Mygel om vindkraft i Malung

Dagens gästskribent är Bernd Stymer

Till
Mora Tidning.

Med anledning av att tidningen genom sin medverkan av Emma Höjer Bustos deltog i SvT 1 program, Sverige möts direkt. Kl 21 onsdag 7.10. 2020, lämnar jag detta yttrande.

I ett mycket känslosam möte om utbyggnaden av vindkraftverk i Malungs kommun deltog Mora Tidning med stöd för att kommunen skulle köra över den majoritet av befolkningen som motsätter sig utbyggnaden av vindkraftverk i kommunen. Trots att den delen av befolkningen som motsatte sig utbyggnaden inte var närvarande genomfördes mötet, vilket är ett flagrant brott mot demokratiska principer som SvT är skyldig att följa. Den representant från en förening som verkar för att hejda vindkraften i Sverige var ingen malungsbo men den ende som anförde invändningar mot utbyggnaden vid några enstaka tillfällen när han fick tala.

Han fick aldrig möjlighet att delta i en debatt där uppfattningarna för – eller emot utbyggnaden debatterades sakligt.

Då samfällda deltagare ständigt nämnde att utbyggnaden syftade till att värna klimatet fick han aldrig möjlighet att ställa den grundläggande frågan, – på vilket sätt vindkraftverk gynnar klimatet. Därför utelämnades följande fakta, som är lätt att visa att bygget av varje vindkraftverk ökar alltid landets utsläpp av CO2 då utsläppet vid bygget aldrig kan, under verkets hela gångtid, gottgöras med el från verket.

Han fick aldrig möjlighet att påpeka fakta att det i landets stora överskott av CO2-fri el

den el som fås från vindkraftverk aldrig någonsin utnyttjats i landet utan alltid har slumpats till utlandet eller körts ned i backen, men som trots det alltid måste betalas av elkonsumenter med miljarder.

Han fick aldrig möjlighet att bemöta de osanningar som representanten från tyska bolaget som begär att få bygga; svenska folket, de som berörs av verken, vill absolut inte ha dessa, lag anger inte gränsvärde för ljudstörningar från verken, den rättsliga prövning av utbyggnaden strider mot gällande svensk lag Miljöbalken och internationell lag Maskindirektiv, Åhuskonventionen, EU:s mänskliga rättigheter.

Svensk rättshantering strider i fråga om utbyggnaden även mot grundlagen när regeringsbeslut, I 6 ,17.3.2011, förbjuder domstolar att tillämpa det skydd av liv och hälsa som anges i Maskindirektivet. Allt detta är lätt att styrka genom fakta men det var varken SvT eller Mora tidningen intresserade av. För dem gäller precis som för Malungs kommunalråd att lura och bedra befolkningen. När ingen ställer frågan till kommunalrådet;
– varför vill du ha vindkraftverk, och svaret uteblir är det inte så konstigt att han blir anklagad för korruption. Denna pest är det enda som återstår som förklaring.

Nu får vi se hur Mora tidning behandlar det fria ordet.
Vågar den publicera detta debattinlägg?

Liten faktaruta om koldioxidutsläpp vid elproduktion, g/kWh:
Norge: 26
Sverige: 34
Frankrike: 46
Finland: 108
Danmark: 108
Spanien: 132
Österrike: 141
Belgien: 193
Irland: 290
Tyskland: 294
Ryssland: 298
Portugal: 305
Italien: 341
Nederländerna: 369
Polen: 643

Det här inlägget postades i Gästlistan, Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

16 svar på Mygel om vindkraft i Malung

 1. Dandersan skriver:

  Det blåser idag!
  Priset på el är lägre än när det inte blåser.
  Vad elen kostar spelar ingen roll för dem med bundna priser på el.
  Av nån konstig anledning vill elbolagen binda oss till fossilfri el i bästa fall, förnyelsebar i värsta fall.
  Själv väljer jag kontinuerlig el! Kärnkraftsel!

 2. Rikard skriver:

  Hej.

  För övriga läsares kännedom:

  Valdeltagande: 58.7% (Enligt uppgift från bekant i närområdet mest 60+ som röstade.)

  För vindkraft: 44.1%
  Avstod: 3.3%
  Ogiltiga: 0.1%
  Mot vindkraft: 52.5%

  Alltså tämligen klart nej till vindkraft. (Procentuellt sett mer tydligt resultat än kärnkraften eller EG-medlemskapet.)

  Distriktet närmast schabraken, Malungsfors, röstade nej med 73.3%, vid 76.3% valdeltagande.

  Folket har alltså klart och tydligt sagt ifrån att nej tack, inga vindkraftverk. Man är väl vis av skadan när man sett hur det gått med de erbarmliga propellrarna man för flera åt sedan smäckade upp nära Mångberg och Gesunda kan jag tänka mig.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  • Göran skriver:

   Spelar det någon roll vad som röstas i en skild fråga. Vid nästa val kommer dessa människor ändå gå och rösta på politikerna som körde över dem.

   • Rikard skriver:

    Hej.

    I sämsta fall fungerar omröstning förstås bara som grund för debatt om svek och misstroendeförklaring vid det troligen ofrånkomliga sveket från C och S.

    I bästa fall följer faktiskt de lokala politikerna folkviljan.

    Vad är ditt alternativ?

    Valresultat Malung-Sälen 2018:

    [https://data.val.se/val/val2018/slutresultat/R/kommun/20/23/index.html]

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

   • Åke Sundström skriver:

    Tyvärr är nog detta ganska typiskt svenskt, att knyta näven i fickan men rösta som vanligt. Troligen lite mindre vanligt bland yngre väljare, men illa nog, eftersom många unga verkar anamma okunniga Gretas budskap, styrda av hennes vänsteristiska uppbackare. .

 3. Göran skriver:

  Lite lustigt att en skogsägare kan nekas avverkning för någon skalbagge i skogen medan det går bra med vindkraftverk där varje vindkraftverk i snitt dödar runt 800 fåglar per år, otaliga fladdermöss (är inte de fridlysta dessutom), insekter och dessutom minskar den biologiska mångfalden.

  Det skulle vara intressant att veta om det är någon i Sverige som har något intresse av att undersöka negativa konsekvenser på biologiskt liv i förhållande till vindkraftverk, eller om det är så att de som är intresserade inte får några anslag?

  • Mats Jangdal skriver:

   Tror det är de som kallar sig gröna som är mest klimathotstroende. Då anser de att lite massakrerade fåglar, fladdermöss och insekter, samt stora ingrepp i naturen både på plats och vid gruvbrytning efter exempelvis REE, är smällar man får ta för att rädda planeten.
   Milda tid!

   • Göran skriver:

    När jag berättar för miljöpartister om negativa följder för det biologiska livet av vindkraftverk, så svarar de bara att jag ljuger.

    De klarar bara av att tänka i ett steg. Å andra sidan tror jag minst 95 % av befolkningen bara tänker i ett steg. Kan det vara så att känslor bara täcker ett steg och att det inte går att gå nästa steg när känslor dominera?

 4. Dandersan skriver:
  • Åke Sundström skriver:

   Nja, sambandet mellan elpris och andel vindkraft går inte att belägga i den intressanta tabellen eller i kommentarerna. Naturligt nog, eftersom sambandet är det rakt motsatta: mer vindkraft ger lägre elpriser. MEN samtidigt ökade faktiska kostnader för medborgarna i form av dyr vindkraft plus de statliga subventionerna. Pris och kostnad är inte alltid samma sak. Inled med ”Kostnaden för el ..” så blir din korta mening mer korrekt. .

   Fast då inser man också att inte bara vindkraften är samhällsekonomiskt olönsam i Europa utan att detsamma i många länder även gäller kärnkraften. Sverige vore i dag ett rikare land om vi, i likhet med Danmark och Norge, avstått från att satsa på kärnkraft. Varken reaktorer eller vindsnurror går att motivera i ett så energirikt land som vårt (vattenkraft och bioenergi)..

 5. Göran skriver:

  När det nu blir en global nedstängning i världen blir det kanske omöjligt för ett enskild land att t.ex. ha ingen nedstängning, vara nationalistiskt, göra sig av med centralbanker eller folket göra en revolution. De andra kommer tvinga det landet att knäböja sig.

  Sveriges regeringen vill ha restriktioner i ett år till minst. Det är det som Socialdemokraterna och Stefan Löfven slåss för. De struntar i allt annat.

  Världsbanken vill ha en nedstängning till den 31 mars 2025.

  Den enda kommentar jag har just nu: vad enkelt det gick.

  • Åke Sundström skriver:

   Än så länge har det gått ganska lätt, visst, men tro inte att USA (ens med Biden som boss) kommer att ”knäböja” inför ett vänstervridet FN-sekretariat. Även väljarna i Europa börja förstå att det blivit grundlurade av FN, EU, fuskande forskare och firma Greta & Co

   • Göran skriver:

    Vinner Joe Biden kommer den vänstra flanken att bestämma över honom, enligt uttalanden från dem själva. Enligt alternativ media i USA verkar det finnas planer att Nancy Pelosi kommer att begära honom avsatt så den supervänsterblivna Kamala Harris kan bli president.

    Förlorar Donald Trump, ja, då är det nog bra Ryssland och några tidigare öststatsländer som kommer att kämpa emot en undergång av den vänstra civiliserade världen på politisk nivå.

    Majoriteten av alla utomeuropeiska invandrare i vilket land som helst vill se den vita civilisationen gå under.

    Rekommenderat att titta på SwebbTV:s senaste video ”Om dejtingmarknaden i Sverige”, där det ges en väldigt klar och tydlig förklaring till anledning till invandringen bara kan göra Sveriges sämre på alla områden. Nästan förvånande att de vågar ta upp ett sådant tabubelagt ämne som intelligens hos olika folk. Videon är förmodligen den mest viktiga intervjua det har gjort på SwebbTV:

    [https://www.youtube.com/watch?v=Q8IbeVMEdVY]

    • Samuel af Ugglas skriver:

     En närstående tittade tillsammans med mig på inslaget.
     Med stel blick sade personen till mig efteråt, det kan väl inte stämma vad som sades i inslaget.
     Jaså sade jag, vad är det som inte stämmer?
     Va !?!?
     Ganska imponerande okunnighet om jag får säga det själv.
     Sverige har gjorts märkligt!

     • Åke Sundström skriver:

      Att högutbildade kvinnor är tveksamma till att dejta lågutbildade män må vara sant (fast inte lsjälvklart). Men att koppla detta till migrationspolitiken är långsökt – därför att den senare är en katastrof på s a s egna meriter. Och så gott som helt beroende på den svenska POLITIKEN, inte på karaktärsskillnader olika raser emellan. Stefan Löfven begriper förstås att muslimer inte låter sig styras av den kristna etiken, men tvingas av sin vänsterfalang och av MP;s superhycklare att hålla god min i elakt spel. Därför att makten är alla partiers högsta prioritet.

      .

    • Åke Sundström skriver:

     Lite väl svartsynt, Göran. Världen eller USA går inte under den här gången heller, trots att Pelosi och Harris så önskar.

     Inte ens på grund vad som sas i Swebb-TV. Det inslaget avslöjade innebörden av en socialistisk politik, som gjort det närmast omöjligt att försörja en familj på en lön, som var fullt möjligt så sent som på 50-talet. Vilket förvandlat daghemmen från ett fritt val till ett veritabelt tvång. Så illa är det inte i USA.

Kommentarer är stängda.