Covid 19 saknar professionell granskning på flera punkter

Dagens gästskribent är Sture Larsson. Det är två separata inlägg skrivna med kort mellanrum jag här bereder plats.

Folkhälsomyndigheten behagar skämta.

Idag (23/6) hävdar Tegnell och därmed Folkhälsomyndigheten att man inte skall använda fläktar på äldreboende för att förbättra miljön vid värme genom taktil luftrörelse.

Folkhälsomyndigheten erkänner därmed att Covid 19 är en luftburen smitta som kan spridas med en ventilationsaktivitet. Det framstår som komiskt och försätter inte minst media i förlägenhet. Ingen har reagerat på självklarheter! Det lyfter samtidigt fram ett allvarligt, nationellt juridiskt problem. Folkhälsomyndigheten och en rad andra myndigheter, i synnerhet de regionala smittskyddsmyndigheterna måste nu förklara, varför man inte senast vid utbrottet av coronasmittan inte omedelbart rekommenderade alla fastighetsägare att följa gällande lag och avbryta alla förbindelser mellan till- och frånluft. Alla sådana installationer är faktiskt förbjudna sedan 1998 i kraft av Miljöbalkens försiktighetsparagrafer i kap. 2. Förbudet har därefter fullföljts i förordning av Arbetsmiljöverket genom förbudet mot återluftsföring på arbetsplats.

Situationen framstår som ännu mera tragisk, eftersom JK och RÅ har att själva pröva, varför de som myndigheter inte reagerat genom ingrepp mot lagföraktande myndigheter i varje fall under 22 års tid. Några tusen döda väntar på rättvisa. Det aktualiserar slutsatsen att myndigheter i Sverige inte tillåts kritisera varandra, vilket i legal mening sätter den offentliga sektorns verksamheter över lag och berövar t.ex. Riksdagen dess legalitet.

För att belysa frågan har jag sänt ut en enkät till alla regionala smittskyddsmyndigheter. En har svarat och svaret lyder. Jag har avidentifierat svaret av hänsyn till personen bakom svaret:

Hej,
Tack för ditt mail.
Inom Region xxxxxx följer vi Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer för att hantera pandemin med covid-19.

Svar fråga 1
På yyyy lasarett har vi:
3 st aggregat försedda med roterade värmeväxlare för allmänutrymmen (entrén, matsalen, hus 15 personalkontor). Ingen återluft förekommer.
2 st aggregat med återluft som förser ställverk och undercentral.
Resterande aggregat som förser lokaler där patienter kan vistas har enbart vätskekopplat batteri(värmeväxlare) där ingen återluft förekommer.


Svar fråga 2

För att förhindra att det sker en smittspridning till de äldre på ett äldreboende behöver man bryta relevanta smittvägar och detta är smittskyddets uppgift att bedöma vilka det är. Smittvägarna är inte via kontaminerade skor eller kläder som personal för in. Det görs och har gjorts omfattande åtgärder för att förhindra smittspridning till de äldre som till exempel besöksförbud, mycket tydliga rutiner kring social distansering, symtomfrihet på jobbet, utbildningar inom basala hygienrutiner och användning av skyddsutrustning.

Svar fråga 3

Ja, det stämmer att bristen på skyddsutrustning är och har varit en utmaning men vi har aldrig hamnat i en situation där personal har varit utan rätt skyddsutrustning. Det pågår ett ständigt arbete att hitta nya lösningar för det. Att autoklavera använd skyddsutrustning bedöms som för tids- och resurskrävande. En sådan process måste först valideras och säkras, risken är annars för stort att man för vidare smittan istället.


Svar fråga 4
Nej det finns ingen oskriven lag eller hederskodex enligt det som åsyftas i brevet.

Jag ser fram emot flera svar, men är inte särskilt hoppfull. Svensk myndighet följer inte gärna svarsplikt, när skägget fastnat i brevlådan. 26 svenska akademier med examensrätt för t.o.m. forskning har t.ex. vägrat svara på frågan om det finns växthusgaser. Man uppfinner ju inte nya naturlagar i en hast. Trots att ingen akadmeinvågar påstå att växthusgaser existerar är varenda icke naturvetare med akademisk examen i någon form experter på koldioxid som en spegel för IR riktad mot planeten Tellus. Så är också varje politiker, om så endast med gymnasieexamen i SO från 1900 – talet.

Svaret enligt ovan kommer från en myndighet som ännu knappt märkt av corona. Svaret klargör emellertid att anläggningen är olaglig i bemärkelsen luftrelaterat smittskydd, kemskydd mm enligt ovan. Det indikerar också att smittskyddets ledning inte är elementärt insatt i begrepp som luftburen smitta och dess relation till de tekniska förutsättningar som byggnaderna ger. Svaret klargör t.o.m. att man inte har insikter i begreppet kontaktsmitta via kläder och skor som varit organisationen Stramas enda mandat under minst 25 år. Nu är t.o.m. autoklavering ny kunskap trots minst 150 års praktisk erfarenhet.

Det intressanta i svaret är också att man uppger sig följa FHM;s råd och riktlinjer. Jag har inte förstått att det finns användbara råd och riktlinjer, eftersom man inte ens arbetar inom lag vad gäller husets installationer.

Politik och granskande media hänger i mina ögon helt i luften och det förvånar mig inte att svensk inte är välkommen utomlands. Politisk ledning saknas, myndigheterna är i pares p.g.a. i ledningsfunktioner politiskt inblandade överskott utan prövad kompetens relativt uppdrag.

Media är till synes helt inbäddad och i karantän vad gäller granskning.
© Sture Larsson

— — —

Covid19 kommission, trovärdig eller inte!

I dagens media (25/6) informeras om tillsättning av en Covid 19 kommission. Inget av förhandssnacket avslöjar att regeringen ger  uppdrag att belysa den mest intressanta frågan av  alla. Vi befinner oss i en pandemi som huvudsakligen anses vara en kontakt- och luftburen smitta. Sedan början av 1980 har media skrivit spaltkilometrar om sjuka hus och dålig ventilation byggd på former av återluftsföring. 1998 blev dessa former olagliga i kraft av Miljöbalken, kap. 2, försiktighetsparagraferna. Arbetsmiljöverket följde upp med förordning som förbjuder återluftsföring på arbetsplats. 

2018? kom Energimyndigheten med en rapport som påstår att 42 % av alla vårdlokaler ändå har den  värsta formen av alla, roterande värmeväxlare. 22 år efter Miljöbalkens tillkomst! Uttrycket ”Die dumme Schweden!” vilar till synes  på säker grund!

Betänk att teknikens värsta egenskaper inte ens kan debatteras i offentligt ljus! Likväl är den standard i nästan allt humant byggeri.  

Uppdraget till Covid19 kommissionen sätter strålkastarljus på medias, politikers och myndigheters trovärdighet.

Det kommer att vara enklaste sak i världen att inom snar framtid, i god tid före nästa val,  pröva hur hårt nämnda samhällsapparater sitter fast i vänskapskorruption om inte kommissionen får i uppdrag att förklara, varför inte ens i pandemitid ansvariga myndigheter redan i januari 2020 gick ut med kraven: 

att lag skall lydas även av myndigheter och övriga fastighetsägare

att alla former av återluftsteknik måste elimineras för att förhindra luftburen smittspridning och epigenetiska former av ventilation, d.v.s. att all kontakt mellan till- och frånluft skall brytas. . 

Lag skall inte ses som nulliteter för att svenska myndigheter är infiltrerade och funktionellt förlamade av förbrukade politiska kompisar utan formell kompetens för myndighetens kärnområde. 

Jag har sedan 1985 förutspått att Sverige p.g.a. recirkulativ ventilation kommer att ha ytterst svårt, svårare än andra länder,  att hantera en pandemi. Dödstalen i Sverige ger mig tyvärr rätt.

Exportlandet Sverige skall av samma skäl inte behöva framstå som Europas mest riskabla kontaktyta med lagtrotsande myndigheter. Partierna lär senast i morgon kunna ställa krav på uppdragets  innehåll! Jag kommer att lista trovärdigheten!

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen, Gästlistan och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

8 svar på Covid 19 saknar professionell granskning på flera punkter

 1. Stefan Eriksson skriver:

  Än så länge inga bekräftade påståenden men,, . Vid det relativt stora ”utbrottet” av infekterade av covid-19 vid en av ”Tönnies” (stora slakthus) anläggningar i Gütersloh NRW Tyskland, kommer också betydelsen av ”kylanläggningar” i ventilationssystem i dager.
  Det finns de som gör gällande att ”klimatanläggningarna” vid industrilokaler likt denna definitivt utgör en avgörande faktor för smittspridning utöver det ”normala” omfånget.

  Saken kommer att nagelfaras,,,, eller då kanske inte!
  Bygga om ventilation kostar som bekant pengar, och det är ju en känslig del inom näringslivet.
  Där som här!

 2. Åke Sundström skriver:

  Du belyser Covidepidemins mest okända sida: statens roll som inkompetent lagstiftare och beslutsfattare. Ett bra komplement till andra tidigare inlägg. Fast att ventilation ”kostar pengar” är väl ingen ursäkt för att vårdhemmen (både privata och kommunala) via uppenbara försummelser tagit livet av hundratals eller kanske rent av tusentals gamlingar?

  ”Vållande till annans död” heter det viss på juridiska. Men tro inte att rättsmaskineriet kommer att åtala de försumliga, t ex den borgerliga majoriteten i Stockholm, som i samma veva bör åtalas för penningsvindleriet i skrytbygget Nya Karolinska.

  Fast å andra sidan: skall det ställas krav på kompetens och ansvar, får nog i stort alla kommuner räkna med att hamna inför skranket. Vilket förstås inte kan hända i partieliternas diktatur. I synnerhet som ingen, inte ens SD, har kurage att ”lyfta” frågan om demokratins död.

  Tage Danielsson skulle ha skrivit en både roande och giftig sketch om saken. Han och Hasse är djupt saknade – om än kanske indirekt medansvariga genom att lura oss enbart skratta åt eländet i stället för att kasta ut ”diktaturens kreatur” – som Palme uppmanade oss till – fast syftande på andra despoter än han själv.

  Förnekelsen och förtigandet är den nutida politikens främsta signum. Minns att man utan att riskera något åtal kan anklaga Carl Bildt för att han genom ett oklokt beslut att frakta stulna ryska vapen på en PASSAGERARFÄRJA – som dessutom saknade behörighet att trafikera rutten mellan Tallinn och Stockholm – blev orsaken till 850 människors död. Men kanske jag i detta nu ger chefsåklagaren i Stockholm anledning att fundera över sitt eget medlöperi om Kinaviruset och över det tjänstefel som föregångare i Estoniafallet gjorde sig skyldig till?

 3. Mats Jangdal skriver:

  Förstår din frustration över att medströmsmedia inte ens reagerar med att intervjua dig om ventilation.

  Gillar också att du frågat 26 svenska akademiska organisationer om det finns någon växthusgas, och inte fått ett enda svar. Det kan man kalla talande tystnad!

  • Åke Sundström skriver:

   Bra Mats att du påminde om en detalj i Stures text som jag själv missade: akademins tigande om växthuseffektens vara eller icke vara. Påminn oss gärna om vad Gösta Walin och/eller Gösta Pettersson (eller du själv för den delen) sagt i den frågan, ett viktigare test än att fråga universitetskanslier som numera är nästan helt politiskt styrda och därför inte kan förväntas svara på några frågor av ”känslig” natur.

   • Mats Jangdal skriver:

    Jag är inte helt säker på Walin, men tror att de båda, liksom jag själv, hävdar att det inte finns några växthusgaser i vetenskaplig mening.
    Att man i växthus kan tillsätta CO2 för att öka skörden gör det inte till en växthusgas i vetenskaplig mening. Möjligen kan man säga att det är en växthusgas som branschjargong. Men den jargongen låter sig inte överföras till vetenskapens arena utan problem.

    • Åke Sundström skriver:

     Bra med denna uppdatering som gör slarvsylta av allt strunprat i pressen och i etermedia. (jag var, liksom du, lite osäker på var Gösta står i denna fråga. Hoppas han själv bekräftar eller rättar oss.

    • Ivar Andersson skriver:

     Att man i växthus tillsätter CO2 för att öka skörden gör det till en växthusgas för växthusodlaren 🙂

Kommentarer är stängda.