Den odemokratiska vindkraften

Dagens inlägg är en inlaga med bifogade bilagor i PDF-format, längst ned. Texten är från Ove Björklund och God livsmiljö Hylte.

Till
Statsrådsberedningen
Kopior:
Näringsministern, Landsbygdsministern och Miljöministern
Samtliga riksdagspartier
Remissinstanser till Naturvårdsverkets förslag till vägledning för vindkraftsbuller
Riksrevisionsverket, Arbetsmiljöverket, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Energistyrelsen.

Hemställan om

 • bordläggning av Naturvårdsverkets remiss rörande reviderad vägledning om buller från vindkraftverk (NV-01688-19) och
 • initiering av uppdrag om faställande av nationellt strategiskt program för vindkraft, omfattande utvärdering av infraljudens och markvibrationernas ackumulerade effekter på folkhälsa, klimat, ekosystem, biodiversitet och den nationella skogsnäringen.

Riksorganisationen Föreningen Svenskt Landskapsskydd, samt lokala organisationer som företräder medborgare som påverkas eller hotas av hörbara bullerstörningar, infraljud och markvibrationer från vindkraftsanläggningar, överlämnar härmed nya vetenskapliga bevis om allvarligt destruktiva effekter på folkhälsan, uppväxtmiljön, klimat, ekosystem, biologisk mångfald och den nationella skogsnäringen

Effekterna är så allvarliga att de kräver en bred vetenskaplig riskanalys och nationell samling för omvärdering av vindkraftens förutsättningar att  uppnå de nationella miljömålen och en hållbar framtid för kommande generationer.

Ove Björklund
God Livsmiljö Hylte

Det här inlägget postades i Gästlistan, Miljö och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

5 svar på Den odemokratiska vindkraften

 1. Stefan Eriksson skriver:

  Beträffande kritiska inlagor (bif. filer ovan) när det gäller den ”hejdlösa” utvecklingen vad avser vindenergi, tillåter jag mig tillägga:

  *Tyska politiska ställningstaganden (beslut) har inneburit att i och med innevarande år 2019 är de statliga subventionerna gällande nyinvenstering av vindkraft avskaffade.
  Till dags dato har 8 (åtta) turbiner kopplats upp mot det Tyska stamnätet.
  Helt stopp i den branschen alltså.

  * Den Tyska staten har antagit nya minimimått mellan bostäder och anläggning till 1000m.
  Det innebär att ytan som överhuvudtaget är möjlig att exploatera för vindkraftsändamål är starkt begränsad i ett tätbefolkat land som Tyskland.

  * Det Tyska stamnätet har mycket begränsad möjlighet att hantera ytterligare intermittent ström utan att först bygga ut nödvändig infrastruktur. (Framför allt i nord-sydlig riktning, från den ”blåsiga”
  Nordsjökusten till de industritäta södra delarna av Tyskland.

  Tyskland skönjer ”vägs ände” vad gäller vindkraft. Vi får se hur länge det dröjer tills ”die grünen” tar till sig detta budskap.
  Med vänlig hälsning.

  • Mats Jangdal skriver:

   Det var nyttig information. Vad ska tyskarna göra för att behålla och utveckla sitt välstånd, industri etc, undrar man.

   • Stefan Eriksson skriver:

    Fransk kärnkraft, Polskt kol, Rysk gas, Rysk olja. Bara en gissning, men en trovärdig sådan.

Kommentarer är stängda.