Energidebattens tre knäckfrågor

Dagens gästskribent är Åke Sundström

1. Är en klimatskatt att betrakta som en samhällsekonomisk kostnad? 
2. Vad är det normala, välståndsoptimerande elpriset?  
3. Vad är det högst onormala – men likväl korrekta – elpriset vid en onormal kapacitetssituation, som i dagsläget med stor överkapacitet? 

Svar: 
1. Nej!! Eftersom klimathotet är falsk eller kraftigt överdrivet där går klimatskatter (utöver generell moms) inte att motivera. Och om nu hotbilden vore sann, är det BARA en global koldioxidskatt som kan påverka utsläppen och därmed eventuellt även klimatet. IPCC och FN föreslår inga sådana åtgärder – och bekräftar därmed i praktiken att man inte ens själva tror på sina undergångspredikningar. 

2. Det normala elpriset = elsystemets marginalkostnad, d v s kostnaden i NYA kraftverk och vid fri konkurrens (t ex energimoms i stället för dagens lappverk av olika tariffer). Konkret: 60-70 öre per kWh, fritt köpande elverk, varierande med kolpriset. 

3. Det korrekta, men onormala. elpriset vid dagens stora överkapacitet ligger i spannet 40-45 öre per kWh). I det fallet skall enbart se till den KORTSIKTIGA marginalkostnaden, d v s rörliga kostnader plus kostnader för de eventuella reparationer som krävs för fortsatt drift. Logiken är att övriga kapitalkostnader kvarstår även om man stänger ett kraftverk. De är ohjälpligt förlorade. 

Knäckfrågan till Mats och andra blir därför: Hur mycket el skulle i dag efterfrågas på en fri marknad med ett normalt elpris på upp emot 70 öre per kWh? 

Mitt svar är cirka 110 TWh (i dag ca 135 TWh).  Då behöver vi i dagsläget inte investera en enda krona i nya kraftledningar. Inte ens om tjugo år, men kanske om trettio. Även dagens stora elexport bortfaller vid fri konkurrens, vilket frigör utrymme på elnäten främst i södra Sverige.   

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

71 svar på Energidebattens tre knäckfrågor

 1. Dandersan skriver:

  Svårt att påverka efterfrågan med ett elpris som till stor del utgörs av fasta avgifter.
  Frågan är om vi vill se dyrare el och mindre förbrukning?

  • Åke Sundström skriver:

   Fasta avgifter går att försvara, men de kan också missbrukas i syfte att vilseleda kunderna. Fast generellt är din slutsats ogrundad: efterfrågan på el är mycket priskänslig, i synnerhet i relation till priserna på olika bränslen. Det räcker med ganska små fördyringar i normaliserande riktning för att slå ut de mest elkrävande företagen, t ex aluminiumverket i Sundsvall och producenter av ferrolegeringar. .

   Frågan är inte ”vad vi vill se”, utan vad som blir utfallet på en marknad fri från statens pekpinnar i form av subventioner, omotiverade straffskatter på fossila bränslen och superfalsk klimatpropaganda. Mitt inlägg ger en antydan om i vilket härad svaret ligger.

 2. ivarandersson skriver:

  Optimering kan bara göras med antagna förutsättningar. Därför är optimering meningslös om inte alla är överens om förutsättningarna.

  • Åke Sundström skriver:

   Överens behöver man inte vara, det viktiga är förstås att optimeringar baseras på vedertagen metodik och korrekta indata. Men det är ju med hjälp av riggade datakörningar som myndigheter och partsintressen sprider sina uppenbara lögner – som medborgarna har svårt att upptäcka eftersom både ”forskarna” och pressen tiger om falsarierna.

   • ivarandersson skriver:

    Hur kommer man överens om förutsättningarna? De flesta optimeringar är suboptimeringar eftersom optimeringen bara berör ett begränsat område och när man betraktar ett större område så blir lösningen en annan.

    • Åke Sundström skriver:

     Sant, men irrelevant. Därför att man måste utgå från globala förutsättningar om man vill kunna dra generella slutsatser.

     Det svenska klimatljugandet är ett typexempel. Alla misstag vi gör med vår feltänkta och totalt meningslösa klimatpolitk, FÖRVÄRRAR den globala miljösituationen. Vilket förvirrade Gretor och deras manipulerande rådgivare varken förstår eller skulle tillstå om de mot förmodan förstått.

     .

     • ivarandersson skriver:

      Optimering är meningslös eftersom man kan få vilket resultat som helst genom att ändra förutsättningarna.

      • Åke Sundström skriver:

       Välkänt att fuskande forskare eller politiker kan ljuga med hjälp av osanna indata, men det gör inte metodiken ”meningslös”, den förblir tvärtom helt korrekt.

       • ivarandersson skriver:

        Metoden är korrekt men resultatet är meningslöst eftersom resultatet beror på antagandena för optimeringen. Korrekta indata har ingen betydelse eftersom processen åstadkommer det optimeraren vill ha med sina antaganden.

        • Åke Sundström skriver:

         Nu är du ologisk: en korrekt metodik innefattar även ”processen” och ger därför ett korrekt svar. Men en analys byggd på osanna indata ger förstås oriktiga svar, Ett mycket vanlig fuskmetod i politiken. Shit in, shit out, som förkortningen SISO betyder.

         • ivarandersson skriver:

          Förstår du inte att optimeringsmetoden är verifierad men förutsättningarna när du använder den är diskutabel och kanske felaktig. Optimeringsmetoden är en matematisk process.

 3. Ove Björklund skriver:

  Det verkliga vindkraftspriset är betydligt högre om samtliga indirekta kostnader medräknas. Vetenskapliga fakta visar att infraljud (kraftiga energipulser), markvibrationer och turbulens (aerodynamiska kaotiska flödesförändringar) får destruktiva och irreparabla effekter på folkhälsan (sjukvårds- och medicinkostnader), barnens uppväxtmiljö (utveckling av organ och sinnen, talförmåga och studieresultat), regionalt klimat (havsbaserad vindkraft minskar nederbörden, torka, livsmedelsbrist), lokalt klimat (utebliven dagg, torka, skogsdöd), ökad emission av klimatgaser (vibrationer i våtmarker och humus emitterar CO2 och metan), minskat återupptag av CO2 (störd fotosyntes), störda ekosystem (nedsatt mykorrhiza-system), rubbad biologisk mångfald (slakt av naturliga predatorer, insektsskador), lägre tillväxt och hot mot skogsnäringen (uttorkning, insektsskador, lägre näringsomsättning, grundvattenbrist), nanopartiklar etc.
  Alla destruktiva effekter innebär extrema kumulativa effekter, som är mycket svåra att värdera. Det är satt utom allt tvivel att begreppet ”förnybar” energi inte uppfyller de nya globala kriterierna för ”hållbar” eller ”klimatvänlig” energi. Vad är det egentliga priset för vindkraftsel? Ingen bryr sig.

  • Åke Sundström skriver:

   Ingen bryr sig, skriver du. Jag bryr mig och alla seriösa analytiker borde bry sig. Din grundsyn är givetvis korrekt, alla indirekta kostnader bör beaktas. För mig är fågeldödandet och landskapsförfulningen skäl nog för ett nej tack.

   Men i praktiken spelar dina eller mina miljöfakta ingen avgörande roll, eftersom det räcker att se till de direkta kostnaderna och till statens stora subventioner för att förstå att vindkraften inte platsar i ett optimalt svenska elsystem. Vindsnurror behöver inte förbjudas, de försvinner automatiskt när statens subventioner slopas, som förment liberala partier givetvis borde kräva.

   Att inte heller kärnkraft platsar är förstås en mer kontroversiell bedömning. Var står du själv i den frågan? För visst är det underligt att många av vindkraftens kritiker samtidigt är reaktorkramare och därmed accepterar långt allvarligare risker än infraljud och fågeldöd.

   Den dubbelheten skaver. . .

 4. Anders Rydén skriver:

  Överkapacitet har vi förstås inte hela tiden.
  En riktigt kall vinter är ju behovet betydligt högre än vad det är de övriga 10 till 11 månaderna.
  Personligen vill jag gärna ha en buffet av el för att även klara av de riktigt kalla dygnen.

  Vi kan förstås stänga ner energislukande industri de där dagarna som elen inte räcker till.
  Det var en del massafabriker som stängde ner sin produktion bara för någon månad sedan på grund av att vi gick i kapacitetstaket.
  Priset på el låg då på över 2 kr/kwh

  Här är för övrigt en länk till SVKs kontrollrum.
  https://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/

  • Åke Sundström skriver:

   Fel igen, Anders.

   Vi har en grotesk och fattigdomsskapande överkapacitet precis hela tiden. Även de kallaste vinterdagarna. Att staten försöker förbjuda Vattenfall att utnyttja sina fossileldade kondensverk är däremot sant, liksom att ytterligare ett antal gasturbiner skulle kunna behövas som topplastsreserv.

   Som klimatkritiker borde du ha synpunkter på detta agerande, men du tycks vara omedveten om vad ett nej till klimatnojan innebär. I praktiken förvandlas man då lätt till en reaktorkramare. Som du?

   På en fri marknad skulle de mest energislukande fabrikerna sen länge varit nedlagda. Det ryska aluminiumverket i Sundsvall framför allt. Den dinosaurien förutan skulle i varje fall pratet om ”elbrist” tystna.

   .

   • Anders Rydén skriver:

    De som är rädda för lite mer co2 atmosfären förespråkar väl sällan kärnkraft?
    Det är väl alla nya serverhallar som håller uppe energikosumtionen nu för tiden?

    Jag är inte ett skit rädd för vare sig kol eller olja.
    Så länge vi kan undvika att bli beroende av Ryssland eller Kina så är det okej.

    Jag ser gärna fram emot dina tankar om varifrån Vattenfall ska köpa in sitt bränsle till sina kondensverk och gasturbiner.

    • Åke Sundström skriver:

     Ser du inte narrspegeln? För visst är det kärnkraftens språkrör som – tillsammans MP, denna oheliga allians! – skrämmer väljarna med det falska klimathotet. Och som samtidigt gynnas av dagens elrea och av de idiotiska planerna på vätgas i stålverken i stället för kol.

     Hur blind kan du vara? Och hur ologisk? Du säger dig inte vara rädd för kol eller olja. Utmärkt, men du godkänner ändå straffskatterna på dessa bränslen och väljer att bortse från deras skadliga effekter – att slå ut de bränslen du inte alls är rädd för.

     Du undrar om det är nya serverhallar som håller elkonsumtionen uppe. Men blundar för den stora rosa (statsunderstödda) elefanten i rummet: den tunga industrin med det ryska aluminiumverket i Sundsvall i spetsen. En felsatsning från dag, men en överlevare med stöd av pappa statens rabatter på våra redan stora allmänna elprisrabatter till näringslivet. Medan hushållen i stället för att gynnas av elrean tvingas betala extrema elskatter.

     Det sista stycket förvånar likaså. Skulle Vattenfall vara förhindrat att inhandla de bränslen som gasturbinerna eller kondensverken kräver? Var får du sådana idéer ifrån? Och har du missat frånvaron av fossilkondens i min prognos? Däremot kan kondensverket i Stenungssund tjänstgöra som tillfällig effektreserv, det blir kortsiktigt billigare än att installera fler gasturbiner.

     Men tack för ditt mer sansade tonläge. .

     .

     • Anders Rydén skriver:

      Nu får du skärpa dig.

      Var har jag påstått att jag vill ha skatt på fossila bränslen?
      Var har jag påstått att jag vill ha vätgas till stålverken?
      Var har jag ens antytt något om ett påstått klimathot.

      • Åke Sundström skriver:

       Den som tiger samtycker!

       Kan inte se att du protesterat mot straffskatterna på fossila bränslen. Bra i så fall, men kvar står att du inte tycks förstå betydelsen av en övergång till konkurrens på lika villkor, t ex en energimoms lika för alla. Det vore den svenska kärnkraftens säkra död. Överens?

       Har inte heller sett dig protestera mot det gröna stålet. Var, när och hur? Och jag har inte påstått att du tror på klimathotet, däremot kanske antytt att den som accepterar grönt stål eller godtar straffskatter på kol och olja i praktiken säger sig tro klimatmytologin. . .

       • Mats Jangdal skriver:

        ”Den som tiger samtycker! ”
        skriver du.

        Det gäller aldrig här på Frihetsportalen!
        Det är endast i diktarturer och bland bedragare den regeln gäller.
        Du som ekonom borde veta att det kallas ”negativ avtalsbindning” och är förbjudet i svenska lag!

        • Åke Sundström skriver:

         Bland bedragare, just så.

         Den som kallar sig klimatkritiker men försvarar straffskatterna på fossila agerar ologiskt och kan med rätta antas ha ohederliga avsikter – som t ex falskspelarna i Stockholmsinitiativet – eller också ”bara” vara djupt okunnig. Och den som avstår att bemöta argument bryter mot vedertagen debattetik Sådant tigande går inte att försvara. Eller är det vad du gör?

         Någon negativ avtalsbildning som i affärssammanhang handlar det verkligen inte om. Samtal och avtal är inte samma sak.

     • Anders Rydén skriver:

      Som svar på ditt sista stycke.
      Känner du igen dessa, dina egna ord?

      ”Att staten försöker förbjuda Vattenfall att utnyttja sina fossileldade kondensverk är däremot sant, liksom att ytterligare ett antal gasturbiner skulle kunna behövas som topplastsreserv.”

      Tack själv för dina sansade repliker.

    • Anders Rydén skriver:

     Jag har nu vid flera tillfällen försökt påpeka den säkerhetspolitiska aspekten.

     Men jag försöker igen, hur ser du på den?
     Tycker du det är okej att riskera att vara beroende av Rysslands nycker?

     • Åke Sundström skriver:

      Fler obegripligheter, för det finns ingenting i mina texter som skulle göra oss beroende av ”Rysslands nycker”. Jag har själv ifrågasatt om inte gasledningarna till Västeuropa kan visa sig innebära ett oacceptabelt risktagande. I fredstid har inte Putin någon anledning att tacka nej till gasexportens stora vinster. I ofärdstider däremot…..

 5. Mats Jangdal skriver:

  Jag kan tyvärr inte räkna ut hur mycket som kommer att efterfrågas vid ett visst pris.

  Men noterar än en gång att man i EU håller på att byta fot och förespråka att ge grön etikett, grönt ljus för kärnkraft. I mina ögon är det ett sätt att erkänna att satsningen på sol och vind varit felaktig.
  https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/leak-eu-experts-to-say-nuclear-power-qualifies-for-green-investment-label/

  • Åke Sundström skriver:

   Falsk blygsamhet är inte klädsam. Du förstår bättre än de flesta att min kalkyl ligger i rätt härad, som man säger. Att en normalisering av elpriset , en höjning med 50 procent leder till en markant lägre elförbrukning. Den sjunker enligt min mening momentant med cirka 15 procent, en extremt lågt skattad priselasticitet på 0,3.

   Varför inte ärligen medge att du haft fel i din oro för elnätets kapacitet och med vilset tal om ”elbrist”? Du är rimligen lika kritisk som jag mot utslagen av sjuklig klimatnoja i form av grönt stål, höghastighetståg mm. Det som fått kraftbolagen och direktörerna på Storgatan (Svenskt Näringsliv) att komma dragandes med nya glädjeprognoser om ett framtida ”elbehov” på ca 200 TWh.

   Att EU indirekt erkänner att satsningen på vindkraft varit felaktig må vara sant,, men det påverkar på intet sätt bedömningen av vad som är en för Sverige optimal elbalans.

   • Mats Jangdal skriver:

    Jag har svårt att bedöma storleken på priskänsligheten. Att den finns där är helt klart. Det är även svårt att bedöma hur snabbt en anpassning sker hos den stora mängden små förbrukare. De kanske tycker en anpassning kostar mer än vad man sparar in. Att stora förbrukare anpassar sig snabbt, det är ganska givet. Men den stora mängden små ger också utslag på efterfrågan och total förändringstakt.

    Jag förstår din syn på ordet brist. Men jag accepterar att man kan kalla en otillräcklighet för brist. Det kanske är en brist i min tankeförmåga. Att man kan förklara att bristen är en spegling av en galen politik tycker jag är utmärkt! Korrigera politiken och bristen försvinner, det är resonemang som flera kan ta till sig. Hellre det än att folk hakar upp sig på att inte få använda ordet brist i en situation med upplevd brist.

    Direktörerna på Storgatan är minst lika glada för bidrag från skattebetalarna som den genomsnittliga socialbidragstagaren. Så där finns ingen bättre heder att vänta.

    • Åke Sundström skriver:

     Nej, det är faktisk inte särskilt svårt att ta reda på priskänsligheten för olika varor och tjänster. Den kunskapen finns och det är den som båda jag och andra seriösa forskare lutar sig emot.

     Den förmenta elbristen är exempel på så kallat Orwell-speak. Att ge ord och begrepp omvänd innebörd, Som du själv nu sent omsider beskriver, kan en duktig pedagog som du lätt förklara för en lyssnare att den upplevda bristen är en synvilla som döljer motsatsen, ett gigantiskt överskott och en helgalen politik. Så bra att vi nu blivit mer eniga i den frågan.

     Eniga är vi också om att direktörerna i styrelsen för Svenskt Näringsliv är lika goda kålsupare som politikens centralfigurer. Knapptryckarna är däremot ofta genuint okunniga (utan att behöva förställa sig) och kan i den meningen anses vara relativt oskyldiga, inte förstå vad de ställer till med och att de så uppenbart sviker sina uppdragsgivare, väljarna.

     .

 6. Samuel af Ugglas skriver:

  1. Är en klimatskatt att betrakta som en samhällsekonomisk kostnad?
  Ja visst är det väl det.
  Utplundrade skatter är alltid en förlust för ”samhället” då de till 99,9 % är irrationellt och mot alla ekonomiska lagar felaktigt disponerade. Marginalnyttan är kanske lite svår att få in här men det handlar faktiskt om den.
  T.ex. det var ju länge sedan man hade en ”fri”, ifrån politiker påverkbar och genom utplundrade skatter fungerande sjukvård. Vem skulle föreslå att man prövade det i Sverige idag?
  Vågar någon tänka tanken på en ifrån politiker fristående hälsovård eller skolgång?

  • Åke Sundström skriver:

   Logiskt tänkt, men du misstolkar den så kallade kontexten, sammanhanget.

   Begreppet samhällsekonomisk kostnad handlar om att skilja mellan kostnader för enskilda hushåll och för samhället, AB Sverige.

   En klimatskatt är förstås en kostnad för privata aktörer, men däremot inte för det svenska folkhushållet. Det beror på att denna skatt i realiteten enbart har en FISKAL uppgift, att finansiera statens utgifter, men saknar samhällsekonomisk motivering.

   Den senare slutsatsen bygger i sin tur på två omständigheter. Dels att klimathotet bevisligen är falskt och att skatten på intet sätt bidrar till att avvärja den påstådda värmekatastrofen (se punkt 1). Den enbart omfördelar CO2-utsläpp från Sverige till länder som saknar klimatskatter och har mer tillåtande miljöregler än västvärlden. Våra klimatskatter blir därför kontraproduktiva, de FÖRSÄMRAR den globala miljösituationen.

   Vilket en dogmatisk svensk miljörörelse ingalunda låter sig störas av. Sådant är dagens SNF (Naturskyddsföreningen). Helt i avsaknad av äldre epokers anständighet och hederlighet. Gösta Walin d ä hytter i sin grav med en mästrande knyvnäve.

   .

   • Samuel af Ugglas skriver:

    Statens utgifter, inga kostnader för AB Sverige?
    Det är nog inte vad svenska folket tror, törs någon ställa frågan?
    Akademiska ordklyverier imponerar definitivt inte på den här medborgare.

    • Åke Sundström skriver:

     Nej, det har jag verkligen inte påstått. Det handlar inte alls om ordklyverier, utan om principer för hur man gör samhällsekonomiska analyser. De som ständigt förekommer i offentliga utredningar, men som väldigt ofta är riggade i syfte att bevisa vad uppdragsgivaren vill ha bevisat. En enkel sak med dagens potenta datorer.och med en tyst, maktlojal intelligentia. Tyskt 30-tal i genant repris, om än mindre blodigt

     Forskarfusk, tjänstefel eller landsförräderi, med andra ord. Det är så politikens lögner sprids och förankras i byråkratin och i de aningslösa tidningsläsarnas eller TV-tittarnas huvuden. Det är så Sverige på relativt kort har förvandlats från ett hyggligt fungerande folkhem till en partiapparaternas veritabla diktatur.

     • Samuel af Ugglas skriver:

      Precis rätt Åke.
      Helst av allt skulle jag vilja slänga ett par kvartersbomber i SCB. Den mest ”sataniska” institution i hela riket. (Inkl SR/SVT)
      Användes enbart för att politiker skall kunna manipulera folket och förmodligen frissera röstresultaten.

      • Åke Sundström skriver:

       Jo, SCB:s chefer är svårslagbara i konsten att konsten att ljuga med maktsmickrande statistik. Även där överlever GD-arna bara med hjälp av berörda professorers och ekonomers tigande.

       BNP:s reala ökningstakt överdrivs rejält med hjälp av ett solklart friserat konsumentprisindex, KPI. Med bostadsposten som den mest skamlöst förskönade: man bortser helt från prisuppgången på villor och borätter! Den bravaden förvandlar klimatskojarna till simpla amatörer.

 7. Stefan Eriksson skriver:

  Bara en formalitet; Är dina ”recept” på en konkurrensneutral fri marknad att appliceras på den Svenska, Skandinaviska, Europeiska, eller till och med den ”globala” marknaden?
  Det framgår inte av artikeln.

  Klimatskatter motiveras av att dessa skall kunna påverka vårt klimat. Det är ju bara en utopi. En benämning så god som någon annan. Syftet är ett helt annat, nämligen att dra in skatter till de offentliga systemen.
  Men då infinner sig frågan; är mervärdeskatt (moms) något väsensskilt annorlunda?

  Mitt svar är nej.

  Jag ser inga reella möjligheter att reformera skattesystem där en verklig ”neutral” situation blir följden, inte ens inom landet.
  Hur många ”makthavare” avsäger sig den rätten, att lyfta skatt på energi, efter eget övervägande?

  Mitt svar är ingen.

  Ditt recept är bra Åke, men inte möjligt att få till.

  Eller,,, hur skulle det gå till att uppnå denna delikata verklighet?

  Mvh.

  • Åke Sundström skriver:

   1. Mina ”recept” är förstås allmängiltiga, vedertagna normer bland seriösa ekonomer.

   2. En moms lika för alla är konkurrensneutral, det är en avgörande skillnad mot dagens godtyckligt varierande och marknadsstyrande skattesatser.

   3. Visst går energibeskattningen att reformera. Motståndet kommer i första hand från men oheliga S-M-alliansen, som avsiktligt gynnar elsektorn och kärnkraften för att dölja det katastrofala misstaget att bygga 12 obehövliga kärnreaktorer. Tage Erlander lät sig luras av Lenins förvirrade tankar om på elektriciteten som välståndets viktigaste hörnsten. För M var ett annat motiv att ge den tidens företagsguru Curt Nicolin och hans ASEA en hjälpande hand. Förgäves, ASEA Atom är sen länge bortsopat från marknaden.

   4. Hur klara en reformering? Via en tillnyktring bland ett fåtal hederliga ekonomiprofessorer, mina f d IUI-kollegor t ex, var min ursprungliga tanke, men den har inte visat sig så realistisk. Den intellektuella prostitutionen är nära nog total,. Stefan Fölster vågade revoltera och agitera, men tystades snabbt av det gamla radarparet Staten och Kapitalet, Inte ens Mats´ parti KLP har förstått innebörden av sin libertarianska ideologi. Motigt, men jag är ändå trygg i förvisningen om att sanningen sparkar, förr eller senare.

 8. Åke Sundström skriver:

  Jag noterar att Ingen har kommenterar mitt konstaterande att dagens stora nettoexport av el bortfaller, eftersom kärnkraften, den som stått för exporten, dör sotdöden,. Så vår samlade elproduktion minskar långt mer än bortfallet av inhemskt efterfrågan. Först då är vi tillbaka i ett normaltillstånd, med den misslyckade uranepokens bortre parentes på plats.

  Detta nya rike är bättre land än dagens. Välståndsnivän höjs när förluster och systemfel elimineras. Det är den fundamentala läxa som Kristersson och hans företrädare glömt eller förträngt i sin iver av bistå Asea Atom och sedermera böja rygg för de marxistiska ukaserna från IPCC och korrupta svenska ”forskare”.

  Moderaterna har i denna del av politiken varit en hemlig kommunistisk agent, medan de övriga förment borgerliga partierna vilset traskat patrullo. En svensk tragedi av dimensioner vi varit ovana vid sedan Poltava eller Sveaborg.

  ALLA de satsande miljarderna kunde lika gärna ha eldats upp, med f d vänsterledaren Gudrun Schyman som entusiastisk braständare.

 9. Stefan Eriksson skriver:

  Vid en fri konkurrens faller exporten av el bort. Hur kan det vara så säkert? Jag menar att elen går dit där det betalas ett högsta pris. Det finns begränsningar naturligtvis om hur mycket som kan exporteras, lednings-kapaciteten är en.
  Men att exporten helt faller bort kräver någon form av reglering av den ”fria” marknaden.
  Och,, då är vi där igen,,, den fria marknaden regleras.

  • Åke Sundström skriver:

   Helt säkert att elexporten i huvudsak upphör, men kortsiktig elhandel inom Norden. kan förstås överleva. Enstaka TWh, aldrig nånsin 30 TWh som nu. Det borde jag ha tillagt så hade du sluppit grubbla på saken, men det var trots allt en perifer detalj.

   Elöverföring är dyrt, företag på fria marknader föredrar närlokalisering. Som kraftvärmeverk, el och värme (gärna fossil sådan) i samma kvarterscentral. Nya kablar för vattenkraft från norr till söder är inte heller någon bra idé. ALLA planekonomiska idéer bör naturligtvis avvisas, framför allt av förmenta frihandelsvänner i våra borgerliga partier. Deras svek är allra störst, att socialister gillar socialism kan man däremot inte förvånas över.

 10. Claes-Erik Simonsbacka skriver:

  Emission and Economic Implications for Canada of Using Small Modular Reactors (SMRs) in Heavy Industry

  ”Research conducted by EnviroEconomics and Navius Research studied the economic and climate implications of employing small modular reactors (SMRs) in Canada’s high-emitting industrial sectors”

  ”Across all scenarios, SMRs delivered low-cost emission reductions, driving down the cost of getting to net-zero as a nation. With deployments set to begin as early as 2026, SMRs could be widespread by 2035 as the demand increases rapidly for reductions in the industrial sector.”

  https://cna.ca/wp-content/uploads/2021/03/GHG-Study-Slide-Deck.pdf

  Mvh,

  • Åke Sundström skriver:

   Ingenting nytt och framför allt ingenting relevant. Det är SVERIGE vi pratar om och här går varken gamla eller nya reaktorer att motivera inom överskådlig framtid. .

  • Anders Rydén skriver:

   Det var en intressant studie.
   I synnerhet för ett land som Kanada och deras oljesandsindustri.
   Det är ju såklart bättre att använda oljan till att driva fordon än att förbruka den till att utvinna mer olja.

   Jag såg en annan studie som visade att produktioskostnaden för elektricitet i en SMR var hälften mot konventionell kärnkraft.
   Då hade de inte ändå inte räknat på att en SMR drivs av utbränd bränsle från konventionell kärnkraft.
   Eller att kylvattnet duger gott till fjärrvärme.

   Det ska bli än mer intressant med SMR där reaktorhärden omsluts av flytande bly.
   Det kanske blir ytterligare en halvering av produktionskostnaden?

  • Anders Rydén skriver:

   Här är en sammanställning på alla kärkraftsprojekt som är på gång.
   Det finns en del helt kommersiella projekt redovisade också.
   https://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-power-reactors/small-nuclear-power-reactors.aspx

   • Åke Sundström skriver:

    Inget enda uppfyller villkoret att stå på egna ben. Alla förutsätter statliga riskgarantier, eftersom inga,försäkringsbolag vågar sig på något något så riskfyllt.

    • Anders Rydén skriver:

     Jag tror du bör läsa på lite.
     Utvecklingen har tagit rejäla kliv sedan 1980.
     SMR reaktorer har även visat sig väldigt pålitliga i bland annat atomubåtar.
     Så visst finns det en hel del kunskap.
     Ryssland har sedan flera år tillbaks en handfull reaktorer igång i mer avlägsna sibiriska städer.
     Hade du läst rapporten som Claes-Erik länkade till ser du att Kanada satsar hårt på SMR vid utvinning av olja.
     Eftersom de insett att det ger ett högre EROEI.
     Kostnaderna för att framställa nukleaär MWe och MWt är alltså lägre än motsvarande fossila.
     Notera särskilt att det är kanadensisk oljeindustri som leder satsningen på kärnkraft.
     Kan det bli tydligare än så att kärnkraft är lönsammare?

     Säkerhetsavståndet är en radie på 300 meter.
     Så jäkla dyrt är det inte att gräva ner reaktor stor som en buss 20 till 30 meter under mark.
     Det är inga stora mängder radioaktiva ämnen som finns i reaktorerna heller.
     Därav det lilla säkerhetsavståndet på en 300 meters radie.
     Reaktorn, i vissa konstruktioner, är redan vid tillverkningen innesluten med bly.

     Dina argument visar bara på en bristande…
     Ja, försök uppdatera dig med ett mer öppet sinne.

     • Åke Sundström skriver:

      Mitt sinne är helöppet! Hur med ditt? Har du förmått ta in att vi pratar om SVERIGE, om de mycket speciella konkurrensvillkoren här. Med gott om både vattenkraft och bioenergi plus ett jättelikt överskott på kärnkraftskapacitet? .

      • Anders Rydén skriver:

       Hade du haft ett öppet sinne borde du i rimlighetens namn läst vad vi har länkat till här i tråden.
       Du hade haft ett större tvivel på vad du tror du vet i så fall.

       Mats har läst på.
       Jag gissar han även är förvånad hur pass långt fram i utvecklingen flera privata bolag redan är.

       KTH är, till exempel, med och utvecklar en SMR, ja de har även bildat ett bolag.
       Reaktorn är inte större än att man kan flyga in den.
       Den är även helt underhållsfri.
       Efter det att den är uttjänt så får den svalna i några år.
       Klädd i bly är den redan från fabrik.
       Sa jag att blyet i drift är självcirkulerande?
       Inga rörliga delar i närheten av reaktorn alltså som kan ställa till det.

       • Åke Sundström skriver:

        Du är säkert bättre informerad än genomsnittsväljaren, men du har inte ”läst på” om trådens ämne: Hur ser den Sverige bästa (optimala) elbalansen ut, i dag och om 20 år?

        Givet fri konkurrens, d v s slut på dagens skattefördelar (subventioner) till vind- och kärnkraft. Vattenkraften är också gynnad, men överlever förstås även utan sina skatterabatter.

        Det räcker inte att den s k fjärde generationen blir något billigare än dagens mastodontbyggen. Vad påstår du själv att SMR-reaktorerna kommer att kosta?

      • Anders Rydén skriver:

       Jo, jag kan en hel del om Sveriges situation.
       Jag har även goda kontakter med personal som arbetar med vår elförsörjning på starkströmsidan.

       På fritiden har jag ett lantbruk.
       Miljöfrågorna har jag bättre kunskap om än vad vilken miljöpartist som helst har.

       Hade en miljöpartist haft tillräckliga kunskaper så hade de inte varit miljöpartist längre.

       Men jag vill inte värma mitt hus med ved.
       Det hade tagit för mycket av min tid.
       Däremot hade jag velat fiska lax och lägga ut ålarev i mina fiskevatten.
       Likaså vill jag inte att våra bönder ska ta på sig skulden för för övergödningen i Östersjön.
       I synnerhet om det är, vilket det mesta pekar på, vattenkraften som håller på att förstöra Östersjön.

       • Åke Sundström skriver:

        Överens om fjärde stycket,, men hur i all världen kan du påstå att det är vattenkraften som håller på att förstöra Östersjön. Vad med alla de orenade utsläppen från Polen, de baltiska staterna och Ryssland (bättre än förr men fortsatt stora).

   • Mats Jangdal skriver:

    Så Danmark planerar för ett 50MWe SMR! Vet MP om det?

 11. Stefan Eriksson skriver:

  https://www.dn.se/ekonomi/john-hassler-klimatfragan-gar-att-losa-med-en-prislapp/
  Nationalekonomen talar om en global skatt på CO2 som en lösning på det fiktiva problemet med vårt klimat.
  Han talar inte om HUR han har tänkt sig att dessa skatter implementeras i t.ex. Burundi.
  Eller Pakitstan
  eller Mongoliet
  eller Peru
  eller ,,,,,,,

  Globala skatter (lika för alla) är en utopi, mindre verklighetstroget än en teori, och något man naturligtvis kan forska om, men HELT omöjligt att realisera, så varför påstå något sådant att det skulle vara en lösning på ett problem?

  Tillbaka till ”vedbacken”, Back to basics. GLAD PÅSK MATS OCH ALLA NI ANDRA.

  • Åke Sundström skriver:

   Till Stefan vill jag tillägga att en global klimatskatt inte alls är svår att implementera. Vilket Hassler och även IPCC-folket mycket väl vet. Det är inte där svårigheterna ligger. ”Problemet” är att korrupta politiker i både FN. EU och vår egen riksdag skyddar en än mer skrämmande sanning: att klimatköret är ett rent och skärt bedrägeri i global skala, Med Hassler och 95 procent av yrkeskåren som möjliggörare, genom deras hittillsvarande tigande. Och med Klas Eklund som det falska prästerskapets centralfigur.

   Dessutom behöver den globala skatten ingalunda omfatta alla länder. Burundi, Peru och andra exotiska småstater kan utan svårighet exkluderas, huvudsaken är att Indien, Kina, Indonesien och Brasilien finns med. Plus att oljestaterna åtar sig att slopa sina ofta oerhört stora bensinsubventioner. .

 12. Åke Sundström skriver:

  Självfallet har Hassler lika rätt som jag så länge har haft – för detta har ju förklarat många gånger i detta forum. Utan genmälen, men inte heller med några tydliga instämmanden, vad jag kan minnas.

  Men sanningen sparkar, som sagt, och Hasslers artikel kan bli den vändpunkt i vår oerhörda primitiva klimatdebatt. Allt löser sig, enligt Hassler, med en globalskatt på mindre än 1 krona per liter bensin.

  Sant, men bara givet premissen att hotbilden är sann. Det är den inte, därför är Hassler en halvfalsk profet – möjligen utan att han själv förstå Mats Jangdals, mitt och många hederliga forskares bevis för att det inte finns något klimathot. Men Hasslers relativa klarspråk kan likväl bli en ögonöppnare för en grundlurad väljarkår, inklusive inte minst för DN:s maktkramande chefredaktör. .

  Alla ledande politiker har naturligt sen länge känt till det som DN nu presenterat som en stor nyhet. Men förtigit saken, därför att sanningen är så entydligt obehaglig för maktens män och kvinnor. . Dels själva ljugandet om hotbilden, men framför konsekvensen av att nu till sist berätta halva sanningen: att tvingas skrota straffskatterna på kol och olja. En slutsats som halvsanna Hassler väljer att tiga om. Mitt eget skrå hör definitivt till de största skurkarna i detta drama.

  • Stefan Eriksson skriver:

   Hassler gör gällande att en ”lösning på problemet” med ”för stora emissioner av CO2 är en global skatt på kolbaserade bränslen.
   Men, ”lösningen” är ju bara en fantasi så länge vi lever i länder med fri beskattningsrätt, där flertalet inte är ett dugg intresserade av att frivilligt avhända sig den rätten.

   Hur tänker sig Hassler att denna världsomspännande skatt skall kunna se dagens ljus?
   Kan han inte ge en ”vink” om HUR detta skall gå till, så faller tyvärr hela konceptet i brist på en trovärdig förklaring eller tips.

   Eller utgår han från att det kommer att krävas en typ av världs-diktatur för att genomdriva denna väg till ”lösning på problemet”?
   Någon typ av verklighetsanknytning kunde vara väl motiverat, när lösningen presenteras.

   Jag kan tänka mig att vi på jorden åker till solen och hämtar vätgas för vårt energibehov.
   Men det är nog lika bra att jag håller de tankarna för mig själv, då det är helt orealistiskt, såsom en global skatt, lika för alla.

   • Åke Sundström skriver:

    Nej, nu överdriver du, Stefan. Visst kan FN rekommendera alla sina medlemsländer att införa en minimiskatt på fossila bränslen samt eventuellt besluta om sanktioner mot de länder som vägrar.

    Det är förstås bara VILJAN som saknas. Parisavtal och annat som INTE fungerar föredras däremot med jämnmod. Allt är ett spel för kulisserna när huvudsyftet INTE är att rädda klimatet utan att rädda kärnkraftsindustrin från den mördande konkurrensen från kol och andra fossila bränslen.

    Plus att underlätta för medlemmarna att höja skattetrycket med ett förment gott syfte som ursäkt. Trodde nog att du hade genomskådat det trixandet.

    • Stefan Eriksson skriver:

     Ja, jösses vilket handelskrig ens att försöka det kommer att leda till. Inte genomförbart utan ett totalt sönderfall av FN och världshandelsorganisationer, förmodligen följer väpnade konflikter i spåren av totalt sammanbrutna handelsrelationer världen över.
     Kol och olja är i särklass den största energibäraren i världen till gagn för människors standard och det kommer att bestå längre än FN självt.

     • Åke Sundström skriver:

      Ånej Stefan, ingen risk för handelskrig, i synnerhet som du ju själv påpekar (med viss rätt) att kol och olja är ”till gagn för människors standard”.

      Har du inte insett att det är de fossila bränslena som VINNER på ett skrotande av dagens klimat-och energipolitik? Den globala skatten skulle ju stanna vid enstaka procent av våra svenska klimat- och energiskatter. Bensin för 8 kronor, det är väl mums för landsbygden? Vem skulle vilja bekriga ett sådant utfall?

      • Stefan Eriksson skriver:

       Försök kommer nog att göras för att ”harmonisera” energibeskattningen inom EU, vilket jag inte heller tror kommer att lyckas.
       Därtill är den politiska ”spännvidden” för stor och genomgripande i ämnet beskattningsrätt.

       ”Köerna” med lastbilar till ”tappställen” för diesel på den Luxenburgiska sidan gränsen ringlar fortfarande långa 365 dagar om året.

       Inte ens Luxenburg kommer att avhända sig den omsättningen och skatteintäkten.

       Inte för att det har någon betydelse för klimatet, vilket de kommer att påtala om saken lyfts vid förhandlingar inom ministerrådet.

       • Åke Sundström skriver:

        Långt mellan köerna i Luxenburg och Hasslers viktiga medgivande. De interna relationerna inom EU är faktiskt väldigt sekundärt.

 13. Åke Sundström skriver:

  Ursäkta den felaktiga tågordningen, förmodligen en egen feltryckning.

 14. Åke Sundström skriver:

  Och läs gärna kommentarerna på DN.se. INGEN ENDA av våra normalt så publicitetssugna klimatalarmister har gått i svaromål. Ingen miljöminister eller något av partisternas språkrör. Inte heller en enda i drösen av förmenta klimatexperter vid våra högskolor, i berörda ämbetsverk eller i den maktojala massmedievärlden.

  Tyst som i graven! Som det gärna blir när alla tappar hakan i förvåning över att någon har mage att peka finger åt den nakne kejsaren Och Hassler själv iakttar en passande tystnad om själva grundfrågan: finns det ett klimathot? Han vill fundera på saken i tio år till. Och visst, en halv sanning är bättre än en hel lögn. .

  • Stefan Eriksson skriver:

   Jo, jag har ”skummat” igenom kommentarerna på denna artikel, och man kan konstatera att spännvidden är inte så stor, de flesta menar att ”någon annan” skall betala.
   Men, den som anför ”koldioxidtullar” gentemot Kina bör kanske tänka tanken ett steg längre.
   Vad ”svarar” Kina med?

   Oövertänkt trams.

 15. Stefan Eriksson skriver:

  Angående kommentarerna i DN (Hasslers artikel) kan jag konstatera följande:
  Kommentatorerna anför ett flertal direkt motsägelsefulla, ogenomtänkta synpunkter. Synpunkter skall förekomma och det är bra om de skiljer sig åt, men är dessa synpunkter helt på tvärs med ämnet de har synpunkter på, får de räkna med att jag tar de med en ”axelryckning”.
  (Inte för att det har någon betydelse förstås)

  Jag ser hur kommentarer innehåller förslag som att den ”globala” CO2-skatten skall vara progressiv
  till sin utformning, den skall användas som ett fördelningspolitiskt verktyg, där de fattigare skall medges en lägre skatt.
  Jag ser förslag på att införa speciella ”CO2-tullar” gentemot länder som anses ”slarva” med uppbörden.

  Kommentatorerna tycker att det är bra med en global skatt, med förbehållet att det är ”någon annan” som skall betala.
  Det är trams.

  • Åke Sundström skriver:

   Det var inget förtydligande om ”vad Kina svarar med”.eller om vem i den seriösa debatten påstår att ”någon annan skall betala”

   Mats har tidigare framfört en mer relevant invändning – om det ologiska i att beskatta den ofarliga koldioxiden. Men han bortser från poängen, att en mindre dålig lösning är bättre än en helt feltänkt och ineffektiv sådan. Och blundar för de oerhört stora vinsterna för just Sverige, som i dag bedriver västvärldens i särklass mest dåraktiga klimat- och energipolitik.

   • Stefan Eriksson skriver:

    Att påföra ett lands (t.ex. Kinas) export tullar explicit för CO2-emissioner, leder ofelbart till reaktioner som innebär restriktioner för all upptänklig handel parterna emellan. Ett fullskaligt handelskrig som kommer att påverka även den med inställningen att det drabbar inte mig.

    Det lär per omgående märkas i butikernas hyllor, och därmed erhåller de också insikt om vad dessa tullar ställer till med.

    Är ”medlet” tullar för att förmå enskilda länder att administrera ett skatteuttag av sina medborgare, lär knappast målen uppnås.

    Bara oro och elände.

    • Åke Sundström skriver:

     Egna gissningar, mig veterligt har kineserna inte reagerat på Hasslers propå, Min gissning är att dom tänker rationellt (i motsats till våra svenska politiker) och inser fördelarna med en lösning som gagnar ALLA världens länder. Och även klimatet, om nu det mot förmodan skulle behövas.

     • Stefan Eriksson skriver:

      Jag tror också att Kineserna (som ju är en stor konsument av kolbaserade energibärare) tänker rationellt kring temat beskattning. De lär i alla fall inte ”överlåta” någon överstatlig organisation rätten (om än del av) att beskatta sin egen ekonomi.
      Det är min egen gissning, men jag har stöd i historien;
      Att det kommer ”främmande makt” och beskattar invånarna i det landet, har aldrig fungerat utan blodspillan.
      Så att påstå;” Vi löser klimatproblemen med en prislapp” är irrationellt och verklighetsfrånvänt.

Kommentarer är stängda.