De dumma frågorna om klimahotet

Med risk att exponera mitt allra dummaste jag. Men det kan jag ta.


Varför över hundra modeller?
Varför jobbar IPCC med över hundra modeller för att beskriva klimatet? Eller rättare sagt, modellerare (det vill säga statistiker och programmerare) och ”klimatforskare” utanför IPCC jobbar på många olika håll med modeller. Men IPCC tar in dessa modeller och redovisar dem som om de säger något om klimatet. Det gör de inte, det har visats flera gånger och i stort sett varje gång man på nytt jämför med verkligheten så har modellerna spårat ur än mer och visar allt större avvikelse.


Om modellerandet var tillförlitligt skulle det räcka med en modell, den bästa av dem. Men någon sådan finns inte. Och eftersom de alla visats otillförlitliga måste man ställa frågan, varför bry sig om dem alls?


Hur kan 50% stråla tillbaks hela tiden?
I de schematiska beskrivningarna av hur växthuseffekten fungerar finns alltid en komponent eller pil som pekar från atmosfären tillbaka mot jordytan. Det är återstrålningen, backradiation eller växthuseffekten. Värdena kan redovisas så olika som 2 – 25 – 50 % av instrålad energi, eller utstrålad energi. Bara det, att det lämnas så många motsägelsefulla förklaringar.


In- och ut måste vara i balans (det vill säga exakt lika) om inte jordens temperatur på sikt ska ändras. Men hur kan det återstråla något alls, så att utgående strålning är mindre än inkommande? Det borde ju ge ganska snabb uppvärmning av atmosfären om det är så mycket som 50%. Det borde också ge märkbar uppvärmning över tid även om återstrålningen är så liten som 2%, men någon sådan kontinuerlig uppvärmning (det går både upp och ned) har inte registrerats, varför inte?

Varför ändras inte procentsatsen?
Om det nu är så att koldioxid är en så viktig växthusgas, var ändras inte procentsatsen i takt med att koldioxidhalten gått upp? Om inte procentsatsen för återstrålning ändras med ändrad koldioxidhalt, är det verkligen en växthusgas då?


Varför värms inte syre och kväve i atmosfären?
Enligt all känd fysik så har all materia förmåga att absorbera värme. Men enligt klimatalarmismen är det bara vattenånga, koldioxid, metan och lustgas i atmosfären som gör det. Överlägset mest gäller det vattenånga och för alarmistiska/politiska skäl även koldioxiden, trots att den utgör så liten del. De andra gaserna utgör så försvinnande liten andel att de plockar man bara fram i resonemanget när man blir riktigt trängd och ifrågasatt av realister.


Men de stora volymerna, kväve och syre, de antas inte kunna värmas alls. Hur kan det stämma? Om jag har en gasflaska med kvävgas eller syrgas, så nog antar de flaskorna rumstemperatur rakt igenom efter en tid, och deras temperatur (även innehållet) varierar med variationen i omgivande temperatur. Vad är det som värmer gasen i de flaskorna men som inte påverkar dessa gaser fritt i atmosfären?


Vid brand ska man snabbt undanskaffa gasflaskor, oavsett innehåll, eftersom alla kända gaser reagerar på värme med expansion och/eller ökat tryck. Hur kan det inte gälla kväve och syre i atmosfären? Varför förlitar man sig i IPCC på laboratorieförsök som inte liknar naturen och matematiska beräkningar som inte beskriver naturen?

Vilken värme mäter en termometer?
Om jag mäter med en termometer i luften, är det verkligen bara värmen i de 0,04% koldioxid som atmosfären innehåller som jag mäter då?
Hur kan man mäta temperatur, om där inte finns värme?

Hur kan köttvägran påverka klimatet?
All markyta producerar växande liv till 100 % enligt de förutsättningar som jordmån, läge och årsmån mm. ger. Grunden är fotosyntesen och växternas upptag av koldioxid. Gödsling ger mer resurser att ta upp koldioxid ur luften. Äts inte det gröna upp av stora djur, kommer det att vissna och ätas upp av små djur, bakterier och enzymer etc. Dessa släpper ut lika mycket som de stora djuren eller människan, räknat per kvadratmeter. Det hela är ett nollssummespel som inte påverkar andelen koldioxid, metan eller lustgas i atmosfären.


Tregradersmålet som försvann
I början av klimatlarmet uppmanade man att vi måste stoppa uppvärmningen innan den når 3°C. Det ser vi sedan länge, att så varmt kommer det inte att bli. Så då bytte man till tvågradersmålet. Men så varmt verkar det inte heller kunna bli. Uppvärmningen har tappat för mycket fart för det.


Så då är det 1,5°C som gäller sedan något år. Den uppvärmningen kanske vi kan åstadkomma om vi anstränger oss och gör riktigt rejäla åkarbrasor. Men nu är det panik att befria oss från våra pengar, våra demokratier och all västlig civilisation, för att rädda oss från, de sista 0,3°C innan jorden värmts 1,5°C över förindustriell temperatur. Detta kallas att flytta målstolparna och är ett ohederligt sätt att argumentera för en dold agenda. Varför går så många på detta uppenbara fusk?


Ursäkta mig, men jag är skeptisk till hela klimathotet. Så länge jag inte får vettiga svar på mina dumma frågor, betraktar jag det hela som en gigantisk bluff!

Det här inlägget postades i Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

29 svar på De dumma frågorna om klimahotet

 1. Stefan Eriksson skriver:

  Det enskilt viktigaste ”beviset” framstår för mig vara den massiva propagandan om CO2 och dess skadlighet för allt levande här på jorden.
  Hade ett verkligt ”hot” gjort sig påmint, skulle informationen därom antaga en helt annan karaktär.

  Då hade större vikt lagts vid att ej få det att framstå som ett dåligt skämt. Istället hade skrämselscenarior effektivt motarbetats i sin linda, till att möjligtvis kunna drabba enbart enskilda sekter, med ett redan förut konstaterat självskadebeteende.

  Har inte fröken Thunberg hört talas om historien där herden åter och åter ropar; ”vargen kommer, vargen kommer” och till slut är det ingen i omgivningen som tror herden, när det väl gäller?

 2. Jan Suhr skriver:

  Det första man ska fråga sig är vem bestämde att temperaturen 1850 skulle vara ett normalvärde? Och varför den temperaturen just då när vi gick ur den kallaste perioden sen stora istiden.

  Den industriella revolutionen och dess utsläpp från fossila bränslen var ju i relation till resten av världen mikroskopisk vid den tiden.

  Nu ska EU och kommuner utlysa ”klimatnödläge”. Finns det ingen måtta på stolligheterna?

  Vad syftar de på med ordet klimatnödläge, skulle vara intressant att höra ett vetenskapligh argument för den saken.

 3. Dandersan skriver:

  Fördelen med många modeller är att vi kan utvärdera deras tillförlitlighet.
  Den är låg!
  Säger i alla fall de forskare som förstår sig på alternativa förklaringsmodeller som sol och moln.
  https://wattsupwiththat.com/2019/11/23/how-much-sun-could-a-sunshine-shine/

 4. Bernd Stymer skriver:

  Det är klart att det är en gigantisk bluff. Men varför tror så många politiker och så mycket mediafolk på den?

  • Åke Sundström skriver:

   Men sanningen är nog att våra streetsmarta politiska ledare inte alls tror på den gängse hotbilden (även om de flesta riksdagsmän kanske gör det). Löfven gillar den av helt andra skäl, därför att hans regering med klimatet som godhjärtad ursäkt (och med högre klimatskatter som verktyg) lättare kan expandera den offentliga sektor han själv styr över.

   Bingo för Palmes starka stat, den som dagens vilsna moderater omfamnar med nästan samma glöd. Det mönstret finns även på global nivå, om än inte lika uttalat som här. Vad pressen beträffar handlar det om en strikt lojalitet mot ägarna (partierna) plus en flagrant brist på färgstarka personligheter av Herbert Tingstens sort.

   Pressen är död som politisk vakthund. Detsamma gäller universiteten/forskarvärlden. Demokratins två förmenta garanter finns inte längre, det är ett kärnan i vår djupa demokratiska kris. Återstår bloggvärlden, den bromsar en hel del dårskaper men kan inte uppväga bortfallet av den klassiska tredje statsmakten.

 5. Jan Andersson skriver:

  Som sagt, allt är påhittat för att folket skall motiveras att betala högre skatter. Fördubbling av trängselskatten. Höjd bensinskatt. Höjda fordonskatter. Att det inte är de bevisligen farliga kväveoxiderna som är skurken i dramat beror på att de saknar koppling mellan utsläpp och klimat, vilket CO2 beskylls för att ha. NOx är ”bara” ett miljöproblem, alltså inte användbart som argument för att förmå medelklassen att punga ut för den ”goda sakens skull”.

  Att pengarna hamnar direkt i invandringens svarta hål talar man tyst om, eftersom det skulle kunna skapa en viss skattetrötthet.

  Sluta jamsa med i detta bondfångeri; att bläddra i siffror hit och dit gynnar inte sanningen – att vi är blåsta än en gång. Om ni hör något som mullar i underjorden så är det Olof Palme som asgarvar i sin grav.

  • Åke Sundström skriver:

   Vilka är det som jamsar med, menar du? På denna blogg?

   Och vad är det för fel med siffror som illustrerar blåsningens konsekvenser??

   Men du har en poäng om mullret från underjorden.

   • Jan Andersson skriver:

    Klimatalarmisterna vill inte att debatten om CO2 skall sluta eftersom de förlorar då. Det är bättre för dem att hålla på sina åsikter tills folken i västländerna har plågats till döds med nya innovativa miljöskatter.

    Men vi kan ensidigt sluta att gå i deras utlagda fällor genom att bara ignorera skitsnacket och debattera viktigare saker som vi kan förändra. Vem skulle ha hört talas om Greta som skolkade om inte media hade hängt på som galna hundar.

    Vissa saker är det bäst att ignorera.

   • Jan Andersson skriver:

    Hade inte klimatet varit föremål för forskning just nu, så hade vänstern hittat något annat att protestera mot, eftersom vänstern endast kan existera genom att skrämma upp medborgarna och förstora existerande småproblem in absurdum för att få sina förhastade och meningslösa reformer förverkligade. Detta har historen visat oss alldeles för många gånger nu. Men det är de saktmodiga som skola besitta jorden; jag kan tyvärr inte räkna mig till den skaran själv men beundrar de som gör det utan att vara lättlurade. De får ofta sista ordet, enligt Frans G Bengtsson.

    • Åke Sundström skriver:

     Rätt tänkt, men du bortser från det faktum att klimatalarmismen ingalunda är ett rent vänsterprojekt, utan ett utflöde av en ny allt vanliga samverkan mellan politikerklassen och korrupta forskare.

    • Jan Andersson skriver:

     En korrupt forskare är ingen forskare alls utan en opålitlig bluff. Men denne kan vara framstående inom gebitet att jaga fram nya forskningspengar till sin institution från korrupta politiker med flera som använder myten om klimatet för sina egna syften, som till exempel att höja skatterna eller sälja ”gröna” produkter.

     ”Om du hjälper mig så hjälper jag dig. Men ställer du inte upp (betalar) så avslöjar jag dig. Seså, skynda på med anslaget nu.”

     • Åke Sundström skriver:

      Korrupta forskare finns, även om du har rätt om motsägelsen. Genom att tigga pengar för att kunna ”forska” tvingas vederbörande att sälja sitt oberoende – eftersom staten bara stöder projekt som går att förena med makthavarnas egna ambitioner. Numera en generell regel (med enstaka undantag), i gamla och hederligare tider ett väldigt ovanligt skräckscenario.

 6. Samuel af Ugglas skriver:

  Konstigt att så få förvånar sig över/ reagerar på sättet politiker plundrar medborgarna på pengar man kallar för SKATTER? Socialisterna ligger alltid i täten när det gäller att komma med utplundringsförslag.
  Utan dessa gigantiska stölder hade vi aldrig hört talas om klimatet, kanske något om ”årsmånen” man och man emellan!!!

  • Åke Sundström skriver:

   Elegant och kunnig sågning! Men jag skulle uppskatta att du som är naturvetenskapligt mer bevandrad än de flesta, ville ta tag i den ”missade länken” bakom tesen om människans skuld. Lennart Bengtsson m fl använder ju gasteorin som belägg. Men har han eller någon annan kunnat bevisa eller göra sannolikt att det saknas andra klimatpåverkande krafter, som skulle kunna förklara att det blivit varmare av helt andra skäl än tillskottet av CO2? T ex som följd av en normal ”återhämtning” efter kylan under den s k lilla istiden. Finns inga historiska paralleller att luta sig mot? (Bortsett från de helt väsensskilda teorier du nyligen beskrivit men som Gösta Walin avfärdat som nonsence!)

  • Jan Andersson skriver:

   Exakt!

 7. Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

  Det där med syrets och kvävets värmeförmåga undrade jag mycket över när jag började intressera mig lite mer för klimatfrågan för ungefär 10 sedan (det var väl då jag insåg hur bonkers samhället hade blivit när det handlade om koldioxid).
  Jag tänkte som så, att om nu 78% av atmosfären är kväve och 21% syre, så kan man väl inte bara titta på CO2:s värmeförmåga, man måste se till samtliga gaser och hur förändringar i sammansättningen slår på det. Låt för argumentationens skull anta CO2-ekvivalenter för N och O. CO2 är då 1, även om O skulle vara 0.1 och N 0.01 så torde en fördubbling av CO2 ge marginella effekter. Nuvarande atmosfär skulle (om vi ignorerar övriga gaser och kör på N 78%, O 21% CO2 400 ppm) ha värmeförmåga (om jag får ihop nollorna rätt) 2.1+0.78+0.0004=2.8804, även om CO2 dubblas så skulle effekten bli helt marginell.
  Jag har sett vad en hel del olika gaser har får CO2-ekvivalenter, men aldrig lyckats hitta N, O och H2O skulle motsvara i CO2-ekvivalenter. Vilket stör mig oerhört. (Sen får jag väl erkänna att jag kanske inte letat så där jättemycket, jag har trots allt annat att göra också.)

  • Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

   Inser att jag hade med lite för mycket nollor för CO2 eftersom jag pratar om procent. CO2 borde då vara 0.04, men … tja.

 8. Åke Sundström skriver:

  Mitt inlägg 11:29 som svar till Samuel hamnade fel – som både han och andra säkert misstänkt. Rätt adressat är Mats och hans inledande opus. Själv tycker jag att min fråga handlar en slags felande länk i Bengtsson och andras argumentering och frånvarande (vad jag vet) även i Mats´ många artiklar i ämnet.

  • Mats Jangdal skriver:

   Kopierar din fråga.
   ”Lennart Bengtsson m fl använder ju gasteorin som belägg. Men har han eller någon annan kunnat bevisa eller göra sannolikt att det saknas andra klimatpåverkande krafter, som skulle kunna förklara att det blivit varmare av helt andra skäl än tillskottet av CO2?”

   Det Bengtsson och IPCC lutar sig mot är växthusgasteorin och växthusgasernas backradiation, återstrålning.
   Det har inte lyckats bevisa den teorins giltighet.
   Det har inte lyckats bevisa att där åstadskoms några tippingpoints.
   IPCC och dess generaler på NASA, HadCrut med flera ställen har inte letat efter andra förklaringar. De konstaterar bara att de kan inte finna några andra förklaringar.
   Bengtsson är i vart fall ärlig nog att erkänna förekomsten av naturliga variationer, även om begreppet årsmån tycks vara svårsmält för honom.

   Detta är påtalat många gånger i den vid detta lag minst 20 år långa debatten, och av personer mycket mer instuderade på vetenskapen än vad jag är. Men IPCC lyckas ducka sådan kritik genom att antingen låtsas att de inte hört den, eller genom att säga att det är fel. Men de kan aldrig ärligt säga varför det skulle vara fel. Det behöver de inte heller, eftersom de har media och politiker (de som betalar ut anslagen) på sin sida.

   • Åke Sundström skriver:

    Tack för svaret, Mats. Men om det nu finns naturliga variationer, hur kunde då Bengtsson skriva under KVA:s första klimatrapport som upprepade IPCC:s centrala mantra: ”det finns inga andra förklaringar” (än människans ansvar via utsläppen av koldioxid i atomosfären).

    Och om han ändrat sig, varför har han inte kommenterat – eller bett om ursäkt för – sitt tidigare IPCC-stöd? Hur ärligt är det? Vore det inte naturligt för sanna skeptiker att efterlysa den typen av förklaringar innan man godtar honom (eller för den delen också Stockholmsinitiativet) som medlemmar i ett seriös proteströrelse?

    Att medge en självklarhet bevisar i mina ögon ingenting alls om någons ärlighet. Att LB nyligen tackade nej till en debattomgång mot dig och likaså vägrat att bemöta alla andras kritik, talar sitt tydliga språk. Han tycks hoppas att hans KVA-fadäs glöms bort. Man kan förundras (eller snarare förfasas) över att lögnen om INGA ANDRA FÖRKLARINGAR inte avförts från dagordningen för länge sen.

    Min fråga gällde också något än mer konkret: Har ingen från alarmistsidan försökt att bevisa HYPOTESEN om människans/koldioxidens roll? T ex genom att tydligt avvisa de alternativa förklaringar som hela tiden bevisligen har funnits?

    Frånvaron av sådana analyser, som du verkar bekräfta, tyder på att den vetenskapliga skandalen långt större än man kunnat föreställa sig. Och frågan är om inte skeptikersidan förlorat terräng, eller i varje fall försenat nojans slutpunkt, genom att inte mer aktivt gendriva alarmisternas antropologiska nyckelargument?

    • Mats Jangdal skriver:

     Alarmisterna har låst in sig i en loop, ett cirkelargument.
     1. Antropogen CO2 ändrar klimatet.
     2. De kan inte finna några andra förklaringar.
     3. 97% av världens klimatforskare är ense.

     Alla tre är felaktiga och falsifierade, men i alarmisternas loop-bubbla kan man inte ta in detta. Man pekar bara vidare på nästa påstående i triangeln och känner sig skyddade. De behöver inte veta mer, de är de goda.

     De som ändå ställer upp på lite debatt pekar glatt vidare på:
     4. Arrhenius.
     5. Fourier.
     6. Tyndall.
     7. IPCC.
     8. Växthusgaser.
     9. Tippingpoints.
     10. FN:s 17 hållbarhetsmål.
     11. Försiktighetsprincipen.
     12. Agenda 2030.
     13. Greta.
     14. Den svenska klimatlagen, miljöbalken, mm.
     15. O.S.V

     Skalet blir bara tjockare ju mer man rör vid det. Kommer man igenom allt det, då kommer beskyllningarna mot skeptiker som:
     1. Filterbubbla.
     2. Faktaresistens.
     3. Fake news.
     4. Högerextremism.
     5. Rasism.
     6. Holocaustförnekare.
     7. Tobakslobby.
     8. Oljelobby.
     9. Nationalist.
     10. Köttätare.
     11. Vit man.
     12. Redneck.
     13. Klimatförnekare.
     14. Antifeminist.
     15. Altright.
     16. Krigshetsare.
     17. Pedofil.
     18. Vetenskapsförnekare.
     19. Nazist.
     20.Fascist.
     O.S.V.

     Det finns ingen hejd på vilka antipatier alarmisterna kan vräka ur sig.

     • Åke Sundström skriver:

      No surprise: det är ju väldigt mycket makt och pengar som står på spel. Och då är alla knep tillåtna och många mindre nogräknade ”forskare” redo att tjäna en hacka eller ett hitta ett lättvunnet jobb i den politiska alarmismens tjänst.

      Men ansvaret är och förblir Löfvens och Kristerssons.

 9. Tyrone Waerner skriver:

  Bra frågor,men vi är för dumma att förstå,det är sorgligt.

 10. Tyrone Waerner skriver:

  Ni som är tveksamma vilken påverkan människan har på klimatet. Fundera över detta. Vikingarna kom i mitten av 800-talet till Island och Grönland,då var det medelhavsklimat där man odlade spannmål. SVT svarar inte på mina frågor om Vikingarna,men det var Vetenskapens Värld som påminde mig om detta. Vi hade medelhavsklimat från 700-till 1400-talet i Europa. SVT vet detta, men inte ett ljud. De är stora lögnare,eller hur?

  • Göran skriver:

   Under 95 % av de senaste 10.000 åren har det varit varmare än det är idag. Vad tror du SVT skulle säga om det?

   • Mats Jangdal skriver:

    Och under 90% av den senaste halvmiljonen år har det varit istid. Vilket bör vi rimligen oroa oss mest för, istid eller civilisationsbefrämjande värme?

   • Åke Sundström skriver:

    Den centrala fråga som meteorologiprofessor Olsson sa sig inte kunna bekräfta på grund av dåligt minne, när hon gjorde bort sig hos Ekdal & Ekdal i våras. Programledarna förtjänar ändå ett erkännande för att – kanske mot ledningens önskemål – våga ställa den förargelseväckande frågan: ”När var senast varmare än nu”?

 11. Thomas Gunnarson skriver:

  Litet kul det här: https://www.youtube.com/watch?v=F-d4zfovcog

 12. Uno Hansson skriver:

  Din fråga ”Hur kan 50% stråla tillbaks hela tiden?”
  Utan att vara forskare på något sätt så kan det ju resonemangsmässigt mycket väl vara så. Här är ett sätt att resonera… och det går kanske att tänka sig många andra sätt…
  På ett visst litet områdesyta (latitud/longitud) träffas jordytan/vattenytan under dagtid av solinstrålad ”värmevåglängd”. En del absorberas av jord-/vatten-ytan… och en annan del studsar ut i luften och vidare mot rymden. När de (fotonerna) träffat kväve- (N) och syre- (O) molekyler så händer det inget särskilt men när de just träffar COO – molekyler (metan m.fl.) så uppstår det ett resonansfenomen… (jfr. med en stämgaffel eller LC – filter i en gammal radio) … alltså att molekylen börjar ”dansa” inom ett visst våglängdsområde (t.ex. 800 nm) så pass att det (värmestrålningen) strålar tillbaka mot jordytan.
  Resultatet blir att det som strålar in på dagen ju inte hinner stråla ut på natten.
  Det är BARA ett tänkbart mycket, mycket förenklat exempel… på hur det skulle kunna vara… rent kausalt.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Resonans

Kommentarer är stängda.