Vindkraften tappar i trovärdighet

Dagens gästskribent är Ove Björklund, God livsmiljö Hylte, Svenskt Landskapssydd, samt EPAW European Platform Against Windpower

Bifogar svar på Naturvårdsverkets Webb-enkät avseende vindkraftsstrategi 80+20 TWh.

Samt redovisning av hotet från de massiva europeiska, danska och svenska planerna på havsbaserad vindkraft. Ohälsa-trötthet-Torka?

Regeringen Löfven och Lövin med Lööf (C) öppnar för ett historiskt överlämnande av svenskt territorium till internationella finansbolag.

Under förevändning att de ska rädda klimatet, medan forskare konstaterar att vindkraften har mer negativ påverkan av klimatet än fossil energi, i vart fall under ett tio-årsperspektiv (Keith-Miller). Vetenskapliga fakta som signalerar allvarliga effekter av verkens emission av infraljud, markvibrationer och turbulens mörkläggs. Detta kan få allvarliga konsekvenser på folkhälsan när landet täcks av sammanhängande bullermattor av skadligt infraljud, vilket redan konstaterats i Finland. 

De berör nu inte bara en marginaliserad landsbygd utan kommer också att drabba de flesta större städer och centralorter. Att hörbart ljud (låga frekvenser eller höga amplitudmoduleringar), ger sömnstörningar långt bortom de beräknade avstånden är välkänt och vetenskapligt dokumenterat (Larsson, Zajamcek).

Att WHO underkänt dBA som mätvärde och rekommenderar utveckling av ny modell, hindrar inte regeringen från att desperat föreslå permanentning av nuvarande ”praxis”. Delstaten Bayern i Tyskland har satt gränsen 10 X H som säkerhetsavstånd för vindkraftsverk, dvs. 2-3.000 m.

Vid beräkningar var då endast 0,15% av delstatens yta tillgänglig för vindkraft. I Sverige reagerade länsstyrelsen Halland inte på att ett tyskt bolag ansökt om tillstånd för vkv, på andra sidan länsgränsen, endast 780 m från bostad på hallandssidan (2020). I detta läge avbröt lokalpolitikerna processen.

Keith-Miller och Archer har visat att vindkraften har en direkt värmehöjande effekt på 0,27 0C, som motverkar åtgärder för att stoppa klimathöjningen. De landbaserade verken pressar ner varmluft under sommarnätter (+0,5-3,5 0C) o blockerar daggbildning.
Turbulens kan ha effekt på 5-10 km. Detta medför sämre tillväxt och störningar av ekosystem och mikrofaunan.  Markvibrationerna komprimerar torvskikten i våtmarkerna och humusskikten i skogarna. 
Syre tillträder och oxiderar det biologiskt bundna kolet, vilket innebär ökade utsläpp av CO2, metan (30X) och NO2. Mikroorganismernas symbios med trädens rötter störs och leder till minskad tillväxt och återfångst av CO2. Kinesiska satellitstudier bekräftar minskad tillväxt upp till 9 km från större industriella anläggningar. 
Skadorna drabbar således även andra skogsägare utanför anläggningarna. Regeringen leder in landet på en farlig väg, som kan hota den nationellt viktiga skogsnäringen.  

De havsbaserade verken lyfter fuktig havsluft till kallare luftlager, där den kondenseras och faller som regn i havet och är torr när den når land. Tyska experter ser samband med torråret 2018 och har haft tre torrår på rad. De har nu haft vattenransonering och grundvattenproblem. Torka och insektsskador har slagit ut 30 % av deras skogar.

Tyska specialistläkare sätter gränsen för hälsosam ljudtrycksnivå (infraljud) vid 60 dBZ eller 10 km från ett enda verk. Forskaren Stephan Kaula har undersökt drabbade invånare och varnar regeringen för att Tyskland kan komma att bebos av ”irriterade, trötta och sjuka människor”. 

Tyskland demonterar nu mer vindkraft än de bygger.
2017                1792 Nya verk
2018                  743   – ” –
2019                    86   – ” –
2020                     – ? Mer demonterade än nya verk.
2021                   -?? Prognos. Mycket mer demonterade verk.     

Orsaken är stark opinion och många överklaganden. Tillstånd för att ersätta gamla utslitna verk, måste omprövas. Det är i de flesta fall inte möjligt att ersätta med högre effektivare verk, som då också blir ännu mer störande, då de redan står för nära bostäderna.

De tyska investerarna ser därför den svenska regeringens desperata planer på 100 TWh, som en dukat bord för landgrabbing.

Orsakat av många års låsning av den svenska energipolitiken och en politisk kompromiss, Energiöverenskommelsen. Vindkraft är varken hållbar eller klimatvänlig. De verkliga indirekta miljökostnaderna, samhällets infrastrukturkostnader, närings och privatekonomiska förluster redovisas inte. Den svenska branschorganisationen Svensk Vindenergi domineras av stora tyska Energibolag som medverkar i de vilseledande och osakliga debattinläggen och lobbyverksamheten. Här finns också ett kinesiskt statsunderstött bolag och LRF med markägarintressen.  

Ett rimligt krav är att även ministrar och tidigare ministrar följer den lagstiftning de själva varit med om att inrätta.

Den presenterade vindkraftsstrategin är enbart baserat på påståenden o förlegade dogmer. Utan vetenskaplig relevans enligt
–   Kap 2, 2-31 Miljöbalken, avseende kunskapskrav, försiktighet och bästa möjliga teknik
–   Kap 6 Miljöbalken. Miljöbedömningar.

    • 2 §.  Med miljöeffekter avses i detta kapitel direkta eller indirekta, positiva eller negativa, tillfällig eller bestående, kumulativa eller inte kumulativa och som uppstår på kort, medellång eller lång sikt på miljöaspekterna;

        ◦ befolkning och människors hälsa

        ◦ djur-eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap. MB och biologisk mångfald i övrigt

        ◦ mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö

        ◦ hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt

        ◦ annan hushållning med material, råvaror och energi, eller

        ◦ andra delar av miljön

    • 3 §. En myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller annan författning ska göra en strategisk miljöbedömning, om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

–   Klimatlagen 2 §Regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som

1. syftar till att förhindra farlig störning i klimatsystemet,

2. bidrar till att skydda ekosystemen samt nutida och framtida generationer mot skadliga effekter av klimatförändring,

3. är inriktat på att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser och att bevara och skapa funktioner i miljön som motverkar klimatförändring och dess skadliga effekter, och

 4. vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och miljömässiga överväganden för ”vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och miljömässiga överväganden”.

Prövning ska också göras om förutsättningar att klara de nationella miljömålen, generationsmålet och Agenda 2030-målen.

En nationell ödesfråga för många framtida generationer, får inte läggas i händerna på några generaldirektörer, eller friköpas av statligt löfte om att muta kommunerna med ersättning. Aldrig har så få kunnat skada så många och så mycket. Uppdrag ska utformas av riksdag och regering o prövas i en demokratisk process.  

Adel, präster, borgare och bönder måste nu ta sitt ansvar för att rädda landet från ödeläggelse och hindra utvecklingen till en internationell råvarukoloni. Fogdeväldet måste brytas för att undvika ett nytt Dalauppror.

Medborgarna och kommande generationer har rätt att få veta sanningen och prövning av vetenskapliga fakta avseende folkhälsa, sjukvårdssystem, klimateffekter (hav och landbaserade), ekosystem, biodiversitet och skogsnäringen. Likaså alla dolda kostnader för kraftöverföring, energilagring samt redovisning av alternativa lösningar.

Detta ska ledas av en Parlamentarisk kommission med stöd av oberoende vetenskaplig expertis under full transparens för allmänheten.

Tyska intressanta Youtube-länkar.

Windkraft ohne Förderung. Energiewende går bakåt när stödet upphör efter 20 år.

https://www.planet-wissen.de/video-windkraft-ohne-foerderung–100.html

„Einfach nur scheiße” – Windkraft-Irrsinn im Schwarzwald: Windräder ohne Wind?

Vindsvag region. ”I verkligheten förbrukar de ström.”

Infraschall. Prof. Dr.med.Johannes Mayer förklarar medicinska, patologiska o psykologiska effekter av infraljud.

Die Wahrheit über die Windkraft Teil 1. Fyra stora misstag.

”Wir sind gegen Windkraft – stop windenergy”

Med dr Thomas Carl Stiller förklarar riskerna med infraljud. 4,0 min.

Klimawandel ► Mathe-Tricks ►Kombination von Mittelwerten mit nicht gemittelten Werten

Ohalsa-Trotthet-Torka-havsbase-rad-vindkraft-vid-hallandskusten

Naturvardsverkets-Webb-enkat-om-vindkraftsstrategi-8020-TWh

Frihetsportalen uppmanar:
Skicka gärna frågor med fakta hämtade ur denna text till svenska politiker i såväl riksdag som EU-parlamentet. Ove har nämligen skickat den till de flesta. Har de ett äkta intresse för demokrati, energi- och landsbygdsfrågor så har de läst in sig. Hur tänker de då agera när fakta går emot förd politik?

Det här inlägget postades i Gästlistan, Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

18 svar på Vindkraften tappar i trovärdighet

 1. Dandersan skriver:

  Vi som inte har ett vindkraftverk inom närområdet ser främst dessa som ett udda inslag i en fungerande elförsörjning. Den backup som krävs får sämre villkor när vinden prioriteras.
  Gasturbiner är ett billigt och lättillgänglig men det passar väl dåligt?
  Avfallsförbränning med kraftvärme har nu drabbats av skatt. Det som är vettigt är inte MP val!
  Tur att väljare får göra sitt val-då väljer de vettigt !

 2. Samuel af Ugglas skriver:

  Steg för steg förlorar folket makten, Lars Bern om vindkraftsutbyggnaden på Ripfjället.
  https://www.youtube.com/watch?v=X87oKE5gGLA&feature=youtu.be

  Politiker och medier vägrar lyssna – ”Nej till vindkraft på ripfjället” i Fjärde Statsmakten 69.
  https://www.youtube.com/watch?v=IlntoB6B92A&feature=youtu.be

  Förstår inte varför Lars Bern klagar över socialister och annat knytt. De följer ju grundlagen till punkt och pricka.
  I RF Kap. 2 § 15 sista stycket finns det VULGÄRSOCIALISTISKA ordet ”ALLEMANSRÄTT” som förklarar att EGENDOMSRÄTTEN i Sverige är en ””MYT””!!!
  Alltihopa beror på att socialisterna vill att min GRANNE skall plundra Dig, mig och alla övriga svenskar på våra LIV och vår EGENDOM med hjälp av en ”sketen” papperslapp man kallar för röstsedel.
  Halleluja!!!

  • Claes-Erik Simonsbacka skriver:

   Allemansrätten är inskriven i en av Sveriges fyra grundlagar (2 kap.15 § regeringsformen).

   Allemansrätten är ingen lag och det finns heller ingen annan lag, som exakt definierar den. Däremot omges den av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet.

   Mvh,

   • Samuel af Ugglas skriver:

    Fritt tolkningsföreträde för enbart socialister med andra ord.
    Underbart! Sverige måste vara TJUVARNAS paradis.

    • Benny skriver:

     Sverige ÄR tjuvarnas paradis! Vi fick ännu ett exempel på det för några veckor sedan när två ukrainska mördare skyllde på varandra för mordet på den äldre mannen i Markaryd som de stal bilen av och blev friade båda två i hovrätten! Nu kräver de väl skadestånd för tiden i häktet…Bilen sålde tjuvarna och snodde alla hans pengar med det stulna bankkortet! Svensk ”rättvisa” i sin nakna uselhet! I andra länder hade det blivit en folkstorm mot hovrättens dom men i Sverige blev det som vanligt en axelryckning!

   • Mats Jangdal skriver:

    Claes, inser du hur vansinningt det låter att vi har en lag som inte är en lag, men tillåter allmänheten att tillgripa andras egendom?

 3. Jan Andersson skriver:

  Vi har snärjt in oss i en uppsjö av argument för och emot vindkraft. Fast det hade räckt med ett enda för att slå alla tankar på vinddrivna generatorer ur hågen för alla framtid: de är så löjligt ineffektiva.

  • Stefan Eriksson skriver:

   Ja, håller med om detta enda argument, som egentligen borde räcka. Liknelsen :
   Det är som att jaga flugor med älgstudsaren, vid träff (när det blåser) är väl flugan som bortblåst, men det blir ganska ödelagt där du jagar.
   Det får väl anses vara ganska klarlagt att det passar bättre med en traditionell flugsmälla.

 4. Thomas skriver:

  Torgny Östling har i trettio år predikat om ”Kapitaliberaliseringsdirektivet” som styr Bryssels aktiviteter, något som infördes för trettio år sedan i Sverige, vilket alltså bestämmer allt angående svensk natur… Att det enda partiet, som har ”Miljö” i partibeteckningen, gått från att vara ett relativt jordnära parti på 1980-talet till att idag vara helt Brysselanpassat där just Kapitalliberaliseringsdirektivet styr partiets dagspolitik, vilket gör partiet till ”nyttiga idioter” i en sorts teknikhysteri där man målar ut de människor som lever närmast Naturen som onda och därmed syndabockar, mestadels män – bönder, fiskare och skogsbrukare. Genom en intensiv teknifiering av människans kontakt med Naturen (nya CAP) så tas bonden, fiskaren och skogsbrukaren bort från Naturen och Tekniken (som därmed fått en feminin prägel) styr mänsklighetens kontakter med Naturen. Vilket i praktiken innebär Landgrabbing (bolagisering) som vi hittills mest trott skulle gälla diverse u-länder och möjligen östeuropa, Rumänien och så.. Men som egentligen var inriktat på Skandinavien redan från början, då Bryssel tydligen redan för femtio år sedan gjorde en analys av Sverige som framtida del av EU och insåg redan då att Sverige skulle bli en utmärkt råvarukoloni i ett framtida EU, då Sverige styrs utifrån de politiska principer där Stockholm är landets centrum och där resten av landet hanteras som en råvarukoloni – en ”inomnationell kolonial politik” – och det enda som behövs är att flytta makten i Stockholm till Bryssel, Berlin eller så – och sedan är vi tillbaka till tiden före Gustav Vasa.. (Tillbaka till Framtiden, kallas väl det?)

  • Jan Andersson skriver:

   Kvinnligt och manligt tänkande är två grenar på samma träd och grenverken ska aldrig tillåtas att trassla sig samman. Manligt tänkande har dominerat samhällsbildningen i hundratals år, men nu är det bara kvinnligt tänkande som dominerar. Det är alldeles utmärkt bra utom i ett väsentligt avseende: det ger inga inkomster till samhället utan bara mer utgifter. Ska vi tvingas tillbaka till manligt tänkande först när pengarna är slut? Eller börja fundera på ett liv när klimatkrisen har blåst över, innan kvinnorna har hittat något nytt typiskt manligt tänkande att reta sig på?

   • Thomas skriver:

    Hmm… för mig är manligt tänkande en frihetstanke, medan kvinnligt tänkande är undergivenheten gentemot överheten… (Tänk ”alfahanne”… – Vad kännetecknar en alfahanne av arten Homo sapiens? Jo, en tjock plånbok! Så, låt ingen ta din tjocka plånbok från dig för då är du ingen alfahanne längre…..) det är alltså inte kvinnligt tänkande som tagit över utan en brist på alfahannar…

    • Jan Andersson skriver:

     Det finns alfakvinnor också, minst lika många som alfahannarna. Men de är nog lika måttligt intresserade av plånboken som alfahannen själv. Det handlar nog mer om intelligens, eftertanke, ansvarstagande, beslutsförmåga, handlingskraft, behagligt temperament och stor social förmåga.

     Sådana personligheter brukar nog klara sig ganska bra genom livet ändå utan att i första hand jaga pengar överallt.

 5. Dan Ahlmark skriver:

  En alldeles utmärkt artikel om detta mindre delområde i den stora klimatbluffen. Tack!

 6. Åke Sundström skriver:

  Det går att sägas kortare: I ett Europa med fri konkurrens mellan olika energislag byggs inga vindsnurror!

 7. Stefan Eriksson skriver:

  Jag har en fråga:
  ”Vindkraftstrategi” omfattande 80+20 TWh. Är det den ”Svenska” strategin? Eller är det en kvantifiering framtagen ur ett enskilt departement? Vet dåligt hur det ligger till.

  Här den egentliga frågan:

  Hur stor installerad effekt beräknas behövas vid ett energiuttag motsvarande 100 TWh intermittent vindenergi?
  Den parametern borde väl framgå i en strategi värd benämningen.

  • Åke Sundström skriver:

   Är vi inte överens om att vindkraften är en felsatsning? Då blir ju din fråga skäligen ointressant. Ligger det inte en poäng i att skeptikerkåren beskriver sina egna önskescenarier i stället för att bekymra sig om detaljer i en politik som man tar avstånd från?

   • Stefan Eriksson skriver:

    Jag är intresserad (för det fall det finns ledtrådar) hur ”gärningsmannen” (i detta fall, strategerna som sätter målet till 100 TWh vindenergi) tänker.
    Om de tänker över huvud taget, skall påpekas.

    Avser man att bemöta åsikter, kan det vara av värde att förstå hur dessa åsikter( strategier, målsättningar, riktlinjer osv.) uppstått.

    Jag förundras dagligen över ”hur dumt det kan bli ibland” och söker orsaken efter bästa förmåga.
    Mest för att stilla min egen nyfikenhet.

 8. Kaj Johannsen skriver:

  Det kan nu konstateres, at alla vingar till vindkraftverk slænges på soptippen i bl.a. Danmark
  (Inte Tyskland)
  I dansk tv hedder det vingernes kyrkegård.
  Samme sker I USA hvor flere tusinder grævs ned.
  Troede dom skulle genanvendes, men ….
  Hvad gør Sverige?

Kommentarer är stängda.