Varför tänker media inte till?

Dagens gästskribent är Sture Larsson.

När man försöker kvalitetsgranska information, som man ju skall göra, dyker absoluta orimligheter upp. Nyss lade SR Ekot stor kraft på att Attendo AB inte lyckats köpa in enbart CE-märkta andningsskydd. I likhet med så många andra, statliga, kommunala och privata verksamheter! Till saken hör att CE-märkningen är  inget heligt kvalitetsindex. Tillverkaren påstår att man följt vissa normer. Ingen kontrollerar! En norsk, förbannad, kvinnlig borgmästare använde häromdagen uttrycket skrivbordsgeneraler i coronasammanhang. 

Samtidigt negligerar Ekot att Covid19 påstås vara  en luftburen smitta!

Då kan man knappast använda recirkulativ ventilation i offentlig byggnad. 42 % (Energimyndigheten) av t.o.m. alla vårdlokaler har värsta former av allt, roterande värmeväxlare. Inte av hygieniska skäl utan av av t.ex. V föraktade pekuniära energihanteringsskäl, trots att ventilation primärt är en hygiengrej. Dess utom är företeelsen olaglig sedan 1998 i kraft av Miljöbalken, kap. 2, och därefter i kraft av  Arbetsmiljöverkets krav på frånvaro av återluft på arbetsplats. Ingen har ännu ställt öppet krav på att förbindelserna mellan till- och frånluft skall elimineras. Inte ens Arbetsmiljöverket har följt upp sin förordning, Det har ändå gått i princip ett halvt år sedan informationen om pandemin kom.  22 år sedan Miljöbalken kom. JK och RÅ lyser med sin frånvaro som så många andra som bett om ansvar.

Det blir ändå märkligare och svårare att förstå, när man betänker att medias folk och politikens folk samtidigt sannolikt själva sitter i recirkulativt ventilerade hus, olagliga hus.   Att deras icke smittåliga anhöriga sannolikt sitter eller nu satt  i recirkulativt ventilerade, olagliga hus.  När Attendos kunder dör, så är det troligen andra faktorer än CE-märkta andningsskydd som avgör, t.ex. avsaknad av fungerade slussar för sanering in och ut eller just recirkulativ ventilation. Om det den ena hostar ut om tio minuter av tekniska skäl finns i luften för inandning  i hela huset, så vad?

Ännu svårare att förstå är att  medias medarbetares barn går i skolor med samma typ av olagliga hus som pressar deras barns förmågor och resultat. Fertila mediala medarbetare eller deras fertila anhöriga riskerar att föda epigenetiskt skadad avkomma, därför att svensk lag inte är riktlinjer för våra på papperet opolitiska myndigheter. Media har ändå skrivit spaltkilometer sedan 1980 om sjuka hus och sjuka skolor! Varje skola kämpar idag med bokstavsdiagnoser! Betänk att den första epigenetiska studien faktiskt är svensk.

Hur står det egentligen till i den mediala och politiska världen på det intellektuella planet? Där hamnar konkreta fakta i ett icke skönjbart moln av CO2, d.v.s. i en atmosfär med endast  4 tusendelar av innehållet som  CO2  men som av varenda journalist och politiker i landet påstås reglera  planetens temperatur. Heder åt svensk akademi på ett sätt! 26 akademier har på direkt fråga inte vågat tala om eller ens påstå att det finns växthusgaser, men varje svensk journalist och politiker är ändå dess profet och som under häxbränningens tid med barn som ”sanningssägare”. 

I det ljuset är kanske ovanstående obegripliga begripligt!

Mvh
Sture Larsson

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen, Gästlistan och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

7 svar på Varför tänker media inte till?

 1. Jan Andersson skriver:

  Mest oroande är att så många elever verkar lämna skolan utan grundläggande kunskaper i fysik och kemi. Och det är helt och hållet lärarnas och deras uppdragsgivares fel. Hur står det till med lärarkollegiets egna kunskaper? Ganska illa om jag bedömer det halvdussin unga lärare jag känner och som dessutom får ägna en stor del av lektionstiden åt disciplinåtgärder. Det var ytterst sällsynt på min tid! En eventuell dissident åkte helt sonika ut ur klassrummet och fick vänta i korridoren till nästa rast då läraren tog med vederbörande till rektor för en varning och vid upprepade incidenter en diskussion om lämpligheten för vederbörande att stanna kvar i klassen. Det räckte med att störa en klasskamrat eller att yttra sig om något ovidkommande när läraren pratade.

  Förr fanns realskolan, som motsvarade klass 6 eller 7 till klass tio i grundskolan. Kunskapsnivån i realexamen var den samma som efter dagens gymnasium (12 år) beroende på den högre studietakten förr (flera lektionstimmar per läsår) och sedan följde gymnasium 3 eller 4 år. Konstaterat av mig själv och verifierat av en av mina gymnasielärare som jag behållit kontakten med i alla år.

  Vidare kan det obekräftat vara så att speciellt fysik och kanske även kemi är typiska ”killämnen” och som tjejerna tyckte var mördande tråkiga. Själv tyckte jag mest om fysik, för fysik lär man sig att förstå och tillämpa, medan kemi är ett ämne man lär sig utan att förstå och måste plugga in hårdare. Men den som kan sin kemi har formidabla verktyg till sitt förfogande. Elemäntär fysik tillhör allmänbildningen.

  Det som saknas verkar främst vara studietimnar. Av förkonstruerade dataspel och sociala medier lär man sig ingenting, inte ens att vara social. Och de är i mitt tycke mördande tråkiga. Kasta skiten dit den hör hemma och anamma den ändlösa och spännande verkliga världen där du är en viktig kugge i ett oändligt maskineri som ännu är höggradigt outforskad. Om du söker spänning i tillvaron finns den i fysik och kemi och alla dess tillämpningar. När någon säger ”Hur roligt kan det vara?” så vet du nu att det är alldeles missuppfattat. Vi snackar om livet nu, inte kommersiell smörja som enbart utan annat syfte tagits fram för att sno dina veckopengar.

  Var finns den app som kan koka ett ägg perfekt?

 2. Åke Sundström skriver:

  ”Heder åt svensk akademi på ett sätt! 26 akademier har på direkt fråga inte vågat tala om eller ens påstå att det finns växthusgaser”, skriver du Sture. Vilka då? Menar du kanske akademiker? Men berätta ändå vilka eller länka till källan.

  Men i övrigt finns det ingen direkt koppling mellan Covidkrisen och klimatfrågan.

  Till både dig och Jan vill jag dock invända, att klimatnojan inte alls handlar om fysik eller kemi utan om politik och ekonomi. Fler studietimmar i ämnena politiskt bondfångeri och intellektuell prostitution är ett mer angeläget önskemål.

  Detsamma gäller Covid 19. För även om du säkert har rätt om den recirkulära ventilationens roll som smittbärare, så handlar även i det fallet ljugandet mer om politisk manipulation än om professorers okunnighet om hur fläktar fungerar.

 3. Claes-Erik Simonsbacka skriver:

  ”CE-märkta andningsskydd”

  Personlig skyddsutrustning som skydd mot covid-19
  ”Andningsskydd, filtrerande halvmasker FFP2 och FFP 3”

  https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/raddningstjanst-och-raddningsinsatser/stod-till-kommunal-raddningstjanst-gallande-corona/

  Förteckning över de utvalda kostnadsfria standarderna i samband med covid-19
  Standard: SS-EN 149+A1:2009 Andningsskydd – Filtrerande halvmasker mot partiklar
  – Fordringar, provning, märkning

  https://www.sis.se/produkter/miljo-och-halsoskydd-sakerhet/skyddsutrustning/andningsskydd/ssen149a12009/

  Standarder och CE-märkning
  ”Det finns ett stort antal standarder som på olika sätt reglerar utformningen av andningsskydd. Standarderna utvecklas i internationellt samarbete och ges i Sverige ut av SIS. Över 100 standarder rör andningsskydd.”

  CE-märkning
  ”All personlig skyddsutrustning ska vara CE-märkt. CE-märket är ett intyg på att produkten klarar kraven enligt tillämpliga standarder. Observera att kraven varierar mellan olika produkter. Därför är det viktigt att veta vilken standard CE-märket gäller för.”

  ”CE-märket bygger på antingen andra- eller tredjepartscertifiering. Andrapartscertifiering görs av det företag som tillverkar produkten. Tredjepartscertifiering görs av en annan oberoende organisation på uppdrag av tillverkaren.

  http://www.andningsskydd.nu/content/standarder-och-ce-markning

  Mvh,

 4. Samuel af Ugglas skriver:

  I våra gamla grisastallar installerade Svenska Fläkt plattvärmeväxlare som fungerade, redan 1963.
  Vi litade på den tidens ingenjörer.
  Inte på något sätt vill jag förringa alla duktiga på FRIHETSPORTALEN men det här inlägget läste jag istället för en massa socialistpropaganda om ”kinesviruset” på PK media idag på morgonen.
  Det är inte många som vågar ifrågasätta sakernas tillstånd eller hur; https://www.lewrockwell.com/2020/07/jon-rappoport/death-by-killing-old-people-not-covid-the-basic-deception/
  Eller så finns den här tillgänglig; https://www.bitchute.com/video/mIEwe3JdjJhb/
  Recirkulativ ventilation är svårt och inget för skattefinansierade skrivbordsgeneraler.

  • Ivar Andersson skriver:

   Recirkulativ ventilation för värmeåtervinning har högsta prioritet. Bieffekterna blundar skrivbordsgeneralerna för eller förstår inte problemet.

 5. Gudu skriver:

  Va är Recirkulativ ventilation? Jag förstår vad orden betyder. Men är det verkligen så att det inte används värmeväxlare med separata in och utflöden utan att luften blandas och används igen?

  Från annat ventilationshåll har jag dock hört om de hemska mögel och bakterieodlingarna som ofta finns i ventilationsrören på grund av kondens.

  Jag har för övrigt letat efter en bra frånluftsvärmepump som jag kunde sätta på utventilerna på mitt lilla hus och som sedan blåser in varm friskluft i inventilerna. Någon som har tips?

  • Ivar Andersson skriver:

   ”Men är det verkligen så att det inte används värmeväxlare med separata in och utflöden utan att luften blandas och används igen?”
   Avsikten är att in- och utflöden inte ska blandas och det fungerar kanske vid vindstilla men knappast när det blåser. In- och utflödena behöver separeras ordentligt men då blir återvinningsanläggningen stor.

Kommentarer är stängda.