Oljestater bygger kolkraftverk

Dagens gästskribent är Tege Tornvall

Flera arabiska oljestater bygger nu stora kolkraftverk för att säkra sin framtida energiförsörjning. Olja har de förvisso, men inte kol. I stället importerar de kol från flera länder.

För att inte bli för beroende av enskilda energislag och exportländer vill länderna  använda flera olika energislag, som kompletterar varandra. Sin egen olja har de främst för export för fortsatta intäkter samt till egna transportmedel.

Enligt internationella energiorganet IEA har och bygger nu följande länder i och nära Mellersta Östern kolkraftverk: Egypten, Förenade Arabemiraten (UAE), Iran, Israel, Jordanien, Oman, Pakistan, Syrien och Turkiet.

Flera importerar också naturgas från emiratet Qatar men vill minska sitt beroende av en enda leverantör. Även arabiska oljestater bedriver maktspel sins emellan. Energi och råvaror är brickor i detta spel med främst Kina som drivande aktör.

Utan vattenkraft och med mycket litet vindkraft utnyttjar dessa länder följande energikällor: egen olja, importerat kol, importerad gas samt egen solenergi med mycket solsken. Med ökande befolkningar och ekonomier behöver de mer energi, och den får de mest genom kol och gas.

Kolkraft används även för avsaltning av havsvatten för hushåll och bevattning. För detta passar solkraft och vindkraft sämre. Solpaneler måste kylas med vatten och ha cirkulationspumpar, vilket kräver mycket energi. Höga temperaturer gör panelerna mindre effektiva.

I Förenade Arabrepubliken (UAE ) bygger nu Dubai ett stort kolkraftverk för uppåt 35 miljarder kronor. Det blir tänkvärd utsikt för det internationella organet IREA för påstått förnybar energi, som råkar ha sitt huvudkontor just i Dubai.

Även Indien, Indonesien, Kina och andra asiatiska länder bygger nya kolkraftverk i rask takt. Utan kolkraft kan de inte säkert och tillförlitligt försörja sina stora befolkningar med den energi de behöver för fortsatt utveckling.

Kol importerar de främst från Australien och Sydafrika per sjötransport.

År 2019 exporterade världens kolproducerande länder kol för 118,5 miljarder USD (drygt 1.100 miljarder kronor). De tio största exportörerna var Australien, Indonesien, Ryssland, USA, Colombia, Kanada, Sydafrika, Nederländerna, Mongoliet och Mozambique.

Australien ensamt svarade 2019 för 37,5 procent av världens kolexport. Dess överlägset största kund var Kina, som också 2019 förbrukade hälften av totalt 7,6 miljoner ton brutet kol i världen.

Officiell statistik (Worldometer) redovisar hela 130 stater med registrerad förbrukning av kol. Efter Kina kommer följande: Indien, USA, Tyskland, Ryssland, Japan, Sydafrika, Sydkorea, Polen, Australien och Turkiet.

Per invånare förbrukar Australien mest, följt av Bulgarien, Kazakstan, Serbien, Tjeckien, öriket Nya Caledonien (!), Polen, Sydafrika, Grekland och Tyskland. Av Nordens länder förbrukar Finland mest kol per invånare (plats 45) före Danmark, Sverige och Norge.

Många länder är helt eller till stor del beroende av kol för sin energiförsörjning. Men globalt minskar kolförbrukningen som följd av dels opinionstryck och politiska åtgärder, dels coronapandemin. Medan Europa och Nordamerika kraftigt minskar sin kolförbrukning, ökar många utvecklingsländer sin.

Även världens oljeförbrukning minskar av samma orsaker. Överlägset mest olja förbrukar USA och Kina, som tillsammans står för ca 35 procent. Sedan följer Indien, Japan, Ryssland, Saudiarabien, Brasilien, Sydkorea, Kanada, Tyskland, Mexico och Indonesien.

Minskad kol- och oljeförbrukning kompenseras inte så mycket av vind-, sol- och biokraft som av ökad gasanvändning. Total ökade världens utvinning av naturgas med 4 procent 2019, och USA:s ökade med hela 10 procent. USA svarar för 23-24 och Ryssland för 18-19 procent av den totala utvinningen.

Tillsammans står kol, olja och gas fortfarande för ca 85 procent av världens totala energiförsörjning. Kärnkraft svarar tillsammans med vatten-, vind-, sol- och biokraft för resten med stark tillväxt för sol- och vindkraft från låga nivåer.

Helt aktuell statistik är svår att finna. Sajten Our World In Data redovisade för 2018 en total, global konsumtion av primär energi (utan omvandling till andra energiformer) på 157.366 terrawattimmar (TWh).

Global primär energiproduktion 2018 per energislag: olja 33,8 procent; kol 28,0; gas 24,5; biomassa/biobränslen 7,8; vattenkraft 2,7; kärnkraft 1,7; sol-vind-geo 1,6.

Frånsett rådande coronapandemi ökar världens totala energiförbrukning med 1-2 procent per år, driven av ökande befolkning och ekonomisk tillväxt men bromsad av effektivare användning och tekniska utveckling.

Källor: IEA, Enerdata, BP, Worldometer.

Det här inlägget postades i Gästlistan, Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

37 svar på Oljestater bygger kolkraftverk

 1. Dandersan skriver:

  Är det någon som kan berätta detta för alla dem som tror att världen kan överge fossila energislag före 2030?

 2. Thomas skriver:

  Alltså, Ringhals var planerat för kol då det ligger där det ligger.. Så att bygga ett billigt kolkraftverk på platsen när nu kärnkraften blivit utsliten vore det enklaste..

  • Jan Andersson skriver:

   Fråga på en kolpanna. Troligen kommer kineserna att lägga det allra lägsta anbudet, med EU-anpassning från kontrollföretag i Tjeckien eller Polen.

  • Åke Sundström skriver:

   Logiskt tänkt, men likväl fel slutsats. Sverige behöver VARKEN kärnkraft eller kolkraft eller vindkraft – men eventuella några gasturbiner. Sant dock att Ringhals vore en bra lokalisering för ett kolkraftverk, om ett sådant vore behövligt.

   • Jan Andersson skriver:

    Var kommer framtidens större elförbrukare att finnas på en Sverigekarta? Kan vi distribuera dit tillräckligt med elkraft utan alltför stora förluster i överföringen?

    Kan det vara lönsamt att bygga nya mindre billiga (kol/gas)kraftverk bara för att minska överföringsförlusterna? Vid Ringhals fanns redan ett effektivt distributionsnät, och det verkar visst svårt nu att få fram tillräckligt med elkraft till Sydsverige och Mälardalen.

    Hur ska det bli när alla fordon måste vara eldrivna? Åtminstone det sista är jättelätt att räkna ut, och ta med i beräkningen att samtliga elfordon utan undantag kommer att laddas samtidigt på söndag kväll och natt även i februari.

    Där jag bor nu går en huvudsäkring om hustrun sätter på alla spisplattorna och ugnen samtidigt. Det är OK enligt elektrikern, bara inte alla på området gör lika, då blir det mycket värre problem.

    • Stefan Eriksson skriver:

     Gasturbiner är ju faktiskt möjliga att reglera effekt efter behov i ett mer och mer fluktuerande mönster både vad avser produktion och konsumtion.
     I stället marknadsförs kommande ransoneringar som ett steg i utvecklingen av ”smarta” elnät.
     Din hustru skall bli så smart, Jan, att hon tar till gasolköken när julmaten skall hållas varm.
     Eller då bli vegetarian och äta av ”fågelmaten”, solrosfrö osv.
     Den maten behöver ju inte serveras varm.

     Norrmännen gör väl säkrast i att ta med ett elverk till stugan här i Sverige, så att hemresan kan gå åstad som planerat.

    • Åke Sundström skriver:

     Mitt svar är att nätförlusterna på stamnätet visserligen är stora, men av mindre vikt därför att de är ofrånkomliga, därför att vattenkraften i huvudsak produceras i Norrland.

     Nya kraftverk i södra Sverige kan bli aktuella först när alla kärnreaktorer är avvecklade, om cirka 10 år och då t ex i form av ett kolkraftverk i Ringhals, som vi tidigare pratat om. Men min gissning är att det blir billigare att importera kolbaserad el från Polen än att själva producera den.

     Övergången till elbilar är en hype som dör inom kort. Feltänkt alarmism är ingen bra utgångspunkt för en seriös diskussion och bör definitivt inte uppmuntras av klimatskeptiker.

 3. Stefan Eriksson skriver:

  Lite ot, men ändå.
  Tyska statstelevisionen ARD har denna vecka ”uppdrag” att ”boosta” igång debatten om vår framtid
  och hur vi vill leva då. Klimatkyrkan upplever väl att ”corona” konkurrerar om utrymmet i media.
  Igår fördes debatten i programmet ”Hart aber fair” där ett antal gäster diskuterade vår framtid.
  ”Fridays for future” var representerade av Lisa Neubauer, och där till ett antal andra ”skolade” och en politiker.
  Här diskuterades ämnet ”förnybar” energi för 1000,nde. gången, och vindkraften fick sig en känga också av klimatkyrkan. Det avverkas nämligen för mycket skog, för att etablera vind-industrins anläggningar.
  Här kommer då det fantastiska uttalandet av en professor i havsbiologi:
  ”Varenda unge har väl känt av att går du från ett öppet fält och in i skogen så är där 3-4 grader svalare”. Alltså är koncentrationen av CO2 i luften lägre där i skogen än på fältet.

  Ja, jösses,,,, men på den nivån förs debatten!

  Här lite att leka med:
  En interaktiv karta om hur framtiden gestaltar sig i avseendet temperatur och nederbörd.
  https://ard-klimakarte.de/#p=12.320000:51.302414:5.60&o=temperature:2019:rcp8&d=0

  • Mats Jangdal skriver:

   Himmel och pannkaka, känns som det är det enda man kan säga om detta! Det blir inte svalare i skogen för att träden skuggar då?
   Den där interaktiva kartan kan de arkivera under fria fantasier!

   • Stefan Eriksson skriver:

    Jo, just därför har jag världens smartaste affärsidé.
    Vi börjar marknadsföra parasoll som en CO2-sänka, och säljer dem dyrt som det enda kvarstående alternativet för att motverka världens undergång.
    Kan man få EU-bidrag för denna idé kanske?
    F-n vet !

   • Ivar Andersson skriver:

    Sunt förnuft är en bristvara bland de klimathotstroende.

  • Jan Andersson skriver:

   Tyskland är väl ungefär 65 mil brett. Om det blåser en svag västlig sommarbris om 3 meter per sekund så byts all luft över Tyskland ut på 60 timmar. Vid 7,5 meter per sekund byts luften ut varje dygn. Kommer det att bli vindstilla över Tyskland i framtiden? Underbart korkade prognoser. Beställningverk från klimatkyrkan? Människan spår men Gud rår.

   Tyskland skänker nu bort hela sin världsledande bilindustri till Kina, och det blir inte så mycket kvar av tysk industri sedan, inte av Tyskland heller. Mercedes har öppet erkänt att företaget kommer att krympa ordentligt i Tyskland.

   Vad kommer att hända i Europa när EU har genomfört sitt totala destruktionsprogram? Tredje världskriget ligger tyvärr och kokar under ytan, drivet, motiverat och bekostat av stater som inte ser några problem med kolkraft.

   Våra barnbarn kommer bara att se fria människor på gamla foton av oss som är gamla nu.

   Özz Nujen blir statsminister, och varför inte? Pajas som pajas.

   • Åke Sundström skriver:

    Lite väl pessimistiskt, Jan? SÅ avgörande är inte klimatnojan, illa nog att den kostar våra barnbarn skjortan. Sant att aningslösa medborgare luras rösta fram politiker som predikar evig välfärd på krita. När den lögnen punkteras, som den måste relativt snart,, så väntar förstås en lång och djup ekonomisk kris av 30-talskaraktär, men knappast ett tredje världskrig. Visst är dagens politiker gangsters, men till nazisternas nivå är det trots allt ett hyggligt stort avstånd.

    • Mats Jangdal skriver:

     Klimatnojan är precis så avgörande, av en stor anledning, den etablerar den lögnen som norm för politiken!
     Efter det kan politiker och media ljuga om allt utan att besväras med ansvar.

     • Åke Sundström skriver:

      Ingalunda ”precis så avgörande”, Mats – och inte heller normbildande.

      Klimatnojan är bara en alla de närmast otaliga falska föreställningar som florera i vårt förment upplysta samhälle. Vilken lögn är större än s-favoriteten om jämlikhet och solidaritet, när motsatsen blivit fallet? En förmögenhetskoncentration som i stadig takt vuxit sig lika stor i rövarkapitalets förmenta hemort, USA. Utan minsta pip från S-högkvarteret på Sveavägen – men med jubel på börsen. Och nära nog totaltyst i universitetsvärlden.

      Eller den om vår förmenta TILLVÄXT som i själva verkat varit en uppenbar TILLBAKAGÅNG, en regressionen mot nyfattigdom och konsumtion på barnbarnens bekostnad. Båda understödda av fingerfärdiga politruker på SCB.

      Alla dessa lögner och fler därtill har varit väl etablerade långt innan klimatnojan gjorde entré, utan att ”politiker och media besvärats med ansvar”. Så klimatbluffen är bara en av ingredienserna i den svenska sönderfallsprocessen – låt vara en av de mest skamlöst iscensatta, med stöd av även personer som tidigare haft ord om att tillhöra en oförvitlig intellektuell elit, t ex professorerna i de flesta av våra kungliga vetenskapsakademier.

      • Stefan Eriksson skriver:

       De som far med ”falsk vittnesbörd” om klimatet och hur det förändras över tid, har en uttalad målsättning att förändra ”normen” för vårt leverne.
       De satsar hårt på denna förskjutning till ett fattigare leverne, som då skall föreställa hållbart.
       Fattigare människor blir oroligare och mer på sin vakt, för att bevara den spillra de har kvar att leva på.
       Konflikter lär uppstå. Stater lär knappast ha förmågan att stävja dessa, där hunger och fattigdom är orsaken.
       Är jag för pessimistisk här Åke?

       • Åke Sundström skriver:

        Det stora flertalet av klimatlögnarna, är själva grundlurade – av korrupta ”forskare” eller politiska hjärntvättare – och knappast själva medvetna om den saken. Därför tror jag att väldigt få har onda avsikter. men utnyttjas av alarmisterna. Med Greta som ett av många exempel. Hon kommer att bittert ångra sig när börjar tänka på egen hand i stället för att sprida sina föräldrars, lärares och dåliga rådgivares vänstervridna teser. Flertalet av de senare är också i högre grad lurade än i grunden ohederliga.

        Som jag brukar säga, sanningen sparkar, förr eller senare. Det motiverar en mer optimistisk syn.

      • Mats Jangdal skriver:

       Jo, MIN bedömning är att klimatlögnen är så långt från sanningen och så allvarligt påverkar vårt samhälle att ingen annan politisk lögn är tillnärmelsevis lika viktig.
       De du nämner finns och är också viktiga, men klimatlögnen är värst.

       • Åke Sundström skriver:

        Varför detta versala MIN? Vem ifrågasätter att det är din egen åsikt du beskriver? Men vi är alltså oeniga även på denna punkt. , som framgått av mitt svar ovan till Stefan.

        Min grundsyn framgår av svaret ovan till Stefan. Jag menar att allt politiskt ljugande är ömsesidigt förstärkande och har en gemensam grund: en KORRUPT INTELLIGENTIA. Lägg till en vänsterdominans i politiken som med olika knep lockar eller tvingar forskare på olika områden stödja den s k svenska modellen i alla dess skiftande varianter. En varböld, ett systemfel där lögnernas totalsumma betyder allt, överlägset mer än de enskilda komponenterna.

        • Mats Jangdal skriver:

         Jag skrev MIN för att poängtera att det är min bedömning, som jag strå för även andra gör andra bedömningar.

         Du kommer med en självklarhet, om än viktig, att den samlade effekten av lögnerna är större än någon enskild lögn.

         Min bedömning är dock som tidigare just klimatlögnen är den största i den samlingen av lögner.

 4. Jan Andersson skriver:

  I varma länder som vill vara civiliserade behövs ovillkorligen mycket elkraft till luftkonditionering av bostäder, kontor och hotell. Det går åt mycket el till det, och som du skriver till vattenfabriker eftersom det inte är någon större idé att borra brunnar i öknen. Jag besökte Japan i juli månad med dagstemperaturer på 35-39 grader. Det gick alldeles utmärkt eftersom alla tusentals butiker, restauranger, hotell, tåg och järnvägsstationer utan undantag var effektivt luftkonditionerade. På resanderummets balkong var det olidligt hett, men tvätten torkade på en halvtimme. På nätterna mitt i Tokyo blåste ljumma havsvindar med stark doft av hav. Läge för långpromenader då eftersom man inte behöver vara rädd för någon eller något.

 5. Åke Sundström skriver:

  Bra att du här använder dig av korrekt statistik, mätt i oljeekvivalenter – inte i TWh utan hänsyn till att el motsvarar tre enheter fossila bränslen – som i SCB:s och Svenskt Näringslivs ljugversion. Men varför avstå från att uppmärksamma läsarna på skillnaden? Sinkadus eller avsikt?

  Det intressanta med denna typ av översikter är helhetsbilden – de fossila bränslena fortsatt kompakta dominans – men också att kärnkraften stagnerar och nu globalt passerats av förnybara alternativ (sol och vind). Inte bara med hjälp av subsidier som i Sverige.

 6. tegetornvall skriver:

  Gaskraft ökar med delvis andra leverantörer. Kol och olja backar. Kärnkraft stagnerar. Vind och sol ökar från marginella nivåer. Total förbrukning ökar.

  • Åke Sundström skriver:

   Inget svar på frågan om det var en ren sinkadus eller låg en avsikt bakom din tystnad om innebörden av den korrekta energisummeringsmetoden. Har du någonsin påtalat Birgitta Dahl superlögn om att 1 kWh el + 1 kWh olja = 2 kWh energi? Det som SCB och Svenskt Näringsliv tigit om i närmare ett halvt sekel?

   • tegetornvall skriver:

    Nu är du igång igen och kräver svar som om min livsuppgift vore att debattera med dig. Birgitta Dahl var aktiv innan jag började intressera mig för bränsle- och energifrågor. Naturligtvis måste olika energislag jämföras med samma måttstock. Men min text avsåg inte att direkt jämföra utbytet av olika energislag utan skall visa att oljeländer bygger kolkraft och importerar gas.

    • Åke Sundström skriver:

     Birgitta Dahl är förvisso passé men hennes felaktiga summeringsmetod finns kvar – skamligt nog med stöd av SCB och näringslivet. Fast numera kompletterad med den rätta metoden (omvandling till oljeekvivalenter). Dock med ett fortsatt trixande genom en vägran förklara varför inte den felaktiga metoden HELT utmönstras. Den figur du själv återgav byggde på den korrekta metoden.

     Men trots detta steg i rätt riktning, tycks det ”gamla” tankemönstret alltjämt dominera dina och Klimatsans´ rekommendationer. För med den korrekta metoden – plus ett nej till klimatnojan – kan man omöjligen driva krav på mer kärnkraft, eftersom värme producerad av bränslen (flis, olja, kol) halverar energiåtgången jämför med en kärnreaktor.

     Denna logiska kullerbytta återstår för dig att förklara. Sann klimatskeptiker eller förklädd reaktorkramare? Se där den fortfarande obesvarade frågan.

     • tegetornvall skriver:

      Detta forum är inte avsett för offentliga deklarationer under ed och heller inget ständigt seminarium för debatthungriga. Jag verkar för att på sikt bryta tron att mer koldioxid i atmosfären – särskilt från mänsklig verksamhet – skulle farligt värma atmosfären. Kan vi enas om det?

      • Åke Sundström skriver:

       Du flyr igen. Jag ställer en fråga om hur man kan kombinera ett nej till klimathotet med ett ja till svensk kärnkraft, d v s den mix av åsikter som du själv, Klimatsans och Stockholmsiniativet (SI) företräder. Och du har fortfarande inget svar denna gång heller.

       Så avslöjande! Men samtidigt en begriplig tystnad därför att trions ståndpunkt inte GÅR att försvara. Vilket också Mats hedersamt bekräftat, medan t ex Lars Bern och Lennart Bengtsson är lika fega som du. Ni säger alla säger A – att klimathotet är falskt – men vägrar säga B, – att ett falskt hot givetvis INTE kan motivera några motåtgärder i form av t ex straffskatter på fossila bränslen.

       Hur genanta är inte sådana tankevurpor? I synnerhet när de produceras av en räcka professorer (i fallet Si) och av andra välutbildade akademiker. Och hur tydllgt blir det inte att din trio i första hand slåss för att försvara den svenska kärnkraften?

       Varför inte, Tege, rakryggat tillstå att ni primärt är reaktorkramare? Och har goda argument för vissa slutsatser, t ex att vindkraftprogrammet är en totalförlust, med alla satsade pengar förlorade. En nästan stor dårskap som 12-reaktorsprogrammet, där förlusten inte bara gällde investeringsbeloppen utan mer därtill.

       • Stefan Eriksson skriver:

        Men Åke!
        Det går väl alldeles utmärkt att ha åsikten att ”klimat-hotet” är falskt, samtidigt som man anser att kärnkraften är bra.
        Kanske så bra att man kramar reaktorer.
        Vi får nog leva med att åsikterna skiljer sig åt, i många avseenden.
        Må bästa argument vinna gehör bland de utan åsikt.
        Jag tycker TT,s artikel är informativ och enkel att ta till sig som faktiska förhållanden, som behöver få spridning bland flertalet som motvikt till en massa hittepå om klimatet.

        Just temat för eller emot kärnkraften var väl inte det som denna artikel handlade om.

        För mig får Ni Åke kalla dina kontrahenter vad Ni vill. Så länge jag tycker de har ett värde i sin gärning med vad de skriver, tänker jag fortsätta att ta del av dessa alster.

        Börjar dom ljuga slutar jag att läsa.
        Ganska enkelt egentligen.

        • Åke Sundström skriver:

         Den som säger A men inte B är ohederlig. Svårare än så är det inte, Stefan,

         Det tror jag nog att även du tycker, i grunden. Du vill ”sluta läsa om dom börjar ljuga”, men då är det väl hög tid redan nu.

         För det kan väl inte ha undgått dig att den trio vi talar om sedan många år tillbaka haft en annan huvudagenda: att försvara det svenska kärnkraftsprogrammet?

         Och just därför inte velat säga B, i medvetande om att utan dagens straffskatter på kol och olja dör ”AB Svensk Kärnkraft” (efter att samhällsekonomiskt varit en totalförlust från start) .

         Även Mats har svävade på målet. när han nyligen sa sig ”förutsätta” att alla som kritiserar klimatnojan anser att klimatskatterna bör skrotas. Trots att han vet att vår trio aldrig uttalat sig i den frågan. Han har själv varit ärlig och logisk, men inte velat påtala andras kullerbyttor.

         Det handlar alltså inte minst om skeptikerkårens självbild och eftermäle. Att kritisera maktelitens ljugande blir ett rent hyckleri om man själv döljer viktiga delar av sanningen. Att tiga om vinsterna vid konkurrens på lika villkor (t ex energimoms) är dessutom ett tragiskt självmål, av skäl som jag här inte behöver upprepa.

       • tegetornvall skriver:

        Du framträder som en enmans, egenutnämnd ståndrätt och sanningskommission. Jag och andra har ingen som helst skyldighet att rättfärdiga oss just inför dig.

        Visst är jag positiv till vidareutvecklad kärnkraft med återanvänt bränsle. Jag är också positiv till fortsatt användning av kol och kolhaltiga bränslen samt till vattenkraft och jordvärme där så passar

        Jag är däremot negativ till vind-, sol- och biokraft av flera skäl, som ofta framförs på denna blogg.

        Punkt!

        • Åke Sundström skriver:

         Märkligt Tege! Att yra om ståndsrätt, när jag kritiserar dig för logiska kullerbyttor och dubbla budskap.

         Varför prata om ”vidareutvecklad kärnkraft” när det är synen på SVENSK kärnkraft vi pratar om. Du låtsas inte heller känna till att jag INTE motståndare till uranbaserad energi, men hävdar att den INTE PLATSAR I SVERIGE!

         Samma sak med vindkraft en, den kan vara lönsam i andra länder, men INTE HÄR – därför att vi har tillgång till bättre alternativ, vattenkraft och biobränslen.

         Vi är helt eniga om klimatspöket, om att hotbilden är falsk och att fossila bränslen därför bör vara tillåtna. Men varför i all världen bara säga A, men inte B, att kol och inte heller bör STRAFFBESKATTAS, att energiskatten bör vara densamma för alla energislag. .

         Gåtan kan förklaras på det sätt jag beskrivit, att du är oärlig och har en annan huvudagenda; att försvara reaktorprogrammet.

         MEN det kan ju också bero att du INTE FÖRSTÅTT att konkurrens på lika villkor betyder att den svenska kärnkraftepoken går i graven.

         Är det så? Då må du vara ursäktad. Men tillåt mig betvivla att en i övrigt relativt välinformerad energikommentator skulle ha noll koll på hur energimarknaden fungerar.

         Du har ju också haft massor av tillfällen att i detta forum ifrågasätta min slutsats om att Sverige varken behöver kärnkraft, kolkraft eller vindkraft. Skulle du inte ha fattat vad Mats och andra snabbt tagit till sig?

         Samma fråga kan förstås ställas till professorerna i syskonföreningen Stockholmsinitiativet, men i det fallet vet vi redan med säkerhet att dom i första hand är reaktorkramare.

         • tegetornvall skriver:

          Utan kärnkraft, kolkraft och vindkraft återstår vad jag kan se bara vattenkraft, jordvärne, solkraft samt olja och gas. Rätt uppfattat? Skulle det räcka?

          • Åke Sundström skriver:

           Självklart räcker det! Med tonvikt på oljebaserad kraftvärme, för den finns ju inga begränsningar. Och vi är ju överens om att den är ”tillåten”.

          • Åke Sundström skriver:

           Varför vill Tege inte bekräfta att fossilbaserad kraftvärme finns i all den mängd som elköparna efterfrågar?

 7. Stefan Eriksson skriver:

  Åke 18.30
  Jag är av uppfattningen att ”klimatnojan” i sig innehåller ett överflöd av direkt lögnaktiga argument/påståenden som saknar evidens i verkliga förhållanden.
  Kan det vara möjligt att ”pulvrisera” dessa påståenden är mycket vunnit.

  ”Våra kontrahenter” gör gällande att CO2 i mycket ringa koncentrationer är direkt livsfarligt.
  Därför skall det straffbeskattas, likt tobak, alkohol, och andra ”hälsovådliga” produkter.
  Det är majoritetens uppfattning, (i vilket fall i västerländska ”demokratier).

  ”Biter” ekonomiska argument på ”Nisse” när han har uppfattningen att CO2 är livsfarligt?
  Njaa,,, tveksamt,,,

  Kanske bättre då att koncentrera sig på (A) ”nojan”, och att låta (B) ”straffbeskattningen” av enskilda energibärare nagelfaras vid ett mer upplyst sätt att se på livets gas??

  Svammelvarning:
  ”Ån är full av vatten (evidens och erfarenheter), inte behöver vi gå över ån för att hämta vatten”
  Slut svammelvarning.

  • Åke Sundström skriver:

   Jo, de biter utmärkt – problemet är att våra svenska skeptiker antingen är så okunniga att de inte förstår, eller trots sitt vetande (som Mats) avstår från att upplysa Nisse i Hökarängen om det faktum att dagens klimatpolitik ingenting förändrar, den bara OMFÖRDELAR utsläppen från väst till öst. Eftersom det krävs en GLOBAL koldioxidskatt för att (eventuellt och i ringa grad) kunna påverka klimatet. Alltså att det handlar om ett rent BEDRÄGERI, miljard på miljard kastade i sjön till INGEN SOM HELST NYTTA.

   Jag är helt säker på att Nisse begriper det argumentet bättre än de naturvetenskapliga hypoteser som skeptikerkåren i dag fokuserar på – och därför hittills har förlorat propagandakriget!

Kommentarer är stängda.