Du har fuskat med Pisa-resultaten, Anna Ekström!

Dagens gästskribent är Christer Nilsson

OECD:s internationella kunskapsmätningar, Pisa, är viktiga och människor måste kunna lita på dem. De mäter vart tredje år 15-åringars förmågor i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. 2018 deltog drygt 5 500 elever i Sverige fördelade på 223 skolor. Riksrevisionens granskning, på eget initiativ, visar nu att vi inte kan lita på Sveriges del av Pisa-undersökningen, för vilken utbildningsminister Anna Ekström (S) är ytterst ansvarig.

Fram till och med 2015 ansvarade Mittuniversitetet för undersökningen. 2018 var första gången Skolverket tog över den rollen och då blev det fel. Ett år senare twittrade Anna Ekström: ”En glädjens dag för lärare, elever och svensk skola”, efter de positiva – men felaktiga – siffrorna.  

Efter nya avslöjanden, om att man försökt ”trolla bort” invandrade elever som exkluderats från provet, försöker sig nu Anna Ekström på med en pudel: ” Om jag missat nåt ber jag om ursäkt”. En helt oacceptabel ”ursäkt” måste hela svenska folket tycka. Underlåtenheten att ta till sig flera allvarliga varningssignaler inifrån Skolverket är komprometterande för Ekström. I stället tittade hon bort – och höll tummarna.

Några exempel: Enligt reglerna får nyanlända elever, som undervisats i sitt nya lands språk mindre än ett år, undantas från Pisaprovet. Således exkluderade Skolverket skyhöga 11 procent medan den tillåtna gränsen bara är 5 procent och 13,5 procent av dem som skulle skriva provet var frånvarande. Några skolsamordnare hade felaktigt exkluderat ”hemmasittare”, andra hade exkluderat elever som kunde tänkas uppleva provet som ”jobbigt”. Ytterligare några hade exkluderat elever vars vårdnadshavare inte låtit eleven skriva proven trots att dessa ska registreras som bortfall.

Hade reglerna följts skulle de svenska glädjesiffrorna sjunkit ihop som en sufflé och Sverige skulle ha befunnit sig långt under OECD-genomsnittet på 487 poäng precis som katastrof-siffrorna år 2015. Misstankarna som oppositionen nu riktar mot regeringen är att det handlar om ett slags fusk, att syftet har varit att försköna Pisa-resultatet – och att dölja integrationsproblemen i svensk skola. Politisk dynamit som nu hamnat i Stefan Löfvens knä.

Anna Ekström har mycket att stå till svars för.  Det är en grov kränkning mot alla elever som felaktigt exkluderats och som nu inte får den hjälp de hade behövt. Det är en total brist på respekt mot hela skolan och alla de lärare som varje dag sliter ut sig för att deras elever ska kunna lämna grundskolan med så mycket kunskap som möjligt. Det är ett svek mot en likvärdig skola.

Christer Nilsson
Författare och f.d. gymnasielärare

Det är idag första maj, arbetarrörelsens stora dag. Det är då särskilt graverande att det just då konstateras att dess främsta företrädare vilselett om hur denna rörelses partiföreträdare hanterat uppdraget att ge en bra skola och därmed en bra start i livet till arbetarnas barn.
/Mats

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen, Gästlistan och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

14 svar på Du har fuskat med Pisa-resultaten, Anna Ekström!

 1. Jan Andersson skriver:

  Det är dubbelt allvarligt eftersom den bristande flumundervisningen sedan 70-talet kan spåras överallt i dagens alltmer knasiga och förljugna samhälle, även i den högsta politiska ledningen. Den som hyggligt tillgodogjort sig den gamla realskolans (3-4 år mellan folkskola och gymnasium) undervisning i fysik, biologi och kemi hade aldrig gått att lura med det helt befängda klimatlarmet och att den livsnödvändiga koldioxiden skulle vara orsaken. Dessutom skulle de förutom svenska och engelska vara hyggligt orienterade även i tyska och franska (samt i kristendom och historia).

  Om ett barn kommer hem och klagar på den jobbiga skolan kanske det är ett tecken på att den fungerar som den ska? Och att föräldrarna kanske förväntas stötta och förklara?

  • Thomas skriver:

   Vi som upplevde skarven mellan det gamla Realskolesystemet och det nya Palmepåverkade DDR-skolan kunde se skillnaden som uppstod hos jämnåriga – men det intressanta tycker jag, så här i efterhand, är att den usla situationen som uppstod för de som hamnade i skarven – inte – hade någon större betydelse för resten av livet (annat än en möjlig missat offentlig karriärväg). Så de bekanta som gick i den nya skolan gjorde samma framtidsval som de förmodligen hade gjort med den gamla realskolan… fast det är givetvis bara mina egna reflektioner utifrån livets gång. Hur man skall tolka det är jag litet osäker på.. var måhända den sexåriga folkskolan helt tillräcklig och istället ha en massa olika typer av skolor och utbildningsvägar typ internatskolor och kurser på nätet istället? Eller är skolan numera en industri som många andra funktioner vars ursprungliga tanke har förskingrats?

   • Mats Jangdal skriver:

    Jag tillhör de som var precis i skarven. Började första klass i det gamla, avslutade i det nya. Övergången varade i flera år, kommunerna var inte tvingade att göra hela övergången samtidigt.

    Min farfar, född 1896, påstod att han gick inte mer än fyra år i skolan, fast sporadiskt. För dels delade de läraren med en annan by, dels var han så dålig att farfar lät bli att gå dit. Sitt yrke, snickare (hus, möbler, båtar), lärde farfar av sin far. Tillsammans med en äldre bror startade de båtbyggeri och försörjde varsin familj.

    Min morfar, född 1907, gick sex år i skolan, började som rallare på inlandsbanan och fortsatte inom SJ som eldare och lokförare. Med utbildning inom företaget och några korrespondenskurser kunde han avsluta karriären som lokmästare i Luleå, med ansvar för alla lok och deras bemanning norr om Sundsvall. Det är ett jobb som idag kräver universitetsexamen.

    Så var gick skolan fel och vilse? Ja, tillsammans med politiken och näringslivet litade man blint på att utbildning är hela vägen till framgång. En av de bitar man tappade på vägen var bildning. Men det tappades nog fler bitar än så.

    • Jan Andersson skriver:

     Min morfar föddes också 1896 och gick fyra år i skolan, jag vet för jag har hans avgångsbetyg i en låda! Han jobbade först i en herrekipering och förblev litet av en klädsnobb hela livet. Sedan ”kom han in” vid SJ när första världskriget började, steg sakta i graderna, fast han fick flytta till andra städer och nya stationer för att hitta lediga befattninger. När han pensionerades var han stationsinspektor ”Stins” det vill säga chef på en liten landsortsstation.

     Hade han fått en bättre utbildning hade han kunnat gå mycket längre eftersom han alltid hade de egenskaper i övermått som hade krävts. Men var man född under små förhållanden så var man chanslös till högre utbildning på den tiden. Och statens kaka var liten – men säker.

     De som föddes runt förra sekelskiftet drabbades av inte mindre än tre kraftiga depressioner med svåra år och framför allt, dystra framtidsutsikter eftersom knappast någon kunde förutse hur länge första och andra världskrigen skulle vara, eller om trettiotalets depression skulle bli permament.

     • Thomas skriver:

      Hmm.. på tal om förfäder.. Min farfar var född 1882 och blev utaukionerad som femåring och fick börja jobba som sexåring. Han avancerade till bypolis då enligt nästan jämnåriga jag träffat, menade ”att han var den siste som kom ut ur ett hus om det var bråk där”… Tråkigt nog var det nog för många år emellan honom och mig så jag fick aldrig reda på hur hans liv var av honom själv.. på min morfars sida vet jag litet mer genom aktuella kontakter med emigrationssläkten i USA..

  • Lars Mellblom skriver:

   Jan, det låter som om du talar om mig; Sveriges sista realskoleklass, 4:4 1972 i Kristianstad (fanns en till dito i Broby samtidigt). Kristendomskunskapen är det väl si och så med, men i gengäld har jag snappat upp spanska under åren. Annars stämmer det med engelska, franska, tyska, biologi, fysik, kemi och historia. I historia fick vi bl.a veta att ”under bronsåldern var det så varmt att druvor växte i Sörmland”. Samhällskunskap läste vi ett eller två år på slutet. Kanske var det en tillfällighet, men den unga lärarinnan i ämnet var hispig och hade uttalat dålig andedräkt. Dessutom var hon ful. Med henne gick vi på teater en gång och såg Flotten. Vi insåg inte då att det var ett tidigt dåligt omen inför framtiden.

   Under den tidigare delen av klimatalarmismen skakade jag bara på huvudet åt stolligheterna, liksom åt vindmöllan i Maglarp. Först långt senare insåg jag allvaret i, och motiven bakom galenskaperna. Så om än endast anekdotiskt bevisat, har du nog rätt i att undervisningen före grundskolans införande räckte till att hålla fötterna stadigt på jorden.

 2. Dandersan skriver:

  Tack för att Pisafusket ger oss signaler om hur skolan fungerar med och utan migration.
  Anade det men nu har vi siffror på hur illa det blir!

 3. Rikard skriver:

  Hej.

  Visst var det fusk, och det viste vi ju när det skedde. Det finns ingen som jobbat inom svensk skola de senaste 15 åren och som hållit eller rättat nationella prov, TIMSS, PIRLS eller just PISA som inte vet hur mycket det fuskas på olika sätt ute på skolorna.

  Elever som får ledigt, med olika rationaliseringar – t ex att just den eller de eleverna behöver använda provdagen till studietid för att nå upp till ett betyg (vad rektor tycker när man meddelar att en elevs kunskaper, beteende, och underlag är så svagt att man inte ens kan sätta F eller underkänd, ja det kan ni räkna ut själva), eller att eleven ”egentligen” ska ha särskola, skoldagis eller liknaden och därför ska undantas utan att det registreras.

  Elever som får hjälp med provet genom att man låter de svagaste skriva separat och avskilt och där läraren (ofta en lärarassistent eller elevdito utan ens en lärarutbildning med intagningskrav 0.2 på högskoleprovet) via ledande frågor ser till att det i alla fall blir tillräckligt många rätt för godkänt.

  Jag har sett elever gråta efter sådan ”handledning” därför att de mycket väl vet att de inte kunnat svaren själva, och därför känner sig duktigt idiotförklarade på det där vämjeliga välmenande sättet skolans alla batiktanter har.

  Min personliga favorit var när vi i den kommunen muntligt fick veta att vi skulle tjyvhålla på vissa klassers nationella prov och inte skicka in resultaten förrän efter sammanställningen var gjord. På så vis kunde kommunen, som med ett kort avbräck 1991-1994 varit S-styrd i princip jämt, snygga till sin statistisk i Siris (gamla databasen, före hemligstämplingen). ”Ni måste rätta noggrant, flera gånger, så att ni inte missar något”: underförstått att rättningen skull ta för lång tid, då det tar sin lilla tid att rätta prov. Räkna själva. Säg 15min/prov, tre klasser med 30 elever/klass. Detta ska hinnas med samtidigt som du har vanlig undervisning.

  Och möten, och utvecklingssamtal, och incidentrapporter, och planering, och fortbildning, och…

  När ni hör lärare klaga om detta, kom då ihåg att kåren bara har sig själv att skylla. Man kunde hållit facken opolitiska, man kunde värnat om professionalism och integritet, och man kunde satt kunskapen främst.

  Men man valde batiken, den politiska korrektheten, nyliberalismen och salongsmarxismen och värdegrunden istället.

  Förr var ”Ge en poäng för att han stavat sitt namn rätt i alla fall” ett skämt. Nu är det på riktigt.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 4. Samuel af Ugglas skriver:

  Vem vill stämma Anna Ekström i domstol?
  Det är ju gratis för socialisten att ljuga, inget avsked, ingen indragning av lön och av orättmätiga förmåner.
  En sådan som Anna Ekström behöver ju inte ens bli rädd för FOLKET, kompisarna i PARTIET och väl utplacerade oavsättliga tjänstemän räddar ju henne, för en simpel lögn!!!
  Förtroendet för så kallade domstolar är också i gungning.

  • Benny skriver:

   I Sverige blir det inga rättsliga efterspel om något när höga politiker varit inblandade! För att ta några exempel…Nuon, Northland, Sjöfartsverket, Karolinska m.m listan är i det närmaste oändlig där inga som helst rättsliga åtgärder tagits mot förövarna! Däremot är PK-Sverige världsmästare på att peka på andra länder när det gäller korruption!

   • Thomas skriver:

    Så är det…
    Vi har väl ingen egentlig lagstiftning på området?
    (Någon påpekade att SIDA oftast är aktiv där svenska företag är aktiva… är det så att svenska skattebetalare står för mutorna?)

   • Åke Sundström skriver:

    Du glömmer det värsta och mest aktuella exemplet: coronadödandet. Hur lätt väger inte Nuons eller Karolinskas miljardförluster mot att tusentals liv (kanske upp emot 6000) helt i onödan gått förlorade på grund av statens och regionernas oförmåga att hantera den dödliga epidemin. Det var slarv och/eller grova tjänstefel som låg bakom det faktum att vården saknade den skyddsutrustning som i hög grad skulle ha sänkt dödstalen. Vilket straff kan då vara moraliskt välmotiverat för de politiskt ansvariga, Hallongren & Co eller KD:s äldrevårdsborgarråd i Stockholm?

    • Benny skriver:

     Ja, ännu ett brott till listan på kriminell försumlighet och korruption! Kommer någon politiker att lagföras och dömas? Nej givetvis inte…

     • Åke Sundström skriver:

      ”Givetvis” skulle man inte behöva skriva om våra politiker levde som partiprogrammen och högtidstalen lär.

      Både de borgerliga och arbetarklassens förmenta företrädare sviker sina väljare och har gjort Sverige till ett paradis för opportunister och andra bedragare.

      Rötan sprider sig uppifrån. Till och med från partier som kallar sig konservativa, liberala eller kristna. Och över alltihopa hovrar en alltmer korrupt intelligentia, de i mina ögon värsta brottslingarna. T ex våra juridik– och statsvetarprofessorer som sällan har något att säga om rättsrötan eller om demokratins uppenbara sönderfall.

Kommentarer är stängda.