Att få det se enkelt ut

Många kvinnor verkar tro att det är mycket enklare att vara man än att vara kvinna. Jag kan avslöja en hemlighet, det är det inte, vi är bara bättre på att få det att se enkelt ut!


Det finns några orsaker till det. Vi har vanligen lägre krav på perfektion. Nästan perfekt är också perfekt. Alltså behöver vi varken oroa eller beklaga oss lika mycket. Därmed blir livet enklare.


Vi har inte heller tagit till oss offerkoftan på samma sätt. Klarar vi det inte själva får det vara. Är det tillräckligt viktigt samarbetar vi om det. Men kvinnor tycker att om de inte klarar det själva är det inte mer än rimligt att någon annan fixar det åt dem. Som en man eller staten. Det känns så klart inte lika bra.


Kan det ha att göra med den biologiska upplevelsen av jaget via ägget eller spermien? Kvinnor verkar i mycket högre grad se varje karriärsteg som blott en chans eller enda chansen. Män däremot verkar inte bekymra sig lika mycket för det. Det kommer fler chanser och man kan byta karriär om det är så.

Det här inlägget postades i Frihet och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

23 svar på Att få det se enkelt ut

 1. Dandersan skriver:

  Kanske är det så-vad vet jag?
  På senare tid har min bättre hälft behövt mina råd enligt min uppfattning men halvan har tydligen redan gjort mer intelligenta slutsatser, vilket glädjer och tystar mig. Ibland tänker man bättre tillsammans och ibland var för sig.

 2. Thomas skriver:

  Haremskulturen inom offentlig verksamhet har sina effekter…

 3. Samuel af Ugglas skriver:

  ”Kvinnor tycker att om de inte klarar det själva är det inte mer än rimligt att någon annan fixar det åt dem. Som en man eller staten”.
  De skäms heller inte för att låta min ”granne med hjälp av en röstsedel” plundra Dig, mig och alla oss andra på våra LIV och vår EGENDOM.
  Det är väl den hjälpen de värderar högst? Snacka om respektlöshet och förakt!!!

 4. Jan Andersson skriver:

  Mina erfareheter från tre svenska sjukhus i år (flera veckors) visar skillnaderna: kvinnor vårdar, männen gör jobbet. De äldsta sköterskorna och männen är skickligast på alla fingerfärdiga detaljer, och jobbar snabbt. Men omsorgen, ett tydligt visat intresse för patienten, saknas.

  En sköterska frågade en gammal man som legat på salen ett par dagar: –Varför är du här? med mjuk varm röst. Han kunde inte svara utan tittade bort. Hon upprepade frågan på samma sätt och han mötte vädjande hennes blick en lång stund. Hon frågade efter en stund: – Vill du åka hem? Han nickade kort. –Då hjälper jag dig med det! Han hade fått det han ville, en stunds omsorg.

  Båda sorterna vårdare behövs. Det är mycket vi män inte förstår.

  • Mats Jangdal skriver:

   Självklart är kvinnor bra på mycket som vi män är sämre på. Men just kvinnors drömmar/förväntning att livet ska vara perfekt, jämfört med männens önskan att det ska fungera, gör att vi till exempel har olika krav på politik, arbete och familjeliv.

   • Åke Sundström skriver:

    Skillnaden mellan det perfekta och det fungerande livet är inte himmelsvid. Och knappast så strikt könsbunden som du antyder. Utan belägg?

    I vilket fall är dessa eventuella olikheter mellan män och kvinnor triviala i jämförelse med den ocean som skiljer medborgarna från politikerklassen.
    Liksom i klimatdebatten kan man tala om självmål från kritikernas sida, för varför ägna tid och intresse åt perifera frågor om människans sanna natur, samtidigt som hela samhällsbygget är på väg att kollapsa?

    ”Plundra Dig, mig och alla oss andra på våra LIV och vår EGENDOM”, som Samuel med all rätt uttrycker saken. Än värre är, menar jag, det oerhörda svek som framtidsimperialismen innebär. Att parasitera både på de egna barnbarnen och – via historielösheten och förfalskad statistik – på tidigare generationer flera sekler tillbaka.

    • Mats Jangdal skriver:

     Du kan ju titta på vad politiker som Linda Snecker, Malin Björk, Nooshi Dadgostar, Isabella Lövin, Annie Lööf, Amanda Lind, Matilda Ernkrans med flera önskar sig av tillvaron.

     • Åke Sundström skriver:

      Politiker är inte ”människor” utan förprogrammerade maskiner som oberoende av kön predikar sina evangelier. Isabella eller Annie vill väl inte något annat än sina manliga partikollegor? Låt vara att de kanske då och då formulerar sig annorlunda eller fokuserar på genusaspekter. Liberalernas antiliberala ståndpunkter har med samma ologiska energi och enfald förkunnats av både herr Björklund och av fru Sabuni.

      • Mats Jangdal skriver:

       De kvinnliga politikerna jag nämnde vill garanterat annat än sina manliga kolleger!
       När jag var med i C för 2 decennier sedan var det alltid ett rejält avstånd mellan vad majoriteten av kvinnor i partiet ville jämfört med vad majoriteten av männen i partiet ville.

       Så nog gör man klokt att kolla av kvinnorna i de olika partierna vill om man vill få en uppfattning om spännvidden på partiernas inriktning.

       • Åke Sundström skriver:

        Må så vara, men partiprogrammen är lika heliga för männen som för kvinnorna. Att spänningar finns mellan olika falanger är ingenting ovanligt, men det är likväl majoriteten som bestämmer!

        • Mats Jangdal skriver:

         Lika heliga, möjligen ja, men inte ett smack helga sett till vad ledamöterna förordar för politik.

         • Åke Sundström skriver:

          Kan inte påminna mig en enda punkt där Annies eller Isabellas argumentering strider mot deras partiers valmanifest eller partiprogram. Kan du?

          Så deras frihetsfientliga ideologier är det huvudproblem vi har anledning att uppmärksamma. Enskilda ledamöters smärre utbroderingar är skäligen ointressanta. Med eller utan genetiska kopplingar.

          • Mats Jangdal skriver:

           Annie lovade äta upp sin ena sko, hellre än att stödja Löfven.

 5. Stefan Eriksson skriver:

  Ett införande av ”personval” till lagstiftande församling skulle nog i sanningens namn leda till en högre andel kvinnor bland ledamöterna.
  (Med reservation för det stigande antalet muslimska valberättigade).

  Kvinnor låter sig i mindre utsträckning (än män då) låsas vid ett ofta ganska intetsägande valmanifest.
  Så,,, just därför skall man inte avisera ”att äta upp sin sko”, beroende av utfallet i förhandlingar partier emellan, om man är tveksam till att göra det, tänker jag.
  Men, så är jag ju man också.

 6. Åke Sundström skriver:

  Mats 16:46. Men att byta fot i regeringsfrågan är ingenting som några partiprogram förbjuder, om nu sådana rockader anses gynna partiet och deras kärntrupper. Både partiets män och kvinnor röstade för den bedömningen, vilket motsäger din tes om genusfaktorns betydelse. Frågan är varför du inte ser centerns ”ideologi” som ett dåligt skämt och som ett större problem än genustramset?

  • Mats Jangdal skriver:

   Det visar på politikers opålitlighet. Centern har ingen ideologi, det kritiserades partiet för redan på Hedlunds tid.

   • Åke Sundström skriver:

    Men din utgångstes var ju att varna för de kvinnliga partisternas synpunkter – och så avrundar du med att gissla gamle Hedlund. Och bekräftar därmed att allt handlar om partiprogram, väldigt lite om genus. Men om politikernas generella opålitlighet och systematiska svekfullhet mot sina väljare kan vi förstås vara överens.

    • Mats Jangdal skriver:

     Min utgångstes var kvinnor generellt, oavsett politisk inriktning eller ambitioner. Det handlar kvinnornas inställning till livet och sig själva!
     Det var du som drog in de politiskt aktiva kvinnorna i debatten. De följer dock samma mönster.

     • Åke Sundström skriver:

      Kanske det, men du växlade själv över till samma spår i din andra replik och nämnde åtta kvinnor, samtliga politiker. Men även bortsett från det, framförde du inte några belägg för att kvinnor i allmänhet tänker väldigt annorlunda än vi män. Mer än fördom än fakta, vågar jag gissa.

      Svenska grundvärderingar omfattas av båda könen, precis som judiska eller islamistiska. Däri ligger förstås multikulturens problem, både i Frankrike och här.

      • Mats Jangdal skriver:

       Försök inte Åke!
       Jag beskrev kvinnors inställning i allmänhet. Du frågade efter de politiska kvinnornas inställning.
       ”I vilket fall är dessa eventuella olikheter mellan män och kvinnor triviala i jämförelse med den ocean som skiljer medborgarna från politikerklassen.”
       Så jag gav exempel på några kvinnor från olika partier för att visa på sådana som jag anser bekräftar mit påstående.
       Jag menar skillnade mellan kvinnor och män är allmänt känd och att till del har sin grund i biologin. Tycker inte jag behöver ge exempel på olikheterna, de framgår tytdligt varje gång en opinionsmätning redovisar hur män respektive kvinnor svarat.

       • Åke Sundström skriver:

        Fortfarande inget svar i sak om kvinnors resp mäns attityder. Vem förnekar de biologiska skillnaderna? Men att dessa, annat än undantagsvis, skulle styra också deras åsikter i allmänhet eller deras politiska prefenser tycker jag inte att du har bevisat.

        Oprecisa utsagor om att åsiktsskillnader mellan män och kvinnor ”till del” beror på biologin motiverar inga långsgående generaliseringar. Och återigen, vem förnekar att kvinnor i frågor som rör t ex deras mödraroller kan uttala sig annorlunda än män.

        Du citerar min centrala tes, ”att eventuella skillnader mellan män och kvinnor är triviala i jämförelse med den ocean som skiljer medborgarna från politikerklassen”, men går inte i svaromål. Ett rakt ja eller nej, tack.

        Jag ser i första hand en jättelik klyfta mellan makthavarna och väljarkåren. Allt annat är i mina ögon ointressant och kontraproduktivt.

        • Mats Jangdal skriver:

         Jag menar att de biologiska skillnaderna ger fundamentala skillnader, inte triviala som du påstår.
         Begrep du inte det när jag jämförde ägg och sperimer?

         • Åke Sundström skriver:

          Min motfråga var ju denna:: är skillnaden mellan män och kvinnor större och mer relevant än gapet mellan makthavarna och väljarkåren.

          Att fastna i trivialiteter skapar inga revolutioner.

Kommentarer är stängda.