är mycket enklare att förklara för Nisse i Hökarängen än de naturvetenskapliga teorierna.

       • Mats Jangdal skriver:

        Jo, vi är eniga. Båda punkterna är korrekta och relevanta. Men jag lämnade dem som underförstådda i dagens inlägg, eftersom de tillhör en annan argumentationslinje.

 8. Tege Tornvall skriver:

  Att över huvud taget tala om ”global medeltemperatur” är rena tramset. Här finns temperaturer från 90 minusgrader på isöknen Antarktis till 50 plusgrader i varma sandöknar.

  På ena sidan en bergskedja kan det vara torrt och kalt och på den andra fuktigt och frodigt. Större städer skapar egna värmeöar. I eller nära sådana finns flertalet mätstationer på land – de flesta i välståndsländer på norra halvklotet. Vattenånga från varma hav bildar moln och nederbörd.

  Allt är kaotiskt och kan inte datorsimuleras – vilket är vad IPCC ändå låter göra och drar slutsatser från – som okunniga media sedan sväljer och för vidare. ”Global medeltemperatur” är genomsnittet av vad som råkat mätas. Som att ha ena foten på spisen och den andra på ett isblock.

  • Mats Jangdal skriver:

   Riktigt, så därför måste man även påpeka att IPCC inte presenterat någon stadig eller uthållig medeltemperatur. Därmed har de ju svårt att presentera trovärdiga avvikelser från den globala medeltemperaturen.

  • Ivar Andersson skriver:

   Satellitmätningarna täcker jorden bättre men har bara funnits i 40 år.

 9. splintved skriver:

  I denna hysteriska klimatcircus saknas två viktiga grunder. Perspektiv och noggranna definitioner vad man diskuterar.
  I 1 000- årsperspektiv noteras att insolationen NH 65 blev negativ för 3 000 år sedan och därefter har klotets avkylning accentuerats markant.
  ” Växthuseffekt” definieras efter behov för att passa ens tes. Följande tabell är realistiskt innefattande.
  Växthuseffekt; Energikällor.
  Evaporation…………………80,0 .W/m2……66,7 %
  Water Vapour ( GHG)…..18,1…W/m2……15,1 %
  Convection………………….17,0 W/m2,,,,,,14,2 %
  CO2 ( GHG )………………..3,3….W/m2……..2,8 %
  Ozone ( GHG )…………….1,0….W/m2……..0,8 %
  Other…..GHG………………..0,7…W/m2………0,6 %

  Kiehl, Trenberth blandar avsiktligt ihop brutto och nettoflöden för att förleda publiken angående växthuseffekten, Definitioner är av nöden

Kommentarer är stängda.