Vindkraften har många nackdelar

Därtill har den inte många fördelar. Vi vet nu att vindkraft/VKV:
Sprider plastpartiklar i naturen, både under verksam tid och när de tjänat ut.
Sprider REE, sällsynta jordartsmetaller i naturen, dessa kan vara giftiga.
Bullrar generellt sett mer än tillåtet, i synnerhet med ökat slitage.
Förstör landskapsbilden.
Kräver stora ingrepp vid anläggning.
Ockuperar stora områden vid drift.
Stör marklevande djur så att dessa undviker VKV-parker.
Dödar flygande djur i alla storlekar från mygg upp till havsörnar och även fladdermöss.
Inbjuder till korruption då staten prioriterat dess anläggande, subventionerar och garanterar intäkter.
Dess intermittens ger instabil elförsörjning och riskerar skador på elnätet.
Inte ”tjänar in” den CO2-produktion som krävs vid tillverkning och uppförande innan de tjänat ut.
Deras vispande i luften höjer lokal temperatur och torkar ur markfukt, vilket påverkar både flora och fauna.
Klimatnyttan är negativ.

Mer utförlig och ständigt återkommande information om vindkraftseländet på Bertil Perssons sida.
Bulletin har spottat upp sig när Annika Borg kom in.

Det här inlägget postades i Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

29 svar på Vindkraften har många nackdelar

 1. Jan Andersson skriver:

  Det räcker att argumentera med den största och mest avgörande nackdelen: de producerar ingen el när det inte blåser. Sedan kan man ta upp den helt felaktiga vision om effektivititet som alla verkar att ha gått på: de snurrar med samma fart i alla vindar.

  Den okunnige normalsvensken tror givetvis då att de jobbar och producerar elkraft även i fint sommarväder med 3-5 srkundmeters stadig vind.

  Men anledningen till att de alltid snurrar lika fort är att generatorn i toppen måste vara ”infasad” på trefasnätet som håller 50 Hz (växelström i Europa byter polaritet femtio gånger per sekund). I svag vind upprätthåller vindkraftverket varvtalet genom att sänka belastningen/produktionen till mycket låga nivåer jämfört med den möjliga toppbelastningen i 15-20 sekundmeters vind (hård kuling eller storm). Det finns tabeller på internet som demonstrerar ineffektiviteten. I Tyskland ger vindkraften i praktiken endast 17% av det möjliga toppeffekten vid maxvind.

  Sanningen är att ett vindkraftverk i svaga sommarvindar och kalla vinternätter nätt och jämnt klarar att producera el till sin egen oljecirkulationspump och oljevärmare, men de snurrar fortfarande och utgör förnämliga reklampelare för hela vindkraftslobbyn. Men de är synnerligen ineffektiva, dyra, svårunderhållna och kortlivade och inget för ett inarbetatat klassiskt industriland som Sverige att ens fundera på.

 2. Dandersan skriver:

  Framförallt är den väderberoende så fler ger inte mer. Det finns ett tak och för att klara av att ta emot denna produktion krävs olönsamma ledningsutbyggnader. Dessa vill vindkraftsägarna att vi konsumenter skall bjuda dem på!

 3. Samuel af Ugglas skriver:

  Socialister av alla kulörer har ju övertygat en stor del av röstboskapen att vindkraften är framtidens energiproduktion, mot bättre vetande och genom att censurera sakkunskapen.
  Bra Jan!

  • Göran skriver:

   Folk i gemen ställer sig aldrig frågan om det finns några problem med vindkraft.

   I förra valet sade jag till några miljöpartister att ett vindkraftverk i Sverige i genomsnitt dödar 800 fåglar per år. Reaktionen på det? De sade att jag ljög.

   Klimat-Greta är så orolig för att klimatet utrotar djur. Hon verkar dock inte bekymrad över att vindkraftverk håller på att utrota ett antal fågelarter.

   Samma sak med veganer. De verkar inte det minsta bekymrade över att bönder vidtar alla möjliga åtgärder för att hålla borta skadedjur från deras odlingar.

 4. Göran skriver:

  Det är så korkat, att de nya ledningar som ska byggas för att överföra vindkraftsel från norra Sverige inte kommer att kunna tillföra någon ny energi eftersom det inte går att föra in en icke stabil leverans el i ett område där det inte finns stabil produktion.

  Den stabila produktionen i södra Sverige sker med kärnkraft. När den läggs ned minskar möjligheten att ta emot icke stabil energi.

  Är detta hållbart, förnyande och mindre utnyttjande av tillgångar?

  Frågan är: kommer vi att köpa naturgas från Norge eller Ryssland?

  • Åke Sundström skriver:

   Precis som Mats gör du något sekundärt till en huvudfråga. I ett marknadsstyrt Sverige behövs varken kärn- eller vindkraft och därmed finns heller inga problem med överföring av vindkraftsel. Och import av naturgas kommer heller aldrig på tal vid fri konkurrens. Är det inte hög tid att alla klimatskeptiker tar fasta på innebörden av sitt korrekta nej tack till IPCC:s och andra korrupta klimatforskares falska hotbilder?

 5. Åke Sundström skriver:

  Lite dystert att inte ens Mats har tagit till sig det mest elementära: att på en fri marknad finns det inget utrymme för några svenska vindsnurror. De byggs bara för att vi lever i en energipolitisk planekonomi styrd av klimatnojan.

  Dubbelt tragiskt då med alla dödade örnar, förstörda vyer, irriterade grannar mm. Men varför denna faktaresistens även på en sannliberal blogg som denna?

  • Mats Jangdal skriver:

   På vilket sätt menar du att jag redovisat att jag tror det finns marknadsmässig ekonomi i VKV?

   • Åke Sundström skriver:

    Har jag ens antytt något sådant, jag har bara noterat att du undviker att kommentera saken. Av orsaker som jag inte förstår, eftersom vi båda kallar oss libertarianer.

    • Mats Jangdal skriver:

     ”inte ens Mats har tagit till sig det mest elementära” uppfattar jag som att tror att jag inte begripit det. Det gör nog alla andra som läser det också.
     Jag kallar mig inte libertarian som varudeklaration, bara som en upplysning ibland om vad som ligger nära. Jag kallar mig frihetlig och förbehåller mig rätten att göra egna tolkningar och ananlyser, lämna egna förslag och förhålla mig helt egensinnigt till allt. I frihetlig anda.

     Eftersom de som lindat in sig i klimathotet inte i första hand tänker ekonomi, utan fastmer känslor, ville jag ge fakta som har möjlighet att väcka känslor som får dem att tänka om.

     • Åke Sundström skriver:

      Jo, det kunde kanske missuppfattas, men som framgick var syftningen att du helt utelämnat frimarknadsaspekten, vilket jag fann obegripligt eftersom vi båda vet att detta hör till det mest elementära och avgörande i sannliberala analyser.

      Och du avstår från att bekräfta det besked jag indirekt efterlyste, att vindkraften inte hör hemma i en optimal svensk elbalans. Överens eller ej?

      Påståendet att ”de som lindat in sig i klimathotet i första hand tänker känslor” var nog inte heller helt välfunnet Känslor och falska hotbilder är inte synonyma begrepp, även om de senare förvisso ofta används för att skapa negativa känslor.

      • Mats Jangdal skriver:

       Självklart är VKV i Sverige ett freak, ett missfoster.

       • Åke Sundström skriver:

        Inte självklart, för i ett annorlunda Sverige, utan överflödet av vattenkraft och biobränslen skulle vindkraften kunna vara välkommen. Allt är villkorat utifrån de faktiska förutsättningarna – som i vårt fall innebär att både vindkraften, kärnkraften och det fossilfria stålet utgör extremt kostsamma misstag, med notan övervältrad på våra barnbarn (via den nollräntan).

        • Mats Jangdal skriver:

         Kräver du att jag alltid ska presentera kontrafaktiska resonemang också?
         Nej, det gör jag endast i undantagsfall, när jag bedömmer att det har ett värde.

         • Åke Sundström skriver:

          Kontrafaktiskt? Ingalunda, det handlar ju ”bara” om den erkända metoden för att göra samhälls-ekonomiska analyser.

          D v s att bortse från selektiva statliga pålagor eller subventioner som inte kan påvisas ha kopplingar till bevisade miljöskador.

          Klimatskatterna är ett typexempel på sådana osanna miljökostnader, eftersom hotbilden bevisligen är falsk.

          Nog har du väl kläm på den principen?

 6. Benny skriver:

  Det ligger ju till så här att det finns krafter som vill avskaffa Sverige som industriland till förmån för ett mer ”miljövänligt” land! Vad vi ska leva av och hur betala för importen bryr sig dessa figurer föga om de tror väl att man via sedelpressen löser detta ”smärre problem”! Ska Sverige fortsätta att vara ett högtekniskt industriland så krävs energi från kärnkraft och vattenkraft med stabil leverans! Intermittent kraft från vindmöllor och sol blir bara dyrt och icke passande för ett industriland. Det är djupt ohederligt av klimathysteriska politiker att inte tala om de fulla konsekvenserna av den galna energipolitik som förs i det här landet och hur stor standardsänkning som egentligen krävs för att nå de klimathysteriska målen som satts upp. Men det ”sovande folket” kommer att få ett hårt uppvaknande en dag, tyvärr alldeles försent! Ett väl fungerande land med hyfsat homogen befolkning har på ett par årtionden förstörts med vanvettig invandrings och energipolitik! Inom tio år är Sverige ett land i fullständigt kaos där brottsligheten når nya rekordnivåer och elförsörjningen slagits i spillror! Känns som 2022 är sista chansen för det ”sovande folket” att ta sig i kragen och rösta bort sossemaffian och deras extremistiska kumpaner i MP, C och V…

  • Åke Sundström skriver:

   Rätt tänkt, men delvis fel slutsatser. Har du inte, som klimatkritiker, insett grundproblemet: att Sveriges elsystem är våldsamt överdimensionerat (ca 175 TWh kontra en normal elförbrukning på ca 120 TWh). Och att pratet om vindkraftens intermittenta bidrag är irrelevant, eftersom vi – på en elmarknad med fri konkurrens – inte efterfrågar elen från någon enda vindsnurra?

   Sover du lika sött som sossemaffian och deras extremistiska kumpaner?

   • Åke Sundström skriver:

    Svaret på min fråga är tydligen ett rungande JA, men usel debattetik att inte själv ge det beskedet. Rätt om brottslighetens roll, men okunnigt och osant att ”elförsörjningen slagits i spillror”.

    Sanningen är att Sverige förlorat hundratals miljarder på elsystemets mkt stora överkapacitet. Och merparten av denna överflödiga kapacitet står kärnkraften för. Så sluta vinkla. Benny. Du verkar i likhet med Stockholmsinitiativet i högre grad vara reaktorkramare än seriös klimatskeptiker.

   • Benny skriver:

    Sveriges elsystem är knappast överdimensionerat men helt klart feldimensionerat! Och nej, ingen frågar efter elen från vindsnurrorna utan överskottselen dumpas billigt med förlust till utlandet! Sen Åke skulle du nog fila på din debatteknik och inte förutsätta att alla är bakom flötet…Det är ju inte så att du sitter på all kunskap vilket är ganska tydligt!

    • Åke Sundström skriver:

     Att kalla sig klimatskeptiker och samtidigt bestrida att vårt elsystem är kraftigt överdimensionerat är faktiskt djupt okunnigt, vilket seriösa skeptiker förstår (som Mats).

     Även professorer sprider osanna uppgifter om elmarknaden, men inte på grund av okunnighet utan därför att de är korrupta, som Klas Eklund, eller försvarar ett särintresse, som Svensk Näringsliv eller det kärnkraftsansvariga radarparet S+M.

   • Jan Andersson skriver:

    Är 120 TWh årsförbrukning historisk inträffad nivå eller beräknad? Hur stor är den möjliga beräknade totala toppförbrukningen den värsta timmen jämförd med svensk egen kapacitet? Räknar vi in möjlig import och kontraktsbunden export av el när vi bedömer beredskapsgraden?

    Om vi sedan grovindelar in landet i regioner, och gör samma beräkning som ovan, blir resultatet detsamma? Hur stor är till exempel totalsumman av maximal överföringskapacitet i distrubutionsnäten till varje enskild region? Kan man utnyttja alla maxkapciteterna samtidigt? Är riskerna för haveri lika överallt med tanke på distributionsnätens kapacitet?

    En liknelse: en stor långtradare drar vid körning på slät väg i jämn tillåten maxfart kanske 50 kW, men Scanias värstingfossilmotor är på över 500 kW. Den kan dra en fullastad grusbil med släp uppför Hallandsåsen utan att ekipaget sackar vid tillåten maxfart. Fanns bara 50 kW att tillgå skulle den bara kunna krypköra uppför backen på ettans växel eller tvingas att stanna helt.

    Nu finns det bara 22000 äkta elbilar i landet, vilket är för få för att de ska kunna bidra till en konstaterad höjd förbrukning (som annars är svår att räkna på, hur ofta och var någonstans kommer ägarna att ladda?

    Vi borde nog av beredskapsskäl ha en generös total överkapacitet i egen möjlig elproduktion, men det måste gälla även regionerna, ner till varje enskild förbrukare. Men distributionsnätens kapacitet och kvalitet i olika regioner utgör en stor osäkerhet, och ovanpå det är de nya vindkraftsparkernas produktionsmöjlighet en mycket större och dessutom förväntad (!) osäkerhet. Om till exempel en region nu (fel eller rätt) har haft ett kärnkraftverk i botten kan det kanske inte tas bort hur som helst utan en mycket bättre och långsiktig teknisk och infrastrukturell framtidsinriktad utredning som underlag, där de enskilda brukarna kanske vill ha ett ord med i laget?

    Den mest praktiskt och teoretiskt elkunnige person jag känner har försett sitt hus på landet i mellansverige med solceller över hela taket och ett stort jättebatteri. Han vill kunna bo kvar där när regionnätet brakar samman, vilket har alltså ser som en realistsk fara. Vet han något som inte vi andra vet, eller målar han fan på väggen? Jag är nog rädd att han har gjort en högst realistisk bedömning.

    • Göran skriver:

     Det handlar inte bara om att producera el. Det måste vara stabilitet i elnätet. Vindkraft och solel saknar stabilitet. Det går inte att ersätta stabil el med ostabil el. Tar man bort stabil el, så måste man i princip ta bort lika mycket ostabil el.

     Så, din kompis får nog rätt.

     Hake. Kompisen har ostabil el? Han har batterier som levererar elen. Men, det finns inga batterier i vanliga elnätet.

    • Åke Sundström skriver:

     Ja, 120 TWh var elförbrukningens nivå vid mitten av 1980-talet. Redan då var överkapaciteten stor, sedan nya (men obehövliga) kärnreaktorer nyss tagits i drift.

     Elöverskottet i termer av effekt (kallaste timmen) har regelmässigt varit än större, eftersom elvärmda hus skulle vara väldigt sällsynta vid fri konkurrens. Elnätet är också groteskt överdimensionerat, jämfört med normala transmissionsbehov på en fri marknad.

     Med sådana övergripande fakta behöver vi inte oro oss för situationen på regional eller lokal nivå.

     Och varför dra in elbilarna i resonemanget? När du vet att Tesla inte skulle finnas på en fri marknad. De säljs ju bara som en konsekvens av klimatnojan och de höga klimatskatterna. Som vi skeptiker med rätta underkänner! Varför låter du dig påverkas av makthavarnas falska klimathot?

     Din tanke om att beredskapsskäl kan motivera en stor överkapacitet håller inte heller. I krigstid sjunker elförbrukningen dramatiskt, på grund av minskad export (med högt ”elinnehåll”). I s k fredskriser händer ingenting alls, annat än att oljeimporten blir dyrare, dock inte dyrare än att trafiken, och samhället i stort, likväl fungerar som vanligt.

 7. ivarandersson skriver:

  Vindkraftverk är en förorening i naturen och ska därför byggas i städerna som redan är förorenade. Men det passar inte de klimathotstroende som bor i städerna eftersom de kan störas av ljud och ljus från väderkvarnarna.

 8. tompas11 skriver:

  Större delen av den el som vindkraften producerar i detta land exporteras. Det är inte för Sveriges invånares skull som vindkraften byggs ut ytterligare, det är för andra länder, men vi får stå för notan.

  • Åke Sundström skriver:

   Detsamma gäller kärnkraften. Och dess förluster drabbar de grundlurade väljarna, oberoende av om elen exporteras eller förbrukas i Sverige. Därför att industrins elpris inte motsvarar med än ungefär halva den reala kostnaden i ett kärnkraftverk.

 9. Anders Rydén skriver:

  Det verkar som det förekommer vissa misduppfatningar om hur elektrisk effekt fungerar.
  Jag ska försöka mig på en liknelse.

  Låt säga jag har ett eluttag.
  På uttaget är en vanlig transistorradio och en vattenkokare inkopplad.
  Radion förbrukar mindre än en ampere och är igång dagligen.
  Vattenkokaren som behöver 10 ampere använder jag en gång i veckan i cirka fem minuter.

  Då skulle, enligt miljöpartiets resonemang, det gott och väl räcka med en säkring på två ampere.
  Eftersom jag, så gott som hela tiden, har ett överskott på kapacitet i elledningen.
  Det skulle det ju göra förutom de där fem minuterna när jag vill koka vatten.

  Några andra lösningar om jag vill koka vatten är förstås att jag skaffar en vedspis eller reservkraftverk för dessa fem minutrarna av vattenkokning.
  Men hur bra är det egentligen?
  Om alla hushåll, så att säga, vill koka vatten någon gång i veckan.

  • Åke Sundström skriver:

   Jordnära fråga om behov av kraftverk för vattenkokning. Den påminner oss om att kärnkraftverk är världens dyraste och mest riskabla vattenkokare. Och för ett land som Sverige, rikt på vattenkraft och biobränslen, en solklar felsatsning. Eller hur, Anders?

Kommentarer är stängda.