Rötmånad året om!

Dagens gästskribent, när fruntimmersveckan inleds, är Sture Larsson

Om det är något som coronakrisen klarlagt, så är det att svensk lag inte gäller för den offentliga sektorn. Ingen tillsynsmyndighet i någon form eller någon s.k. fristående, påstått granskande  media har ens intresserat sig för det faktum att i en pandemi med luftburen smitta är flertalet byggnader i offentlig miljö utrustad för maximal och snabb smittspridning i form av regenerativ ventilation.

Miljöbalken är okänd liksom Arbetsmiljöverkets förbud mot återluft på arbetsplats inom den offentliga sektorn.  42 % av alla vårdlokaler har värsta av allt, roterande värmeväxlare enligt trapport från Energimyndigehten. Ingen inom rättsapparaten eller ens på  politisk nivå har brytt sig. De senare borde åtminstone försvara svensk lag med tanke på nästa val.  En form av globalt idioti-rekord är slaget.

Idag (17 juli) redogör Sydsvenskan för ett annat riktigt stolleprov.

Trafikverket skall storskaligt skörda och förgasa en stor del av landets insektsförråd genom att slå och suga av vägrenar. Alla normalt nutidsorienterade vet att tillgången på pollinerare är oroväckande låg. De vet också att vägrenar sedan länge är en av få kvarvarande marker som  någorlunda ostörda reservat för insekter, livsnödvändiga pollinerare, frånsett att de ibland är trafikverkets ofta i olämplig tid slåttrade ägor.

Nu har Trafikverket tänkt sig att bli biogasleverantör, vilket knappast ingår i regleringsbrevet,  på ett sannolikt extremt olönsamt sätt. Produktionens kostnader överstiger sannolikt utfallet. Vad värre är. Initiativet måste betraktas som ett blivande storskaligt miljöbrott i oträngt mål med avseende på hotet mot landets insekter. Slår man och suger ren vägkanter i landet är detta ett av de mest storskaliga miljöbrott jag kan tänka mig mot en livsnödvändig del av faunan.

I vårt viktigaste insektsreservat kommer Trafikverket i samarbete med bl.a. SLU som fadder att  maximalt effektivt skörda ägg, larver och adulta insekter och blommor och frön för att förgasa dessa till biogas. Möjligen är insatsen rätt, om man vill rätta till kol-kvävekvoten i rötprocessen med insektsprotein men det måste ändå vara enda mål. Ekonomi kan det inte handla om och miljövård handlar det absolut inte om. 

Regional tillsynsmyndighet är länsstyrelsen och till sin hjälp har den RÅ:s miljöåklagare, även om denne sover i stilla ro,  att döma av frånvaron av  aktion för att hävda lag i samband med luftburen smitta.  

Vad  avser Länsstyrelsen som regional tillsynsmyndighet att göra? 

Avser SLU som landets enda biologa universitet att fortsatt vara fadder till ett stolleprov, så som antyds i artikeln?  

Tänker Trafikverket att fortsatt ägna sig åt att utveckla miljöbrott?

Mvh, Sture Larsson agronom

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen, Gästlistan och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

6 svar på Rötmånad året om!

 1. Göran skriver:

  Myndigheter kan inte begå miljöbrott, utan endast privata företag och privata personer kan göra göra det. Myndigheterna besitter ett förstånd som långt överstiger privata företag och privata personer. Har de sedan partibok i socialdemokraterna besitter de gudomlig kunskap.

  Denna högfärd blir vår allas fall.

 2. Ivar Andersson skriver:

  Testning och smittspårning är obligatoriskt i enlighet med Smittskyddslagens tredje kapitel vid misstanke om samhällfarlig smitta. Regeringen lät den första februari i år meddela att Covid 19 är en samhållsfarlig sjukdom.
  https://ledarsidorna.se/2020/07/rysk-roulette-2-0-regeringen-visste-om-att-de-brot-mot-lagen/

 3. Gunnar E skriver:

  “–förbud mot återluft på arbetsplats inom den offentliga sektorn..”.
  Hur är det med riksdagens lokaler. Det kanske kunde kännas angeläget för de berörda.

 4. Thomas skriver:

  Det finns fler stolleprov… som att den biologiska processen – Kvävefixeringen – skulle vara en för naturen svår process som vi människor har gått runt genom vår produktion av konstkväve,…. (Det är ju grönt utomhus.. Hur skulle det kunna vara det utan kvävefixeringen?) apropå aktuella debatter..

  • Mats Jangdal skriver:

   Ja det är ju en pålitlig peka-finger åt privat ägande för sossarna.

 5. Rikard skriver:

  Hej.

  Parallell som jag anser vara av intresse då vi talar om liv, offentlig verksamhet och vård och lagens tillämpning kontra vetande och moral, samt avsaknad av debatt:

  [https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2020/07/lakare-hjalpte-man-sjuk-i-als-att-do/]

  (Är man inte vårdanställd – läkare – kan man tydligen inte kommentera; Läkartidningen och kåren verkar betacka sig för gemene mans åsikter och frågor.)

  Att ge en man möjligheten att dö för egen hand och av egen fri vilja är ett brott: att svälta och droga pensionärer till döds är lagligt och moraliskt.

  Läkartidningen var inte villig att ta in en text som resonerade om etiken i detta.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

Kommentarer inaktiverade.