Varför vindkraftverk i Sverige?

Dagens gästskribent är Bernd Stymer

Varför tillåts uppförande av vindkraftverk i Sverige, när deras el inte utnyttjas i landet, när uppförandet av maskinerna inte medför någon som helst nytta för befolkningen, som tvingats subventionera dem med miljarder, utan enbart oreparabel skada på natur och människors hälsa?

Bland alla svar framgår dessa tre som avgörande viktiga:

Den svenska odemokratiska rättstillämpningen (1), den svenska inskränkningen av äganderätten (2) och politikers oförmåga att kunna tillgodogöra sig vetenskaplig information (3).

ETT
Svensk odemokratisk rättstillämpning demonstreras i varje domslut där grundlagens åsidosätts eller beslutet hänvisar till ”förarbeten” för att rättfärdiga domstolars politiska tolkning av gällande lag. När jag som enkel medborgare förundras över med vilken lätthet gällande lagar kringgås för att främja en så simpel sak som maskiner i naturen, möter jag en skrämmande rättsosäkerhet inbyggd i svensk rättstillämpning genom att myndigheter och domstolar alltid hänvisar till ”förarbeten” när de tar sig rätten att tolka lag så att den ger dem rätt att tillåta vindkraftverk i naturen. Svensk medborgare kan aldrig veta vad som följer en svensk lags bestämmelser genom att läsa lagens bokstav vilket alltid är grunden i moderna västerländska demokratiers rättstillämpning. Vikten av lagens bokstav framhöll till och med Trumps nyvalda domaren i Hösta Domstolen genom att försäkra att alltid tillämpa lagens bokstav ”as it is written”. 

Sedan 2009 har jag ställt frågan till regering, myndighet och domstol därför att det för mitt enkla förstånd är fullständigt vettlöst att tillverka mer ström när landet redan har ett besvärande stort överskott av CO2-fri el som levereras varje sekund med nästan 100 % säkerhet. Jag kan inte förstå varför då skövla natur med maskiner som gör el bara ibland när det blåser? Att maskinernas el hittills aldrig har använts i landet bevisas entydigt i den statistik som Svenska Kraftverk varje dag lägger ut på Nätet där det visas att landets export av el alltid varit större än el från maskinerna. Tvingas därför dagens Mp-ledda klimatpolitik att stänga landets väl fungerande och helt fossilfria kärnkraftverk för att bereda plats åt skadlig el från vindkraftverk? Och tvingas vi medborgare av beslutet om vindkraftverk att betala ytterligare hundratals miljarder för nya kraftledningar för vindel som inte kan transporteras i det vanliga tillräckliga nätet? 

Frågan varför vindkraftverk var nyss grunden för en folkomröstning i Malung-Särnas kommun där en klar majoritet inte ville ha dessa maskiner i sin natur.

Frågan varför ställdes aldrig uttryckligen av statens SVT, SR vanligt opålästa programledare. Men kommunalrådet som hade bestämt sig för att strunta i vad befolkningen ville, påstod att kommunen skulle tjäna på det, att nya jobb skulle skapas, att några godkända föreningar skulle få en liten summa från det tyska bolaget som ville bygga, påståenden som är osanna. 

 Att frågan om maskinerna överhuvudtaget blev aktuell i Malung är en följd av att M. Olofsson (C) 2010 i Reinfeldts regering bröt mot grundlagens om kommunalt själstyre genom att alltid låta staten genom länsstyrelser avgöra frågan om stora och många maskiner om kommunfullmäktige inte utnyttjade ett kommunala ”veto”. Samtidigt meddelade regeringen att den hade gett en bekant lobbare för maskinerna uppdraget att ta bort kommunernas möjlighet att säga nej till maskinerna och dessutom att all Sveriges el till 2040 skall komma ”förnybart, grönt” från flera tusen ytterligare vindkraftverk.  

Regeringsformen inleds klart och tydligt med att grunden för vårt statskick är ”kommunal självstyrelse”, det kommunala planmonopolet som innefattar all byggnation i kommunen. Varje ändring av grundlagen anses vara så viktig så att den måste godkännas av två riksdagar med val emellan.  Men trots det ändrades grundlagen på flera punkter när befolkningen i lag tvingades att betala för utbyggnaden med en ”avgift”, inte skatt, som helt sonika lagts till regeringsformens 4.e paragraf om riksdagens rätt att ta upp ”skatt till staten”. Avgiften specificerades 2003 genom lag om elcertifikatavgift kompletterad med lag om kvotplikt 2010,

(ttps://www.energiforetagen.se/energifakta/elsystemet/elhandel/elcertifikatsystemet/).

Inga protester från något håll noterades. Ingen protesterar heller när Sveriges domstolar, som skall vara oberoende av politiska makten enligt grundlag, lyder order från minister M. Olofsson att gällande säkerhetsbestämmelser i EU-Maskindirektiv inte får ingå i prövning av maskiner vindkraftverk. Denna svenska rättshantering hör inte hemma i en rättsstat.

TVÅ
Äganderätten av fast egendom styrs i Sverige av en lag från 1637 om s.k. Bergsstaten som stadgar att den är ägare till all svensk mark under en meters djup trots att varken Regeringsformen eller någon annan gällande internationell lag anger denna inskränkning av äganderätten. Denna föråldrade inskränkning, från tiden av enväldig makt som stod över lag, har i vår moderna demokratiska tid medfört att vem som helst, utlänning eller svensk, har rätt att på annans egendom borra och gräva efter eget behag utan medgivande av markägaren. Naturligtvis avspeglas denna föråldrade inställning till äganderätt även i Regeringsformens bestämmelse om Allemansrättens inskränkning av äganderätten där vem som helst skall ”ha tillgång” till naturen och precis som med stöd av Bergsstaten kunna berika sig på andras egendom. Svenska statens föråldrade synsätt på enskild egendom hör heller inte hemma i en moden rättsstat. Se vilket elände som USA:s ålderdomliga grundlag ställer till med numera. Äganderätten måste skyddas även i Sverige, Bergsstaten måste undanröjas och strafflagen måste kompletteras med ett förbud att olovandes berika sig på andras egendom. 

TRE
Politikers oförmåga att kunna tillgodogöra sig vetenskaplig information är grunden till att den nu beslutat att tvinga på medborgarna en helt omvälvande framtid där de inte får äta kött, inte köra bil, inte flyga, inte resa som de vill, inte, inte, inte. All denna kommande ändring grundas i påståendet att en kommande klimatkatastrof beror på att mänskligt skapad CO2 värmer atmosfären. Regeringen säger klart och tydligt att den politiken grundas i ”bedömningar som görs av forskarna i FN:s mellanstatliga klimatpanel IPCC.” och ”omfattande svensk forskning genomförd av universitet och högskolor samt på forskning av Rossby center vid SMHI.” 

Varje medborgare kan via Internet informera sig om fakta att IPCC.s rekommendationer till politiker, den s.k. ”sammanfattningen för beslutsfattare”, författas av politiker från alla stater i FN där de flesta är skurkstater och diktaturer som utnyttjar tillfället att berika sig på de bidrag som skapas av påstått klimathot. Inga ”forskare” ingår där. Politikerna i IPCC hävdar att de har stöd för sina påståenden om CO2:s farlighet av 97 % av forskarna utan något som helst bevis i form av redovisad falsifierbar vetenskaplig klimatforskning om farligheten. Den forskning om klimatet som bevisligen äger rum, t.ex, av Svensmark om molnbildning, motsäger FN:s påstående om farligt CO2. Regeringen vägrar att svara på var den påstådda svenska forskningen är genomförd? Av vem? Vilka mätningar visar en farlig verkan av halten CO2 i atmosfären? Universitet, högskolor och Rossby center anger själva att de inte bedriver forskning om klimatet.

Ett påtagligt bevis för hur FN:s obevisade påståenden redan drabbat svenska folket är inte bara skövlingen av landskapet med farliga maskiner utan också att regeringen tagit folkets skatt och skänkt den till FN:s Klimatfond, inte bara de 4 miljarder som den krävt, utan plussat på med ytterligare 4 miljarder extra. Skattepengar som nu saknas i vård och omsorg. Varje medborgare kan också enkelt via Nätet konstatera att avtvingade bidrag till alla tusentals svenska maskiner vindkraftverk, elcyklar, solpaneler, som skulle minska landets utsläpp av CO2 och därmed rädda klimatet, har lett till ökning av landets utsläpp, inte minskning.

Politiker i Sverige tycks inte ha den intellektuella kapacitet som erfordras för att kunna tillgodogöra sig vetenskaplig information, utan godtar ovetenskapliga utsagor från av dem betalda människor utan redovisbar vetenskaplig kompetens. Den intellektuella förmågan tycks inte finnas i Sveriges regering att kunna tillgodogöra sig omfattande vetenskaplig information så som representerad i professor G.Petterssons bok, – Falsk alarm. Klimatfrågan ur vetenskaplig aspekt – eller professor L.Bengtsson, – Vad händer med klimatet? En klimatforskares syn på jordens klimat.

Men bland alla tusentals anställda på regeringskanslierna borde det kunna finnas folk med den egenskapen och därför kunna påtala att antropogen CO2 inte värmer atmosfären till en katastrof och även kunna förklara att ”de IPCC-stödda kolcykelmodellerna är teoretiskt osunda, oförenliga med basala empiriska data för koldioxidens relaxationskinetik och jämviktsfördelning, samt otjänliga för hur länge antropogena koldioxidutsläpp stannar kvar i luften.” De borde också kunna förklara för Sveriges regering att mänskligt utsläpp av CO2 inte kan skapa en katastrof, inte kan värma atmosfären, inte höja havsnivån, inte orsaka oväder, inte sänka atoller, inte starta skogsbränder o.s.v. därför att det finns alldeles för lite kvar av livets gas i atmosfären efter årmiljarder med högre halt. De borde också få politiker att inse fakta att atmosfären inte värms vidare då troliga uppvärmningen på knappt märkbara 0,7 gr C på 1900-talet avstannade 1998. 

Politiker påstår ständigt att ”vi måste lyssna på vetenskapen”, men vilken vetenskap? Är det den som ständigt basuneras ut av IPCC:s gissningar och ständigt upprepas av alla de förståsigpåare som de avlönat eller t.ex. professor G Petterssons som med 182 hänvisningar till hundratals utförda studier redovisar att politikernas påstående om mänskligt utsläpp av CO2 värmer atmosfären är felaktig. 

Naturligtvis ändras klimatet alltid, har gjort så i miljoner år och kommer alltid att göra så. Men det beror inte på mänskligt utsläppt CO2. 

Om det finns politiskt förnuft i Sveriges regering borde man kunna inse att klimatändringarna inte kräver de föreslagna ändringarna av hela samhället och istället inse att resurser används för att undanröja verkliga av människor skapade hot mot haven, mot skogen, mot biologisk mångfald, mot hela naturen och som beror på mänsklig girighet och inte på livets gas CO2.

Det här inlägget postades i Gästlistan, Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

20 svar på Varför vindkraftverk i Sverige?

 1. Jan Andersson skriver:

  Gällande säkerhetsbestämmelser i EU-direktiv verkar inte ingå i prövning av elbilar heller. Det måste finnas en etablerad fungerande metod att ta hand om batterierna när de byts ut eller när bilen skrotas efter en olycka eller av ålder. Det finns det absolut inte idag. Varje batteri innehåller tillräckligt med vätefluorid för att ta död på tusentals människor.

  Det är bara en av de avgörande stora brister som euforin om elbilar helt bortsett från och som helt saknar en lösning. Och bekräftar i högsta grad punkt tre ovan.

 2. Dandersan skriver:

  Lyssna på IPCC:
  Temperaturen har stigit med 1 grad (C) sen 1900 i två olika skeden.
  Före 1950 med 0,5 grader vilket INTE är CO2 kopplat eller på grund av människan.
  Efter 1950 med 0,5 grader vilket med stor sannolikhet till mer än 50% kan antas vara orsakad av människan. Uttalandet ger en klimatpåverkan av 0,25-0,5 grader.
  Frågor på detta?
  Kanske nån som gillar sol kan omfamna Svensmarks teori där solen står i centrum.
  Molnen skymmer solen mindre. 20% fler soltimmar i Sverige sen 1980. Värt lite mer uppmärksamhet.
  Sol och värme välkomnas!

  • Benny skriver:

   Givetvis är det solen som styr klimatet på jorden! Det lilla som CO2 bidrar med är närmast försumbart och kan gå under kategorin räknefel eller osäkra mätningar! CO2 är bara intressant ur skattesynpunkt då denna gas anses vara beskattningsbar av politikerna som måste ha mer pengar för att bekosta invandringen och sina egna högbetalda ”jobb”…

 3. Samuel af Ugglas skriver:

  Allt diskuterande omkring gaser, energi, mänsklig fortlevnad är rätt ointressant.
  Det här är det enda som betyder något. En så kallad ”lagstiftning” som påtvingats den svenska befolkningen så sent som 1974. Egendomsrätten i Sverige är en MYT!
  Bernd nämner den lite i förbigående men den har haft större förödande verkan än något annat i Sverige. Tro mig.
  Det VULGÄRSOCIALISTISKA uttrycket ”ALLEMANSRÄTT”.
  Bernd skriver själv: ”Naturligtvis avspeglas denna föråldrade inställning till äganderätt även i Regeringsformens bestämmelse om Allemansrättens inskränkning av äganderätten där vem som helst skall ”ha tillgång” till naturen och precis som med stöd av Bergsstaten kunna berika sig på andras egendom”.
  Vill passa på att skicka ett litet klipp som säger en hel del i frågan från en liten annan vinkel.

 4. Samuel af Ugglas skriver:

  Det gick lite fort. Här är ”klippet”
  Senior aktivism!
  https://www.youtube.com/watch?v=fHZWPZ3yPV8

 5. Ivar Andersson skriver:

  Vindkraften måste byggas ut för att SSAB och LKAB ska få all den vätgas som deras gröna projekt behöver. För dessa två gröna projekt behöver vindkraften 5-faldigas.

  • Mats Jangdal skriver:

   Kommer priserna på skogsfastigheter att börja sjunka snart?

 6. Stefan Eriksson skriver:

  Det ”banas väg” för ett förstatligande på flera nivåer inom ”mönsterdemokratin” Sverige;
  https://www.fplus.se/forskare-sa-vittrar-aganderatten-sonder-sverige-illa-ute-som-rattsstat/a/y3n4gr

  • Mats Jangdal skriver:

   En mycket god sammanfattning av vad jag i tio års tid skrivit om äganderätten, nånannanismen och att låta ansvar fördelas runt så att till slut ingen myndighet, tjänsteman eller politiker har det!

 7. Åke Sundström skriver:

  Korrekt i stort, men att ”politiker i Sverige inte tycks ha den intellektuella kapacitet som erfordras för att kunna tillgodogöra sig vetenskaplig information, utan godtar ovetenskapliga utsagor från av dem betalda människor utan vetenskaplig kompetens” är mer än lovligt naivt.

  Politikerna är givetvis inte alls lurade utan tvärtom klimatnojans anstiftare. I två syften: Dels att med stöd av förment godhjärtade avsikter lättare kunna höja skattetrycket och därmed stärka sina egna maktpositioner samt via straffskatter på fossila bränslen subventionera svensk kärnkraft. Däremot sant vårad att makthavare (i alla partier) mutat och därför fått stöd av korrupta ”forskare” som godkänt den gängse hotbilden och den bisarra och helt förfelade klimatpolitiken. Som jag ofta upprepar: skjut på dom rätta pianisterna!

  • Mats Jangdal skriver:

   Vad får dig att tro att våra politiker har den intellektuella kapacitet som krävs för att kunna tillgodogöra sig vetenskaplig information? De har säkert tillgång till all vetenskaplig information, några få kanske förstår den, men de flesta nöjer sig med att få den ”tolkad” av någon ”influencer” de litar på.

   • Åke Sundström skriver:

    Självklart är både regeringskansliet och partikanslierna väldigt välinformerade, klarar av att läsa innantill i alla de statliga utredningar som förklarar allt mellan himmel och jord, men samtidigt i sina slutsatser ofta skriver det som beställarna helst vill höra. Löfven, Lööf och Kristersson vet, men spelar ovetande, när fakta inte stämmer med partiprogrammen. Det är ingalunda några flummiga ”influencers” inblandade, däremot fingerfärdiga partistrateger. Det måste väl även du inse?

    Sant däremot att enskilda politiker ofta väldigt okunniga, om allt utom just partiprogrammet. Men det spelar ju ingen roll, eftersom allt bestäms över deras huvuden. Bernds formulering blev missvisande genom att generellt tala om politiker utan att skilja på de som vet och bestämmer och de statister som trycker på voteringsknapparna.

    • Stefan Eriksson skriver:

     ”Fingerfärdiga partistrateger” hämtar också sina argument från erfarenhet, statistik, utredningar och den allmänna opinionen.
     Den allmänna opinionen utgörs till del av ”flummiga influencers”,
     så i så måtto har också de inflytande över den förda politiken.

     Jag hörde igår det föreslagna ”språkröret” för MP lägga fast strategin inför kommande val;
     ”Vi behöver inte bara vara radikala nog för att attrahera ”Greta-generationen, vi behöver också deras föräldrars stöd, för att växa i opinionen.”

     Hur mycket ”flum” kommer med på köpet med den strategin?

    • Mats Jangdal skriver:

     Kan man kalla någon för välinformerad, om denne inte kan skilja på lögn och fakta, om denne inte har moral nog att bry sig vilket som är det ena eller det andra?

     Eller som Lelle printer brukade säga:”Enligt information från vanligtvis felunderrättad källa.”

     • Åke Sundström skriver:

      Visst kan man! Vara välinformerad, men dra en vals om lögnen bedöms gagna opinionssiffrorna? Att mycket väl inse att den egna politiken skadar landet och folket, men helt samvetslöst strunta i den saken.

      MORALEN, vem bryr sig numera om den när makten står på spel? Är detta inte vad nästan all politik handlar om: att veta vad som är sant, men låta sig styras av taktiska kalkyler?

      Så varför påstå att Rosenbads inbyggare är okunniga, lika dumma som tåget? Dom KAN skilja mellan fakta och lögn, men deras uppgift är att vinna val.

      Det verkliga problemet är att demokratins klassiska vakthundar, pressen och intelligentian, numera är svårt korrumperade, mutade med favörer eller tystade av osynliga men kännbara piskor. Det är så partiapparaterna vill ha det, inte bara den vänsterblivna halvan.

      • Mats Jangdal skriver:

       Vilka pianister skjuter du på nu, politikerna eller media/intelligentia?

       Jag har träffat många politiker och tyvärr måste jag säga att flertalet är dumma som spån. Dessa kan man informera allt man orkar, de kommer ändå inte att fatta.
       Sedan finns det mycket en liten grupp politiker som har kapacitet att fatta. Vi är alla beroende av att just dessa fattar rätt beslut.

       • Åke Sundström skriver:

        Gick det att missförstå? De förstnämnda, förstås, eftersom den korrupta intelligentian är en produkt av en medveten politik i syfte att förvandla demokratin till en parlamentarisk diktatur. Där är vi nu.

        Sant att det är gott om ”dumma spån” på Helgeandsholmen (har som du träffat många av den sorten), men som jag antydde är skadan begränsad, eftersom fotfolket ändå ingenting bestämmer.

        Ett värre problem är förstås att de välinformerade partibossar som ”vi alla är beroende av” alltid fattar fel beslut, eftersom taktiken styr, inte förnuftet. Återstår att förlita sig på att VÄLJARNA vaknar och kastar ut sina odugliga och svekfulla ombud.

        • Mats Jangdal skriver:

         Det är dock inte säkert att det är de intelligenta politikerna som når toppen och bestämmer!
         Har träffat Margot Wallström och Mona Sahlin och inte alls imponerats av deras intellekt.
         Gudrun Schyman slår dem med hästlängder, men är ändå ingen politiker jag litar på.
         Olof Johansson är slug på ett dumt sätt.
         En del av dem jag träffat och som då var i rikspolitiken men inte i toppen har varit tillräckligt intelligenta. Det är dock tveksamt om de haft något påtagligt inflytande.

         • Åke Sundström skriver:

          Sant, de i toppen är inte alltid de mest intelligenta, men de VET, därför att de har tillgång till den bästa expertisen. Utan att behöva följa rådgivarnas goda råd.

          I t ex klimatfrågan är lögnens politiska vinster så stora att både Löfven och Kristersson utan några större samvetskval väljer att bortse från sitt eget bättre vetande och sina väljares bästa.

          Att påstå att dom är korkade eller obildade är att försköna deras landsförädiska handlingar.
          .

Kommentarer är stängda.