Mörkläggning av coronavirusets spridning och dödstalens orsaker

Dagens gästskribent är Sture Larsson, som här går i polemik med Sydsvenska Dagbladet, vilken vägrar dialog eller svar till Sture.

Frågan är mycket mera komplex än sekretess som Lotta Wendel menar i dagens (25/5) artikel i SDS. Sedan ca 1976 gäller i Sverige krav på värmeåtervinning i ventilation. Det betyder att Sverige satsade på luft-luft-värmeväxlare med delvis extrema egenskaper av återluftsföring = smutsåterföring. Problemen blev mycket stora under 80-talet. Politikerna mötte detta 1991  med lagen om ovillkorlig ventilationskontroll (OVK) som gjort stat och kommun ansvarig för byggnadshygien i flertalet bostäder sättande elementär lag för tredje man ur spel. Man stoppade protesterna med diktaturfasoner. OVK resulterar i ett godkännande som omöjliggör vidare protest men sätter stat och kommun i strikt konsultansvar.

År 1998 kom Miljöbalken. Den överspelade OVK, vilket ingen utom Arbetsmiljöverket förstått. Arbetsmiljöverket har infört kravet att arbetsplats inte får ha någon form av återuftsföring, vilket i princip diskvalificerar det mesta i human byggnadsväg. 42 % av alla vårdlokaler har roterande värmeväxlare, otänkbar inom Miljöbalkens ram och Arbetsmiljöverkets förordning. Det handlar inte om sekretess i en demokratisk stat. Det handlar om lag!

När t.ex. Valltorp skall granskas så uppstår plötsligt frågan: ”Är Valltorp olaglig och vad betyder detta i rättsligt avseende för ansvariga bakom de många dödsfallen?” Sydsvenskan har t.ex. skrivit massor om Valltorp redan utan att ens närma sig de väsentliga frågorna. Helt begripligt. Svensk press är inte fri. Svensk press är med deklaration på första sida bunden till en politisk gruppering. Alltså underförstått bundna att föra de ansvarigas talan. I toppen av delegationskedjan sitter ju partierna.

Det är inte heller sekretess att blunda för att flertalet svenska vårdlokaler i brist på rådgivning från skyddsmyndigheter inte är byggda för elementär hygien, t.ex. fungerande in- och utsluss med t.ex. skodesinfektion, skobyte etc. Personal på Blocket i Lund går säkert minst 200 meter odesinficerat in och ut och via hissar till och från omklädningsrum och kanske lika långt till och från arbetsplats från omkläde. Med droppsmitta är detta orimligt om man hanterar smittskyddsfrågor. Doktor Semmelweiss till löje liksom förlöjligande av kunskap om luftburen smitta. Skyddsmyndigheterna har inte fullföljt uppdrag.

Samtliga inblandade, myndigheter, akademier och  fack och inte minst media sitter med skägget tvinnat i brevlådans axlar. Betänk t.ex. att flertalet akademier lär ha det värsta av allt, maximal återluftsföring, och till detta intermittent drift. Ingen styrelse bryr sig trots att gräddan av svensk fertil personal där arbetar. Mycket riktigt! Skolan drunknar i
bokstavsdiagnoser och mentala problem. 

Det handlar inte om sekretess som Lotta Wendel  menar med stöd av SDS utan om flagranta  lagbrott. Som agronom med stallmiljö som specialitet, så vet jag att vi inte skulle kunna ha djurproduktion inomhus om vi använde den teknik som human miljö använder. Den bygger på produktion och spridning av t.ex. mögeltoxiner och det betyder fosterdöd, fosterskador och sjuk personal.

Stallet har någon tiopotens högre ”smutstryck” än den humana byggnaden, men effekten är den samma om än i mycket mindre skala. Jordbruksverket är så vitt jag förstår enda fungerande skyddsmyndighet. Det är förbjudet med all återluftsföring och i flertalet fjäderfästall går ingen in utan passage av skodesinfektion t.o.m. följt av skobyte. Elementärt sedan Semmelweiss´ dagar. Förbisett av svensk human medicin och byggnadsförvaltning. 

SDS och övrig media har skrivit vidare utan att beakta nedan ställda frågor.

Jag har tagit del av inte särskilt upplysande artiklar om Valltorp, Helsingborg, med ett mycket högt, uppseendeväckande högt  dödstal. Eftersom ni gjort ett granskande reportage om Valltorp kan ni naturligtvis svara på följande frågor:

1. Vilka åtgärder har vidtagits för att med någon form av desinficerande sluss t.ex. skodesinfektion, skobyte, klädbyte i sluss  etc hindra smitta att komma in? Vi talar om droppburen smitta, som i varje fall utomhus bör vara buren av transportyta som gata och entré. 
2. Vilka åtgärder har vidtagits för hindrande av att smitta sprids inomhus mellan rum, mellan avdelningar etc. och för att hindra att smitta förs ut i samhället från en så koncentrerad smittokälla? Smittospridnnig är i fysisk mening en transport från en punkt till en annan.
3. Det hävdas att  Valltorp följt alla de direktiv … etc från myndigheter. Då kan ni kanske svara på vilka direktiv som i så fall kommit och följts från myndigheter enligt ovan. Jag har inte sett att t.ex. Folkhälsomyndigheten (FHM) aktivt sysslat med information om förebyggande åtgärder mer än avstånd. Hittills under pandemin har FHM  befunnit sig i slutet av verksamhetens gausskurva, sysslande med  statistik över resultatet. Till den uppgiften har vi normalt två organ, SCB och Riksrevisionsverket. FHM  hör endast hemma i den inledande fasen av kurvan, den verksamhetsledande fasen?
4. Central myndighet i detta sammanhang är Arbetsmiljöverket(AMV). Detta står för ett krav på arbetsplatsens utformning innebärande att för hindrande av smitta eller annan skadlig fördelning av skadliga agens inom arbetsplatsen är all typ av återluftsföring förbjuden. Har detta krav uppfyllts på Valltorp trots att Arbetsmiljöverket till synes aldrig försökt värna sin förordning. Likväl gäller den! Vad gäller för Valltorp? För mig är det osannolikt att inte Valltorp också är en av dessa i kraft av Miljöbalken och AMV:s förordning olagliga byggnader som är pandemins fortvarighetskrav. Det är inte utrett i reportaget! Varför?
5. Vilka åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtagas från Thunbergs revir och framför allt från Helsingborgs stads miljöförvaltning, som ju är den instans i Helsingborg som inom lag måste agera inför något som inom Polisen sannolikt skulle kallas Särskilt särskild  händelse föranledande kavalleriets bemanning. Polisen bemannar kavalleriet redan vid ett fåtal döda. Har talar vi om 17 sannolikt fällda av sig okontrollerat transporterad covid 19. 
6. Regional tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen. Hur agerar den? Kristianstad har inte så höga dödstal, men likväl något på gång. Länsstyrelsen är tillsynsorgan för t.ex. ventilation. I Arbetsmiljöverkets frånvaro är Länsstyrelsen tillsynsorganet för otillåten återluftsföring. Känner ens Länsstyrelsen till AMV:s krav och varför har i så fall flertalet skånska offentliga byggnader olagliga installationer.

Detta är Sture Larssons tredje artikel om ventilation som Frihetsportalen publicerar. Det tidigare två här och här.

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen, Gästlistan, Miljö och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

7 svar på Mörkläggning av coronavirusets spridning och dödstalens orsaker

 1. Göran skriver:

  Kan man säga att när politikerna bygger åt sig själva, och det blir fel så är det inte så noga med lagar och regler?

 2. Thomas skriver:

  Som vanligt… Skulle folks livsmiljö funka enligt djurskyddslagen så var det mycket i samhället som skulle vara annorlunda.. men så är det inte. Djuren är viktigare än människan.

  • Göran skriver:

   Till och med djurens sjukvård är bättre än människornas sjukvård. Och det är väldigt konstigt eftersom djursjukvården inte är offentlig verksamhet.

 3. Stefan Eriksson skriver:

  Den här kommentaren ”hör hemma” i Lördagens ”återblick”, men funktionen att kommentera funkade ej.
  En ”gammal” egen reaktor med modernare design;
  https://www.vvsforum.se/nyheter/2018/mars/stirlingmotor-fixar-el-och-varme-i-hemmet/

  • Mats Jangdal skriver:

   Hittar inget sätt att flytta kommentaren. Men nu går det at kommentera på rätt plats!

 4. Göran skriver:

  I USA har de kommit fram till att spridningen av covid-19 sker till 99,7 % inomhus. Bättre att vara ute med andra ord.

 5. Samuel af Ugglas skriver:

  Önskar amn sig perspektiv på vardagen och framför allt VERKLIGHETEN så skall man läsa den här. Ledsen att jag inte översätter artikeln.
  Coronavirus Shows Why We Need Separation of Medicine and State!
  By Ron Paul June 9, 2020
  https://www.lewrockwell.com/2020/06/ron-paul/coronavirus-shows-why-we-need-separation-of-medicine-and-state/

Kommentarer är stängda.