Global censur styrs av EU

Genom ett beslut i ECJ, Europadomstolen har varje medlemsland tillerkänts rätten att diktera vad som inte får visas på internet. Eller som det heter på ren svenska, censur. Det är den österrikiska vänsterblivna och gröna politikern Eva Glawischnig-Piesczek som anmält till domstol att hon inte gillade det som skrevs om henne på Facebook. Hon anmälde det hela till österrikisk domstol och ärendet har nu vandrat ända upp högsta EU-instans, där det avgjorts enligt följande:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt den elektroniska handeln, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”), särskilt artikel 15.1 däri, ska tolkas på så sätt att detta direktiv inte utgör hinder för att en domstol i en medlemsstat kan

–        förelägga en värdtjänstleverantör att radera information som denne lagrar och vars innehåll är identiskt med innehållet i information som dessförinnan förklarats olaglig eller att blockera åtkomsten till denna information, oavsett vem som har begärt att få den lagrad,

–        förelägga en värdtjänstleverantör att radera information som denne lagrar och vars innehåll motsvarar innehållet i information som dessförinnan förklarats olaglig eller att blockera åtkomsten till denna information, förutsatt att övervakningen och efterforskningen av den information som avses med ett sådant föreläggande är begränsad till information som förmedlar ett meddelande vars innehåll i huvudsak är oförändrat i förhållande till det som förklarats olagligt och som innehåller uppgifter som närmare angetts i föreläggandet, och förutsatt att skillnaderna mellan hur nyss nämnda motsvarande innehåll och den information som dessförinnan förklarats olaglig har formulerats inte medför att den berörda värdtjänstleverantören blir skyldig att göra en självständig bedömning av nämnda innehåll, och

–        förelägga en värdtjänstleverantör att radera den information som avses i föreläggandet eller att blockera åtkomsten till den på global nivå, inom ramen för relevant internationell rätt.


Det är Facebook eller varje annan plattform som avses med värdtjänstleverantör. Som framgår i sista stycket gäller rätten för enskilda medlemsländer att censurera på global nivå. Tack George Orwell för att du skrev handboken om hur man förstör civilisationer! Tack alla ni väljare i Österrike, Sverige och annorstädes som röstar på dessa stolpskott, vattenmeloner och allmänt människofientliga politiker!

Det här inlägget postades i Frihet och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

4 svar på Global censur styrs av EU

 1. Göran skriver:

  Jag måste få fråga om denna politiker endast ogillade vad som skrevs om henne eller om det som skrevs var något som kan anses vara olagligt som att påstå att hon på något sätt skulle ha gjort något brottsligt som inte var sant.

  Förvisso borde hon stämma för ärekränkning och om hon vinner det målet borde informationen kunna åläggas att raderas, eller ännu bättre att det tillsammans med den felaktiga informationen läggs till att den är felaktig och det tillsammans med det anges namn på den som kom med den falska anklagelsen och att den personen är dömd för det.

  • Mats Jangdal skriver:

   Jag har inte fått fram vad som exakt skrevs om henne på FB. Det har angetts som “politisk kritik i skarpa ordalag” och liknande.
   Det har alltså varit preciserat och riktat mot henne för hennes gärningar. Om det var befogat eller ej är okänt.
   Det framgår inte heller av domen exakt vad som sagts. Domstolen har fokuserat på om det är lagligt för EUs medlemsstater att självständigt censurera internernet och även att göra det globalt.

   Det här är vad som står i domen om vad som sagts:
   En användare av Facebook Service delade på sin personliga sida den 3 april 2016 en artikel från den österrikiska nyhetswebbplatsen oe24.at med rubriken ”De gröna: Minimiinkomst för flyktingar ska behållas”. Denna publicering medförde att det på den berörda plattformen skapades en ”länkbild” av ursprungswebbplatsen som innehöll artikelrubriken och en kort sammanfattning av artikeln samt ett fotografi av Eva Glawischnig-Piesczek. Denna användare publicerade dessutom, med avseende på denna artikel, en kommentar som, mot bakgrund av de ordalag i vilka den avfattats, den hänskjutande domstolen har ansett vara ägnad att skada Eva Glawischnig-Piesczeks heder, förolämpa henne och förtala henne. Denna kommentar var åtkomlig för varje användare av Facebook Service.

 2. Samuel af Ugglas skriver:
 3. Pingback: MER INTERNETCENSUR FRÅN EU – JMM.NU

Kommentarer inaktiverade.